Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
8/587/0 Sąd Grodzki w Koziegłowach 1945 - 1950 0 Unroll
Number of units in the group: 347
8/588/0 Akta Komornika Sądu Grodzkiego w Lublińcu 1933-1939 0 Unroll
Number of units in the group: 343
8/589/0 Akta Komornika Sądu Grodzkiego w Lublińcu 1945-1946 0 Unroll
Number of units in the group: 113
8/590/0 Kancelaria notariusza Franza Bernarda w Lublińcu 1908-1921 0 Unroll
Number of units in the group: 94
8/591/0 Kancelaria notariusza Adolfa Jungmana w Lublińcu 1892-1898 0 Unroll
Number of units in the group: 31
8/592/0 Kancelaria notariusza Józefa Kitzela w Lublińcu 1882-1892 0 Unroll
Number of units in the group: 19
8/593/0 Kancelaria notariusza Johanna Ziemanna w Lublińcu 1893-1908 0 Unroll
Number of units in the group: 61
8/594/0 Przędzalnia Czesankowa "Wełnopol" w Częstochowie 1946-1995 0 Unroll
Number of units in the group: 384
8/595/0 Archiwum Państwowe w Częstochowie 1951-1993 0 Unroll
Number of units in the group: 572
8/596/0 Myszkowskie Zakłady Metalurgiczne "Mystal" S.A. 1945-1996 0 Unroll
Number of units in the group: 67
8/597/0 Towarzystwo Mijaczowskich Odlewni Stali i Zakładów Mechanicznych "Bracia Baueretz" S.A. w Mijaczowie 1911-1944 0 Unroll
Number of units in the group: 73
8/598/0 Wojewódzki Zespół Pomocy Społecznej w Częstochowie 1990-1998 0 Unroll
Number of units in the group: 102
8/599/0 Urząd Miejski w Częstochowie [1946]1973-1990[1991] 140 Unroll
Number of units in the group: 161
8/600/0 Państwowe Biuro Notarialne w Pajęcznie 1960-1970 0 Unroll
Number of units in the group: 42
8/601/0 Gminna Rada Narodowa w Krzepicach [1937]1945-1954 0 Unroll
Zarząd Gminy i Gminna Rada Narodowa: Dział Ogólno-Organizacyjny z lat 1945 - 1950, sygn. 1 - 9, w tym: akta organizacyjne, wynagrodzeń, uchwały GRN, protokoły Zarządu Gminy, kontrola Zarządu; Dział Finansowo-Budżetowy z lat 1937 - 1950, sygn. 10 - 49, w tym: budżety, roczne sprawozdania rachunkowe, dzienniki główne, księgi dochodów budżetowych, księgi sum przechodnich, księgi wydatków budżetowych; Dział Gospodarki Gminnej z lat 1945 - 1949, sygn. 50 - 53, w tym: akta dotyczące rolnictwa i przemysłu; Dział Administracji Społecznej z lat 1945 - 1949, sygn. 54, w tym: akta dotyczące zasiłków; Dział Administracyjny z lat 1945 - 1950, sygn. 55 - 80, w tym: akta dotyczące zestawienia stanu i ruchu ludności, wykaz repatriantów, rejestry poborowych. Prezydium Gminnej Rady Narodowej: Referat Ogólno-Administracyjny z lat 1950 - 1954, sygn. 81 - 111, w tym: sprawozdania, akta organizacyjne, protokoły posiedzeń GRN, Prezydium, Komisji, protokoły zebrań gromadzkich i innych, kontrola Prezydium, ewidencja ruchu ludności; Referat Finansowy z lat 1950 - 1954, sygn. 112 - 121, w tym: budżety, fundusz płac, dzienniki główne; Referat Spraw Socjalnych i Kultury z lat 1949 - 1954, sygn. 122 - 124, w tym: akta dotyczące walki z analfabetyzmem, remontów dróg, szkół i budynków gminnych; Referat Rolny z lat 1950 - 1953, sygn. 125 - 126, w tym: akta dotyczące produkcji rolnej, wykaz gospodarstw; Urząd Stanu Cywilnego z lat 1952 - 1953, sygn. 217, w tym: sprawozdania i statystyka. Number of units in the group: 127
