Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
8/271/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Rokitnie 1868-1916 0 Unroll
Number of units in the group: 48
8/272/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Rudnikach 1808-1916 5133 Unroll
Number of units in the group: 64
8/273/0 Urząd Stanu Cywilnego w Cieszowej 1874-1922 [1923 - 1962] 4521 Unroll
Urząd Stanu Cywilnego w Cieszowej, w tym: Akta urodzeń z lat 1874 - 1914, sygn. 1 - 28; 175 - 180 Akta małżeństw z lat 1874 - 1914, sygn. 29 - 56; 181 - 186 Akta zgonów z lat 1874 - 1914, sygn. 57 - 84;187 -192 Wtóropisy akt urodzeń, małżeństw i zgonów z lat 1874 - 1908, sygn. 85 - 174. 193- 227 Number of units in the group: 321
8/274/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Seceminie 1874-1917 0 Unroll
Number of units in the group: 43
8/275/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Soborzycach 1872-1944 0 Unroll
Number of units in the group: 46
8/276/0 Urząd Stanu Cywilnego w Sowczycach 1874 - 1937 [1938-2004] 6318 Unroll
Akta urodzeń z lat 1874 - 1914 Akta małżeństw z lat 1874 - 1914 Akta zgonów z lat 1874 - 1914 Akta zbiorowe do księgi urodzeń z lat 1875-1914 [1947-1992] Akta zbiorowe do księgi małżeństw z lat; 1896, 1901, 1902, 1906-1914 [1944-1961] Number of units in the group: 253
8/277/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Staromieściu 1873-1916 5447 Unroll
Number of units in the group: 76
8/278/0 Urząd Stanu Cywilnego w Sternalicach 1874-1936 [1941] 2609 Unroll
Number of units in the group: 82
8/279/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Szczekocinach 1808-1916 9498 Unroll
Number of units in the group: 198
8/280/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Szczekocinach-Zarzeczu 1820-1887 1390 Unroll
Number of units in the group: 83
8/281/0 Akta stanu cywilnego Okręgu Bóżniczego w Szczekocinach 1826-1913 0 Unroll
Number of units in the group: 86
8/282/0 Urząd Stanu Cywilnego w Świerczu 1874-1914 [1915-1997] 2612 Unroll
Akta urodzeń z lat 1874 - 1914 Akta małżeństw z lat 1874 - 1914 Akta zgonów z lat 1874 - 1914 Akta zbiorowe do ksiąg urodzeń Number of units in the group: 185
8/283/0 Urząd Stanu Cywilnego w Uszycach 1874-1932 [1949 -1971] 2919 Unroll
Akta urodzeń z lat 1875 - 1897, 1899 - 1906, sygn. 1 - 26; 78 - 80 Akta małżeństw z lat 1874 - 1885, 1887 - 1889, 1892, 1894 - 1895, 1897 - 1906, sygn. 81 - 83 Akta zgonów z lat 1874 - 1906, sygn. 50 - 77. 84 - 86 Number of units in the group: 118
8/284/0 Urząd Stanu Cywilnego w Wachowie 1874 - 1938 [1946-1992] 2216 Unroll
Akta urodzeń z lat 1874 - 1907 Akta małżeństw z lat 1874 - 1907 Akta zgonów z lat 1874 - 1914 Akta zbiorowe do ksiąg urodzeń z lat 1875-1907, 1938 [1946-1992] akta zbiorowe do księgi małżeństw z lat 1903-1904 [1953-1960] akta zbiorowe do księgi zgonów z 1912 roku Number of units in the group: 181
8/285/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Wiewcu 1871-1942 0 Unroll
Number of units in the group: 113
8/286/0 Urząd Stanu Cywilnego w Więckowicach 1874-1926 [1948-1969] 2594 Unroll
Number of units in the group: 129
8/287/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Włodowicach 1869-1915 1181 Unroll
Number of units in the group: 99
8/288/0 Urząd Stanu Cywilnego w Wojciechowie 1874- 1945 [1948 - 2007] 3786 Unroll
Number of units in the group: 203
8/289/0 Urząd Stanu Cywilnego w Woźnikach 1874-1922 [1923-1937] 7852 Unroll
