Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
11/452/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Baranowie [1950] 1954-1972 0 Unroll
1) Wybory: do rad narodowych i Sejmu (sygn. 1-3; 1961-1965). 2) Radni: spotkania z wyborcami, kwestionariusze (sygn. 4-9; 1961-1972). 3) Sesje GRN: protokoły, uchwały, plany pracy (sygn. 10-39; 1954-1972). 4) Komisje GRN: protokoły, plany pracy (sygn. 40-61; 1955-1972). 5) Prezydium GRN: protokoły, uchwały, plany pracy (sygn. 62-81; 1954-1972). 6) Działalność GRN: sprawozdania (sygn. 82-89; 1964-1972). 7) Zebrania wiejskie: protokoły, wybory sołtysów (sygn. 90-100; 1959-1972). 8) Sprawy organizacyjne: zarządzenia, regulaminy obrad organów kolegialnych, archiwum zakładowe, rejestr skarg i wniosków (sygn. 101-111; 1958-1971). 9) Plany gospodarcze (sygn. 112-120; 1961-1966). 10) Sprawozdawczość: finansowa, komunalna, rolna, Narodowy Spis Powszechny (sygn. 121-131; [1950] 1954-1970). 11) Kontrole zewnętrzne (sygn. 132-136; 1962-1972). 12) Rolnictwo, gospodarka komunalna: PFZ, urządzenia gromadzkie, ewidencja nieruchomości, sprawy własnościowe (sygn. 137-149; [1950] 1954-1972). 13) Oświata i kultura: inwestycje, remont remizy, sprawy personalne, organizacje społeczne, Tysiąclecie Państwa Polskiego i 300-lecie praw miejskich Kępna (sygn. 150-154; 1960-1966). 14) Czyny społeczne: zobowiązania, Społeczny Fundusz Odbudowy Stolicy, konkurs "Wzorowa wieś - wzorowy sołtys" (sygn. 155-158; 1960-1968). 15) Budżety i plany funduszu gromadzkiego (sygn. 159-181; 1955-1972). Number of units in the group: 181
11/453/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Mroczeniu 1954-1972 0 Unroll
1) Wybory: do rad narodowych i Sejmu (sygn. 1-3, 96; 1957-1972). 2) Radni: spotkania z wyborcami, kwestionariusze (sygn. 4-5. 99-100; 1961-1971). 3) Sesje GRN: protokoły, uchwały i ich realizacja (sygn. 6-15; 1954-1972). 4) Komisje GRN: protokoły, plany pracy (sygn. 16-36; 1955-1972). 5) Prezydium GRN: protokoły, uchwały, plany pracy (sygn. 37-47; 1955-1972). 6) Zebrania wiejskie: protokoły, wybory sołtysów (sygn. 48-56; 1955-1971). 7) Sprawy organizacyjne: przepisy i zarządzenia władz nadrzędnych, uroczystości państwowe (sygn. 57-58, 90; 1955-1965). 8) Plany gospodarcze (sygn. 59-66; 1961-1969). 9) Sprawozdawczość: działalność GRN, statystyka, spis rolny (sygn. 67-72, 83-89, 97-98; 1962-1971). 10) Kontrole zewnętrzne (sygn. 73-75; 1962-1968). 11) Gospodarka komunalna: statystyka, umowy dzierżawne (sygn. 76-82; 1953-1964). 12) Finanse: budżety i jego realizacja, sprawozdania finansowe, plan kont (sygn. 91-95, 101-111; 1956-1965). 13) Oświata (sygn. 112; 1964-1965). Number of units in the group: 112
11/454/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Białobłotach [1953] 1954-1971 [1972] 0 Unroll
