Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
12/490/0 Kopalnia Nowa Przemsza w Brzezince 1857-1935 0 rozwiń
Sprawy finansowe i produkcyjne, statystyka: sprawozdania finansowe, roczne sprawozdania i plany produkcyjne skonsolidowanych kopalń: Nowa Przemsza i Wanda, statystyka personalna z lat 1857-1926, sygn. 1-5, 2a Rachunkowość: rewizja inwentarzy i zapasów z lat 1909-1922, sygn. 6 Sprawy robotnicze: sprawy pożyczkowe z lat 1898-1922, sygn. 7 Sprawy ubezpieczeń socjalnych: listy składkowe skos. kopalń Karol i Nowa Przemsza, nieszczęśliwe wypadki z lat 1895-1935, sygn. 8-26 Oddział kopalniany: księga kopalniana, urządzenia techniczne z lat 1908-1933, sygn. 27-29 Sprawy kolejowe: bocznica kolejowa z lat 1927-1934, sygn. 30 Szkody górnicze: sprawy odszkodowań z lat 1911-1934, sygn. 31-37 Sprawy procesowe: generalia i szczegółowe sprawy karne z lat 1916-1935, sygn. 38-40 Liczba jednostek w zespole: 41
12/491/0 Zjednoczenie Przemysłu Izolacji Budowlanej w Katowicach 1945-1982 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 947
12/492/0 Huta Metali Nieżelaznych "Szopienice" w Katowicach Szopienicach [1912] 1946-2000 0 rozwiń
Samorząd robotniczy: protokoły posiedzeń Rady Robotniczej, Samorządu Robotniczego i Rady Zakładowej z lat 1957-1968, sygn. 1-11; Schematy organizacyjne: schematy organizacyjne Zakładów Cynkowych "Szopienice" z lat 1949-1959, sygn. 12-17; Planowanie: plany roczne, plan sześcioletni, plany techniczno-ekonomiczne z lat 1947-1969, sygn. 18-40; Analizy i sprawozdania: analiza planów z działalności gospodarczej i produkcji towarowej z lat 1950-1965, sygn. 41-51, 42a; Zatrudnienie i sprawy socjalne: plan zatrudnienia i płac, sprawozdania z akcji socjalnych z lat 1952-1959, sygn. 52-55; Finanse: plany finansowe, plany dochodów i wydatków, sprawozdania z planów finansowych, zamknięcia rachunkowe, fundusz zakładowy z 1949-1966, sygn. 56-70; Koszty własne: plany i analizy kosztów własnych z lat 1953-1966, sygn. 71-76; Inwestycje: plany i sprawozdania oraz analizy z działalności inwestycyjnej z lat 1949-1961, sygn. 77-90; Prace badawcze w Instytucie Metali Nieżelaznych na rzecz Huty "Szopienice" z lat 1957, sygn. 91 Liczba jednostek w zespole: 2620
12/493/0 Okręg Urzędowy Brzezinka 1874-1939 0 rozwiń
Ogólne sprawy, zarządzenia: zarządzenia, instrukcje, sprawozdania z lat 1874-1939, sygn. 1-18 Ubezpieczenia, opieka społeczna: ubezpieczenia osób i rzeczy, pomoc społeczna z lat 1887-1924, sygn. 19-26 Sprawy policyjne: związki i stowarzyszenia, wyszynk, militaria z lat 1875-1920, sygn. 27-44 Nadzór budowlany: ogólne przepisy budowlane, wydawanie zezwoleń z lat 1874-1937, sygn. 45-74 Sprawy personalne: zatrudnienie, sprawy emerytalne z lat 1895-1935, sygn. 75-89 Liczba jednostek w zespole: 89
12/494/0 Zbiór akt personalnych pracowników niemieckiego wymiaru sprawiedliwości 1855-1945 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1939
12/495/0 Centrala Zaopatrzenia Hutnictwa w Katowicach 1946-1971 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 58