8/602/0 Gminna Rada Narodowa w Pankach 1945-1954 0 Unroll
Zarząd Gminy i Gminna Rada Narodowa: Dział Ogólno - Administracyjny z lat 1945 - 1950, sygn. 1 - 17, w tym sprawozdania, akta organizacyjne dotyczące spraw pracowniczych, protokoły GRN, Prezydium GRN, zebrań gromadzkich, kontrola Zarządu I GRN; Dział Finansowo - Budżetowy z lat 1945 - 1950, sygn. 18 - 55, w tym: budżety, akta dotyczące kredytu komunalnego, podatku gruntowego, wojskowego i S.F.O.R.; Dział Gospodarki Gminnej z lat 1945 - 1950, sygn. 56 - 60, w tym: akta dotyczące rolnictwa i przemysłu; Dział Administracji Społecznej z lat 1945 - 1950, sygn. 61 - 67, w tym: akta dotyczące oświaty, kultury i opieki społecznej; Dział Administracyjny z lat 1945 - 1950, sygn. 68 - 91, w tym: akta dotyczące zestawienia stanu i ruchu ludności, akta dotyczące wojskowości, bezpieczeństwa, zwierząt pociągowych, szkód, akta dotyczące budownictwa, aprowizacji, oraz akta karno-administracyjne. Prezydium Gminnej Rady Narodowej: Referat Ogólno - Administracyjny z lat 1950 - 1954, sygn. 92 - 119, w tym: sprawozdania, akta organizacyjne, protokoły posiedzeń GRN, Prezydium i komisji, protokoły zebrań gromadzkich i innych, kontrola Prezydium, akta karno-administracyjne, ewidencja ruchu ludności; Referat Finansowy z lat 1950 - 1951, sygn. 120, w tym: akta dotyczące podatku gruntowego; Referat Spraw Socjalnych i Kultury z lat 1950 - 1954, sygn. 121 - 123, w tym: akta dotyczące szkół, akcji sanitarno-porządkowej oraz opieki społecznej; Referat Rolny z lat 1950 - 1951, 1953 - 1954, sygn. 124 - 125, w tym: akta dotyczące statystyki rolnej i inne; Zarząd Gminny Związku Samopomoc Chłopska w Pankach z lat 1945 - 1951, sygn. 126, w tym: sprawozdania z działalności i protokoły zebrań. Number of units in the group: 127
8/603/0 Gminna Rada Narodowa w Przystajni 1945-1954 0 Unroll
Zarząd Gminy i Gminna Rada Narodowa: Dział Ogólno-Administracyjny z lat 1945 - 1950, sygn. 1 - 27, w tym: okólniki władz nadrzędnych, akta organizacyjne, dotyczące spraw pracowniczych, protokoły GRN, Prezydium, Zarządu Gminnego, Komisji GRN, zebrań sołtysów, akta dotyczące kontroli wewnętrznej, nadzoru, majątku gminy i gromad; Dział Finansowo-Budżetowy z lat 1945 - 1950, sygn. 28 - 55, w tym: budżety, akta dotyczące kredytów, dzienniki główne, księgi dochodów budżetowych, sum przechodnich i wydatków budżetowych, itp.; Dział Gospodarki Gminnej z lat 1947 - 1950, sygn. 56 - 58, w tym: akta dotyczące rolnictwa, przemysłu; Dział Administracji Społecznej z lat 1945 - 1949, sygn. 59 - 60, w tym: akta dotyczące oświaty, kultury i lecznictwa; Dział Administracyjny z lat 1945 - 1950, sygn. 61 - 69, w tym: akta dotyczące zestawienia stanu i ruchu ludności, akta dotyczące spraw tajnych, zaświadczeń o lojalności, akta dotyczące bezpieczeństwa, budownictwa i odbudowy. Prezydium Gminnej Rady Narodowej: Referat Ogólno-Administracyjny z lat 1947 - 1954, sygn. 70 - 110, w tym: sprawozdania i statystyka, akta tajne, akta organizacyjne i ogólne, dotyczące spraw pracowniczych, protokoły posiedzeń GRN, Prezydium i Komisji, akta