Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
12/510/0 Akta gminy Brzęczkowice 1875-1945 0 rozwiń
Gemeindevorstand Brzenskowitz /Urząd Gminy Brzęczkowice/: sprawy organizacyjne, opieka społeczna, z lat 1875-1919, sygn. 1-17 Zarząd Gminy Brzęczkowice: sprawy organizacyjne i finansowo-majątkowe z lat 1906-1939, sygn. 18-25 Bürgermeister der Gemeinde Brzenskowitz /Burmistrz gminy Brzęczkowice/: sprawy finansowe z lat 1939-1942, sygn. 26-29 Gminna Rada Narodowa w Brzęczkowicach: sprawy USC, szkody wojenne z lat 1945,sygn. 30-31 Liczba jednostek w zespole: 31
12/511/0 Bractwo Kurkowe w Mysłowicach 1870-1920 0 rozwiń
Sprawy organizacyjne: księgi protokołów, walne zebrania z lat 1870-1920, sygn. 1-5 Uroczystości i festyny: korespondencja z lat 1879-1911, sygn. 6-12 Sprawy finansowe: księga kasowa z lat 1872-1885, sygn. 13 Liczba jednostek w zespole: 13
12/512/0 Polski Czerwony Krzyż Zarząd Wojewódzki w Katowicach [1927] 1945-1950 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 59
12/513/0 Wojewódzki Komitet Frontu Jedności Narodu w Katowicach 1956-1983 0 rozwiń
Organa kolegialne: Zebrania plenarne WK FJN: protokoły posiedzeń z lat 1959-1980, sygn. 1-10 Prezydium WK FJN: protokoły posiedzeń z lat 1956-1980, sygn. 11-20 Narady: informacje i protokoły narad: krajowej oraz przewodniczących i sekretarzy terenowych komitetów, referaty, albumy z lat 1958-1979, sygn. 21-31 Zespoły, komisje, komitety: zadania, założenia programowe, plany pracy, protokoły posiedzeń, informacje i sprawozdania, wykazy członków z lat 1956-1981, sygn. 32-172 Planowanie i sprawozdawczość: plany pracy WK FJN, sprawozdania z działalności WK oraz komitetów powiatowych i niższych szczebli, sprawozdania ze współpracy z zagranicą, finansowe i kontroli finansowej z lat 1956-1983, sygn. 173-227 Akcje społeczne: Kampania wyborcza: wytyczne, plany kampanii i zadania dla komitetów niższych szczebli, hasła, obwieszczenia, szkolenie kandydatów na radnych, wykazy posłów do Sejmu i kandydatów na radnych, programy wyborcze z lat 1957-1981, sygn. 228-250 Spotkania posłów i radnych z wyborcami: informacje i sprawozdania ze spotkań, wnioski i postulaty wyborcze, sprawozdania z realizacji programów i akcji wyborczych z lat 1956-1981, sygn. 251-282 Popularyzacja: Wydawnictwa własne: biuletyny WK FJN z lat 1957-, 1961, 1971, sygn. 283-284 Akcje, wystawy, obchody rocznic i świąt: założenia, programy organizacyjne i sprawozdania, wycinki prasowe z lat 1958-1980, sygn. 285-291 Zarządzanie i administracja: współdziałanie i działalność szkoleniowa, sprawa likwidacji TRZZ, zestawienia statystyczne, wykazy odznaczonych odznaką "Zasłużony działacz PJN" z lat 1971-1981, sygn. 292-296 Liczba jednostek w zespole: 296
12/514/0 Akta gminy Makoszowy 1940-1952 0 rozwiń
Der Bürgermeister der Gemeinde Makoschau /Burmistrz Gminy Makoszowy/: instrukcje i zarządzenia władz z lat 1940-1944, sygn. 1-2 Gminna Rada Narodowa w Makoszowach: sprawy organizacyjne, budżety, opieka społeczna, sprawy przemysłu i handlu, spisy ludności, szkody wojenne z lat 1945-1951, sygn. 3-59 Liczba jednostek w zespole: 59
12/515/0 Akta gminy Michałkowice 1906, 1923-1951 0 rozwiń
Zarząd Gminy Michałkowice: protokolarze, statystyki, sprawy obywatelskie z lat 1923-1939, sygn. 1-11 Der Bürgermeister der Gemeinde Michalkowitz /Burmistrz Gminy Michałkowice/: przynależność państwowa, statystyki, sprawy rolne z lat 1940-1944, sygn. 12-16 Gminna Rada Narodowa w Michałkowicach: protokolarze, budżety, przestępcy wojenni, wysiedlenie Niemców, budowa osiedli z lat 1945-1951, sygn. 17-45 Liczba jednostek w zespole: 49
