Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
29/56/0 Gmina Czarna Wieś [1669] 1703 - 1910 0 Unroll
1. Folwark miejski Kawiory 1669-1783 (sygn. GmP III/1) 2. Uchwały Rady Gminnej, wybory 1867-1910 (sygn. GmP III/2-3) 3. Majątek gminy, inwentarz, świadczenia ludności 1870-1910 (sygn. GmP III/4-12) 4. Spisy pogłowia zwierzęcego 1888-1895 (sygn. GmP III/13) 5. Rejestr kar 18721885 (sygn. GmP III/14) 6. Akta w układzie numerycznym i alfabetycznym 1848-1910 (sygn. GmP III/15-22) 7. Dzienniki podawcze, indeksy do dzienników 1867-1904 (sygn. GmP III/23-33) 8. Varia 1900-1904 (sygn. GmP 34) Number of units in the group: 34
29/57/0 Gmina Nowa Wieś 1516 - 1910 0 Unroll
1. Księgi wójtowsko-ławnicze 1510-1805 (sygn. GmP IV /1-11) 2. Protokoły obrad Rady Gminnej, wybory 1867-1910 (sygn. GmP IV/12-13) 3. Majątek gminy, inwentarze, zamknięcia rachunkowe, podatki 1888-1910 (sygn. GmP IV/14-17) 4. Kataster ludności, studzien i źródeł, ewidencja bydła, rejestr karny 1889-1910 (sygn. GmP IV/18-22) 5. Akta w układzie numerycznym i rzeczowym1827-1910 (sygn. GmP IV/23-28) 6. Dzienniki podawcze 1885-1909 (sygn. GmP IV/29-33) Number of units in the group: 33
29/58/0 Gmina Łobzów 1640 - 1910 0 Unroll
1. Folwark Łozbów-własność Akademii Krakowskiej, dzierżawa, wypisy z ksiąg gruntowych, pogłówne i podymne 1640-1866 (sygn. GmP V/1-3) 2. Posiedzenia i wybory Rady Gminnej, zarządzenia Starostwa, Rady Powiatowej, Namiestnictwa 1867-1910 (sygn. GmP V/4-13) 3. Majątek gminny, fasje podatkowe, czynsze, dzierżawy 1867-1910 (sygn. GmP V/14-19) 4. Ludność, sprawy wojskowe, budowa domów, druk, regulacja rzek, szkoła, kościół parafialny, nadzór sanitarny, zezwolenia na zabawy, rejestr karny 1867-1910 (sygn. GmP V/20-28) 5. Dzienniki podawcze 1892-1907 (sygn. GmP V/30-34) 6. Protokoły parcel 1848, 1903 (sygn. GmP V/35-36) 7. Varia (sygn. GmP V/29) Number of units in the group: 36
29/59/0 Gmina Krowodrza 1530 - 1910 0 Unroll
1. Księgi wójtowsko-ławnicze, księgi gruntowe 1530-1826 (sygn. GmP VI/1-16) 2. Protokoły Rady Gminnej, wybory, okólniki Starostwa 1859-1910 (sygn. GmP VI/17-22) 3. Majątek gminy, fundusz drogowy, podatki, czynsze 1830-1910 (sygn. GmP VI/23-31) 4. Ewidencja bydła 1889-1901 (sygn. GmP VI/32-35) 5. Ludność, sprawy wojskowe, koncesje przemysłowe i handlowe, budownictwo, Towarzystwo Tanich Mieszkań dla Robotników, szkoła, parafia, opieka społeczna, nadzór sanitarny, uroczystości, przekroczenia 1850-1910 (sygn. GmP VI/36-45) 6. Dzienniki podawcze 1888-1909 (sygn. GmP VI/47-58) 7. Varia 1853-1865 (sygn. GmP VI/46) Number of units in the group: 58
29/60/0 Gmina Prądnik 1648 - 1877 0 Unroll
1. Folwark, młyn, gmina zbiorowa 1648-1808 (sygn. GmP VII/1-2) Number of units in the group: 2
29/61/0 Gmina Grzegórzki 1546 - 1910 0 Unroll
1. Kontrakty, supliki 1546-1798 (sygn. GmP VIII/1) 2. Rady Gminna i zwierzchność gminna 1867-1910 (sygn. GmP VIII/2-5, 27) 3. Majątek gminy, inwentarze, księgi kasowe 1877-1910 (sygn. GmP VIII/6-15) 4. Ewidencja bydła 1895-1898 (sygn. GmP VIII/16) 5. Ludność, rzemiosło, budownictwo, szkoła, parafia, nadzór sanitarny, przekroczenia 1888-1910 (sygn. GmP VIII/17-26) 6. Dzienniki podawcze 1896-1901 (sygn. GmP VIII/28-29) Number of units in the group: 29
