Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
13/321/0 Zakład Poprawczy w Bielsku-Białej [1969-1972] 1973-1983 0 Unroll
Number of units in the group: 13
13/322/0 Zakłady Włókiennicze "Lenko" Spółka Akcyjna w Bielsku [1889-1935] 1935-1944 0 Unroll
I. Sprawy organizacyjno-kadrowe: statut, zmiany organizacyjne, nabór pracowników, zawiadomienia o ukaraniu pracowników, z lat [1932-1935] 1937-1944, sygn. 1-4 II. Ubezpieczenia: polisy i umowy ubezpieczeniowe, korespondencja w sprawach ubezpieczeniowych firmy, z lat [1933-1935] 1935-1944, sygn. 5-11 III. Działalność inwestycyjno-handlowa: korespondencja handlowa z innymi firmami w sprawach zakupów i zamówień, umowa w sprawie sprzedaży i eksportu wyrobów, inwestycje w zakupy maszyn, z lat [1917-1935] 1935-1944, sygn. 12-25 IV. Sprawy księgowo-finansowe, sprawozdawczość: kosztorysy i faktury za roboty remontowo-budowlane na rzecz firmy, sprawozdanie z rewizji kasy, bilanse otwarcia i zamknięcia, inwentarze rachunku specjalnego i księgi handlowej, z lat [1918-1934] 1939-1942, sygn. 26-38 V. Sprawy majątkowe firmy, inwentury: spisy maszyn i sprzętu firmy, opis i wycena pomieszczeń wraz z zawartością, oszacowania wartości maszyn, sprzętu i wyposażenia oszacowanie wartości budynków, inwentarze, remanenty, oszacowania wartości fabryki w Wilamowicach i młyna parowego w Komorowicach w związku z planami ich zakupu, oszacowanie wartości działek budowlanych firmy, plan sytuacyjny nieruchomości Spółki, z lat [1905-1935] 1935-1944, sygn. 39-68 VI. Dokumentacja prywatna właścicieli: dokumenty dotyczące spraw osobistych rodziny Deutsch, korespondencja prywatna, dokumentacja dotycząca prywatnego majątku rodziny Deutsch, dokumenty prywatne prokurenta firmy, z lat [1889-1934] 1936-1943, sygn. 69-75. Number of units in the group: 75
13/323/0 Fabryka Wyrobów Metalowych w Białej 1949-1958 0 Unroll
Number of units in the group: 19
13/324/0 Państwowe Zakłady Budowy Wag w Białej 1947 0 Unroll
Number of units in the group: 1
13/325/0 Zakłady Budowy Maszyn i Aparatów Józef Dyczek w Białej 1945-1946 0 Unroll
Number of units in the group: 2
13/326/0 Otto Hack Fabryka Wyrobów Metalowych w Bielsku 1950 0 Unroll
Number of units in the group: 1
13/327/0 Karol Schwabe i Spółka Odlewnia Dzwonów w Białej 1947-1950 0 Unroll
Number of units in the group: 7
13/328/0 August Gross Fabryka Wyrobów Żelaznych i Metalowych w Białej Krakowskiej 1946-1950 0 Unroll
Number of units in the group: 15
13/329/0 Fabryka Wyrobów Metalowych H. Hoffmann w Kamienicy 1938-1950 0 Unroll
Number of units in the group: 16
13/330/0 Jan Ochsner Fabryka Maszyn i Odlewnia Żelaza w Białej Krakowskiej 1949 0 Unroll
Number of units in the group: 1
13/331/0 Kolegium Odwoławcze Sejmiku Samorządowego Województwa Bielskiego w Bielsku-Białej [1982] 1990-1993 0 Unroll
Number of units in the group: 34
13/332/0 Powiatowy Zakład Weterynarii w Bielsku-Białej 1960-1975 0 Unroll
Number of units in the group: 37
13/333/0 Wojewódzki Zakład Weterynarii w Bielsku-Białej 1975-1988 0 Unroll
Number of units in the group: 149
13/334/0 Zrzeszenie Lekarzy i Techników Weterynarii Oddział w Bielsku-Białej 1972-1984 0 Unroll
Number of units in the group: 3
13/335/0 Powiatowa Komisja Klasyfikacyjna przy 2 Urzędzie Skarbowym w Bielsku 1937-1938 0 Unroll
Number of units in the group: 19
13/336/0 Urząd Miejski w Bielsku-Białej 1998 0 Unroll
Number of units in the group: 1
13/337/0 Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Przędzalnictwa Wełny "Belmatex" w Bielsku-Białej [1946-1972] 1972-2012 0 Unroll
