Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
62/261/0 Akta gminy Prostyń powiat Węgrów 1946-1954 0 Unroll
Dział Ogólno-Administracyjny 1945-1954 sygn. 1-33, Dział Finansowo-Budżetowy 1944-1951 sygn. 34-45, Dział III Gospodarki Gminnej 1944-1952 sygn. 46-97, Dział IV Administracyjny 1946-1954 sygn. 98-111, Dział V Administracji Społecznej 1946-1954 sygn. 112-129, Komisje Gminne 1945-1954 sygn. 130-144. w czasie skontrum stwierdzono brak sygn. 34, W 2006r doinwentaryzowano 9 ja. Odnalezione w skontrum z lat 1944-1954 jako sygn. 145-153 Number of units in the group: 152
62/262/0 Akta gminy Ossówno powiat Węgrów 1925-1954 0 Unroll
Akta do roku 1944 1925-1943 sygn. 1-28, Dział Ogólno-Administracyjny 1945-1954 sygn. 29-71, Dział Finansowo-Budżetowy 1944-1953 sygn. 72-90, Dział III Gospodarki Gminnej 1942-1953 sygn. 91-160, Dział IV Administracyjny 1945-1949 sygn. 161-200, Dział V Administracji Społecznej 1945-1954 sygn. 201-215, Komisje Gminne 1947-1952 sygn. 216-228.W czasie skontrum stwierdzono brak sygn.59, 95, 208, W 2006r doinwentaryzowano .119. J.a. Z lat 1925-1954 odnalezione w skontrum jako sygn. 229-347, nab.4911/2014 - 30 j.a 0,40 mb Number of units in the group: 374
62/263/0 Akta gminy Jaczew powiat Węgrów 1944-1952 0 Unroll
Dział ogólno-organizacyjny 1944-1950 sygn. 1-42, Dział finansowo-budżetowy 1946-1950 sygn. 43-45, Dział III Gospodarki Gminnej 1946-1952 sygn. 46-145, Dział IV Administracyjny 1946 sygn. 146, Dział V Administracji Społecznej 1949-1952 sygn. 147-150, Dział Samorządowy 1946-1952 sygn. 151-158. w czasie skontrum stwierdzono brak sygn. 37, 151, W 2006r dopisano sygn. 159-161 odnalezione w skontrum , 2 ja. Dokumenty do rejestru mieszkańców (b.d.) sygn. 159-160 1 j.a Podania dot. Obowiązkowych dostaw 1953 sygn. 161 Number of units in the group: 159
62/264/0 Akta gminy Korytnica powiat Węgrów [1865] 1907-1954 0 Unroll
1. Dział Ogólno- Organziacyjny 1946-1953 sygn. 1-61, 2. Dział Finansowo-Budżetowy 1950-1952 sygn. 62-63, 3. Dział III Gospodarki Gminnej 1945-1953 sygn. 64-150, 4. Dział IV Administracyjny 1946-1954 sygn. 151-180, 5. Dział V Administracji Społecznej 1946-1952 sygn. 181-190, 6. Dział samorzadowy 1948-1954 sygn. 191-208, w czasie skontrum stwierdzono brak sygn.7, 16, 153, W 2006 dopisano 17 j.a. odnalezione w skontrum akta z lat 1907-1954 jako sygn. 209-225, nab. 3769/08 dokumenty do ksiąg ludności wsi Sekłak 1865-1924 Number of units in the group: 223
62/265/0 Akta gminy Łochów powiat Węgrów 1864-1954 0 Unroll
