Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
29/211/0 C.K. Urząd Cyrkularny w Bochni 1785 - 1848 0 Unroll
1. Sprawy ról i lasów 1785-1789 (sygn.UCBo 1-14) 2. Świadczenia poddańcze, podatki 1789-1790 (sygn.UCBo 15) 3. Likwidacja szkód spowodowanych klęskami elementarnymi 1821-1848 (sygn.UCBo 16-19) 4. Opisy rozgraniczeń gruntów gminnych 1845-1847 (sygn.UCBo 20) Number of units in the group: 20
29/212/0 vacat - C.K. Starostwo w Bochni - włączono do zespołu nr 213 - Starostwo Powiatowe w Bochni 0 Unroll
Number of units in the group: 0
29/213/0 Starostwo Powiatowe w Bochni [1892] 1921 - 1927 0 Unroll
C.K. Starostwo Powiatowe w Bochni 1892-1918 Sprawy wojskowe 1892-1894 (sygn. StBo 1-2) Dzienniki podawcze i indeksy 1915-1918 (sygn. StBo 3-23) Oddział Techniczny 1899-1913 (sygn. StBo 38) Starostwo Powiatowe w Bochni (1892) 1921-1927 Referat Ogólny 1927 (sygn. StBo 24) Referat Organizacyjny 1922-1927 (sygn. StBo 24) Referat Bezpieczeństwa Publicznego 1921-1927 (sygn. StBo 25) Referat Administracyjno-Prawny 1921-1927 (sygn. StBo 26-30) Referat Gminny (samorządowy) 1921-1927 (sygn. StBo 31-32) Referat Wojskowy 1922-1927 (sygn. StBo 33) Referat Karno-Administracyjny 1922-1927 (sygn. StBo 33) Referat Opieki Społecznej 1922-1927 (sygn. StBo 34) Referat Sanitarny 1921-1927 (sygn. StBo 35) Referat Weterynaryjny 1922-1927 (sygn. StBo 36) Referat Ochrony Lasów 1923-1927 (sygn. StBo 37) Akta spisane prowizorycznie (sygn. StBo 39-40) Number of units in the group: 40
29/213/1 C.K. Starostwo w Bochni 1892 - 1918 0 Unroll
Number of units in the group: 24
29/214/0 C.K. Starostwo w Chrzanowie 1868 - 1918 0 Unroll
1. Sprawy ustawodawstwa i normalia 1898-1918 (sygn. StCh I 1) 2. Sprawy służbowe i personalne 1902-1918 (sygn. StCh I 2-3) 3. Sprawy wojskowe 1897-1918 (sygn. StCh I 4-11) 4. Sprawy duchowne i szkolne (1854) 1868-1918 (sygn. StCh I 12-19) 5. Sprawy sanitarne, ubogich, zakładów dobroczynnych, kas chorych, akcje ratunkowe 1898-1918 (sygn. StCh I 20-32) 6. Sprawy kultury krajowej, górnicze, lasowe, łowiectwa i rybołówstwa (1865) 1891-1918 (sygn. StCh I 33-51) 7. Sprawy handlowe i przemysłowe 1882-1918 (sygn. StCh I 52-86) 8. Sprawy drogowe, budowlane i inne techniczne 1903-1918 (sygn. StCh I 87-96) 9. Sprawy policyjne 1903-1918 (sygn. StCh I 97-143) 10. Sprawy gminne 1899-1918 (sygn. StCh I 144-154) 11. Sprawy podatków i opłat 1899-1918 (sygn. StCh I 155) 12. Sprawy administracyjno-prawne 1877, 1901-1918 (sygn. StCh I 156-179) 13. Sprawy weterynaryjne 1902-1918 (sygn. StCh I 180-184) 14. Sprawy różne 1898-1918 (sygn. StCh I 185-186) 15. Dzienniki podawcze i indeksy 1896-1918 (sygn. StCh I 187-194) 16. Dokumenty osobiste stron 1880-1918 (sygn. StCh I 195) 17. Dzienniki i indeksy 1897, 1919-1910, 1912, 1916 (sygn. StCh I 196-200) Number of units in the group: 200
