Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
13/273/0 Przędzalnia Czesankowa "Weldoro" w Bielsku-Białej [1946-1950] 1951-1999[1999-2001] 0 Unroll
1. Dokumentacja dotycząca organizacji przedsiębiorstwa. 2. Księgi protokołów z narad i odpraw dyrekcji oraz narad wytwórczych. 3. Plany i sprawozdania z produkcji, analizy działalności przedsiębiorstwa. 4. Plany i sprawozdania finansowe oraz bilanse roczne. 5. Sprawozdania z wynalazczości i postępu technicznego. 6. Dokumentacja technologiczna produkcji przędzy. Number of units in the group: 494
13/274/0 Rada Szkolna Powiatowa w Bielsku 1940-1941 0 Unroll
Number of units in the group: 1
13/275/0 Karol Ochsner Fabryka i Odlewnia Żelaza w Bielsku 1876-1943 0 Unroll
1. Karol Ochsner Fabryka Maszyn i Odlewnia Żelaza w Bielsku: plany zabudowań fabrycznych, oszacowania kompletnego urządzenia fabrycznego i realności gruntowej, umowy kupna, sprawozdania finansowo-majątkowe, z lat 1876-1943, sygn. 1-16 Number of units in the group: 16
13/276/0 Tryumf Spółka Komandytowa - Fabryka Tasiem Gumowych w Bielsku 1931-1945 0 Unroll
"Tryumpf" Spółka Komandytowa - Fabryka Tasiem Gumowych w Bielsku: sprawy organizacyjne, akta prawno-majątkowe, patenty, rejestry handlowe, sprawy finansowe, księgi kasowe, z lat 1931-1945, sygn. 1-10 Number of units in the group: 10
13/277/0 Przędzalnia Wełny Czesankowej Bracia Münch w Białej 1924-1945 [1946-1952] 0 Unroll
Sprawozdania finansowe, korespondencja związana z likwidacją firmy, z lat 1933-1944, sygn. 1-8 Number of units in the group: 18
13/278/0 Farbiarnia i Wykończalnia Tkanin C. Breitbart w Bielsku 1936-1950 0 Unroll
Zarządzenia wewnętrzne, korespondencja administracyjna, plany, sprawozdania zakładowe, protokoły z narad, bilanse roczne, inwentarz fabryczny, z lat 1936-1949, sygn. 1-8 Number of units in the group: 8
13/279/0 Leopold Vogt - Farbiarnia w Wapienicy 1936-1944 0 Unroll
Oszacowania maszyn, bilans zamknięcia rachunkowego, z lat 1936-1944, sygn. 1-3 Number of units in the group: 3
13/280/0 Jan Tomasz Krieger Wyrób Przyrządów Tkackich w Białej 1920-1944 0 Unroll
Deklaracje na nabycie świadectwa przemysłowego, korespondencja z Urzędem Skarbowym, korespondencja w sprawach handlowych z bankami i innymi firmami, dokumentacja finansowa firmy, listy płac i wykazy zatrudnionych oraz dokumentacja dotycząca remontu prywatnego mieszkania Kriegerów, z lat 1920-1944, sygn. 1-34 Number of units in the group: 34
13/281/0 Mehlo-Kramer Fabryka Sukna w Wapienicy 1936-1938 0 Unroll
Oszacowania maszyn, z lat 1936-1938, sygn. 1-2 Number of units in the group: 2
13/282/0 Fabryka Kapeluszy, Jan Biester i Syn w Bielsku 1939 0 Unroll
Opis techniczny fabryki, z 1939 r., sygn. 1 Number of units in the group: 1
13/283/0 Zakład Przemysłowo-Budowlany S.A. Karol Korn w Bielsku 1921-1951 0 Unroll
Statut Spółki Akcyjnej Karol Korn, korespondencja, protokół zdawczo- odbiorczy wraz z wyceną majątku, z lat 1921-1951, sygn. 1-3 Number of units in the group: 3