1) Sesje GRN: protokoły, uchwały (sygn. 1-7; 1954-1971). 2) Spotkania radnych z wyborcami (sygn. 8-9; 1961-1970). 3) Ewidencja godeł i pieczęci (sygn. 10; 1955-1971). 4) Komisje GRN: protokoły (sygn. 11-15; 1955-1971). 5) Prezydium GRN: protokoły, uchwały (sygn. 16-19; 1958-1971). 6) Plany pracy (sygn. 20; 1956-1971). 7) Zebrania wiejskie (sygn. 21; 1958-1971). 8) Plany gospodarcze gromady (sygn. 22; 1962-1971). 9) Sprawozdawczość: dostawy obowiązkowe, działalność Rady i jej organów (sygn. 23-25; 1955-1971). 10) Kontrole (sygn. 26; 1961-1971). 11) Gromadzki Zespół Rolny: protokoły z posiedzeń (sygn. 27; 1969-1971 [1972]). 12) Budżet i sprawozdania budżetowe (sygn. 28-33; 1955-1971). 13) Sprawy wojskowe: ewidencja osób podlegających powszechnemu obowiązkowi wojskowemu (sygn. 34; 1955-1962). 14) Ewidencja ludności: książki meldunkowe (sygn. 35-39; [1953] 1954-1960). Number of units in the group: 39
11/455/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Broniszewicach [1952] 1954-1968 0 Unroll
1) Sesje GRN: protokoły, uchwały, sprawozdania (sygn. 1; 1965-1968). 2) Radni: ankiety członków komisji stałych (sygn. 2; 1965-1966). 3) Komisje GRN: protokoły, plany pracy (sygn. 3; 1961-1964). 4) Zebrania wiejskie (sygn. 4-5; 1966-1967). 5) Kontrole (sygn. 6; 1965-1966). 6) Plany gospodarcze (sygn. 7-8; 1965-1967). 7) Sprawozdawczość: działalność Rady, statystyka, czyny społeczne (sygn. 9-11; 1966-1967). 8) Sprawy wojskowe: ewidencja osób podlegających powszechnemu obowiązkowi wojskowemu (sygn. 12; 1955-1962). 9) Ewidencja ludności: książki meldunkowe (sygn. 13-22; [1952] 1954-1968). Number of units in the group: 22
11/456/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Bronowie [1949] 1954-1959 [1962] 0 Unroll
1) Sesje GRN: protokoły, plany pracy, regulaminy komisji (sygn. 1; 1954-1959). 2) Prezydium GRN: protokoły (sygn. 2-3; 1955-1959). 3) Budżety (sygn. 4; 1955-1959). 4) Sprawy wojskowe: ewidencja osób podlegających powszechnemu obowiązkowi wojskowemu (sygn. 5; 1955-1959 [1962]). 5) Ewidencja ludności: książki meldunkowe (sygn. 6-13; [1949] 1954-1958). Number of units in the group: 13
11/457/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Ludwinie [1951] 1954-1968 0 Unroll
1) Sesje GRN: protokoły, plany pracy, sprawozdania (sygn. 1; 1954-1959). 2) Komisje GRN: protokoły z posiedzeń (sygn. 2; 1958-1959). 3) Prezydium GRN: protokoły z posiedzeń, plany pracy, sprawozdania (sygn. 3; 1955-1959). 4) Budżety (sygn. 4; 1955-1960). 5) Sprawy wojskowe: ewidencja osób podlegających powszechnemu obowiązkowi wojskowemu (sygn. 5; 1955-1959 [1962]). 6) Ewidencja ludności: książki meldunkowe (sygn. 6-31; [1951] 1954-1968). Number of units in the group: 31
11/458/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kowalewie [1949] 1954-1968 [1969] 0 Unroll