Akta urodzeń z lat 1874 - 1917, Akta małżeństw z lat 1874 - 1937, Akta zgonów z lat 1874 - 1937, Akta zbiorowe do księgi aktów małżeństw z 1909, 1914 roku. skorowidz do aktów małżeństw z lat 1874-1928 skorowidz do aktów zgonów z lat 1974-1928 Number of units in the group: 316
8/290/0 Urząd Stanu Cywilnego w Wysokiej 1874-1936 [1948 - 1966] 0 Unroll
Number of units in the group: 142
8/291/0 Urząd Stanu Cywilnego w Zdziechowicach 1874-1936 [1948-1972] 1396 Unroll
Akta urodzeń z lat 1875 - 1892, 1894 - 1899, sygn. 1 - 24; Akta małżeństw z lat 1874 - 1885, 1887 - 1892, 1896, 1900, sygn. 25 - 44; Akta zgonów z lat 1874 - 1900, sygn. 45 - 71. Number of units in the group: 124
8/292/0 Urząd Stanu Cywilnego w Zielonej 1874-1922 [1923-1937] 1190 Unroll
Number of units in the group: 300
8/293/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Zrębicach 1869-1913 1175 Unroll
Dokumentacja w układzie chronologiczno - rzeczowym, obejmująca duplikaty (wtóropisy) akt urodzeń, małżeństw i zgonów z lat 1869 - 1913 oraz alegata do akt małżeństw z lat 1869, 1874, 1876 - 1897, 1899 - 1913, sygn. 1 - 69. Number of units in the group: 69
8/294/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Żarkach 1857-1859, 1869-1916 5033 Unroll
Dokumentacja w układzie chronologiczno - rzeczowym, obejmująca duplikaty (wtóropisy) akt urodzeń, małżeństw i zgonów z lat 1857 - 1859, 1869 - 1914 oraz alegata do akt małżeństw z lat 1857, 1859, 1869 - 1914, sygn. 1 - 97. Number of units in the group: 101
8/295/0 Akta stanu cywilnego Okręgu Bóżniczego w Żarkach 1826-1921 0 Unroll
Number of units in the group: 152
8/296/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Żurawiu 1868-1915 4818 Unroll
Dokumentacja w układzie chronologiczno - rzeczowym, obejmująca duplikaty (wtóropisy) akt urodzeń, małżeństw i zgonów z lat 1869, 1871 - 1915 oraz alegata do akt małżeństw z lat 1868 - 1893, 1895 - 1912, sygn. 1 - 88 Number of units in the group: 88
8/297/0 Urząd Stanu Cywilnego w Żyglinku 1874-1913 1355 Unroll
Number of units in the group: 102
8/298/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Żytniowie 1871-1916 4431 Unroll
Number of units in the group: 55
8/299/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Żytnie 1874-1942 0 Unroll
Number of units in the group: 113
8/300/0 Sąd Okręgowy w Częstochowie 1917-1922 [1936] 0 Unroll
Kancelaria ogólna z lat 1917 - 1920, sygn. 1 - 4, 374, w tym: korespondencja z Ministerstwem Sprawiedliwości, Sądem Najwyższym i Apelacyjnym, sądami pokoju; Wydział Cywilny, w tym: Sprawy cywilne sporne z lat 1917 - 1922, sygn. 5 - 121, 375 - 388, w tym: sprawy dotyczące prawa własności, unieważnienia aktów notarialnych, unieważnienia testamentów, podziału majątków, usunięcia z gruntu, rozwodów, zwrotu dziecka; Sprawy cywilne niesporne z lat 1917 - 1921, sygn. 122 - 221, w tym: sprawy dotyczące sprostowania aktów stanu cywilnego, przedstawienia testamentów, zrzeczenia spadków, opieki i podziału majątku, sprzedaży nieruchomości, adopcji dziecka; Wydział karny z lat 1917 - 1922, sygn. 222 - 373, 389 - 391, w tym: sprawy dotyczące kradzieży, lichwy, łapownictwa, gwałtu, zniesławienia, dezercji z wojska, fałszerstw, zabójstw; Number of units in the group: 425
8/301/0 Częstochowskie Zakłady Przemysłu Lniarskiego ”Warta” w Częstochowie [1911]1945-1997 0 Unroll
Number of units in the group: 241
8/302/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Gorzowie Śląskim 1950-1972 0 Unroll