13/284/0 Fabryka Wag i Maszyn w Bielsku 1927-1928 0 Unroll
Oferty, korespondencja dotycząca ofert, z lat 1927-1928, sygn. 1 Number of units in the group: 1
13/285/0 Komisje wyborcze do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego w województwie bielskim 1987 0 Unroll
Protokoły wyników głosowania w referendum ogólnokrajowym z dnia 29 listopada 1987 r. z miejscowości: Bielsko-Biała, Kozy, Porąbka, Wilkowice, Szczyrk, Cieszyn, Ustroń, Wisła, Skoczów, Strumień, Brenna, Chybie, Dębowiec, Goleszów, Hażlach, Istebna, Żywiec, Gilowice-Ślemień, Ujsoły, Maków Podhalański, Świnna, Milówka, Stryszawa, Radziechowy Wieprz, Sucha Beskidzka, Węgierska Górka, Jeleśnia, Budzów, Koszarawa, Czernichów, Brzeżnica, Osiek, Zembrzyce, sygn. 1-33 Number of units in the group: 33
13/286/0 Zakłady Przemysłu Wełnianego im. Józefa Magi "Lantex" w Bielsku-Białej 1951-1972 0 Unroll
Schematy organizacyjne zakładu, dokumentacja dotycząca reorganizacji, zarządzenia wewnętrzne, pisma okólne, instrukcje i regulaminy, notatki służbowe, protokoły z zebrań załogi i kierownictwa zakładu, wytyczne dla sekcji zakładu, protokoły z kontroli wewnętrznych, zarządzenia pokontrolne, z lat 1951-1972, sygn. 1-14 Number of units in the group: 14
13/287/0 Fryderyk Tislowitz Fabryka Sukna w Białej 1938-1941 0 Unroll
Raport z wprowadzenia nowego porządku w rachunkowości, organizacji narad i tworzenia podstaw kalkulacyjnych w fabryce, zmiany systemu rachunkowości, oszacowania maszyn firmy przez komisarza wykonawczego F. Vogta., inwentarze do bilansu otwarcia i zamknięcia, z lat 1938-1941, sygn. 1-7 Number of units in the group: 7
13/288/0 Fabryka Sukna Karol Jankowski i Syn w Białej 1938 0 Unroll
Wycena maszyn i urządzeń oraz zdjęcia ze stanu inwentarzowego zużytych, z 1938 r., sygn. 1 Number of units in the group: 1
13/289/0 Powiatowy Komitet Wykonawczy Polskiej Komisji Likwidacyjnej w Białej 1918 0 Unroll
Powiatowy Komitet Wykonawczy Polskiej Komisji Likwidacyjnej w Białej: księga protokołów z posiedzeń Powiatowego Komitetu Wykonawczego Polskiej Komisji Likwidacyjnej, z 1918 r., sygn. 1 Number of units in the group: 1
13/290/0 Urząd Kultury Rolnej w Bielsku 1940-1942 0 Unroll
Urząd Kultury Rolnej w Bielsku: akta pomiarowe powiatów cieszyńskiego i żywieckiego, z lat 1940-1942, sygn. 1 Number of units in the group: 1
13/291/0 Komenda Policji Ochronnej Powiatu Bielskiego 1939-1940 0 Unroll
Komenda Policji Ochronnej Powiatu Bielskiego: sprawozdanie z sytuacji politycznej i gospodarczej bielskiego okręgu policyjnego, z lat 1939-1940, sygn. 1 Number of units in the group: 1
13/292/0 vacat - Okręgowy Urząd Likwidacyjny w Katowicach Delegatura w Bielsku - część włączono do zespołu 13/204, część przekazano do AP Katowice Odział w Oświęcimiu, obecnie w zespole nr 13/536 w Oddziale Bielsko-Biała 0 Unroll
Number of units in the group: 0
Showing 261 to 280 of 1,333 entries.