29/62/0 Gmina Dąbie [1348] 1713 - 1911 0 Unroll
1. Nadania, supliki, Rada Gminna 1348-1911 (sygn. GmP IX/1-2) 2. Majątek gminy, podatki, świadczenia ludności 1885-1911 (sygn. GmP IX/3-8, 17) 3. Ewidencja bydła 1903-1909 (sygn. GmP IX/9) 4. Akta w układzie numerycznym i alfabetycznym 1890-1911 (sygn. GmP IX/10-11) 5. Dzienniki podawcze 1894-1911 (sygn. GmP IX/12-16) Number of units in the group: 17
29/63/0 Gmina Płaszów 1428 - 1912 0 Unroll
1. Wypisy z ksiąg wielkorządowych, obrady i wybory rady Gminy, okólnik władz nadrzędnych 1428-1912 (sygn. GmP X/1-9) 2. Majątek gminy, księgi rachunkowe, fasje podatkowe 1877-1912 (sygn. GmP X/10-30) 3. Ludność, sprawy wojskowe, budownictwo, roboty drogowe, szkoła, parafia, nadzór sanitarny, wypadki i przekroczenia 1890-1912 (sygn. GmP X/31-37) 4. Dzienniki podawcze 1899-1911 (sygn. GmP X/38-41) Number of units in the group: 41
29/64/0 Gmina Ludwinów 1773 - 1911 0 Unroll
1. Cegielnia, wybory i obrady Rady 1773-1911 (sygn. GmP XI/1-4) 2. Majątek gminy, inwentarz, księgi rachunkowe 1886-1911 (sygn. GmP XI/5-9) 3. Dzienniki podawcze 1907-1910 (sygn. GmP XI/10-11) Number of units in the group: 11
29/65/0 Gmina Zakrzówek 1717 - 1910 0 Unroll
1. Cegielnia, czynsze i daniny poddanych, uchwały Rady Gminnej, wybory, okólniki władz nadrzędnych 1717-1910 (sygn. GmP XII/1-9) 2. Majątek gminy, inwentarz, księgi rachunkowe, spis parcel budowlanych 1847-1910 (sygn. GmP XII/10-19) 3. Ewidencja bydła 1897-1904 (sygn. GmP XII/20) 4. Ludność, książki meldunkowe 1887-1910 (sygn. GmP XII/ 21-29) 5. Akta w układzie numerycznym i alfabetycznym 1833-1910 (sygn. GmP XII/ 30-36) 6. Dzienniki podawcze 1903-1910 (sygn. GmP XII/ 37-40) Number of units in the group: 40
29/66/0 Gmina Dębniki 1679 - 1910 0 Unroll
1. Wypisy z ksiąg wielkorządowych, uchwały Rady Gminnej 1679-1910 (sygn. GmP XIII/1-3) 2. Majątek gminy, inwentarz, księgi rachunkowe 1877-1910 (sygn. GmP XIII/ 4-14) 3. Ewidencja bydła, wykazy domów, rejestr książek robotniczych 1900-1910 (sygn. GmP XIII/ 15-17) 4. Akta w układzie numerycznym i alfabetycznym 1876-1910 (sygn. GmP XIII/18-26) 5. Dziennik podawczy 1907 (sygn. GmP XIII/27) 6. Varia b.d. (sygn. GmP XIII/28) Number of units in the group: 28
29/67/0 Akta gubernialne [1774] 1795 - 1810 [1847] 0 Unroll
1. Miasto Kraków (m.in. połączenie Krakowa z Kazimierzem, organizacja, sprawy personalne Magistratu, Dyrekcja Policji, budowa aresztów policyjnych, burzenie murów i kościołów, grunty i fundusze szpitalne, przeniesienie Żydów do miasta żydowskiego; regulacja miasta, kamieniołomy miejskie, brukowanie ulic, targi, mosty, cmentarz, zaopatrzenie w żywność, handel drzewem i węglem, akta wsi Dąbie, Piaski i Grzegórzki 1777, 1781-1845 (sygn. 29/67/1, 3-7, 13-15) 2. Akademia Krakowska (m.in. Katedra Gospodarstwa Wiejskiego, dzierżawa gruntów