dotyczące inspekcji oraz ewidencji ruchu ludności; Referat Finansowy z lat 1949 - 1954, sygn. 111 - 127, w tym: sprawozdania budżetowe, budżety, dzienniki główne, księgi sum przechodnich, itp.; Referat Spraw Socjalnych i Kultury z lat 1950 - 1954, sygn. 128 - 137, w tym: akta dotyczące szkół, zdrowia, akcji sanitarno-porządkowej, opieki społecznej, gospodarki gminnej; Referat Rolny z lat 1950 - 1954, sygn. 138 - 139, w tym: akta dotyczące statystyki rolnej, akcji żniwnej, inne. Urząd Stanu Cywilnego z lat 1949 - 1954, sygn. 140 - 141; Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Przystajni z 1954 roku, sygn. 142, w tym: protokół zebrania walnego. Number of units in the group: 142
8/604/0 Gminna Rada Narodowa w Węglowicach [1925]1945-1954 0 Unroll
Zarząd Gminy i Gminna Rada Narodowa: Dział Ogólno-Organizacyjny z lat 1945 - 1950, sygn. 1 - 20, w tym: sprawozdania, akta dotyczące spraw pracowniczych, protokoły GRN, Zarządu Gminy i Komisji GRN, akta dotyczące kontroli Zarządu i GRN, majątku gminy i gromad; Dział Finansowo-Budżetowy z lat 1945 - 1950, sygn. 21 - 56, w tym: budżety, sprawozdania, akta dotyczące kredytów, podatku gruntowego; Dział Gospodarki Gminnej z lat 1945 - 1950, sygn. 57 - 66, w tym: akta dotyczące rolnictwa i przemysłu; Dział Administracji Społecznej z lat 1945 - 1949, sygn. 67 - 70, w tym: akta dotyczące oświaty, kultury i opieki społecznej; Dział Administracyjny z lat 1925 - 1950, sygn. 71 - 108, w tym: akta dotyczące wyborów do Sejmu, zestawienia stanu i ruchu ludności, rejestry mieszkańców, akta dotyczące bezpieczeństwa, wojskowości, szkód wojennych, zwierząt pociągowych, akta dotyczące budownictwa, aprowizacji oraz akta karno-administracyjne. Prezydium Gminnej Rady Narodowej: Referat Ogólno-Administracyjny z lat 1932 - 1954, sygn. 109 - 144, w tym: sprawozdania, akta dotyczące spraw pracowniczych, protokoły posiedzeń GRN, Prezydium, Komisji, protokoły konferencji sołtysów i innych, akta dotyczące inspekcji Prezydium oraz ewidencji ruchu ludności; Referat Finansowy z lat 1950 - 1953, sygn. 145 - 154, w tym: budżety, akta dotyczące podatku gruntowego, itp.; Referat Spraw Socjalnych i Kultury z lat 1950 - 1952, sygn. 155, w tym: akta dotyczące obchodów świąt; Referat Rolny z lat 1950 - 1954, sygn. 156, w tym: akta dotyczące statystyki rolnej i inne. Związek Samopomoc Chłopska Oddział Gminny w Węglowicach z lat 1948 - 1951, sygn. 157 - 159, w tym: sprawozdania, instrukcje, korespondencja, książka członków. Number of units in the group: 160
8/605/0 Gminna Kasa Spółdzielcza w Kamienicy Polskiej 1938-1955 0 Unroll
Number of units in the group: 13
8/606/0 Bank Gospodarki Żywnościowej Oddział Wojewódzki w Częstochowie [1962]1975-1990 0 Unroll
Number of units in the group: 240
8/607/0 Urząd Stanu Cywilnego w Krzyżanowicach 1906 [1948 - 1960] 0 Unroll
Number of units in the group: 29
8/608/0 Urząd Gminy w Przystajni 1973-1991 0 Unroll
Number of units in the group: 220
8/609/0 Gminna Rada Narodowa w Przystajni 1973-1990 0 Unroll
Number of units in the group: 174
8/610/0 Gminny Komitet Frontu Jedności Narodu w Przystajni 1972-1982 0 Unroll