1) Sesje GRN: protokoły, rejestry uchwał, sprawozdania (sygn. 1-5; 1954-1968). 2) Ewidencja radnych: ankiety, rejestr postulatów wyborców (sygn. 6-7; 1955-1965). 3) Komisje GRN: protokoły (sygn. 8-10; 1958-1969). 4) Prezydium GRN: protokoły, księga uchwał (sygn. 11-16; 1955-1968). 5) Zebrania wiejskie: protokoły (sygn. 17-18; 1957-1968). 6) Plany gospodarcze (sygn. 19; 1964-1968). 7) Sprawozdawczość: działalność Rady, wnioski i postulaty wyborców (sygn. 20; 1962-1967). 8) Kontrole: protokoły i zarządzenia pokontrolne (sygn. 21-22; 1958-1968). 9) Budżety: plany, budżety, sprawozdania (sygn. 23-28; 1955-1968). 10) Sprawy wojskowe: ewidencja osób podlegających powszechnemu obowiązkowi wojskowemu (sygn. 29; 1955-1961). 11) Ewidencja ludności: książki meldunkowe (sygn. 30-53; [1949] 1954-1968 [1969]). Number of units in the group: 53
11/459/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kuczkowie [1948] 1954-1959 [1965] 0 Unroll
1) Sesje GRN: protokoły, uchwały, plany pracy (sygn. 1; 1954-1959). 2) Sprawy wojskowe: ewidencja osób podlegających powszechnemu obowiązkowi wojskowemu (sygn. 2; 1956-1959). 3) Ewidencja ludności: książki meldunkowe (sygn. 3-14; [1948] 1954-1959 [1965]). Number of units in the group: 14
11/460/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kucharkach [1951] 1954-1971 0 Unroll
1) Sesje GRN: protokoły, uchwały, referaty, sprawozdania (sygn. 1-11; 1954-1971). 2) Komisje GRN: protokoły, regulaminy pracy, rejestr wniosków (sygn. 12-16, 50; 1959-1971). 3) Prezydium GRN: protokoły, uchwały (sygn. 17-24; 1955-1971). 4) Zebrania wiejskie (sygn. 25; 1967-1971). 5) Plany gospodarcze (sygn. 26-27; 1961-1970). 6) Sprawozdawczość: działalność organów kolegialnych, stan zatrudnienia, rolnictwo (sygn. 28, 48-49; 1963-1971). 7) Kontrole (sygn. 29-30; 1956-1968). 8) Budżety: plany, budżety, sprawozdania (sygn. 31-47; 1955-1971). 9) Sprawy wojskowe: ewidencja osób podlegających powszechnemu obowiązkowi wojskowemu (sygn. 51; 1955-1962). 10) Ewidencja ludności: książki meldunkowe (sygn. 52-65; [1951] 1954-1961). Number of units in the group: 65
11/461/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kuźni [1951] 1954-1961 0 Unroll
1) Sesje GRN: protokoły, uchwały, sprawozdania, referaty (sygn. 1-2; 1954-1960). 2) Prezydium GRN: protokoły i uchwały (sygn. 3-4; 1955-1961). 3) Sprawy wojskowe: ewidencja osób podlegających powszechnemu obowiązkowi wojskowemu (sygn. 5; 1955-1961). 4) Ewidencja ludności: książki meldunkowe (sygn. 6-12; [1951] 1954-1957). Number of units in the group: 12
11/462/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kwileniu [1951] 1954-1961 0 Unroll
1) Sesja GRN: protokoły, uchwały, referaty, sprawozdania (sygn. 1-2; 1954-1961). 2) Prezydium GRN: protokoły, uchwały, sprawozdania (sygn. 3-5; 1955-1961). 3) Budżety: budżety, sprawozdania budżetowe (sygn. 6-7; 1955-1960). 4) Sprawy wojskowe: ewidencja osób podlegających powszechnemu obowiązkowi wojskowemu (sygn. 8; 1955-1961). 5) Ewidencja ludności: książki meldunkowe (sygn. 9-15; [1951] 1954-1961). Number of units in the group: 15
11/463/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Pleszewie [1956] 1968-1972 [1974] 0 Unroll
