Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
13/241/0 Bielskie Zakłady Futrzarskie "Beskidiana" w Bielsku-Białej 1957-1999 0 Unroll
Number of units in the group: 570
13/242/0 Przedsiębiorstwo Doświadczalno-Produkcyjne Dźwigów Samochodowych "Bumar-Bedes" w Bielsku-Białej 1968-1997 0 Unroll
Number of units in the group: 246
13/243/0 Izba Skarbowa w Bielsku - Białej 1987-1992 0 Unroll
Number of units in the group: 437
13/244/0 Miejski Ośrodek Dokumnetacji Geozdezyjnej i Kartograficznej w Bielsku-Białej [1940] 1969-1990 0 Unroll
Number of units in the group: 657
13/245/0 Urząd Rejonowy w Bielsku-Białej 1990-1998 [1999] 0 Unroll
1. Oddział Organizacyjny: statuty i regulaminy organizacyjne, plany i programy zjazdów, narad i konferencji własnych, akty normatywne własne, kontrole zewnętrzne, regulaminy pracy, sprawozdania o stanie zatrudnienia, plany szkoleń pracowników i ich realizacja, skargi i wnioski, z lat 1990-1998, sygn. 1-74 2. Oddział Ogólny: sprawozdania i ocena zasad organizacji i techniki biurowej, sprawozdania statystyczne, sprawozdania finansowe, z lat 1990-1998, sygn. 75-99 3. Oddział Ochrony Środowiska: badania, analizy i oceny jakości środowiska, ustalanie kierunków rozwoju leśnictwa i zadrzewień, z lat 1992-1997, sygn. 100-106 4. Oddział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji: ewidencja gruntów rolnych, ewidencja gruntów i budynków, z lat 1991-1998, sygn. 107-120 Number of units in the group: 120
13/246/0 Aleksandrowickie Zakłady Przemysłu Lniarskiego "Allen" w Bielsku-Białej 1950-1999 0 Unroll
Number of units in the group: 926
13/247/0 Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bielsku-Białej 1975-1998 0 Unroll
Number of units in the group: 343
13/248/0 Urząd Statystyczny w Bielsku-Białej 1960-1998 0 Unroll
Number of units in the group: 2361
13/249/0 Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego "Beskid" w Bielsku-Białej [1925] 1949-2001 0 Unroll
Number of units in the group: 779
13/250/0 Zakłady Przemysłu Wełnianego FINEX w Bielsku-Białej [1904-1916, 1919-1933, 1945, 1948-1949] 1950-1999 0 Unroll
Number of units in the group: 671
13/251/0 Urząd Gminy w Kozach 1973-1990 0 Unroll
Number of units in the group: 168
13/252/0 Gminna Rada Narodowa w Kozach 1973-1990 0 Unroll
Number of units in the group: 160
13/253/0 Przedsiębiorstwo Doświadczalno-Produkcyjne Szybownictwa PZL Bielsko [1933] 1946-1999 0 Unroll
Number of units in the group: 642
13/254/0 Narodowy Bank Polski Oddział Wojewódzki w Bielsku-Białej 1975-1988 0 Unroll
Number of units in the group: 180
13/255/0 Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Bielsku-Białej 1988-1998 0 Unroll
Number of units in the group: 31
13/256/0 Bielskie Biuro Projektów Budownictwa Przemysłowego "Śląsk" w Bielsku-Białej 1972-2001 0 Unroll
Number of units in the group: 770
13/257/0 E. Hanus Handel Guzikami w Bielsku 1941-1944 0 Unroll
Number of units in the group: 6
13/258/0 Willmann i Treutler Fabryka Guzików w Białej 1942-1944 0 Unroll
Number of units in the group: 6
13/259/0 Sejmik Samorządowy Województwa Bielskiego w Bielsku-Białej 1990-1998 0 Unroll
Number of units in the group: 55
13/260/0 Theodor Pollak i Syn w Białej 1920-1948 0 Unroll
Number of units in the group: 13
Showing 241 to 260 of 1,416 entries.