Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
62/241/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Zbuczynie powiat Siedlce 1701-1800, 1826-1919 [1942] 13442 Unroll
akta UMZ 1826-1865, 1866-1879, 1880-1900, 1901-1905 sygn.1-40, 84-97, 110-130, 186-190, akta ur. 1701-1714, 1714-1729, 1729-1749, 1765-1772, 1773-1781, 1781-1800 sygn.151, 152, 153, 154, 155, 156, akta zgonów 1838-1840, sygn.157, wykaz imienny zmarłych 1899-1914, sygn.158, alegata z lat 1828, 1831, 1834, 1837-1844, 1846-1854,1856-1863, 1865-1870, 1872-1874, 1876-1879, 1880-1892, 1894-1897, 1899-1907, 1909-1916, 1918-1924, 1936, 1939-1942, sygn.41, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 57, 59, 60, 61, 63, 64, 66-68, 70, 72-75, 77, 79-83, 98-109, 131-150, 159-185, sprostowania metryk, odpisy, protokóły sprawdzenia akt z lat 1832, 1837 [1900], 1838 [1909], 1839 [1840], 1841, 1843 [1902], 1847 [1993], 1847 [1993], 1849 [1893], 1852 [1873],1866 [1899],1862 [1899], 1859 [1870], sygn. 43, 47, 49, 51, 55, 58, 62, 65, 69, 71, 76, 78, po skontrum brak sygn. 45 i 53, W 2008r. doinwentaryzowano 31 ja. 0,37 mb (26ja. 0,22mb. Alegaty, 5 j. a. 0,15 mb. księgi UMZ), Sygn.159-184 alegaty z lat 1901-1907, 1910-1916, 1918-1924, 1936, 1939-1942, Sygn.185-186, akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1901-1911 sygn. 186-196, korespondencja z konsystorza i reskrypty biskupie 1863-1894 sygn. 197, akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1912-1919 sygn. 198-205 Number of units in the group: 203
62/242/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Kuflewie powiat Mińsk Mazowiecki 1826-1917 6347 Unroll
Cz. 1 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1826-1865 sygn. 1-40, Cz. 2 Akta UMZ 1866-1879 sygn. 41-54 (14j.a), Cz.3. 36 ja. 0,42mb] Akta UMZ 1880-1900 sygn. 55-75 (21j.a.), Alegata 1884-1893, 1895, 1897-1900 sygn. 76-90 (15j.a.), alegata 1901-1905, 1907-1909, 1911 sygn. 91-98 (8 j.a.), akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1901-1917 sygn. 99-110, 115-117, 120-121, alegata 1912 -1917 sygn.111-114, 118-119 Number of units in the group: 121
62/243/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Krześlinie powiat Siedlce 1955-1972 0 Unroll
Plany pracy rady 1958-1970 sygn. 1-10, Działalność organów kolegialnych 1965-1970 sygn. 11-14, Protokóły sesji GRN 1958-1972 sygn. 15-28, Zarzadzenia przewodniczacego GRN 1965 sygn. 29, protokoły posiedzeń komisji 1959-1972 sygn. 30-79, protokoły posiedzeń prezydium 1956-1972 sygn. 80-96, zebrania wiejskie 1968-1971 sygn. 97-100, plany gospodarcze i sprawozdania 1961-1970 sygn. 101-109, kontrole i zarządzenia pokontrolne 1955-1972 sygn. 110-120, budżety 1966-1971 sygn. 121-129, Sprawozdania budżetowe 1968-1971 sygn. 126-129, projekt techniczny budowy drogi lokalnej Krześlin – Brzozów 1964 sygn. 130, projekt techniczny budowy drogi lokalnej Brzozów – Nakory 1965 sygn. 131, nab. 4122/10 - 5 ja.. 0,12 mb mapy zasadnicze - Brzozów, Kownaciska, Krześlin, Krześlinek, Nakory, nab. 4922/2014 4 j.a. zebrania wiejskie Number of units in the group: 140