1. Akta do roku 1944 z lat 1864, 1928-1944 sygn. 1-42 z 1864r tabele likwidacyjne wsi Majdan sygn. 1-2, 2. Dział Ogólno- Organizacyjny 1939-1954 sygn. 43-128, 3. Dział Finansowo-Budżetowy 1940-1952 sygn. 129-135, 4. Dział III Gospodarki Gminnej 1937-1954 sygn. 136-238, 5. Dział IV Administracyjny 1944-1952 sygn. 264-276, 6. Dział V Administracji Społecznej 1944-1952 sygn. 264 -276 7. Komisje gminne 1947-1954 sygn. 277-310, w czasie skontrum stwierdzono brak sygn. 40, 42, 46, 239, W 2006r dopisano 38 j.a. Odnalezionych w czasie skontrum z lat 1925- 1954 jako Sygn. 311-348 Number of units in the group: 344
62/266/0 Akta gminy Miedzna powiat Węgrów 1887-1954 0 Unroll
1. Akta do roku 1944 z lat 1887-1935 sygn. 1-210, 2. Dział Gospodarki Gminnej 1935-1937 sygn. 211-215, 3. Dział Finansowo-Budżetowy 1937-1939 sygn. 216-218, 4. Dział Ogólno-Administracyjny 1944-1954 sygn, 219-236, 5. Dział Finansowo-Budżetowy 1943-1952 sygn. 237-263, 6. Dział III Gospodarki Gminnej 1945-1952 sygn. 286-305, 7. Dział IV Administracyjny 1944-1952 sygn. 271-285, 8. Dział V Administracji Społecznej 1945-1952 sygn. 286-305, 9. Komisje gminne 1949-1954 sygn. 306-338, 10. Rejestry mieszkańców sygn. 326-338, w czasie skontrum stwierdzono brak sygn. 13,14, 150, 196- 201, 203-210, 216, 312- 338 (ogółem 45), W 2006r doinwentaryzowano 51 j.a. Odnalezione w skontrum jako sygn. 339-389, dopływ: 3022/02 - 17 j.a. Number of units in the group: 361
62/267/0 Akta gminy Grębków powiat Węgrów 1888-1954 0 Unroll
1. Akta do roku 1944 z lat 1923-1944 sygn. 1-11, 2. Dział Ogólno- Organziacyjny 1923-1953 sygn. 12-50, 3. Dział Finansowo-Budżetowy 1947-1955 sygn. 51-56, 4. Dział III Gospodarki Gminnej 1946-1954 sygn. 57-186, 5. Dział IV Administracyjny 1945-1952 sygn. 187-190, 6. Dział V Administracji Społecznej 1949-1954 sygn. 191-199, 7. Dział samorzadowy 1947-1954 sygn. 200-217, w czasie skontrum stwierdzono brak sygn. 12, 13, 14, 19, 40, 126, 181, 185, 205, 206, 207, W 2006r doinwentaryzowano 19 j.a. akt odnalezionych w skontrum z lat 1888-1954 sygn. 218-236 (sygn. 218 Rejestr pomiarowy folw. Grębków i Podsusze 1888, sygn. 219 rejestr pomiarowy wsi Żarnówka Number of units in the group: 225
62/268/0 Akta gminy Borze powiat Węgrów 1915-1954 0 Unroll
1. Dział Ogólno- Organizacyjny 1946-1955 sygn. 1-34, 2. Dział finansowo-budżetowy 1944-1946 sygn. 35-185, 3. Dział IV Administracyjny 1946-1952 sygn. 186-200 [w czasie skontrum stwierdzono brak sygn. 175, 199, 201], 4. Dział V Administracji Społecznej 1946-1952 sygn. 201-204, 5. Dział Samorządowy 1950-1954 sygn. 205-214, w 2006r doinwentaryzowano 47 j.a. akt z lat 1915-1954 (bez układu rzeczowego) odnalezione w skontrum , sygn. 214-260 (z 1915r spis ludności gromady Trawy) Number of units in the group: 257
62/269/0 Państwowe Liceum Wychowawczyń Przedszkoli w Węgrowie 1946-1957 0 Unroll
Number of units in the group: 444
62/270/0 vacat - Komunalna Kasa Oszczędności w Siedlcach - błędnie wpisany - patrz Nr 251 0 Unroll
Number of units in the group: 0
62/271/0 Urząd Skarbowy w Siedlcach 1934-1950 0 Unroll
Number of units in the group: 580