29/215/0 vacat - Starostwo Powiatowe w Chrzanowie - przekazano do Archiwum Państwowego w Katowicach 12/2116 Starostwo Powiatowe Chrzanowskie 0 Unroll
Number of units in the group: 0
29/215/1 vacat - Powiatowy Komitet Niesienia Pomocy Ofiarom Powodzi w Chrzanowie - przekazano do Archiwum Państwowego w Katowicach 12/2116 Starostwo Powiatowe Chrzanowskie 0 Unroll
Number of units in the group: 2
29/216/0 C.K. Starostwo w Grybowie 1908 - 1919 0 Unroll
1. Akta prezydialne 1908-1910 (sygn. StG I 1) 2. Normalia 1908-1910 (sygn. StG I 2) 3. Sprawy służbowe i personalne (1891) 1902-1910 (sygn. StG I 3) 4. Sprawy wojskowe 1907-1910 (sygn. StG I 4) 5. Sprawy duchowne i szkolne 1908-1916 (sygn. StG I 5) 6. Sprawy sanitarne, ubogich, zakładów dobroczynnych, kas chorych, akcje ratunkowe 1908-1918 (sygn. StG I 6) 7. Sprawy handlowe i przemysłowe 1908-1910 (sygn. StG I 7) 8. Sprawy policyjne 1908 (sygn. StG I 8) 9. Sprawy podatków i opłat 1910-1918 (sygn. StG I 9) 10. Sprawy administracyjno-prawne 1908 (sygn. StG I 10) 11. Sprawy różne 1915-1918 (sygn. StG I 11) 12. Księgi kancelaryjne i registraturalne 1909-1918 (sygn. StG I 12-36 Number of units in the group: 36
29/217/0 Starostwo Powiatowe w Grybowie 1919 - 1930 0 Unroll
1. Referat Ogólny 1919-1923 (sygn. StG II 1) 2. Referat Organizacyjny 1919-1925 (sygn. StG II 2-4) 3. Referat Bezpieczeństwa Publicznego - sprawy polityczne i bezpieczeństwa publicznego 1919-1930 (sygn. StG II 5-15) - sprawy porządku publicznego 1919-1923 (sygn. StG II 16-20) 4. Referat Administracyjno-Prawny 1919-1926 (sygn. StG II 21-34) 5. Referat Gminny (samorządowy) 1919-1922 (sygn. StG II 35-38) 6. Referat Opieki Społecznej 1923-1928 (sygn. StG II 39-41) 7. Referat Wojskowy 1919-1923 (sygn. StG II 42-45) 8. Księgi kancelaryjne i registraturalne 1919-1929 (sygn. StG II 46-73) Number of units in the group: 73
29/218/0 Starostwo Grodzkie Krakowskie [1854] 1919 - 1939 9661 Unroll
I. Akta prezydialne 1919-1927 1.Sprawy ogólne i organizacyjne 1919-1927 (sygn. StGKr 1-22) 2.Sprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego (m.in.: partie polityczne, stowarzyszenia., związki zawodowe; osoby podejrzane, cudzoziemcy, ruch wywrotowy, strajki itp.) 1919-1927 (sygn. StGKr 23-65) 3.Dzienniki podawcze prezydialne 1919-1939 (sygn. StGKr 66-74) II. Akta tajne (normatywy, organizacja służby bezpieczeństwa, ochrona osobistości, odznaczenia opinie o pracownikach urzędów, obsada stan. kościelnych itp.) 1919-1939 (sygn. StGKr 75-89) III. Akta ogólne 1919-1939 1. Referat Ogólny a.Sprawy ogólne i organizacyjne (1906) 1919-1939 (sygn. StGKr 90-102) b.Sprawy budżetowo-gospodarcze 1919-1939 (sygn. StGKr 103-106) 2.Referat Bezpieczeństwa Publicznego a.Sprawy polityczne i bezpieczeństwa publicznego (m.in: sprawozdania sytuacyjne, partie poityczne., stowarzyszenia., związki zawodowe; osoby podejrzane, cudzoziemcy, ruch wywrotowy, strajki itp.) 1919-1939 (sygn. StGKr 107-190) b.Sprawy porządku publicznego (m.in. rejestracja stowarzyszeń, sprawozdania prasowe, przedsiebiorstwa rozrywkowe, zgromadzenia publiczne, pojazdy mechaniczne, sprawy broni palnej itp.) (1854) 1919-1939 (sygn. StGKr 191-554) 3.Referat Karno-Administracyjny a.Sprawy karno-administracyjne 1919-1939 (sygn. StGKr 555-563) b.Sprawy postępowania przymusowego 1920-1932 (sygn. StGKr 564) 4.Referat Sanitarny (1906) 1919-1939 (sygn. StGKr 565-566) 5.Referat Mobilizacyjny 1922-1939 (sygn. StGKr 567-579) IV. Elaborat „TISG” (akcja przeciwstrajkowa) 1931-1939 (sygn. StGKr 580-584) V. Księgi kancelaryjne 1919-1939 (sygn. StGKr 585-617) VI. Zbiór dzienników i czasopism wydanych w województwie1919-1939 (sygn. StGKr 618-639) VII. Zastawniki (rewersy) na akta starostwa 1951 (sygn. StGKr 640) VIII. Akta nieuporządkowane (sygn. STGKr 641-1945) Number of units in the group: 1945
29/219/0 Starosta Powiatowy w Krakowie [1935] 1940 - 1945 30 Unroll
Number of units in the group: 59
29/220/0 vacat - C.K. Starostwo w Nowym Sączu - włączono do zespołu nr 221 - Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu 0 Unroll
Number of units in the group: 0
29/221/0 Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu [1854] 1919 - 1939 0 Unroll
I. C.K. Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu (K.K. Bezirkshauptmannschaft in Neu Sandez) 1869-1918 1. Dzienniki podawcze ogólne, pomoce kancelaryjne 1914-1918 (sygn. StPNS 1-9, 11-22) 2. Akta zarejestrowane w ogólnym dzienniku podawczym 1917-1918 (sygn. StPNS 23) 3. Dziennik podawczy prezydialny 1916-1918 (sygn. StPNS 24) 4. Akta prezydialne 1918 (sygn.StPNS 25) 5. Akta ogólne w układzie rzeczowym (1854) 1869-1918 (sygn.StPNS 94-107, 145) II. Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu 1919-1938 6. Dzienniki podawcze ogólne, pomoce kancelaryjne 1919-1925 (sygn.StPNS 26-59, 60-63, 67) 7. Akta zarejestrowane w ogólnym dzienniku podawczym (układ chronologiczno-numerowy) 1919-1930 (sygn. StPNS 71-80, 82-84) 8. Akta prezydialne (układ chronologiczno-numerowy) 1919-1923 (sygn.StPNS 85) 9. Akta prowizorycznie zinwentaryzowane (sprawy porządku publicznego, przemysłowe, dróg i mostów, zdrowia, rolne - parcelacja, komasacja, plany budynków itp.) 1918-1939 (sygn.StPNS 88-90, 92-93, 108-144, 146-147, 150-154) 10. Referat Bezpieczeństwa Publicznego (sprawozdania KPPP w Nowym Sączu z ruchu zawodowego, działalność stowarzyszeń itp.) 1922-1923 (sygn.StPNS 148-149) III. Okręgowa Inspekcja Lasów w Nowym Sączu 1918-1924 (sygn. StPNS 87) Number of units in the group: 179
29/221/1 C.K. Starostwo w Nowym Sączu [1854] 1869 - 1918 0 Unroll
Number of units in the group: 37
29/221/2 Okręgowa Inspekcja Lasów w Nowym Sączu 1918-1924 0 Unroll
Number of units in the group: 1
29/222/0 C.K. Urząd Obwodowy w Nowym Sączu [1765] 1855 - 1867 [1900] 0 Unroll