Number of units in the group: 10
8/611/0 Gminna Rada Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego w Przystajni 1982-1989 0 Unroll
Number of units in the group: 3
8/612/0 Urząd Gminy w Pankach 1974-1976 0 Unroll
Number of units in the group: 103
8/613/0 Częstochowskie Zakłady Przemysłu Lniarskiego "Stradom" 1940-1996 0 Unroll
Number of units in the group: 670
8/614/0 Specjalny Zakład Wychowawczy w Herbach Polskich 1930-1931 0 Unroll
Księga protokołów posiedzeń Rady Pedagogicznej z lat 1930 - 1931, sygn 1. Number of units in the group: 1
8/615/0 Bank Inwestycyjny w Częstochowie 1954-1968 0 Unroll
Number of units in the group: 15
8/616/0 Narodowy Bank Polski III Oddział w Częstochowie 1965-1974 0 Unroll
Number of units in the group: 6
8/617/0 Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Częstochowie [1970]1975-1997 0 Unroll
Number of units in the group: 128
8/618/0 Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Częstochowie 1990-2014 0 Unroll
Number of units in the group: 3333
8/619/0 Pełnomocnik Likwidatora Mienia byłego Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Częstochowie 1991-1998 0 Unroll
Number of units in the group: 10
8/620/0 Urząd Gminy w Miedźnie 1973-1991 0 Unroll
Number of units in the group: 134
8/621/0 Gminna Rada Narodowa w Miedźnie 1973-1990 0 Unroll
Number of units in the group: 36
8/622/0 Gminna Rada Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego w Miedźnie 1984 0 Unroll
Number of units in the group: 2
8/623/0 Komitet Miejsko-Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Blachowni 1975-1989 0 Unroll
Number of units in the group: 90
8/624/0 Gminna Rada Narodowa w Janowie [1943]1944-1954 0 Unroll
Zarząd Gminy i Gminna Rada Narodowa: Dział Ogólno - Organizacyjny z lat 1945 - 1950, sygn. 1 - 23, w tym: przepisy i zarządzenia, dokumentacja wyborcza, akta dotyczące spraw organizacyjnych, podziału administracyjnego, spraw osobowych, sprawozdania, protokoły posiedzeń Gminnej Rady Narodowej, jej Prezydium i komisji, protokoły posiedzeń Zarządu Gminnego, protokoły zebrań sołtysów, dokumentacja kontroli, akta dotyczące majątku gminy; Dział Finansowo - Budżetowy z lat 1943 - 1950, sygn. 24 - 79, w tym: budżety, sprawozdania, księga inwentarzowa, księgi główne, dochodów i wydatków budżetowych, rozkłady podatków, księgi biercze, dokumentacja podatku gruntowego, ubezpieczeń; Dział Gospodarki Gminnej z lat 1947 - 1950, sygn. 80 - 109, w tym: dokumentacja dotycząca reperacji dróg, rolnictwa, wykazy gospodarstw rolnych; Dział Administracji Społecznej z lat 1945 - 1950, sygn. 110 - 116, w tym: akta dotyczące oświaty, kultury i sztuki, obchodów uroczystości, pomocy społecznej, gospodarki lokalowo - mieszkaniowej; Dział Administracyjny z lat 1945 - 1950, sygn. 117 - 130, w tym: dokumentacja ewidencji ludności, bezpieczeństwa, rejestracji szkód wojennych, spisy pomordowanych w okresie II wojny światowej, akta dotyczące spraw wojskowych, rejestracji koni i środków transportu, budownictwa i odbudowy, mienia opuszczonego i porzuconego, aprowizacji. Prezydium Gminnej Rady Narodowej: Referat Ogólno - Administracyjny z lat 1943 - 1954, sygn. 131 - 197, w tym: przepisy i zarządzenia ogólne, akta spraw organizacyjnych, obchodów uroczystości, podziału administracyjnego, spraw osobowych, sprawozdania, protokoły sesji Gminnej Rady Narodowej, posiedzeń jej Prezydium i komisji, zebrań gromadzkich i innych, dokumentacja kontroli Prezydium, ewidencji ludności, Urzędu Stanu Cywilnego, spisu powszechnego, wyborów; Referat Finansowy z lat 1950 - 1954, sygn. 198 - 220, w tym: sprawozdania, protokoły kontroli, budżety, księga inwentarzowa, księgi główne, dochodów i wydatków budżetowych; Referat Spraw Socjalnych i Kultury z lat 1950 - 1951, 1954, sygn. 221 - 227, w tym: akta dotyczące oświaty, kultury i sztuki, gospodarki gminnej, komunalnej i mieszkaniowej, dokumentacja techniczna budynków gminnych, elektryfikacji; Referat Rolny z lat 1950 - 1954, sygn. 228 - 230, w tym: sprawozdania i statystyka rolna, dokumentacja akcji siewnej i żniwno-omłotowej, skupu zboża, klasyfikacji gruntów; Koło Polskiego Czerwonego Krzyża w Janowie z 1946 roku, sygn. 231; Gminne Koło Towarzystwa Przyjaźni Polsko - Radzieckiej w Janowie z lat 1950 - 1951, sygn. 232. Number of units in the group: 232
8/625/0 Gminna Rada Narodowa w Olsztynie [1932]1945-1954[1958] 0 Unroll
Zarząd Gminny i Gminna Rada Narodowa: Dział Ogólno-Organizacyjny z lat 1945 - 1950, sygn. 1 - 20, w tym: akta organizacyjne, akta dotyczące spraw pracowniczych, protokoły GRN, Prezydium GRN, Zarządu Gminy, Komisji GRN, zebrania sołtysów, kontrole, akta dotyczące majątku gminy; Dział Finansowo-Budżetowy z lat 1945 - 1949, sygn. 21 - 46, w tym: budżety, sprawozdania, dzienniki główna, księgi biercze daniny narodowej, podatku gruntowego, obowiązkowych dostaw; Dział Gospodarki Gminnej z lat 1945 - 1950, sygn. 47 - 57, w tym: akta dotyczące placów, dróg, oświaty, kultury i sztuki, rolnictwa, przemysłu; Dział Administracji Społecznej z lat 1945 - 1948, sygn. 58 - 59, w tym: akta dotyczące opieki społecznej, gospodarki lokalowo-mieszkaniowej; Dział Administracyjny z lat 1932 - 1950, sygn. 60 -79 , w tym: ewidencja ludności, rejestry mieszkańców, akta dotyczące spraw wojskowych, bezpieczeństwa, budownictwa, odbudowy, aprowizacji, akta karno-administracyjne; Prezydium Gminnej Rady Narodowej: Referat Ogólno-Administracyjny z lat 1947 - 1958, sygn. 80 - 92, w tym: akta organizacyjne, akta dotyczące spraw pracowniczych, protokoły posiedzeń GRN, Prezydium GRN, księga uchwał gminy Olsztyn, protokoły posiedzeń Zespołu Gminnego, akta dotyczące kontroli Prezydium GRN, bezpieczeństwa, księga inwentarzowa Prezydium GRN; Referat Spraw Socjalnych i Kultury z lat 1950 - 1953, sygn. 93 - 97, w tym: akta dotyczące oświaty, kultury, gospodarki komunalnej; Referat Rolny z lat 1950 - 1952, sygn. 98 - 100, w tym: akta dotyczące statystyki rolnej i inne; Punkt Opieki nad Matką i Dzieckiem w Olsztynie z lat 1947 - 1950, syg. 101, w tym: wytyczne, sprawozdania, wykazy osób, którym udzielono pomocy. Number of units in the group: 101
8/628/0 Gminna Rada Narodowa w Konopiskach 1974-1989 0 Unroll