62/272/0 Akta Józefa Skuby Pękosławskiego patrona Trybunału Cywilnego w Siedlcach [1604] 1811-1852 [1880] 0 Unroll
Akta osobowe 1811 sygn. 1 ( 1j.a), Akta działalności zawodowej 1822 – 1827, 1837 – 1852 sygn. 2 – 6, 12 ( 6j.a), Varia 1604, 1733, 1797, 1837, 1879 – 1880 sygn 7 - 11 ( 5 j.a) Number of units in the group: 12
62/273/0 Akta miasta Mokobody 1804-1869 [1916] 0 Unroll
Książka transakcji 1804 sygn 1, Polecenie Komisarza Obwodu Siedleckiego do Burmistrza Mokobód, aby przesłał projekt etatu kasy bożniczej Mokobodów (1 karta) 1835 sygn. 2, Miesięczne tabele cen żywności 1856-1858, 1859, 1860 sygn. 3-5, Zawiadomienia o sprzedażach i licytacjach (propinacja) 1867-1869 sygn. 6, Sprawa sporządzenia tabel likwidacyjnych i zmiany zagospodarowania gruntów (wg ukazu z 28.10/9.11.1866r) - z 1867-1868 r sygn. 7, Sekwestrator Powiatu Siedleckiego zawiadamia Magistrat o mających się odbyć licytacjach w powiecie 1869 sygn. 8, Sprawa oddania majątku Mokobody w dzierżawę Janowi Kisińskiemu 1869 sygn. 9 , Wykaz wiosek, które płaciły składkę na utrzymanie szkoły w Mokobodach (gm. Skupie) 1916 sygn. 10 Number of units in the group: 10
62/274/0 Komenda Powiatowa Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" w Sokołowie Podlaskim 1949-1955 0 Unroll
Rozkazy i zarządzenia Komendanta 1951, 1952, 1954 sygn. 1-3, sprawozdania ogólne z pracy hufca i hufców gromadzkich 1954, 1955 sygn. 4-6, Ewidencja wydanych zaświadczeń i legitymacji b.d. Sygn. 7, Rozkazy Komendanta dotyczące spraw personalnych, organizacyjnych 1953, 1954-1955 sygn. 8-9, Sprawy różne 1954 sygn. 10-11, Sprawy ogólne [ m.in.. Zarządzenie w sprawie akt tajnych} 1955 sygn. 12, Plany pracy 1954-1955 sygn. 13-14, Wyszkolenie 1954, 1955 sygn.15-16, Praca kulturalno-oświatowa i propaganda 1955 sygn. 17, Biuletyny Informacyjne 1955 sygn. 18, Książka ewidencji uzbrojenia 1950, 1952, 1954, 1955 sygn. 19-22, Księga materiałowa materiałów trwałego użytku i zaopatrzenia 1949, 1953 sygn. 23-24, Przegląd uzbrojenia 1950-1954 sygn.25-26, Książka inwentarzowa biblioteki 1951-1952 sygn.27, Dziennik dokumentów przychodowo-rozchodowych 1952-1953 sygn. 28, Książki materiałowe pododdziałów 1952-1953 sygn. 29-32 Number of units in the group: 32
62/275/0 Powiatowa Rada Narodowa w Siedlcach 1944-1950 0 Unroll
Protokóły posiedzeń plenarnych 1945-49 sygn.1-4 (4 j.a.), Protokóły posiedzeń prezydium 1945-49 sygn. 5-7 (3 j.a.) Akta Komisji: - Finansowo-budżetowej 1948 sygn. 8 (1j.a.); - Kontroli Społecznej 1945-48 sygn. 9-12 (4 j.a.), - Oświatowej 1947-48 sygn. 13-17 (5 j.a.); - Komisja Rolna i Ziemska 1948 sygn. 18 ( 1 j.a.), - Społeczna Kontroli Cen 1949 sygn. 19 (1j.a.); - Odwoławcza Czynszowa 1948 sygn. 20 (1 j.a.), -Powiatowy Komitet Towarzystwa Przyjaciół ORMO 1948-50 sygn. 21-22 (2 j.a.), Komisja