Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
29/76/0 vacat - Komitet Hipoteczny Wolnego Miasta Krakowa - włączono do zespołu nr 200 - Archiwum Wolnego Miasta Krakowa 0 Unroll
Number of units in the group: 0
29/77/0 vacat - Komitet Ekonomiczny Wolnego Miasta Krakowa - włączono do zespołu nr 200 - Archiwum Wolnego Miasta Krakowa 0 Unroll
Number of units in the group: 0
29/78/0 vacat - Komitet Cenzury Wolnego Miasta Krakowa - włączono do zespołu nr 200 - Archiwum Wolnego Miasta Krakowa 0 Unroll
Number of units in the group: 0
29/79/0 vacat - Milicja Wolnego Miasta Krakowa - włączono do zespołu nr 200 - Archiwum Wolnego Miasta Krakowa 0 Unroll
Number of units in the group: 0
29/80/0 vacat - Komisja Kwaternicza Wolnego Miasta Krakowa - włączono do zespołu nr 200 - Archiwum Wolnego Miasta Krakowa 0 Unroll
Number of units in the group: 0
29/81/0 vacat - Varia z okresu Wolnego Miasta Krakowa - włączono do zespołu nr 200 - Archiwum Wolnego Miasta Krakowa 0 Unroll
Number of units in the group: 0
29/82/0 Komitet Starozakonnych obwodu kazimierskiego i chrzanowskiego 1817 - 1893 0 Unroll
1. Księgi rachunkowe Funduszu Starozakonnych obwodu kazimierskiego i chrzanowskiego (dzienniki dochodów i wydatków, składki) 1818-1866 (sygn. AŻ 1-122) 2. Szpital Starozakonnych na Kazimierzu (dochody i wydatki szpitala, raporty dzienne szpitala, recepty, korespondencja) 1840-1868 (sygn. AŻ 123-208) 3. Varia (fundusz kancelaryjny, szpilkowe, zezwolenia na zamieszkanie, zezwolenia na zajmowanie się kramarstwem) 1817-1872 (sygn. AŻ 209-212) Number of units in the group: 221
29/83/0 Urząd Zdrowia w Krakowie 1841 - 1953 26659 Unroll
1. Księgi zmarłych miasta Krakowa, indeksy do ksiąg 1841-1951 (sygn. 29/83/1-111, 148-188, 265-278, 300-344, 487, 488) 2. Księgi zmarłych miasta Podgórza 1899-1915 (sygn. 29/83/128-147) 3. Karty zgonu 1939-1953 (sygn. 29/83/345-351) 4. Księgi urodzin miasta Krakowa, indeksy do ksiąg 1904-1949 (sygn. 29/83/122-127, 189-214, 352-438) 5. Karty zgłoszenia urodzin 1950-1951 (sygn. 29/83/439-462) 8. Spis (indeks) akuszerek, położnych i porodów 1910-1941 (sygn. 29/83/112-121, 463-482) 9. Wykazy sekcji zwłok 1937-1953 (sygn. 29/83/483, 484) 10. Varia 1937-1952 (sygn. 29/83/485, 486) Uwaga! Od 1916 r. pojawiają się dodatkowe księgi zmarłych „obcych” (od 1916 Chrześcijan, od 1917 Chrześcijan i Izraelitów). Za „obcych” uznawano osoby, które umarły poza Krakowem (a mieszkały na stałe w Krakowie lub innej miejscowości). Number of units in the group: 488
29/84/0 Spis ludności miasta Krakowa z r. 1850 1850 11343 Unroll
Spisy według dzielnic i numerów domów (sygn. 29/84/1-27) Indeksy (sygn. 29/84/28-29) Number of units in the group: 39
29/85/0 Spis ludności miasta Krakowa z r. 1857 1857 0 Unroll
Księgi spisu i spisy dodatkowe (sygn. S. 67-83) Indeksy (chrześcijanie i żydzi) (sygn. S. 84-86) Number of units in the group: 20
29/86/0 Spis ludności miasta Krakowa z r. 1870 1870 10313 Unroll
Księgi spisu (sygn. 29/86/1-15) Indeksy (sygn. 29/86/16-17) Number of units in the group: 17
29/87/0 Spis ludności miasta Krakowa z r. 1880 1880 - 1881 25703 Unroll
Księgi spisu (sygn. 29/87/1-25, 28) Indeksy (sygn. 29/87/26, 27) Number of units in the group: 28
29/88/0 Spis ludności miasta Krakowa z r. 1890 1890 32640 Unroll
Księgi spisowe i arkusze dodatkowe (sygn. S. 135-177) Indeksy (sygn. S. 178-181) Number of units in the group: 47
29/89/0 Spis ludności miasta Krakowa z r. 1900 1900 12350 Unroll
Księgi spisu (sygn. 29/89/1-18) Indeksy (sygn. 29/89/19-33) Number of units in the group: 33
29/90/0 Spis ludności miasta Krakowa z r. 1910 1910 19489 Unroll
Księgi spisu (sygn. 29/90/1-30) Indeksy (sygn. 29/90/31-45) Number of units in the group: 45
29/91/0 Spis ludności miasta Krakowa z r. 1921 1921 0 Unroll
Księgi spisu (sygn. 29/91/1-22, 30) Indeksy (sygn. 29/91/23-29) Number of units in the group: 30
29/92/0 Spisy poborowych 1849 - 1917 0 Unroll
Listy losowania (sygn. S. 290-332, 339-355, 366-380) Wyciągi z metryk urodzeń mężczyzn (parafie krakowskie) (sygn. S. 380 a-ł) Number of units in the group: 92
29/93/0 Spisy ludności miasta Podgórza 1857 - 1910 17278 Unroll
Księgi spisu, indeksy (sygn. S. 102-105, 333-337, 356-358, 360, 383-394, 396) Number of units in the group: 27
29/94/0 Varia spisowe (wyciągi z ksiąg ludności miasta Krakowa 1857, ewidencja ludności przedmieść Krakowa) 1851 - 1910 0 Unroll
1. Księga przyjętych do gminy Krowodrza 1890-1910 (sygn. S. 381 ) 2. Spis ludności Półwsia Zwierzynieckiego 1870 (sygn. S 395) 3. Obywatele austriaccy zamieszkali w Królestwie Polskim i Rosji (prawdopodobnie dotyczy ludności zamieszkałej wcześniej w Krakowie) 1857-1860 (sygn. S 382) 4. Wykaz mieszkańców parafii Mariackiej 1851 5. Wykaz obecnych niekrajowych i nieobecnych krajowych 1870 6. Arkusze dodatkowe (1857-1910) (sygn. S. 338, 359, 361-364) Number of units in the group: 11
29/95/0 vacat - Budowniczy Miejski w Krakowie - włączono do zespołu nr 1410 - Archiwum planów Budownictwa Miejskiego w Krakowie 0 Unroll
Number of units in the group: 0
Showing 101 to 120 of 4,527 entries.