Łobzowa na użytek szkoły gospodarstwa wiejskiego, wykłady prof. Józefa Kaila); listy obligacyjne potwierdzające otrzymanie zapomogi z Kasy Sierocej Prefektury w Jaworznie, wykaz etatów administracyjnych prefektury departamentu krakowskiego 1801-1810 (sygn. 29/67/9) 3. Sprawy kościelne (kapituła krakowska, biskupstwo, kościoły, klasztory, zgromadzenia zakonne, inwentarze kościelne, szkoła żeńska przy klasztorze św. Jana) 1803-1811 (sygn. 29/67/2, 8, 10-12) 4. Akta gubernialne (m.in. rozporządzenia C. K. Gubernium Krajowego Galicji Zachodniej, władz centralnych (m.in. cesarza), Senatu Rządzącego Wolnego Miasta Krakowa, indeks do zarządzeń i patentów C. K. Gubernium dot. spraw sanitarnych, "Lateinisch-Deutsches alphabetisches Nahmenverzeichnisz" 1774-1847 (sygn. 29/67/16-28) Number of units in the group: 28
29/68/0 Akta instytutowe 1792 - 1815 0 Unroll
1. „Akta instytutowe z Buchalterii Lwowskiej sprowadzone” (rachunki Akademii Krakowskiej, ogrodu botanicznego, obserwatorium astronomicznego, inwentarze instrumentów naukowych, bursy akademickie, rachunki i inwentarze Pałacu Biskupiego w Krakowie, dóbr Kapituły krakowskiej, kościołów krakowskich, podatki miejskie, szpitale krakowskie, organizacje religijne i dobroczynne w Krakowie) 1792-1809 (sygn. 29/68/1-25) 2. „Akta instytutowe z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Policji z epoki Księstwa Warszawskiego” (biskupstwo i kapituła krakowska, parafie krakowskie, klasztory, sprzedaż kościołów) 1809-1815 (sygn. 29/68/26-28) Number of units in the group: 28
29/69/0 Akta fiskalne [XVI w.] 1788 - 1839 [1900] 0 Unroll
1. Sumy kapitalne, czynsze na rzecz kościołów i szpitali, instytucji religijnych w Krakowie i okręgu krakowskim, sumariusze akt XVI w. -1839 [1900] (sygn. 29/69/1-30) 2. Pertraktacje krydalne (upadłościowe) majątków ziemskich i nieruchomości w Krakowie i na Kazimierzu XVII w. -1826 (sygn. 29/69/31) 3. Sporne sprawy majątkowe, głównie graniczne XVII w. -1825 (sygn. 29/69/32) Number of units in the group: 32
29/70/0 Akta cyrkularne 1796 - 1809 0 Unroll
1. „Akta cyrkularne dotyczące różnych interesów w osadach Okręgu Krakowskiego” (miejscowości w układzie alfabetycznym; miasto Kraków: Magistrat, Akademia krakowska, mury miejskie, szpitale, kościoły, cechy rzemieślnicze, fundusze) 1796-1809 (sygn. III/178/1-7) 2. Akta cyrkularne w sprawach wojskowych (wojsko, kwatery) 1801-1808 (sygn. III/178/8) 3. Urząd cyrkularny 1796-1809 (sygn. IT 572) Number of units in the group: 17
29/71/0 Varia Krakowa i Okręgu Krakowskiego (akta różne urzędów Galicji Zachodniej) 1795 - 1817 0 Unroll
sygn. 29/71/1-27 Number of units in the group: 27
29/72/0 Prefektura Departamentu Krakowskiego [1797] 1807 - 1819 [1852] 0 Unroll