12/496/0 Biuro Projektów Metali Nieżelaznych "Bipromet" w Katowicach 1950-1990 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1384
12/497/0 Zjednoczenie Górniczo - Hutnicze Metali Nieżelaznych w Katowicach [1942] 1959-1982 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 15724
12/498/0 Centralny Zarząd Kopalnictwa Rud Nieżelaznych w Katowicach 1952-1958 0 rozwiń
Dyrektor Naczelny: Sekretariat Główny: referaty, informacje o sytuacji w kopalnictwie rud nieżelaznych z lat 1952-1958, sygn. 1-22, 2/I-V, 22/I Dział Planowania: planowanie i sprawozdawczość CZKRN i podległych zakładów z lat [1950] 1952-1958 [1959], sygn. 23-188, 188/I-IX Dział Zatrudnienia i płac: etatyzacja, struktura płac, współzawodnictwo pracy, nadzór nad opieką socjalno-bytową z lat 1952-1958, sygn. 189-219, 218/I Dział Kontroli Technicznej: protokoły, sprawozdania z narad z lat 1952-1958, sygn. 220-227 Starszy Inspektor Organizacji: normatywy, struktura organizacyjna CZKRN i podległych przedsiębiorstw z lat 1952-1958, sygn.. 228-260, 246/I-V, 247/I, 249/I, 258/I-II Inspektorat Kontroli: protokoły, sprawozdania z kontroli przeprowadzonych w podległych zakładach oraz kontroli działalności CZKRN przez Ministerstwo Hutnictwa z lat 1952-1958, sygn. 261-278 Naczelny Inżynier: Dział Górniczy: instrukcje o prowadzeniu robót górniczych, plany ruchu, ratownictwo górnicze, szkody górnicze z lat 1952-1958, sygn. 279-417 Dział Geologiczny: sprawozdania z poszukiwań geologicznych, bilanse zasobów rud z lat 1952-1958, sygn. 418-526, 419/I-II Dział Przerobu Rud: opracowania dotyczące zwiększenia efektów produkcji z lat 1952-1958, sygn. 527-531, 527/I Dział Głównego Mechanika: protokoły z narad dotyczących mechanizacji pracy w podległych zakładach z lat 1952-1958, sygn. 532-539 Główny Technolog: protokoły z narad, plany i sprawozdania z postępu technicznego w podległych zakładach z lat 1952-1958, sygn. 540-585, 585/I Główny Inżynier Bezpieczeństwa Ruchu: plany i sprawozdania z wykorzystania nakładów na BHP, analizy stanu BHP w zakładach podległych CZKRN z lat 1952-1958, sygn. 586-615 Inżynier Wynalazczości: projekty racjonalizatorskie z lat 1952-1958, sygn. 616-621 Zastępca Dyrektora Naczelnego do Spraw Inwestycyjnych: Dział Planowania i Zaopatrzenia Inwestycji: planowanie i sprawozdawczość dotycząca inwestycji w kopalnictwie rud nieżelaznych z lat 1952-1958, sygn. 622-680 Dział Wykonawstwa Inwestycji: nadzór nad prowadzeniem robót inwestycyjnych, projekty techniczne związane z inwestycjami w podległych CZKRN zakładach z lat 1952-1958, sygn. 681-694 Komisje Oceny Projektów Inwestycyjnych: protokoły Naczelnej Komisji Oceny Projektów Inwestycyjnych i Komisji Oceny Projektów Inwestycyjnych z lat 1952-1958, sygn. 695- 716 Zastępca Dyrektora Naczelnego do spraw finansowo-administracyjnych: planowanie i sprawozdawczość analizy stanu finansowego CZKRN i podległych zakładów z lat 1952-1958, sygn. 717-1066, 719/I, 1037/I-IV Liczba jednostek w zespole: 1105