62/244/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Żeliszewie powiat Siedlce 1826-1917 [1929] 3036 Unroll
Cz.1 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1826-1865 sygn 1-40, Alegaty do aktów małżeństw 1826-1827,1829-1832,1835-1853,1865 sygn. 41-65, Cz.2 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1866-1879 sygn. 66-79, Alegaty do aktów małżeństw 1866-1871,1873-1879 sygn. 80-91, Cz.3 Alegaty do aktów małżeństw 1833, 1856-1858, 1861-1864 sygn. 92-99, Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1880-1900 sygn. 100-120, Alegaty do aktów małżeństw 1880, 1884-1892, 1894-1900 sygn. 121-137, W 2008r. doinwentaryzowano 27 j.a. 0,22 mb (21 j.a.0,11mb.alegaty, 6ja.0,11mb. Księgi), sygn.138-158 alegaty z lat 1901, 1902, 1904-1907, 1909, 1911-1916, 1918, 1920-1923, 1927-1929, sygn.159-161, akta zbiorowe (sprostowanie aktów ur., małż.) 1894 [1913], 1897 [1964], 1900 [1969], sygn.162-167, akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1901-1912 sygn. 168-174, akta zbiorowe 1909 [1967-1987] , 1911 [1981-1997] sygn. 175-176, akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1913 -1914 sygn. 177, 179, akta zbiorowe 1913 [1931], 1914 [1964-1969] sygn. 178, 180, akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1915-1917 sygn. 181-182,184, akta zbiorowe 1916 [1962] sygn. 183 Number of units in the group: 184
62/245/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Kiczkach powiat Mińsk Mazowiecki 1826-1917 3573 Unroll
Cz. 1 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1826-1865 sygn. 1-40, Alegata 1826-1828, 1847, 1849-1850, 1852-1856, 1858-1865 sygn. 41-59 (19 j.a.), Cz. 2 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1866-1879 sygn. 62-75 (14 j.a.), Alegata 1866-1867 sygn. 76-77 (2 j.a.), Alegata 1869-1879 sygn. 78-88 (11 j.a.), Cz. 3 [36 j.a. 0,32 mb] Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1880-1900 sygn. 89-107 (19 j.a.), (Księgi:1891-92 oraz 1895-96 zawierają wklejone odnoszące się do nich alegata), Alegata 1880-1900 sygn. 108-124 (17 j.a.), alegata 1901 sygn. 125, akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1901-1914 sygn. 126-137, 139 (alegaty z lat 1902-1906 oprawione razem z księgami, akta UMZ z lat 1905-1906 w jednej księdze), dokumenty do akt małżeństw 1913-1914 sygn.138, 140, akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1915 -1917 sygn.141, 144-145, alegata 1915 -1916 sygn.142-143 Number of units in the group: 145
62/246/0 Powiatowy Urząd Rozjemczy w Węgrowie [1926-1931] 1932-1939 0 Unroll
Akta spraw o rozłożenie na raty spłaty długu, zwrotu długu, ustalenie wysokości długu, bez układu kancelaryjnego, ani alfabetycznego sygn. 1- 2296 Number of units in the group: 2296
62/247/0 Starostwo Powiatowe w Węgrowie 1944-1950 0 Unroll