Number of units in the group: 60985
13/338/0 Państwowe Gospodarstwo Rybackie Nowy Dwór w Czechowicach-Dziedzicach [1859]1956-1974 0 Unroll
Number of units in the group: 19
13/339/0 Zakłady Przemysłu Wełnianego "Krepol" w Bielsku-Białej [1945-1949]1950-1995 [1995-2001] 0 Unroll
Number of units in the group: 671
13/340/0 Centrala Handlu Detalicznego Polskiego Związku byłych Więźniów Politycznych Dyrekcja Naczelna w Warszawie 1946-1950 0 Unroll
I. Rada Gospodarcza PZbWP z lat 1946-1949 /sygn.1 - 5/ sprawozdania z działalności CHD, preliminarze Dyrekcji Naczelnej CHD oraz sprawozdania z ich wykonania, wykazy przedsiębiorstw związkowych oraz korespondencja. II. Główna Komisja Rewizyjna PZbWP z lat 1947-1949 /sygn.6/ sprawozdania Dyrekcji Naczelnej CHD oraz sprawozdania z kontroli jej działalności i likwidacji III. Dyrekcja Naczelna Centrali Handlu Detalicznego PZbWP z lat 1946-1950 /sygn.7 - 822/ 1. Sprawy organizacyjne Dyrekcji CHD z lat 1946-1949 /sygn.7 - 21/ statut PZbWP, statut tymczasowy CHD, statut Centrali Handlowo - Gospodarczej oraz statut i regulaminy Spółdzielni Gospodarczej, okólniki, schematy organizacyjne i instrukcje kancelaryjne, protokoły z posiedzeń DNCHD, Rady Nadzorczej CHD oraz protokoły z różnych zebrań, konferencji, zjazdów i odpraw, materiały przygotowane na Radę Gospodarczą, protokoły Rady Gospodarczej, korespondencja z Główną Komisją Rewizyjną PZbWP, rejestr członków ND CHD, sprawozdania z działalności Dyrekcji, materiały dot. Przekształcenia CHD w Spółdzielnię Gospodarczą PZbWP 2. Sekretariat Główny z lat 1946-1950 /sygn.22 - 369/ korespondencja z terenowymi zarządami Kół PZbWP, urzędami, Delegaturami wojew. Oraz z poszczególnymi sklepami CHD rozmieszczonymi na terenie całego kraju, życzenia świąteczne oraz wycinki prasowe. 3. Referat Osobowy z lat 1946-1950 /sygn.370 - 408/ wykazy pracowników DN CHD oraz delegatur wojew., kwestionariusze personalne, podania i umowy o pracę, zaszeregowania i uposażenia, sprawy urlopowe, zaświadczenia o pracy w CHD 4. Referat Gospodarczy z lat 1946-1949 /sygn.409 -413/ umowy handlowe, umowy o najem lokali, wykazy ruchomości poszczególnych sklepów, sprawy remontowo - inwestycyjne, korespondencja 5. Wydział Kontroli i Sprawozdawczości z lat 1946-1950 /sygn.414 - 432/ dane statystyczne czynnych placówek CHD, wykazy sklepów CHD, sprawozdania z działalności placówek CHD, materiały z kontroli i zarządzenia pokontrolne, sprawozdania z kontroli sklepów CHD, korespondencja 6. Wydział Finansowy z lat 1946-1950 /sygn.433 - 771/ instrukcje finansowe, korespondencja z delegaturami wojew., protokoły badania rachunkowości, preliminarze budżetowe, bilanse, finansowe zastawienia Delegatur, miesięczne sprawozdania finansowe sklepów CHD z terenu całego kraju, listy płac DN CHD i jej delegatur 7. Wydział Likwidacyjny z lat 1946-1950 /sygn.772 - 814/ regulaminy i wytyczne Komisji Likwidacyjnej CHD, protokoły z posiedzeń Dł. Kom. Likwidacyjno -Szacunkowej, korespondencja Komisji z Państwowym Muzeum w Oświęcimiu w sprawie przekazania akt CHD, uwagi i opinie kontrolerów o likwidacji poszczególnych sklepów, ankiety albumowe sklepów, materiały dot. Likwidacji sklepów CHD, protokoły zdawczo - odbiorcze tych sklepów. 8. Wydział Handlowy z lat 1946-1950 /sygn.15 -822/ sprawy ogólno - handlowe, wykazy placówek CHD, sprawozdania z wystawy w Czechosłowacji, korespondencja. Number of units in the group: 822
Showing 321 to 340 of 1,416 entries.