1) Sesje GRN: protokoły, uchwały, sprawozdania, referaty (sygn. 1-4; 1968-1972). 2) Sprawy organizacyjne: ewidencja radnych, sprawozdania z działalności Rady, protokoły z zebrań wiejskich, rejestr pieczęci, podział administracyjny (sygn. 5-6, 19-21; 1968-1972). 3) Komisje GRN: protokoły (sygn. 7-10; 1969-1972). 4) Prezydium GRN: protokoły, uchwały (sygn. 11-13; 1968-1971). 5) Zebrania wiejskie: protokoły, ewidencja sołtysów (sygn. 14-15; 1968-1972). 6) Plany gospodarcze (sygn. 16; 1969-1972). 7) Kontrole: protokoły i zarządzenia pokontrolne (sygn. 17-18; 1968-1972). 8) Budżet: plany, budżety, sprawozdania budżetowe (sygn. 22-25; 1969-1972). 9) Ewidencja ludności: książki meldunkowe (sygn. 26-51; [1956] 1968-1972 [1974]). Number of units in the group: 51
11/464/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Sośnicy [1951] 1954-1972 0 Unroll
1) Sesje GRN: protokoły, uchwały, referaty, sprawozdania (sygn. 1-6; 1954-1972). 2) Komisje GRN: protokoły z posiedzeń (sygn. 7-15; 1956-1972). 3) Prezydium GRN: protokoły, uchwały, sprawozdania (sygn. 16-23; 1955-1970). 4) Zebrania wiejskie (sygn. 24-25; 1961-1972). 5) Budżet: sprawozdania z wykonania (sygn. 26-27; 1963-1971). 6) Plany gospodarcze (sygn. 28; 1971). 7) Sprawy wojskowe: ewidencja osób podlegających powszechnemu obowiązkowi wojskowemu (sygn. 29; 1955-1962). 8) Ewidencja ludności: książki meldunkowe (sygn. 30-35; [1951] 1954-1961). Number of units in the group: 35
11/465/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Sowinie Błotnej [1957] 1968-1971 0 Unroll
1) Sesje GRN: protokoły, uchwały, plany pracy, sprawozdania (sygn. 1; 1968-1971). 2) Spotkania radnych z wyborcami (sygn. 2; 1967-1971). 3) Komisje GRN: protokoły z posiedzeń (sygn. 3; 1968-1971). 4) Prezydium GRN: protokoły, uchwały, sprawozdania (sygn. 4; 1968-1971). 5) Plany gospodarcze (sygn. 5; 1968-1971). 6) Kontrole (sygn. 6; [1967] 1968-1971). 7) Budżet (sygn. 7; 1968-1971). 8) Sprawozdawczość: budżetowa, z działalności Rady (sygn. 8; 1969-1971). 9) Ewidencja ludności: książki meldunkowe (sygn. 9-31; [1957] 1968-1971). Number of units in the group: 31
11/466/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Taczanowie II [1951] 1954-1968 0 Unroll
1) Sesje GRN: protokoły, uchwały, plany pracy, referaty, sprawozdania (sygn. 1-3; 1954-1968). 2) Komisje GRN: protokoły z posiedzeń (sygn. 4; 1955, 1962-1967). 3) Prezydium GRN: protokoły z posiedzeń, uchwały, plany pracy (sygn. 5-6; 1955-1962). 4) Plany gospodarcze (sygn. 7-8; 1962-1967). 5) Kontrole (sygn. 9; 1960-1966). 6) Budżet (sygn. 10-11; 1959-1967). 7) Sprawy wojskowe: ewidencja osób podlegających powszechnemu obowiązkowi wojskowemu (sygn. 12; 1955-1962). 8) Ewidencja ludności: ksiązki ewidencyjne (sygn. 13-24; [1951] 1954-1968). Number of units in the group: 25
11/467/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Trzebieniu 1954-1959 [1962] 0 Unroll