12/516/0 Akta gminy Pawłów 1904-1951 0 rozwiń
Zarząd gminy Pawłów: zakładanie wodociągów z lat 1904-1935, sygn. 1-8 Der Bürgermeister der Gemeinde Paulsdorf (Burmistrz Gminy Pawłów): budżety, opieka społeczna z lat 1939-1944, sygn. 9-25 Liczba jednostek w zespole: 60
12/517/0 Akta gminy Przełajka 1948-1951 0 rozwiń
Gminna Rada Narodowa w Przełajce: protokolarze, sprawy rolne z lat 1948-1951, sygn. 1-4 Liczba jednostek w zespole: 5
12/518/0 Zjednoczenie Budownictwa Wodno - Inżynieryjnego w Katowicach 1956-1984 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 623
12/519/0 Związek Osadników Wojskowych na Ziemiach Odzyskanych Zarząd Okręgu w Katowicach 1946-1948 0 rozwiń
Protokoły walnych zebrań Okręgu z lat 1947-1948, sygn. 1 Sprawozdania organizacyjne Okręgu z lat 1946-1948, sygn. 2 Protokoły zebrań i sprawozdania z działalności oddziałów: Bielsko, Bytom, Niemodlin, Nysa z lat 1946-1948, sygn. 3-6 Protokoły odpraw przewodniczących Oddziałów z lat 1946-1948, sygn. 7 Karty personalne i charakterystyki członków Zarządu Okręgu z lat 1947, sygn. 8 Sprawozdanie z opieki nad zdemobilizowanymi żołnierzami z lat 1946-1948, sygn. 9 Liczba jednostek w zespole: 9
12/520/0 Wojewódzki Związek Kółek Rolniczych w Katowicach 1957-1975 [1976] 0 rozwiń
Organizacja: statuty, sprawy organizacyjne, protokoły zebrań, sprawozdania z działalności z lat 1957-1973 Statystyka i analiza: opracowania statystyczne z działalności kółek, analizy ekonomiczne, bilanse z lat 1958-1976, sygn. 75-94 Kontrola: protokoły kontroli podległych jednostek z lat 1961-969, sygn. 95-101 Analiza skarg i wniosków z lat 1960-1975, sygn. 102-103 Liczba jednostek w zespole: 108
12/521/0 Powiatowy Związek Kółek Rolniczych w Będzinie 1957-1975 [1976] 0 rozwiń
Protokoły i materiały z zebrań z lat 1857-1976, sygn. 1-5 Liczba jednostek w zespole: 5
12/522/0 Powiatowy Związek Kółek Rolniczych w Chrzanowie 1957-1975 0 rozwiń
Protokoły i materiały z zebrań z lat 1957-1975, sygn. 1-13 Liczba jednostek w zespole: 13
12/523/0 Powiatowy Związek Kółek Rolniczych w Gliwicach 1957-1975 0 rozwiń
Protokoły i materiały z zebrań z lat 1957-1975, sygn. 1-7 Liczba jednostek w zespole: 7
12/524/0 Powiatowy Związek Kółek Rolniczych w Katowicach 1957-1975 0 rozwiń
Protokoły i materiały z zebrań z lat 1957-1975, sygn. 1-20 Liczba jednostek w zespole: 20
12/525/0 Powiatowy Związek Kółek Rolniczych w Olkuszu 1957-1975 0 rozwiń
Protokoły i materiały z zebrań z lat 1957-1975, sygn. 1-9 Liczba jednostek w zespole: 9
12/526/0 Powiatowy Związek Kółek Rolniczych w Pszczynie 1957-1975 0 rozwiń
Protokoły i materiały z zebrań z lat 1957-1975, sygn. 1-10 Liczba jednostek w zespole: 10
12/527/0 Powiatowy Związek Kółek Rolniczych w Raciborzu 1957-1975 0 rozwiń
Protokoły i materiały z zebrań z lat 1957-1975, sygn. 1-9 Liczba jednostek w zespole: 11
12/528/0 Powiatowy Związek Kółek Rolniczych w Rybniku 1957-1975 0 rozwiń
Protokoły i materiały z zebrań z lat 19557-1975, sygn. 1-14 Liczba jednostek w zespole: 14
12/529/0 Powiatowy Związek Kółek Rolniczych w Tarnowskich Górach 1957-1975 0 rozwiń
Protokoły i materiały z zebrań z lat 1957-1975, sygn. 1-3 Liczba jednostek w zespole: 8
Wyświetlanie 501 do 520 z 2 938 wpisów.