12/499/0 Zjednoczone Zakłady Metali Nieżelaznych, Katowice 1945-1955 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 205
12/500/0 Narodowy Bank Polski III Oddział w Katowicach 1955-1989 0 rozwiń
Sprawozdania finansowe i bilanse Oddziału z lat 1955-1965, sygn. 1-10 Liczba jednostek w zespole: 54
12/501/0 Sąd Grodzki w Katowicach [1943] 1945-1950 [1954] 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2219
12/502/0 Komisje do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego w województwie katowickim 1987 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 98
12/503/0 Rejestr handlowy w Katowicach 1867-1989 0 rozwiń
Księgi rejestru handlowego z lat 1867-1989, sygn. 1-10, 6690, 6692 Sądy rejestrowe w Katowicach, rejestr A z lat 1877-1967, sygn. 11-2159 Sądy rejestrowe w Katowicach, rejestr B z lat 1867-1989, sygn. 2160-3699, 6693-6695 Sądy rejestrowe w Katowicach, rejestr C z lat 1935-1942, sygn. 3700-3705 Sądy rejestrowe w Katowicach, rejestr D z lat 1946-1951, sygn. 3706-3748 Sądy rejestrowe w Katowicach, rejestr S z lat 1867-1989, sygn. 3749-4236 Sądy rejestrowe w Katowicach, Związki spółdzielcze RS z lat 1950-1989, sygn. 4237-4246 Sądy rejestrowe w Katowicach, Zrzeszenia spółdzielcze RZS z lat 1972-1989, sygn. 4247-4249 Sądy rejestrowe w Bielsku-Białej, rejestr S z lat 1967-1983, sygn. 4250-4256 Sądy rejestrowe w Bytomiu, rejestr A, B, S z lat 1900-1979, sygn. 4257-4338 Sądy rejestrowe w Chorzowie, rejestr A, B, S z lat 1872-1979, sygn. 4339-4580 Sądy rejestrowe w Cieszynie, rejestr B, S z lat 1899-1977, sygn. 4581-4613 Sądy rejestrowe w Częstochowie, rejestr S z lat 1945-1981, sygn. 4614-4624 Sądy rejestrowe w Gliwicach, rejestr B, S z lat 1905-1980, sygn. 4625-4681 Sądy rejestrowe w Krakowie, rejestr S z lat 1913-1988, sygn. 4682-4709 Sądy rejestrowe w Lublińcu, rejestr A, B, S z lat 1897-1949, sygn. 4710-4735 Sądy rejestrowe w Mikołowie, rejestr A, B, S z lat 1891-1955, sygn. 4736-4942 Sądy rejestrowe w Mysłowicach, rejestr A, B, S z lat 1898-1976, sygn. 4943-5161 Sądy rejestrowe w Nysie, rejestr B z lat 1923-1938, sygn. 5162-5163 Sądy rejestrowe w Pszczynie, rejestr A, B, S z lat 1894-1976, sygn. 5164-5276 Sądy rejestrowe w Raciborzu, rejestr A, B, S z lat 1931-1989, sygn. 5277-5327 Sądy rejestrowe w Rudzie, rejestr A, B, S z lat 1902-1948, sygn. 5328-5400 Sądy rejestrowe w Rybniku, , rejestr A, B, S z lat 1901-1976, sygn. 5401-5422, 6691 Sądy rejestrowe w Sosnowcu, rejestr S z lat 1928-1988, sygn. 5423-5474 Sądy rejestrowe w Tarnowskich Górach, rejestr A, B, S z lat 1899-1976, sygn. 5475-5545 Sądy rejestrowe w Wadowicach, rejestr S z lat 1925-1976, sygn. 5546-5550 Sądy rejestrowe w Wodzisławiu, rejestr S z lat 1945-1984, sygn. 5551-5559 Sądy rejestrowe w Zabrzu, rejestr A, B, S z lat 1867-1951, sygn. 5560-5608 Sądy rejestrowe w Żorach, rejestr A, S z lat 1934-1951, sygn. 5609-5613 Akta rejestru przedsiębiorstw państwowych, rejestr PA z lat 1950-1984, sygn. 5614-6336 Akta rejestru przedsiębiorstw państwowych, rejestr PA/D z lat 1972-1983, sygn. 6337 Akta rejestru przedsiębiorstw państwowych, rejestr PB z lat 1950-1982, sygn. 6338-6675 Akta rejestru Polskiej Izby Handlu Zagranicznego w Warszawie, rejestr PC z lat 1952-1982, sygn. 6676-6686 Akta rejestru Sądu Rejonowego w Katowicach, rejestr PP z lat 1981-1984, sygn. 6687-6689 Liczba jednostek w zespole: 6695