Referat Ogólny 1944-1950 sygn. 1-98 (brak sygn. 6, 25, 60), Referat Budżetowo-Gospodarczy 1944-1950 sygn. 99-143 (brak sygn. 103, 108, 138), Referat Społeczno-Polityczny 1945-1947, 1950 sygn. 144-186 (brak sygn. 146, 167), Referat Administracyjny 1944-1950 sygn. 187-406 (brak sygn. 265, 281, 301, 332, 360, 363), Referat Kultury i Sztuki 1944-1950 sygn. 407-465 (brak sygn. 411, 433, 440, 446, 448, 453, 457, 461), Referat Rolnictwa i Reform Rolnych 1947 sygn. 466 (brak), Referat Weterynarii 1948 sygn. 467, Referat Rolnictwa-budżet 1948 sygn. 478, Referat Wojskowy 1945, 1949 sygn. 469-471, Referat Samorządowy 1945, 1947, 1949 sygn. 472 (brak), 473-478, Referat Aprowizacji 1944-1949 sygn. 479-579 (brak 491, 493, 496, 502, 579), Referat Świadczeń Rzeczowych 1945-1946 sygn. 580-583 (brak 581), Inspektorat Oświaty Rolniczej 1945-1949 sygn. 584-658 (brak 594, 607, 625, 626, 631, 633, 634, 636, 651, 652), Dział Samorządowy 1946, 1948-1951 sygn. 659-670, Referat Opieki Społecznej 1944-1950 sygn. 671, 673-680, Referat Odbudowy 1946-1948 sygn. 672, 683-685, Pisma różnych referatów 1945-1946 sygn. 681, Pisma w sprawach porządkowych 1947 sygn. 682, Powiatowy Komitet Przesiedleńczy 1945 sygn. 686, Sprawy Związku Pracowników Skarbowych 1944-1945 sygn. 687, Gorzelnia :Stara Wieś” 1947-1951 sygn. 688, Planowanie pracy w przemyśle sygn. 689, Gminny Komitet Opieki Społecznej w Wyszkowie 1946-1948 sygn. 690, Lekarz powiatowy 1949 sygn. 691, Zestawienie strat wojennych pow. węgrowskiego 1948 sygn. 692, Prośby o pozwolenie kupna mięsa i słoniny, lista członków ZZPP, zaświadczenia o legalności prywatnego uboju 1949 sygn. 693, Obsada stanowiska inspektorów oświaty rolniczej 1949 sygn. 694, Regulamin Komisji weryfikacyjnej dla kandydatów do szkół wyższych i powszechnych 1948 sygn. 695, Kontrola tekstów słownych sztuk teatralnych, cyrków, estrad 1946 sygn. 696, Projekt kościoła parafialnego, parafia Prostyń 1947-1948 sygn. 697, Powiatowy Urząd Ziemski w Węgrowie, parcelacja majątków 1944-1950 sygn. 698, akta dopisane w 2006r; Referat Opieki Społecznej 1946- 1950 sygn. 699-718, Referat Przemysłu i Handlu 1945-1950 sygn. 719-732, Referat Kultury i Sztuki 1950 sygn. 738, Referat Budownictwa i Odbudowy 1946-1950 sygn. 739-751, Referat świadczeń rzeczowych 1945-1946 sygn. 752-762, Referat Odszkodowań Wojennych 1945-1947 sygn. 763-767, Referat Finansowo-budżetowy 1946-1950 sygn. 768-777, Referat Zdrowia 1945-1950 sygn. 778-783, Referat Ogólny 1946-1948 sygn. 784-788, Referat Samorządowy 1945-1949 sygn. 789-807, Referat Administracyjny 1944-1950 sygn. 808-832, Kontrolki wpływów korespondencji 1944-1949 sygn. 833-845, Referat Aprowizacji i Handlu 1944-1949 sygn. 846-888, Referat Rolny i Reform Rolnych [1938] 1944- 1949 sygn. 889-898, Wydział Oświaty Rolniczej 1946- 1950 sygn. 900-912, Ochotnicza Straż Pożarna 1947- 1948 sygn. 913-943, Różne 1947-1949 sygn. 944-953, Gorzelnie 1945-1950 sygn. 954, uwaga sygn. 735-737 puste, stan ludności bezrolnej w gminach 1945, sygn. 955 (nab. 5575/2018) Number of units in the group: 919
