Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
29/600/5 Patronat Spółdzielni Rolniczych w Krakowie [1900] 1922 - 1935 0 Unroll
Number of units in the group: 48
29/600/6 Związek Rewizyjny Spółdzielni Rolniczych w Krakowie 1925 - 1931 0 Unroll
Number of units in the group: 4
29/600/7 Związek Rewizyjny Spółdzielni Ukraińskich w Generalnym Gubernatorstwie 1940 - 1944 0 Unroll
Number of units in the group: 7
29/600/8 Spółka Oszczędności i Pożyczek Brzyszczki 1909 - 1919 0 Unroll
Number of units in the group: 1
29/600/9 DESNA Dniestrzańska Spółka Naftowa we Lwowie 1930 0 Unroll
Number of units in the group: 1
29/600/10 Związek Rewizyjny Spółdzielni Rolniczych w Kielcach 1927 - 1934 0 Unroll
Number of units in the group: 2
29/600/11 Towarzystwo Popierania Przemysłu Ludowego Rzeczypospolitej Polskiej 1931 - 1933 0 Unroll
Number of units in the group: 1
29/600/12 Spółdzielnie oszczędnościowo-pożyczkowe typu Raffeisena (spółki oszczędnościowo-pożyczkowe, kasy Stefczyka) 1899 - 1943 0 Unroll
Number of units in the group: 630
29/600/13 Spółdzielnie oszczędnościowo-pożyczkowe typu Schulze-Delitsch (banki ludowe, mieszczańskie, spółdzielcze) 1916 - 1943 0 Unroll
Number of units in the group: 72
29/600/14 Spółdzielnie mleczarskie, bryndzarskie i jajczarskie 1909 - 1943 0 Unroll
Number of units in the group: 103
29/600/15 Spółdzielnie rolniczo-handlowe 1923 - 1941 0 Unroll
Number of units in the group: 56
29/600/16 Składnice i sklepy kółek rolniczych 1920 - 1943 0 Unroll
Number of units in the group: 23
29/600/17 Spółdzielnie oświatowe, budowlane, hurtownie 1922 - 1943 0 Unroll
Number of units in the group: 12
29/600/18 Statuty spółdzielcze 1899 - 1948 0 Unroll
Number of units in the group: 2
29/601/0 Centralny Związek Spółdzielni Mleczarsko-Jajczarskich Oddział w Krakowie [1924] 1948 - 1950 0 Unroll
I. Sprawy z zakresu organizacji, zarządzania i finansowania (1946-1948) 1948-1950 (sygn. CZSMJ-Kr 1-13) II. Akta nadzoru rewizyjnego (akta ułożone w kolejności alfabetycznej spółdzielni) (1924-1948) 1948-1950 (sygn. CZSMJ-Kr 14-82) Number of units in the group: 87
29/602/0 SPOŁEM Związek Gospodarczy Spółdzielni Rzeczypospolitej Polskiej Oddział w Krakowie [1934] 1945 - 1950 [1952] 0 Unroll
I. Sprawy organizacyjne (okólniki, wykazy spółdzielni) (1942-1943) 1945-1947 (sygn. Sp-ZG-Kr 1-11) II. Sprawy personalne (wykazy pracowników, listy płac) 1945-1949 (sygn. Sp-ZG-Kr 12-16) III. Posiedzenia i zebrania 1946-1947 (sygn. Sp-ZG-Kr 17-19) IV. Sprawozdawczość: 1. Centrali (m.in. dot. działalności Oddziału w Krakowie) 1946-1947 (sygn. Sp-ZG-Kr 20-23) 2. Oddziału w Krakowie 1946-1947 (sygn. Sp-ZG-Kr 24-28) V. Sprawy społeczne (m.in. okólniki WK PPS w Krakowie) 1947-1948 (sygn. Sp-ZG-Kr 29-30) VI. Okręgowy Oddział Zbożowo-Młynarski "Społem" w Krakowie (sprawy organizacyjne, produkcyjne, sprawozdawczość) 1947-1959 (sygn. Sp-ZG-Kr 31-42) VII. Fabryka Cukrów i Czekolady "Społem" w Krakowie (sprawy organizacyjne, finansowe, listy płac) 1946-1949 (sygn. Sp-ZG-Kr 43-58) VIII. Fabryka Soków i Wytworów Cukrowych „Społem” w Krakowie(sprawy finansowo-kadrowe) 1945-1949 (sygn. Sp-ZG-Kr 59-61) IX. Varia (pisma okólne, korespondencja produkcyjno-handlowa) 1947-1949 (sygn. Sp-ZG-Kr 62-63) Number of units in the group: 75
29/603/0 SZKOLNICA Okręgowa Spółdzielnia Księgarsko-Papiernicza z odpowiedzialnością udziałami w Krakowie 1920 - 1952 0 Unroll
Number of units in the group: 530
29/604/0 Spółdzielnia WZÓR w Krakowie 1921 - 1952 0 Unroll
Number of units in the group: 23
29/605/0 Towarzystwo Ubezpieczeniowe FLORIANKA w Krakowie 1863 - 1950 [1962] 0 Unroll
Number of units in the group: 49
29/606/0 vacat - Krakowskie Towarzystwo Wzajemnych Ubezpieczeń Agencja w Dzikowie - włączono do zespołu nr 639 - Archiwum Dzikowskie Tarnowskich 0 Unroll
Number of units in the group: 0
Showing 901 to 920 of 4,527 entries.