Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
62/1901/0 Sąd Rejonowy w Garwolinie 1976-1981 0 Unroll
nab. 4898/2014 - pomoce kancelaryjne Komornika SR w Garwolinie skorowidze Km, Kms 1976-1980, Repertoria Km, Kms Number of units in the group: 11
62/1902/0 Akta notariusza Waleriana Karasińskiego w Rykach 1931-1937 0 Unroll
Repertorium 1931 niekompletne, nadpalone, po konserwacji (posiada kopię elektroniczną do udostępniania), Skorowidz 1937 Number of units in the group: 2
62/1903/0 Nadbużański Park Krajobrazowy z siedzibą w Siedlcach 1993-2009 0 Unroll
Number of units in the group: 480
62/1904/0 Unia Polityki Realnej w Siedlcach 1990-1996 0 Unroll
Number of units in the group: 7
62/1905/0 Akta dóbr Chrzęsne XVIII w.-1856 0 Unroll
Number of units in the group: 1
62/1906/0 Akta stanu cywilnego Parafii Mariawickiej w Kałuszynie powiat Mińsk Mazowiecki 1912-1916 0 Unroll
księgi urodzeń, małżeństw, zgonów 1912- 1916 (wklejone dokumenty 1913) sygn.1-5 Number of units in the group: 6
62/1907/0 Akta gminy Siennica powiat Mińsk Mazowiecki 1951-1954 0 Unroll
Protokoły posiedzeń Gminnej Rady Narodowej i Prezydium Gminnej Rady Narodowej 1951-1953, listy obecności 1954 Number of units in the group: 3
62/1908/0 Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność" Region Mazowsze Oddział Siedlce 1988-2003 0 Unroll
Number of units in the group: 112
62/1909/0 Szkoła Podstawowa w Ogrodnikach 1929-1959 0 Unroll
księgi ocen postępów w nauce 1929-1946, wykazy dzieci w wieku szkolnym uczęszczających poza obręb szkoly 1958-1959 Number of units in the group: 5
62/1910/0 Związek Kombatantów Armii Krajowej Obwodu "Mewa-Kamień" w Mińsku Mazowieckim 1991-2014 0 Unroll
Number of units in the group: 36
62/1911/0 Akta stanu cywilnego Parafii Mariawickiej w Siennicy powiat Mińsk Mazowiecki 1912-1916 0 Unroll
Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1912-1916 sygn.1-2, 4-6, dokumenty do akt małżeństw 1913-1914 sygn. 3,7 Number of units in the group: 7
62/1912/0 Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Sokołowie Podlaskim 1950-2014 0 Unroll
Number of units in the group: 720
62/1913/0 Siedlecki Klub Kolekcjonerów 1995-2016 0 Unroll
materiały aktowe nab. 5031/2015. Pocztówki przejęte pierwotnie do zespołu 530 jako nab. 4221/10 - 265 ja. 0,10 mb, nab. 4265/11 (3 j.a. 0,01 mb) wydane przez Siedlecki Klub Kolekcjonerów w wyniku przes. 116/2015 scalone z resztą spuścizny Siedleckiego Klubu Kolekcjonerów. Pocztówki wg serii: jednostki wojska polskiego 1918-1939 z lat 2002-2009 - 158 ja. , Jednostki wojska polskiego 1939-1945 z lat 2005-2010 spis 159-170, wojsko polskie 1914-1939 z lat 2009-2010 spis 171-211, spis 266-268, Siedlce 2000-2005 spis 212-228, Z dziejów Siedlec 2002 spis 229-233, Z dziejów Podlasia 2001 spis 234-235, Z Podlasiem w życiorysie spis 236-241, widoki Podlasia spis 242-245, Dwory polskie 246-251, inne z lat 1999-2009 spis 252-265, nab. 4532/2012 - 10 j.a. 0,01 mb pocztówki wyd. przez Siedlecki Klub Kolekcjonera w 2012 roku (serie: dwory polskie 1 ja. , Wojsko Polskie 1914-1939 - 7 ja., Wojsko Polskie 1939-1945- 2 j.a.)., nab. 5116/2015 fotografie elektroniczne w wycieczek, pokazów, materiały do edycji pocztówek, nab. 5117/2015 praca magisterska nt. działalności Siedleckiego Klubu Kolekcjonerów, nab. 5118/2015 (3 j.a aktowa), nab. 5119/2015 (47 j.a ulotne), nab. 5120/2015 (25 tematów, 790 fotografii), nab. 5265/2016 - 35 j.a 0,02 mb pocztówki wydawane w 2015-2016 roku seria wojsko, dwory polskie (spis nr 324 do 358) Number of units in the group: 417
62/1914/0 Zbiór Agnieszki Chrzanowskiej 1904-2015 0 Unroll
Number of units in the group: 28
62/1915/0 Konserwator Hipoteki Powiatu Łukowskiego 1812-1826 0 Unroll
księga intabulacji i ekstabulacji 1812-1826 Number of units in the group: 1
62/1916/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Krześlinie powiat Siedlce 1907 - 1935 0 Unroll
księga unikat urodzeń od sierpnia 1907 do 1914 roku sygn.1, księga unikat małżeństw 1907-1935 (do aktu nr 4) sygn.2, księga unikat zgonów 1907-1921 sygn.3 Number of units in the group: 3
62/1917/0 Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Siedlcach 1992-2015 0 Unroll
Number of units in the group: 118
62/1918/0 Spuścizna Józefa Pińkowskiego (1929-2000), premiera PRL 1949-2000 0 Unroll
Number of units in the group: 70
62/1919/0 Spuścizna rodziny Zbuckich z Siedlec 1945-1999 0 Unroll
Number of units in the group: 5
62/1920/0 Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność" Region Mazowsze Komisja Zakładowa przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Siedlcach 1980-1981 0 Unroll
Number of units in the group: 3
Showing 1,901 to 1,920 of 1,973 entries.