Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
29/129/0 Cechy blacharzy w Krakowie i Kleparzu 1602 - 1944 0 Unroll
Statuty, przywileje, księgi zapisu uczniów, czeladników i mistrzów, protokoły z zebrań, inwentarze majątku, rachunki, sztuki majsterskie i inne sprawy 1666-1933 (sygn. 29/129/1-43). Akta nieopracowane 1879-1900, 1910-1944 (sygn. 29/129/44-47) Number of units in the group: 47
29/130/0 vacat - Cech burkarzy w Krakowie - włączono do zespołu nr 33 - Akta miasta Krakowa 0 Unroll
Number of units in the group: 0
29/131/0 Cechy chirurgów i cyrulików w Krakowie, Kazimierzu i Kleparzu 1518 - 1878 0 Unroll
Statuty, prawa i przywileje cechowe, księgi zapisu uczniów, czeladników i mistrzów, protokoły z zebrań, inwentarze majątku, rachunki, dyplomy majsterskie i inne sprawy 1518-1878 (sygn. 29/131/1-57) Number of units in the group: 57
29/132/0 vacat - Cech cieśli w Krakowie - włączono do zespołu nr 33 - Akta miasta Krakowa 0 Unroll
Number of units in the group: 0
29/133/0 Cech pasztetników, traktierników, cukierników [i piernikarzy] w Krakowie 1747 - 1925 0 Unroll
Statuty, prawa i przywileje cechowe, protokoły zebrań, spór z piekarzami krakowskimi, ewidencja uczniów i pomocników, akta różne 1747-1925 (sygn. 29/133/1-9) Number of units in the group: 9
29/134/0 Cech drukarzy w Krakowie 1675 - 1890 0 Unroll
Prawa i przywileje, księga zapisu uczniów, rachunki, obrzędy religijne 1675-1890 (sygn. 29/134/1-11) Number of units in the group: 11
29/135/0 vacat - Cech farbiarzy w Krakowie - włączono do zespołu nr 33 - Akta miasta Krakowa 0 Unroll
Number of units in the group: 0
29/136/0 Cechy perukarzy i fryzjerów w Krakowie 1776 - 1820 0 Unroll
Statuty cechowe, protokoły zebrań, księga wyzwolin, księga rachunkowa 1776-1820 (sygn. 29/136/1-3) Number of units in the group: 3
29/137/0 Cechy garbarzy, białoskórników, kurdybaników, olsterników, taszników, miechowników, rękawiczników, farbiarzy, kapeluszników w Krakowie i Kazimierzu 1423 - 1911 0 Unroll
Statuty, prawa i przywileje cechowe, księgi ewidencji uczniów, czeladników i mistrzów, protokoły zebrań, księgi i akta rachunkowe, księgi wyzwolin, gospoda czeladnicza, rejestry folowania skór, sprawy sporne, akta różne 1423-1911 (sygn. 29/137/1-70) Number of units in the group: 70
29/138/0 Cechy garncarzy i kaflarzy w Krakowie i Kazimierzu 1504 - 1949 5 Unroll
Statuty i przywileje cechowe, księgi ewidencyjne mistrzów, czeladników i uczniów, protokoły zebrań, sprawy wyzwolin, rachunki, materiały do dziejów garncarstwa i kaflarstwa, fragment sztandaru cechu garncarzy krakowskich, akta różne 1504-1949 (sygn. 29/138/1-41) Number of units in the group: 41
29/139/0 vacat - Cech grzebieniarzy w Krakowie - włączono do zespołu nr 33 - Akta miasta Krakowa 0 Unroll
Number of units in the group: 0
29/140/0 vacat - Cech iglarzy w Krakowie - włączono do zespołu nr 33 - Akta miasta Krakowa 0 Unroll
Number of units in the group: 0
29/141/0 Cech introligatorów w Krakowie 1565 - 1909 0 Unroll
Statuty, prawa i przywileje cechowe, rejestry rachunkowe, protokoły zebrań, księga mistrzów, gospoda czeladnicza, akta różne (sygn. 29/141/1-30) Number of units in the group: 30
29/142/0 vacat - Cech jaglarzy w Krakowie - włączono do zespołu nr 33 - Akta miasta Krakowa 0 Unroll
Number of units in the group: 0
29/143/0 vacat - Cech kaletników w Krakowie - włączono do zespołu nr 33 - Akta miasta Krakowa 0 Unroll
Number of units in the group: 0
29/144/0 Cech kapeluszników w Krakowie 1365 - 1616 0 Unroll
Dokumenty pergaminowe 1365-1616 (sygn. 1-7) Number of units in the group: 7
29/145/0 Cechy karczmarzy, piwowarów i słodowników w Krakowie 1627 - 1661 0 Unroll
Statuty cechowe, układ między mistrzami i czeladnikami, przyjmowanie prawa miejskiego przez mistrzów (sygn. 29/145/1-4) Number of units in the group: 4
29/146/0 Cech kominiarzy w Krakowie 1843 - 1949 0 Unroll
Protokoły zebrań, księgi członkowskie, zapisy uczniów, umowy o naukę, rejestry wyzwolin, księgi rachunkowo-kasowe (sygn. 29/146/1-18) Number of units in the group: 18
29/147/0 vacat - Cech konwisarzy w Krakowie - włączono do zespołu nr 33 - Akta miasta Krakowa 0 Unroll
Number of units in the group: 0
29/148/0 Cechy kotlarzy, mosiężników i brązowników w Krakowie 1575 - 1898 0 Unroll
Statuty, prawa i przywileje cechowe, rejestry mistrzów i uczniów, zapisy uczniów, metryki urodzeń, księgi wyzwolin, listy wędrowne czeladników (lehrbriefy), rachunki, akta różne (sygn. 29/148/1-26) Number of units in the group: 26
Showing 181 to 200 of 4,527 entries.