Likwidacyjna przy ZSCh w Siedlcach 1948 sygn. 23 (1 j.a.), Okólniki WRN 1945 sygn. 24 (1 j.a.); Okólniki PRN 1946 sygn. 25 (1j.a.); Sprawy organizacyjne gm. rad 1946 sygn. 26 (1j.a.), Sprawy personalne, wykazy radnych 1946-48 sygn. 27-29 (3 j.a.); Nadzór i inspekcja 1949-50 sygn. 30-31 (2j.a.), Sprawy gospodarcze biura 1948-1950 sygn. 32-33 (2 j.a.); Współpraca z Wydziałem Pow. 1948-1950 sygn. 34-35 (2j.a.), Współpraca z innymi urzędami 1949-50 sygn. 36 (1j.a.); Protokóły posiedzeń innych instytucji 1949 sygn. 37 (1j.a.), Sprawy społeczno-organizacyjne 1948-49 sygn. 38-39 (2 j.a.); Różne sprawy 1946-49 sygn. 40-43 (4 ja.), Akcja przesiedleńcza 1949 sygn. 44 (1j.a.); Odpowiedzi na artykuły prasowe 1946-50 sygn. 45 (1j.a.), Sprawy poufne 1949 sygn. 46 (1j.a.); Sprawozdania z działalności PRN 1948 –50 sygn. 47-48 (2 j.a.), Sprawozdania Komisji 1946-49 sygn. 49-51 (3j.a.); Korespondencja 1944-45 sygn.52-57 (6 j.a.).Sprawy wniosków i odznaczeń 1949 sygn.58 (1j.a.); Danina narodowa 1946 sygn. 59 (1j.a.), Sprawy budżetowe 1948-49 sygn. 60-61 (2 j.a.); Protokóły posiedzeń gminnych i miejskich rad (w układzie alf.) 1944-50 sygn. 62-94 (33 j.a.) Number of units in the group: 94
62/276/0 Sokołowska Spółdzielnia Inwalidów w Sokołowie Podlaskim 1949-1964 0 Unroll
Wyciąg z rejestru spółdzielni 1949-1960 sygn.1, Protokóły posiedzeń Walnych Zgromadzeń, Rady Nadzorczej, Zarządu 1952-1960 sygn. 2-8, bilanse 1951-1961 [1964] sygn. 9-21, Plany techniczno-produkcyjne i finansowe 1951-1959 sygn. 22-45, sprawozdawczość 1951-1960 sygn. 46-69, Protokóły i sprawozdania porewizyjne 1951-1959 sygn. 70-72, oraz akta osobowe i listy płac kat. B-50 UWAGA: niektóre z akt z lat 1951-1956 zostały wytworzone przez Odzieżową Spółdzielnie Pracy im. Bohaterów Chodakowa Number of units in the group: 72
62/277/0 vacat - Powiatowa Rada w Ostrowi Mazowieckiej - obecnie przechowuje Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
62/278/0 vacat - Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej - obecnie przechowuje Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
62/279/0 Siedleckie Gimnazjum Męskie 1873-1918 0 Unroll
Korespondencja w sprawie uczniów 1914-1918 sygn. 1-3, 30-32, akta uczniów (świadectwa dojrzałości i inne dokumenty ) 1905-1917 sygn. 4-23, Świadectwa szkolne uczniów z dokumentami 1873-1918 sygn. 24-29, Podania uczniów o zwolnienie z opłat i przyjęcie do szkoły 1900-1918 sygn. 33-44, akta osobowe nauczycieli 1914-1918 sygn. 45-49 Number of units in the group: 49
62/280/0 Kasa Miejska w Siedlcach 1912-1915 0 Unroll
*Sprawozdania Kasy Miasta Siedlce 1914 sygn.1, *Rewizja Kasy 1913 syg. 2, *Księgi sum depozytowych 1914 sygn. 3 – 6, *Księgi przychodów i rozchodów 1912 – 1915 sygn. 7 – 8 Number of units in the group: 8
Showing 261 to 280 of 1,973 entries.