Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
8/1184/0 Urząd Stanu Cywilnego w Szemrowicach 1923-1937 0 Unroll
Number of units in the group: 27
8/1185/0 Akta Stanu Cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej św. Rodziny w Częstochowie 1918-1936 [2010] 0 Unroll
Number of units in the group: 95
8/1186/0 Areszt Śledczy w Częstochowie 1952-1991 0 Unroll
Number of units in the group: 120
8/1187/0 Okręgowy Zarząd Dochodów Państwa i Kontroli Finansowej w Częstochowie 1975-1983 0 Unroll
Number of units in the group: 34
8/1188/0 Polskie Towarzystwo Geograficzne Oddział w Częstochowie 1954-2003 0 Unroll
Number of units in the group: 20
8/1189/0 Komitet Miejski Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Krzepicach 1971 0 Unroll
Number of units in the group: 4
8/1210/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Pajęcznie 1958-1973[1974] 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Pajęcznie obejmują takie akta jak: sesje miejskiej rady narodowej, sprawy organizacyjne, ewidencja postulatów i wniosków, posiedzenia, kontrole, wnioski i opinie poszczególnych komisji, posiedzenia prezydium miejskiej rady narodowej, plany i sprawozdania, protokoły kontroli i zarządzenia pokontrolne, książka kontroli, plany pracy i sprawozdania z ich realizacji, budżety miasta i plany funduszu miejskiego, sprawozdawczość finansowa, narodowy spis powszechny, sport, kultura i sztuka, ewidencja nieruchomości, konkurs „Mistrz Gospodarności”, wykazy gospodarstw indywidualnych. Number of units in the group: 96
8/1211/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Makowiskach 1964-1971 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Makowiskach obejmują takie akta jak: sesje gromadzkiej rady narodowej, sprawy organizacyjne, rejestry uchwał gromadzkiej rady narodowej, spotkania posłów i radnych z mieszkańcami, spotkania przedstawicieli Ludowego Wojska Polskiego i radnych z mieszkańcami, posiedzenia i kontrole poszczególnych komisji, posiedzenia prezydium gromadzkiej rady narodowej, rejestry uchwał prezydium gromadzkiej rady narodowej, zebrania wiejskie, szkolenia i narady sołtysów, plany gospodarcze gromady, program rozwoju gromady, sprawozdawczość statystyczna, spisy rolne, budżet gromady, jego zmiany i wykonanie, sprawy gospodarcze gromady, inwentaryzacja lasów, uproszczony plan urządzenia gospodarstwa leśnego. Number of units in the group: 46
8/1219/0 Gminny Komitet Frontu Jedności Narodu w Kochanowicach 1973-1983 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole archiwalnym Gminny Komitet Front Jedności Narodu w Kochanowicach obejmują: posiedzenia plenarne Gminnego Komitetu Frontu Jedności Narodu w Kochanowicach; posiedzenie Prezydium Gminnego Komitetu Frontu Jedności Narodu w Kochanowicach; protokół narady; wytyczne, informacje, zawiadomienia jednostki nadrzędnej, sprawozdania i informacje o działalności; sprawy organizacyjne wyborów, spotkania posłów, kandydatów na posłów, kandydatów na radnych z wyborcami; protokoły zebrań wiejskich. Number of units in the group: 9
Showing 1,171 to 1,179 of 1,179 entries.