62/248/0 Powiatowa Rada Narodowa w Węgrowie 1944-1950 0 Unroll
I. Powiatowa Rada Narodowa - Protokóły posiedzeń PRN 1944, 1948-1949 sygn. 1-2, 17, 485, 486, Protokóły z prezydium 1945-1950 sygn. 3-16, uchwały 1947-1950 sygn. 490, narady, konferencje 1944-1946 sygn. 18-20, statut podatków 1947 sygn.21, sprawozdania 1949 sygn. 23-27, 491-493, plany 1950 sygn28, Komisja Kwalifikacyjna 1946-1950 sygn. 29-32, Komisja Kontroli Społecznej 1948-1950 sygn. 33-39, Komisja Cenowa 1947-1950 sygn.40-46, Komisja Oświatowa 1949-1950 sygn. 47-48, 489, 494, Komisja Specjalna do Walki z nadużyciami 1949-50 sygn. 49-50, K. Komunikacyjna 1950 sygn. 51, K. Finansowo-Budżetowa 1950 sygn. 53-54, K. Planowania 1950 sygn. 55,56, K. Oszczędnościowa 1949 sygn. 57, K. Rolna 1950 sygn. 58, K. Podatku Gruntowego 1946-sygn. 59, K. Zdrowia 1949 sygn. 60, K. Handlu 1950 sygn. 61, K. Gospodarki Komunalnej 1950 sygn. 62, K. Pracy i Pomocy Sp. 1949-1950 sygn. 63-64, Komitety 1949-1950 sygn. 65-68, Różne (korespondencja, sprawy personalne, wybory, spółdzielnie Produkcyjne) 1946-1950 sygn. 69-82, reforma rolna 1944-1949 sygn. 487-488 II. Wydział Powiatowy Dział Organizacyjny 1946-1950 sygn. 83-88, Dział Finansowo-Gospodarczy 1944-1950 sygn. 89-132, 495-496 Dział Ogólny 1944-1949 sygn. 133-192, 497-527 Dział Gminny: Referat Rachunkowy 1944-1950 sygn. 193-351, 528-533, Ref. Nadzoru nad gminami 1944-1950 sygn. 352-458, 534-538, Ref. Podatków 1944-1950 sygn. 459-483, 539-548, Inspektor Samorządu Gm. 1948 sygn. 484 w 2006r inwentarz uzupełniono o akta odnalezione w skontrum jako sygn. 485-548 Number of units in the group: 548
62/249/0 Urząd Skarbowy w Węgrowie 1937-1954 0 Unroll
Number of units in the group: 295
62/250/0 Państwowy Ośrodek Maszynowy w Węgrowie [1952-1957] 1957-1992 0 Unroll
GOM Węgrów 1952-1957 sygn.1-14, Samorząd Pracowniczy, Związki Zawodowe 1957-1990 sygn. 15-19, protokóły z posiedzeń dyrekcji i narad branżowych 1974-1981sygn 20-25, akty organizacyjne przedsiębiorstwa, schemat regulamin 1967-1986 sygn.26-30, zarządzenia dyrektora 1970-1992 sygn.31-50, plany działalności przedsiębiorstwa i jednostek podległych 1967-1989, sprawozdania finansowe 1972-1990 sygn. 81-110, analizy działalności 1974-1976 sygn. 111-115 protokóły kontroli 1976-1982 sygn.116-124 księgi inwentarzowe 1963-1986 sygn. 125-129, postęp techniczny, projekty wynalazcze 1963-1964 sygn.130-131, TPPR POM Węgrów 1983-1988 sygn. 132 Number of units in the group: 132
62/251/0 Komunalna Kasa Oszczędności Związek Międzykomunalny w Siedlcach [1926-1944] 1944-1949 0 Unroll
Zawiera protokóły zarządu dotyczące budżetów, cesji polis asekuracyjnych, rozpatrywania podań o pożyczki, sprawozdania. W książce uchwał kasy znajduje się uchwała Sejmiku Siedleckiego o powołaniu Powiatowej KO. Znaczną część stanowią Dzienniki Główna. Number of units in the group: 44
62/252/0 Cech Rzeźników, Wędliniarzy i Piekarzy w Węgrowie 1927-1947 0 Unroll