Akta w układzie rzeczowym (normalia, sprawy dominiów, gmin, miast; dobra państwowe, sprawy gruntowe poddanych, lasowe, poddańcze, hodowla, rabacja, sprawy kościelne, szkolne, budowlane, szkolne, drogowe, podatki, handel, sprawy sanitarne, uzdrowiska, klęski elementarne, konskrypcja, sądownictwo, sprawy wojskowe) [1777] 1855-1867 (sygn.StNT 1-16a) Number of units in the group: 102
29/223/0 C.K. Starostwo w Nowym Targu [1811] 1867 - 1918 [1928] 0 Unroll
Akta w układzie rzeczowym (normalia, sprawy organizacyjne, nastroje ludności, wybory do Rady Państwa, Sejmu i samorządów, sprawy metrykalne, stowarzyszenia, sprawy dominiów i gmin, kataster, spr. gruntowe, lasowe, kościelne, szkolnictwo, spr. budowlane, drogowe, wodne, podatki, przemysł i handel, sprawy sanitarne i weterynaryjne, uzdrowiska, klęski elementarne, konskrypcja, emigracja, przestępczość, sprawy Żydów, wojskowe) [1819] 1867-1918 (sygn.StNT17-52, 79-83) Number of units in the group: 200
29/224/0 C.K. Urząd Powiatowy w Czarnym Dunajcu [1829] 1855 - 1860 [1864] 0 Unroll
Akta w układzie rzeczowym (normalia; sprawy nadzoru policyjnego, informacje nt. nastrojów ludności, obcokrajowców; sprawy gminne, gruntowe, lasowe, kościelne, zdrowotne, weterynaryjne; klęski elementarne; sprawy wojskowe, metrykalne) [1846] 1855-1860 [1864] (sygn.StNT53-55) Number of units in the group: 37
29/225/0 C.K. Urząd Powiatowy w Krościenku [1791] 1855 - 1867 [1884] 0 Unroll
Akta w układzie rzeczowym (normalia, nadzór policyjny, nastroje ludności, sprawy gminne, gruntowe, lasowe, rolne, handlowe, drogowe, budowlane, sprawy szkolne, kościelne, weterynaryjne, klęski elementarne, konskrypcja, sprawy Żydów itp.) [1825] 1855-1867 [1884] (sygn.StNT56-61) Number of units in the group: 59
29/226/0 Dominia z obszaru powiatu Nowy Targ - zbiór szczątków zespołów [1799] 1816 - 1855 [1879] 0 Unroll
Zespoły szczątkowe (okólniki, zarządzenia władz, sprawy własne, sprawy gminne, polityczne, gruntowe, leśne, poddańcze prawne (spadkowe), podatkowe, kościelne, wojskowe, ewidencja domów, górnictwo, klęski elementarne, uzdrowiska, turystyka, sprawy sanitarne, weterynaryjne, mniejszości narodowe (Żydzi, Cyganie): 1.Dominium Czarny Dunajec 1835-1855 (1863) (sygn. StNT 62-63) 2. Dominium Czorsztyn 1846-1853 (sygn. StNT 64) 3. Dominium Harklowa 1823-1854 (sygn. StNT 65-66) 4. Dominium Klikuszowa 1835-1855 (1862) (sygn. StNT 67) 5. Dominium Kościelisko, Ludzimierz 1820-1855 (1863) (sygn. StNT 68-71) 6. Dominium Krościenko 1823-1855 (sygn. StNT 72) 7. Dominium Łącko 1851 (sygn. StNT 72) 8. Dominium Łopuszna 1849-1852 (sygn. StNT 72) 9. Dominium Ochotnica 1842 (sygn. StNT 72) 10. Dominium Szczawnica 1851 (sygn. StNT 72) 11. Dominium Szaflary 1837-1855 (1875) (sygn. StNT 73, 73a) 12. Dominium Zakopane 1816-1855 (1879) (sygn. StNT 74, 76) Number of units in the group: 194
Showing 321 to 340 of 4,527 entries.