Organizacja Gminnej Rady Narodowej z lat 1975 - 1989, sygn. 1 - 2, 99 - 102, w tym: regulaminy Gminnej Rady, organizacja sesji, składy osobowe, ewidencja radnych, kwestionariusze radnych, szkolenia radnych; Protokoły sesji Gminnej Rady Narodowej z lat 1973 - 1989, sygn. 3 - 66, 159, 167, w tym: protokoły sesji, materiały na sesje, rejestry uchwał, akta dotyczące realizacji uchwał; Komisje Gminnej Rady Narodowej z lat 1974 - 1990, sygn. 67 - 94, 103 - 110, 149 - 151, w tym: protokoły posiedzeń i kontroli, regulaminy, plany pracy, wnioski i postanowienia i ich realizacja komisji Gminnej Rady Narodowej, w tym Komisji: Ochrony Środowiska, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego, Rolnictwa, Rolnictwa, Leśnictwa i Zaopatrzenia, Rozwoju Gospodarczego Przestrzennego i Finansów, Samorządu, Wychowania, Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych; Sprawozdania z działalności Gminnej Rady Narodowej z lat 1978 -1982, sygn. 95; Wybory sołtysów z lat 1974 - 1978, sygn. 96 - 97, 134, 135; Wnioski i interpelacje radnych z lat 1978 - 1988, sygn. 113 - 115, w tym: rejestr wniosków i interpelacji radnych; Plany pracy Gminnej Rady Narodowej i jej Prezydium z lat 1975 - 1989, sygn. 116 - 119; Protokoły posiedzeń Prezydium Gminnej Rady Narodowej z lat 1973 - 1990, sygn. 98, 120 - 131, 141 - 148, 168 - 169, w tym: protokoły posiedzeń Prezydium, materiały i informacje na posiedzenia, postanowienia Prezydium i ich realizacja; Spotkania radnych z wyborcami z lat 1976 - 1988, sygn. 133, 140, 170 - 171, w tym : spotkania radnych z wyborcami, realizacja postulatów i wniosków wyborców; Samorząd wiejski z lat 1977 - 1988, sygn. 136 - 139, w tym: sprawozdania z działalności samorządu wiejskiego, protokoły zebrań wiejskich. Number of units in the group: 176
8/629/0 Urząd Gminy w Konopiskach [1957]1973-1990 0 Unroll
Zjazdy, narady, konferencje z lat 1976 - 1985, sygn. 1 - 5, w tym: organizacja, plany i programy zjazdów, narad i konferencji, narady koordynacyjne, Gminny Zespół Koordynacyjny ds. Profilaktyki Dzieci i Młodzieży; Organizacja Urzędu Gminy z lat 1973 - 1978, sygn. 6 - 8, w tym: akta dotyczące organizacji pracy, struktura organizacyjna Urzędu, powoływanie i organizacja jednostek podległych; Zarządzenia Naczelnika Gminy z lat 1974 - 1987, sygn. 9 - 12, w tym: zarządzenia, rejestry zarządzeń; Statuty, regulaminy z lat 1974 - 1989, sygn. 13 - 18, w tym: statuty gminy, regulaminy organizacyjne Urzędu, regulaminy pracy, regulaminy Zarządu Gminy, regulaminy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wysypiska Śmieci; Plany pracy Naczelnika Gminy z lat 1982 - 1989, sygn. 19 - 21, 54; Powszechne przeglądy gmin z lat 1976 - 1977, sygn. 22, 25; Plany i programy społeczno-gospodarcze z lat 1974 - 1989, sygn. 23 -24, 26 -28, 92, 113 - 128, 144, 163, w tym: plany i programy społeczno-gospodarcze rozwoju gminy, sprawozdania i analizy z ich wykonania, plany rozwoju jednostek podległych, plany dotyczące rozwoju usług; Sprawozdawczość i statystyka z lat 1974 - 1989, sygn. 29 - 52, 108 - 112, w tym: statystyka dotycząca zatrudnienia, funduszu płac, podnoszenia kwalifikacji zawodowych, statystyka rolna dotycząca