Statut Cechu 1936, 1946 sygn. 1-2, Księgi i dowody kasowo-rozchodowe: -Protokóły posiedzeń 1927-1946 sygn. 3-4, Dziennik korespondencyjny 1933-1939 sygn. 5-6, księga kontroli skladek członkowskich 1936-1937 sygn. 7, księga kontroli wydanych legitymacji 1935-1936, 1939-1942 sygn. 8, księgi i dowody kasowe 1935-1939 sygn. 9-12, Korespondencja 1935-1939 sygn. 13-18, Akta komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych 1939 sygn. 19, Dokumenty personalne 1928- 1946 sygn. 20-67 Number of units in the group: 67
62/253/0 Akta miasta Węgrowa 1912-1950 [1962] 0 Unroll
Dział Ogólno-Organizacyjny 1912-1928, 1934-1939 sygn. 1-21, 28-29, Wydział Administracyjny 1931 r. sygn. 22, Wydział Rachunkowo-Kasowy 1927-1932 sygn. 23-26, Wydział Budowlano-Techniczny i Przedsiębiorstw Miejskich 1933, sygn. 27, Dział Finansowo-Budżetowy 1934-1939 sygn. 30-40, Dział Gospodarki Gminnej 1938-1939 sygn. 41-43, Dział Administracyjny 1937 sygn. 45, Sekretariat 1941 sygn. 46, Wydział Ogólny 1941-1948 sygn. 47-61, 92-98, 100-128, Wydział Finansowy 1939-1947, 1948-1950 sygn. 62-86, 129-169, 171-183, 277-315, Wydział Zdrowia 1944, 1946 sygn. 87, 186, Wydział Techniczno-Gospodarczy 1941-1950 sygn. 88-91, 187, 189-198, 316-317, 319-338, Wydział Aprowizacji 1946-1947 sygn. 184-185, Wydział Ogólno-Administracyjny 1945-1950 sygn. 199-276, w 2006r doinwentaryzowano akta odnalezione w skontrum jako sygn. 372-393, nab. 4473/2012 - 10 j.a. 0,20 mb Number of units in the group: 403
62/254/0 Akta gminy Wyszków powiat Węgrów 1907-1954 0 Unroll
Akta do 1944 r. 1907-1944 sygn. 1-26, Dział I Ogólno-Organizacyjny 1944-1954 sygn. 27-52, Dział II Finansowo-Budżetowy 1944-1950 sygn. 53-70, Dział III Gospodarki Gminnej 1946-1951 sygn. 71-137, Dział IV Administracyjny 1946-1952 sygn. 138-184, Dział V Administracji Społecznej 1950 sygn. 185, Komisje Gminne 1949-1953 sygn. 186-194, w czasie skontrum stwierdzono brak sygn. 19, 73, 83, 137, 186, W 2006r dopisano 29 ja. Z lat 1947-1954 jako sygn. 195-223 Number of units in the group: 218
62/255/0 Akta gminy Trawy powiat Węgrów [1950] 1952-1954 0 Unroll
Dział I Ogólno-Organizacyjny 1952-1954 sygn. 1-7, Dział II Finansowo-Budżetowy 1953 sygn. 8, Dział III Gospodarki Gminnej 1953-1954 sygn. 9-11, Dział IV Administracyjny 1950-1953 sygn. 12-13, Komisje Gminne 1953-1954 sygn. 14-20, budżet dochodów, budżet wydatków 1954 sygn. 21-22 Number of units in the group: 22
62/256/0 Akta gminy Starawieś powiat Węgrów 1864-1953 0 Unroll
Z 1864 r. tabela gruntów wsi Zulin sygn. 1, Akta do 1944 r. 1864-1944 sygn. 1-19, Dział I Ogólno-Organizacyjny 1944-1954 sygn. 20-50, Dział II Finansowo-Budżetowy 1944-1952 sygn. 51-68, Dział III Gospodarki Gminnej 1942-1952 sygn. 69-116, Dział IV Administracyjny 1944-1947 sygn. 117-121, Dział V Administracji Społecznej 1943-1944 sygn. 122, Komisje Gminne 1946-1953 sygn. 123-131 , w czasie skontrum stwierdzono brak 1 j.a, sygn. 17, W 2006r dopisano 11 j.a. Z lat 1925-1954 Odnalezione w skontrum jako sygn. 132-142, nab. 5157/2016 księgi ewidencji ludności 1931-1950 Number of units in the group: 148