12/504/0 WALESKA Kopalnia Węgla Spółka Akcyjna w Łaziskach Średnich [1833] 1890-1945 0 rozwiń
I "Gott Mit Uns-Grube" AG Mittel-Lazisk (Kopalnia "Got Mit Uns" w Łaziskach Średnich) z lat 1833-1922 [1938] Akta dotyczące organizacji spółki rady nadzorczej, walnych zgromadzeń akcjonariuszy: akta organizacyjne, statuty, protokoły posiedzeń rady nadzorczej, walnych zgromadzeń akcjonariuszy, księgi objazdowe kopalni z lat 1890-1921 [1924], sygn. 1-47 Sprawozdawczość i statystyka: roczne sprawozdania gospodarcze, sprawozdania miesięczne, tabele statystyczne z lat 1888-1922 [1925], sygn. 48-105 Akta dotyczące posiadłości górniczych obcych i własnych: sprzedaż i nabywanie pół górniczych, sprzedaż akcji, dzierżawa kopalni, inwentarze majątkowe spółki, plany sytuacyjne, projekty pól górniczych, pokładów, urządzeń na powierzchni, spory o naruszenie granic, wymiary pól, akta gruntowe, hipoteczne, dotyczące obcych kopalń węgla z lat 1857-1922, sygn. 106-164 Korespondencja zarządu spółki w sprawach administracyjno-gospodarczych: z dyrektorami, radą nadzorczą, władzami administracji państwowej, właścicielami innych kopalń, Urzędem Skarbowym, materiały statystyczne, raporty sytuacyjne z lat 1855-1922, sygn. 165-209 Korespondencja zarządu spółki z bankiem w Weimarze w sprawach finansowo-kredytowych: sprawy długów, budowy linii kolejowej, sprawozdania z sytuacji gospodarczej z lat 1865-1893, sygn. 210-233 Akta finansowe: normatywy, sprawozdania finansowe, kasowe, bilanse, księgi handlowe, inwentarze, wolne kuksy, długi i należności, podatki, korespondencja w sprawie funduszu płac, wywiady o stanie finansowym obcych firm z lat 1882-1922, sygn. 234-268, brak sygn. 248 Akta dotyczące spraw socjalno-bytowych robotników i urzędników: ruch załogi, zarobki, sprawy socjalno-bytowe, korespondencja w sprawach osobowych urzędników, dozoru technicznego, zatrudnienie jeńców, związki zawodowe z lat 1905-1922 [1924], sygn. 269-298 Akta budowlano-techniczne: plany ruchu, informacje rzeczoznawców, instalacja maszyn i urządzeń, pogłębianie szybów, budowa urządzeń i obiektów na powierzchni, kotły parowe, wodociągi, stacje pomp, osadniki z lat 1869-1922 [1935], sygn. 299-509 Pomiary górnicze, wiercenia z lat 1869-1922, sygn. 510-521 Zbyt węgla: pisma okólne, statuty związków i zrzeszeń przemysłowych, korespondencja z Dyrekcją Kolei Państwowych, statystyki wydobycia i zbytu, ceny węgla, zbyt drogą wodna, reklamacje, umowy z odbiorcami z lat 1886-1922, sygn. 522-603 Akta gruntowe: sprawy gruntowe, katastralne, plany sytuacyjne gruntów, sprawy hipoteczne, akta dotyczące folwarku w Łaziskach Średnich, osadnictwa