zaopatrzenia gospodarstw w materiał siewny, budowy silosów i konserwacji pasz, produkcji roślinnej, działalności zespołów rolnych i gospodarstw specjalistycznych, hodowli zwierząt futerkowych, sprawozdania statystyczne dotyczące wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz podatków; Rejestr skarg i wniosków z lat 1980 - 1983, sygn. 53; Zebrania wiejskie z lat 1979 - 1989, sygn. 55 - 62, 165, w tym: protokoły zebrań wiejskich z miejscowości: Aleksandria, Walaszczyki, Kopalnia, Rększowice, Jamki, Korzonek-Leśniaki, Łaziec, Wąsosz, Wygoda, Konopiska; Godła i pieczęcie urzędowe z lat 1979 - 1983, sygn. 63 - 65, w tym: ewidencja godeł i pieczęci urzędowych; Kontrole zewnętrzne z lat 1973 - 1988, sygn. 66 - 71; Budżety, sprawozdania budżetowe z lat 1970 - 1990, sygn. 72 - 91, 93 - 107, w tym: budżety i ich zmiany, plany finansowe inwestycji, planowanie budżetu, sprawozdania budżetowe; Czyny społeczne z lat 1978 - 1989, sygn. 129 - 132, w tym: księga pamiątkowa czynów społecznych, wieloletnie i roczne plany czynów społecznych i ich realizacja; Sprawy rolnictwa z lat 1971 - 1989, sygn. 133 - 142, w tym: zagospodarowanie gruntów na terenie gminy, protokoły komisji ds.. Rozdziału sprzętu rolniczego, rejestr gospodarstw specjalistycznych, protokoły narad gminnej służby rolnej, akta dotyczące kontraktacji produkcji roślinnej i zwierzęcej, sprawozdania o powierzchni leśnej; Gminny Komitet Przeciwpowodziowy z roku 1980, sygn. 143; Budownictwo z lat 1972 - 1989, sygn. 145 - 162, w tym: ewidencja urządzeń komunalnych, analizy ruchu budowlanego, opinie i decyzje lokalizacyjne, wskazania lokalizacyjne, programy rozwoju budownictwa; Koło Gospodyń Wiejskich z roku 1978, sygn. 164; Statuty i rejestry stowarzyszonych kółek rolniczych z lat 1957 - 1975, sygn. 166 - 170, w tym: Kółka Rolnicze w Konopiskach, Jamkach, Wąsoszu, Rększowicach, Łaźcu. Number of units in the group: 172
8/630/0 vacat - Gminna Komisja Wyborcza w Konopiskach - włączono do zespołu nr 196 - Akta komisji wyborczych do rad narodowych wszystkich stopni z terenu powiatu częstochowskiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 9 grudnia 1973 roku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
8/631/0 vacat - Gminna Komisja Wyborcza w Konopiskach - włączono do zespołu nr 208 - Akta komisji wyborczych do Sejmu PRL i rad narodowych stopnia wojewódzkiego z terenu województwa częstochowskiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 21 kwietnia 1976 roku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
8/632/0 vacat - Gminna Komisja Wyborcza w Konopiskach - właczono do zespołu nr 317 - Akta komisji wyborczych do rad narodowych stopnia podstawowego z terenu województwa częstochowskiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 5 lutego 1978 roku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
8/633/0 Akta komisji wyborczych do Sejmu PRL i do rad narodowych stopnia wojewódzkiego z terenu województwa częstochowskiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 23 marca 1980 roku 1980 0 Unroll
Number of units in the group: 4
Showing 586 to 630 of 1,176 entries.