1) Sesje GRN: protokoły, uchwały, referaty sprawozdania (sygn. 1-3; 1954-1959). 2) Komisje GRN: protokoły z posiedzeń (sygn. 4; 1955). 3) Prezydium GRN: protokoły z posiedzeń, uchwały, zestawienia wniosków (sygn. 5-7; 1955-1959). 4) Budżet (sygn. 8; 1956). 5) Sprawy wojskowe: ewidencja osób podlegających powszechnemu obowiązkowi wojskowemu (sygn. 9; 1955-1959 [1962]). Number of units in the group: 9
11/468/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Zawidowicach [1951] 1954-1972 [1973] 0 Unroll
1) Sesje GRN: protokoły, rejestry uchwał, referaty, sprawozdania (sygn. 1-10; 1956-1972). 2) Wybory do Sejmu i rad narodowych: m.in. postulaty wyborcze (sygn. 11-12; 1965-1969). 3) Komisje GRN: protokoły, plany pracy, sprawozdania (sygn. 13-19; 1965-1972). 4) Prezydium GRN: protokoły, uchwały, plany pracy, ewidencja (sygn. 20-28; 1956-1972). 5) Sprawy organizacyjne GRN: aktyw gromadzki, skład ilościowy rady (sygn. 29; 1964-1970). 6) Zebrania wiejskie: protokoły zebrań i narad, wyniki konkursu "Wzorowa wieś - wzorowy sołtys", czyny społeczne (sygn. 30-32; 1961-1971). 7) Plany gospodarcze (sygn. 33-37; 1960-1971). 8) Sprawozdawczość (sygn. 38-41; 1962-1972). 9) Kontrole: protokoły i zarządzenia pokontrolne (sygn. 42-49; 1959-1972). 10) Gospodarka gromadzka (sygn. 50-51; 1969-1970). 11) Budżet: plany, budżety i sprawozdania budżetowe (sygn. 52-59; 1955-1959). 12) Organizacje polityczne: Komitet Gromadzki FJN (sygn. 60-61; 1961-1969). 13) Kadry: sprawy personalne pracowników (sygn. 62; 1959-1966). 14) Sprawy wojskowe: ewidencja osób podlegających powszechnemu obowiązkowi wojskowemu (sygn. 63; 1955-1962). 15) Ewidencja ludności: ksiązki meldunkowe (sygn. 64-89; [1951] 1954-1972 [1973)]. Number of units in the group: 89
11/469/0 Urząd Gminy w Pleszewie [1962] 1973-1975 0 Unroll
1) Sprawy organizacyjne: protokoły z zebrań wiejskich i narad sołtysów, statut i regulamin organizacyjny, kontrole zewnętrzne i wewnętrzne, sprawozdawczość i statystyka (5 j.a.; 1973-1975). 2) Finanse: budżet i jego wykonanie (1 j.a.; 1973). 3) Ewidencja ludności: książki meldunkowe (2 j.a.; [1962] 1973-1974). Number of units in the group: 8
11/470/0 Powiatowy Inspektorat Statystyczny w Pleszewie [1955] 1952-1975 0 Unroll
1) Instrukcje (7 j.a.; 1955-964). 2) Materiały statystyczne: zestawienia powiatowe ogólne, karty statystyczne gmin i miasta, statystyka społeczna, budownictwo i inwestycje, przemysł terenowy i spółdzielczy, ochrona zdrowia i opieka społeczna, handel, oświata, nauka i kultura, czyny społeczne, zatrudnienie, ludność, zasoby mieszkaniowe, rolnictwo, ogrodnictwo (60 j.a.; 1957-1975). Number of units in the group: 67
11/471/0 Centralny Związek Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" Terenowy Zespół Lustracji w Kaliszu Wydział w Sieradzu 1975-1989 0 Unroll
Plany pracy, sprawozdania opisowe i statystyczne z działalności lustracyjnej, protokoły lustracji, skargi i wnioski. Number of units in the group: 185
Showing 461 to 480 of 1,586 entries.