na terenach zagrożonych szkodami górniczymi z lat 1883-1922 [1938], sygn. 604-645 Akta procesowe: procesy o należność z tytułu dostaw węgla, o szkody górnicze z lat 1864-1922, sygn. 646-703 II „Waleska” Kopalnia Węgla Spółka Akcyjna Łaziska Średnie z lat 1922-1939 [1941] Akta dotyczące organizacji spółki : statuty, zarządzenia wewnętrzne, instrukcje, normatywy kancelaryjne, opracowania, rzeczoznawców, memoriały z danymi statystycznymi, ankiety, protokoły konferencji, posiedzeń rady nadzorczej, walnych zgromadzeń akcjonariuszy z lat 1922-1939, sygn. 704-745, 745 a-c Akta dotyczące zgłoszenia upadłości i sprzedaży kopalni z lat 1924-1939, sygn. 746-756 Sprawozdawczość i statystyka: dla GUS, sprawozdania gospodarcze i miesięczne z lat 1923-1939, sygn. 757-783, 780a Akta finansowo-kasowe: normatywy, korespondencja w sprawach finansowych, bilanse, rachunki strat i zysków, spisy majątków, księgi kasowe, wykazy długów i należności, pożyczki, sprawy podatkowe z lat 1923-1939, sygn. 784-873 Umowy i kontrakty z lat 1925-1939, sygn. 874-881 Akta dotyczące urządzeń technicznych kopalni: korespondencja z Okręgowym Urzędem Górniczym, plany ruchu, odbudowa pól górniczych, pogłębianie szybów, instalacja maszyn i urządzeń technicznych, inwestycje, sprawozdania o stanie technicznym kopalni, dzikie kopalnictwo, urządzenia energetyczne, kotłownie, linie kolejowe, wodociągi, budowa urządzeń socjalnych z lat 1922-1939, sygn. 882-977 Akta dotyczące budowy i uruchomienia cegielni z lat [1919] 1922-1939 [1941], sygn. 978-991 Zbyt węgla: statuty, pisma okólne, umowy, korespondencja Polskiej Konwencji Węglowej, przydział kontyngentów eksportowych, ceny, księgi sprzedaży węgla, dostawy z lat 1922-1939, sygn. 992-1075 Akta gruntowe: dotyczące administracji folwarku przy kopalni, zniesieni obszarów dworskich, reformy rolnej, parcelacji, klasyfikacji gruntów, dzierżawy, sprawy hipoteczne z lat 1923-1939, sygn. 1076-1089 Akta socjalno-bytowe: korespondencja w sprawach osobowych, strajki, działalność inspektora Pracy i Komisarza Demobilizacyjnego, układy zbiorowe, urlopy turnusowe, ruch załogi, zarobki, akta personalne dyrektorów spółki z lat 1922-1939, sygn. 1090-1125 Akta procesowe: odszkodowania ze stosunku służbowego, eksmisje, spłata należności, szkody górnicze z lat 1922-1939, sygn. 1127-1154 III "Waleskagrube" AG Mittel-Lazisk (Kopalnia "Waleska" Spółka Akcyjna w Łaziskach Średnich) z lat [1880] 1939-1945 Zbyt węgla: przedsiębiorstwa handlu węglem, pośrednicy, prywatni odbiorcy, działalność Górnośląskiego Syndykatu Węglowego, analizy węgla, sytuacja finansowa różnych firm, roszczenia z tytułu dostaw węgla z lat [1902] 1939-1944, sygn. 1155-1204 Korespondencja z różnymi organizacjami, związkami, urzędami, sprawy podatkowe: statuty, regulaminy, instrukcje, pisma okólne, sprawozdawczość, korespondencja z Okręgowym Urzędem Górniczym, z Głównym Urzędem Powierniczym "Wschód", z urzędami zatrudnienia, ze Spółką Bracką, związkami zawodowymi, sprawy podatkowe