62/257/0 Akta gminy Stoczek powiat Węgrów 1910-1954 0 Unroll
1. Akta do 1944r 1910-1944 sygn. 1-50, Dział I ogólno-organizacyjny 1946-1950 sygn. 51-57, Dział II Finansowo-budżetowy 1944-1951 sygn. 5874, Dział Gospodarki Gminnej 1943-1951 sygn. 75-134, Dział IV Administracyjny 1945-1954 sygn. 135-143, Dział V Administracji Społecznej 1946-1950 sygn. 144-145, Komisje Gminne 1946-1950 sygn. 146-148 w czasie skontrum stwierdzono brak sygn.1, 47, 143, księga uchwał wójta gminy 1911-1915 sygn. 149, księga ludności niestałej 1915 sygn. 150, księga uchwał rady gminy 1922-1927, sygn. 151, kontrola akt archiwalnych 1927 sygn. 152, księgi finansowe i budżety 1924-1954 sygn. 153-156, wykazy posiadaczy gospodarstw 1947 sygn. 157-165, zestawienia wyniku i wymiaru podatku 1928-1947 sygn. 166-170, weterynaria 1946 sygn. 171, sprawy personalne pracowników 1947 sygn. 172, Rejestry mężczyzn urodzonych w latach 1908-1909 z podanym wyznaniem (sporządzone w 1928r) sygn. 173-174, Rejestry pomiarowe wsi Gajówka, osady Stoczek 1939 sygn. 175-177, nab. 4474/2012 - 2 j.a. 0,02 mb korespondencja dot. USC Number of units in the group: 176
62/258/0 Akta gminy Sadowne powiat Węgrów 1921-1954 0 Unroll
Akta do 1944 r. 1921-1944 sygn. 1-8, Dział I Ogólno-Organizacyjny 1945-1954 sygn. 9-38, Dział II Finansowo-Budżetowy 1943-1954 sygn. 39-56, Dział III Gospodarki Gminnej 1945-1953 sygn. 57-115, Dział IV Administracyjny 1944-1949 sygn. 116-179, Dział V Administracji Społecznej 1945-1954 sygn. 180-189, Komisje Gminne 1946-1952 sygn. 190-195 W czasie skontrum stwierdzono brak sygn. 2, 9, W 2006r doinwentaryzowano 5 ja. Z lat 1864-1948 jako sygn. 196-200 Number of units in the group: 198
62/259/0 Akta gminy Sinołęka powiat Węgrów 1928-1954 0 Unroll
Akta do 1944 r. 1928-1943 sygn. 1-28, Dział I Ogólno-Organizacyjny 1945-1954 sygn. 29-45, Dział II Finansowo-Budżetowy 1946-1953 sygn. 46-53, Dział III Gospodarki Gminnej 1946-1954 sygn. 54-163, Dział IV Administracyjny 1946-1954 sygn. 164-169, Dział V Administracji Społecznej 1945-1954 sygn. 170-174, Komisje Gminne 1948-1950 sygn. 175-176 W 2006r doinwentaryzowano 34 ja. Z lat 1934-1954 Odnalezione w skontrum jako sygn. 177-210 Number of units in the group: 210
62/260/0 Akta gminy Ruchna powiat Węgrów 1864-1954 0 Unroll
Akta do 1944 r. 1864-1943 sygn. 1-23, Dział I Ogólno-Organizacyjny 1946-1954 sygn. 24-62, Dział II Finansowo-Budżetowy 1944-1954 sygn. 63-94, Dział III Gospodarki Gminnej 1944-1954 sygn. 95-195, Dział IV Administracyjny 1945-1954 sygn. 196-265, Dział V Administracji Społecznej 1947-1954 sygn. 266-270, Komisje Gminne 1944-1954 sygn. 271-286 W czasie skontrum stwierdzono brak sygn. 24, 36, 49, 65, 66, 158, W 2006r doinwentaryzowanano 60 j.a. Z lat 1919-1954 [1955] jako sygn. 287-346 Number of units in the group: 340
Showing 241 to 260 of 1,973 entries.