1. Akta dotyczące miasta Krakowa (ustrój miasta, organizacja Magistratu, urzędnicy miejscy, instrukcje kancelaryjne, opłaty miejskie) 1809-1815 (sygn. PDK 1,2,5) 2. Akta dotyczące szpitali, klasztorów itp. (szpitale krakowskie, Arcybractwo Miłosierdzia, organizacja handlu w Krakowie, jarmarki, kopalnie węgla w Jaworznie) 1810-1814 (sygn. PDK 3,4,6) 3. Wydział Administracyjny (Fasc. 21-processa o granice, łąki i lasy, Fasc. 32-pensje i wszystkie inne księży tyczące się obiekta, Fasc. 38-fundusz religijny, dziesięciny skarbowe, domy narodowe, Fasc. 44-szkoły narodowe) 1812-1814 (sygn. PDK 7) 4. Wydział Ekonomiczny (Fasc. 3-dobra narodowe, Fasc. 5-domy skarbowe, Fasc. 23-miejskich dochodów zalicytowanie, Fasc. 25-budowle, burkowanie, ozdobienie i oświecenie miasta) 1810-1815 (sygn. PDK 8) 5. Wydział Skarbowy (Fasc. 12-o podatkach, Fasc. 13-allewiacje (zniżki podatkowe), Fasc. 17-tabaka, Fasc. 20-złoto, srebro, góry ołowiane, kruszce, huty, Fasc. 22-fabryka siarczana, saletra, prochownia) 1810-1815 (sygn. PDK 9) 6. Wydział Policyjny (Fasc. 1-policja, Fasc. 2-oficjaliści, straż policyjne, umundurowanie, Fasc. 8-kupcy, handel, towary, kramy, tandety, jarmarki, Fasc. 21-teatr, bale, muzykanci, Fasc. 25-cmentarze, nagrobki, zezwolenia na pochowanie) 1810-1813 (sygn. PDK 10) 7. Księgi kancelaryjne (dzienniki podawcze prefektury, podprefektur, dystryktów) 1809-1818 (sygn. PDK 11-18) 8. Podprefektura krakowska (dostawy dla wojska (liberunki) 1812-1815 (sygn. PDK 18-19) 9. Varia (członkowie Rady Miejskiej, statystyka departamentu krakowskiego, budowa kanału przy ul. Biskupiej w Krakowie, normalia i okólniki rządu Księstwa Warszawskiego) 1807-1815 (sygn. PDK 20-22) Number of units in the group: 22
29/73/0 Dyrekcja Skarbu Departamentu Krakowskiego 1809 - 1815 0 Unroll
Number of units in the group: 14
29/74/0 Dobra rządowe Okręgu Wolnego Miasta Krakowa 1787 - 1826 [1847] 0 Unroll
1. Ekonomia Białoprądnicka (dzierżawy, kontrybucje, inwentarze dóbr należących do ekonomii, majątek Uniwersytetu na Łobzowie, ciężary pańszczyźniane mieszkańców, lustracje majątków, wysiewy, wykazy inwentarza żywego, budynki gospodarcze, księgi kancelaryjne zarządu dóbr) 1787-1809 (sygn. R. 1-8, 11, 12, 16, 19-24, 27-41, 45, 47, 53-74) 2. Ekonomia Lipowiecka (j. w. oraz gospodarka leśna, propinacja) 1788-1809 (sygn. R. 9, 15, 17, 48, 77-80, 84) 3. Ekonomia Czernichowska (j. w.) 1797-1816 (sygn. R. 10, 13, 18, 26, 42, 43, 75, 76 ) 4. Ekonomia Jaworznicka (j. w. oraz górnictwo węglowe, kopalnie ałunu) 1789-1816 (sygn. R. 14, 25, 44, 46) 5. Dobra i realności duchowne (lustracje majątków leżących na terenie ekonomii rządowych) 1796-1809 (sygn. R. 49) 6. Dobra Narodowe (sprawy sporne mieszkańców i dzierżawców dóbr) 1810-1812 (sygn. R. 50-52) 7. Księgi kancelaryjne (dzienniki podawcze) 1797-1818 (sygn. R. 81-83) Number of units in the group: 84
29/75/0 Varia z czasów Księstwa Warszawskiego - zbiór szczątków zespołów 1807 - 1815 [1833] 0 Unroll
1. Gwardia Narodowa Departamentu Krakowskiego (sygn. 29/75/1-2) 2. Komisja Wojskowa Departamentu Krakowskiego (sygn. 29/75/3-8) 3. Magazyny wojskowe w Krakowie (sygn. 29/75/9-14) 4. Szpital Wojskowy w Krakowie i w Tyńcu (sygn. 29/75/15-19) 5. Szpital Wojskowy w Radomiu (sygn. 29/75/20-22) Number of units in the group: 22
Showing 81 to 100 of 4,527 entries.