z lat 1939-1945, sygn. 1205-1312, brak sygn. 1262 Akta dotyczące organizacji zarządzania administracji oraz ruchu kopalni: statuty, opracowania rzeczoznawców, obliczenia zasobów, pomiary górnicze, filary bezpieczeństwa, obudowa pokładów, szkody górnicze, akta gruntowe, finansowe, budowlane, zarządzenia ,sprawozdawczość z la [1880] 1939-1945, sygn. 1313-1579, 1313a-c Akta dotyczące urządzeń technicznych: gospodarka energia, wodą, urządzenia techniczne, transport, zaopatrzenie materiałowe z lat [1914] 1939-1945, sygn. 1580-1643 Akta dotyczące załogi kopalni: ratownictwo, bezpieczeństwo, higiena pracy, rada robotnicza, sprawy socjalno-bytowe robotników z lat [1927] 1939-1945, sygn. 1644-1660 Akta dotyczące gospodarstwa rolnego w Łaziskach Średnich z lat [1937] 1939-1945, sygn. 1661-1668 Szkolenie zawodowe górników, racjonalizacja i usprawnienia w produkcji z lat 1939-1945, sygn. 1669-1680 Liczba jednostek w zespole: 1685
12/505/0 Zakłady "Elektro" Spółka Akcyjna w Łaziskach Górnych 1917-1948 0 rozwiń
Zarząd: statut, zmiany organizacyjne, przekształcenie w spółkę akcyjną, połączenie z Elektrownią Okręgową Ligota, zniesienie komisarycznego zarządu; protokoły walnego zgromadzenia akcjonariuszy; protokoły posiedzeń Rady Nadzorczej Spółki, korespondencja Zarządu z członkami Rady Nadzorczej i udziałowcami w sprawach organizacyjnych, finansowych, produkcji, zbytu i rozbudowy zakładów z lat 1920-1945, sygn. 1-154 Sekretariat: zarządzenia, kroniki i opisy zakładów, sprawozdanie i statystyka dotycząca zatrudnienia, produkcji i zbytu; korespondencja z urzędami administracji państwowej ogólnej i specjalnej, związkami przemysłowców, organizacjami; udział w konwencji karbidowej, sprawy wprowadzenia polskiej ustawy elektrycznej z 1922 r. na obszar województwa śląskiego; zakup i dzierżawa gruntów; zabezpieczenie zakładu z lat 1919-1945, sygn. 155-483 Dział prawny: korespondencja z adwokatami, sprawy sporne z firmami odbiorcami prądu oraz właścicielami gruntów o odszkodowanie za zniszczone plony z lat 1927-1945, sygn. 484-495 Dział personalny: szkolenie zawodowe, budowa osiedla robotniczego, dom wczasowy w Wiśle, obchody uroczystości w zakładach z lat 1925-1945, sygn. 496-506 Finanse: preliminarze, bilanse, kredyty, obligacje, zadłużenie, księgowość, kosztów, podatki, ubezpieczenia z lat 1926-1945, sygn. 507-649, brak sygn. 560 Inwestycje: rozbudowa elektrowni, instalacja nowych kotłów i turbozespołów, zakładu chemicznego i huty elektrotermicznej - modernizacja i budowa pieców do produkcji stopów, budowa dróg dojazdowych i sieci wodociągowej; załączone plany sytuacyjne, projekty, rysunki, kosztorysy z lat 1927-1945, sygn. 650-723, 649a Zaopatrzenie: korespondencja dotycząca importu rud dla huty, elektrotermicznej, dostawy węgla, koksu, fosforytów i kamienia wapiennego z lat 1934-1945, sygn. 724-740 Zbyt: dostawa prądu dla miasta m.in. Katowic, Mikołowa i Pszczyny oraz dla zakładów przemysłowych na Górnym Śląsku, sprzedaż karbidu, stopów żelaza i