Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
13/1042/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Żywcu [1947 - 1949] 1950 - 1973 0 Unroll
Number of units in the group: 545
13/1043/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Przyborowie 1958 - 1969 0 Unroll
Number of units in the group: 81
13/1044/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Koszarawie 1955 - 1972 0 Unroll
Number of units in the group: 172
13/1045/0 Kataster powiatu żywieckiego 1880 - 1947 0 Unroll
Number of units in the group: 429
13/1046/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Pietrzykowicach 1955 - 1972 0 Unroll
Number of units in the group: 160
13/1047/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Rychwałdzie 1955 0 Unroll
Number of units in the group: 1
13/1048/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kocierzu 1955 - 1959 0 Unroll
Number of units in the group: 4
13/1049/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Łękawicy 1955 - 1972 0 Unroll
Number of units in the group: 118
13/1050/0 Nadleśnictwo Bystra Podhalańska 1945 - 1973 0 Unroll
Number of units in the group: 204
13/1051/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Czańcu 1958 - 1972 [1973] 0 Unroll
Number of units in the group: 217
13/1052/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kobiernicach 1955-1972 0 Unroll
Number of units in the group: 128
13/1053/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Porąbce [1940, 1950-1954] 1955 - 1972 [1973] 0 Unroll
Number of units in the group: 168
13/1054/0 Powiatowy Inspektorat Statystyczny w Żywcu 1946 - 1975 0 Unroll
Number of units in the group: 359
13/1055/0 Państwowy Dom Wczasów Dziecięcych w Porąbce 1949 - 1969 0 Unroll
Number of units in the group: 23
13/1056/0 Powiatowy Związek Kółek Rolniczych w Żywcu 1956-1975 0 Unroll
Number of units in the group: 127
13/1057/0 Nadleśnictwo Ujsoły 1958 - 1968 0 Unroll
Number of units in the group: 35
13/1058/0 Związek Młodzieży Socjalistycznej - Zarząd Powiatowy w Żywcu 1957 - 1973 0 Unroll
Number of units in the group: 56
13/1059/0 Związek Młodzieży Wiejskiej - Zarząd Powiatowy w Żywcu 1962 - 1973 0 Unroll
Number of units in the group: 38
13/1060/0 Powiatowy Związek Kółek Rolniczych w Suchej Beskidzkiej 1959 - 1975 0 Unroll
Number of units in the group: 472
13/1061/0 Towarzystwo Miłośników Ziemi Żywieckiej w Żywcu Odcinek I [1954] 1958 - 1980 0 Unroll
Akta Zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi Żywieckiej: statut i jego zmiany, protokoły zebrań i posiedzeń Zarządu, składy osobowe Zarządu, bilanse, plany pracy i sprawozdania, protokoły posiedzeń Komisji konkursowych, korespondencja dotycząca współpracy ze stowarzyszeniami i organami administracji państwowej z lat [1954] 1958-1976, sygn. 1-33, Sekcja Wydawnicza: korespondencja dotycząca współpracy z redakcjami czasopism i wydawnictwami z lat 1961-1971, sygn. 34-41, Grupa Literacka "Gronie" im. E. Zegadłowicza: regulamin, komunikaty i biuletyny, dokumentacja poświęcona twórczości poszczególnych członków Grupy Literackiej "Gronie" z lat 1958-1980, sygn. 42-175, Galeria Rzeczy Pięknych: program, korespondencja organizacyjna, dokumentacja dotycząca ekspozycji wybranych dzieł sztuki z lat 1962-1975, sygn. 176-178. Number of units in the group: 178
Showing 1,041 to 1,060 of 1,410 entries.