metali, cementu, siarczanów i ałunów, umowy, dane statystyczne, rozliczenia finansowe, korespondencja 1922-1945, sygn. 741-808 Transport: korespondencja w sprawie opłat stemplowych i przewoźnego, sprawozdanie z eksportu karbidu przez porty polskie, włączenie wagonów Zakładów do sieci kolei państwowych, taryfy i zaświadczenia przewozowe, stawki frachtu morskiego z lat 1927-1945, sygn. 809-819 Sprawy techniczne: patenty, świadectwa ochronne, licencje, technologia produkcji, laboratoryjne próby i analizy produktów z lat 1925-1945, sygn. 820-870 Elektrownia: zestawienia urządzeń, statystyka produkcji i zbytu energii elektrycznej, kwestionariusze zakładu z lat 1927-1944, sygn. 871-882 Sieć: projekty elektryfikacji zachodniej Małopolski i linii Śląsk-Warszawa, rozbudowa sieci przewodów w kierunku Lędzin, Wyr, Raciborza i Oświęcimia; korespondencja i umowy dotyczące elektryfikacji gmin z lat 1925-1945, sygn. 883-984 Zakład chemiczny: sprawozdania z zużycia surowców i prądu oraz z produkcji wyrobów chemicznych z lat 1934-1945, sygn. 985-987 Fabryka elektrotermiczna: kwestionariusze, wykazy urządzeń, sprawozdawczość z produkcji stopów, statystyka zużycia surowców z lat 1919-1941, sygn. 988-1012 Praca przymusowa: obozy pracy przymusowej; obłożenie, lustracje, wykazy imienne zatrudnionych Żydów, Bułgarów, jeńców angielskich i rosyjskich, przydziały kart żywnościowych, odzieży i środków czystości z lat 1942-1944, sygn. 1013-1024 Rada Robotnicza: protokoły posiedzeń, korespondencja z lat 1934-1939, sygn. 1025-1027 Rada Urzędnicza: protokoły posiedzeń, sprawy finansowe, korespondencja z lat 1930-1939, sygn. 1028-1030 Spis roboczy akt personalnych z lat 1939-1945, 31 j. Liczba jednostek w zespole: 1102
12/506/0 GORNOSTEPHAN Budowa Szybów i Roboty Górniczo - Wiertnicze Sp. z o.o. Katowice 1925-1939 [1943] 0 rozwiń
Sprawy organizacyjne: akta likwidacyjne, bilans, sprawozdanie z założenia i likwidacji firmy, protokół z walnego zgromadzenia z lat 1934-1943, sygn. 1-2 Bilanse i sprawy finansowe: bilanse bez załączników, bilanse statystyczne z lat 1925-1935, sygn. 3-12 Statystyka obrotów i załogi z lat 1936-1938, sygn. 13-15 Urządzenia księgowe: plan kont, wykaz prowadzonych ksiąg z lat 1933-1939, sygn. 16-17 Produkcja, wyposażenie techniczne: wykaz sprowadzonych maszyn, program pracy z lat 1930-1939, sygn. 18-20 Zbyt: przepisy dewizowe, wywiadownia handlowa z lat 1935-1939, sygn. 21-24 Sprawa procesowa: z tytułu zwolnienia z pracy z lat 1939, sygn. 25 Liczba jednostek w zespole: 25
12/507/0 Główne Biuro Studiów i Projektów Górniczych w Katowicach 1948-1965 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 340
12/508/0 Główne Biuro Studiów i Projektów Górniczych - Biuro Studiów i Typizacji Górniczych w Katowicach 1955-1965 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 93
12/509/0 Śląskie Zjednoczenie Budownictwa Miejskiego w Katowicach 1954-1971 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1996
Wyświetlanie 481 do 500 z 2 938 wpisów.