Sprawy organizacyjne Miejskiej Rady Narodowej z lat 1954 - 1972, sygn. 1 - 4; Protokoły sesji Miejskiej Rady Narodowej z lat 1951 - 1972, sygn. 5 - 23; Realizacja uchwał Miejskiej Rady Narodowej z lat 1964 - 1972, sygn. 24 - 25; Spotkania posłów i radnych z wyborcami. Realizacja postulatów wyborczych z lat 1961 - 1972, sygn. 26 - 29; Protokoły posiedzeń klubów radnych z lat 1951 - 1972, sygn. 30; Protokoły posiedzeń komisji stałych Miejskiej Rady Narodowej z lat 1951 - 1972, sygn. 31 - 43; Protokoły posiedzeń komisji doraźnych Miejskiej Rady Narodowej z lat 1951 - 1966, sygn. 44 - 45; Sprawy organizacyjne Prezydium Miejskiej Rady Narodowej z lat 1954 - 1972, sygn. 46 - 49; Protokoły posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej z lat 1950 - 1972, sygn. 50 - 73; Komitety blokowe i zebrania wiejskie z lat 1952 - 1972, sygn. 74 - 75; Organy kolegialne z lat 1964 - 1970, sygn. 76 - 81; Plany gospodarcze z lat 1961 - 1965, sygn. 82; Sprawozdania GUS z lat 1951 - 1971, sygn. 83 - 85; Kontrole i inspekcje zewnętrzne z lat 1959 - 1972, sygn. 86 - 91; Wykazy etatów i wynagrodzeń z lat 1952 - 1957, sygn. 92; Budżet i jego wykonanie z lat 1951 - 1972, sygn. 93 - 123; Dokumentacja projektowa urządzeń komunalnych z lat 1957 - 1968, sygn. 124 - 131; Miejski Komitet Obrońców Pokoju z roku 1951, sygn. 132; Spisy rolne i powszechne z lat 1955 - 1968, sygn. 133 - 139. Number of units in the group: 183
8/303/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kruszynie [1949]1955-1972 0 Unroll
Protokoły sesji Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1966 - 1972, sygn. 1 - 16; Rejestry uchwał z lat 1957 - 1972, sygn. 17 - 21, w tym: uchwały Gromadzkiej Rady Narodowej i jej Prezydium, realizacja uchwał; Protokoły posiedzeń komisji stałych Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1960 - 1972, sygn. 22 - 36, w tym: Komisje: Finansowo-Budżetowa; Finansów, Budżetu i Planów Gospodarczych; Mandatowa; Mienia Gromadzkiego; Kultury i Spraw Socjalnych; Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych; Rolnictwa i Zaopatrzenia Ludności; Rolnictwa i Leśnictwa; Protokoły posiedzeń Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1957 - 1972, sygn. 37 - 50; Zebrania wiejskie, sołtysi z lat 1957 - 1972, sygn. 51 - 55; Plany pracy, sprawozdania z lat 1959 - 1972, sygn. 56 - 61, w tym plany pracy i sprawozdania Komisji oraz Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej, regulaminy Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej, regulaminy, ewidencja członków Komisji Gromadzkiej Rady Narodowej; Organy kolegialne, normatywy kancelaryjne, zarządzenia wewnętrzne z lat 1965 - 1972, sygn. 62 - 64; Podziały administracyjne gromady z roku 1971, sygn. 65; Plany gospodarcze z lat 1959 - 1969, sygn. 66 - 70; Sprawozdania gospodarcze z lat 1964 - 1972, sygn. 71 - 74; Protokoły pokontrolne z lat 1949 - 1970, sygn. 75 - 78, w tym: protokoły kontroli, zarządzenia pokontrolne, księga kontroli; Budżety gromady z lat 1955 - 1971, sygn. 79 - 95; Sprawozdania budżetowe z lat 1957 - 1972, sygn. 96 - 100; Spisy rolne i spisy powszechne z lat 1956 - 1970, sygn. 101 - 104; Rejestry wymiarowe podatku gruntowego z lat 1949 - 1972, sygn. 105 - 126. Number of units in the group: 126
8/304/0 Sąd Pokoju I Okręgu w Częstochowie [1871]1918-1928[1939] 0 Unroll
Akta cywilne dotyczące: spraw opiekuńczych, spłaty długów hipotecznych i wekslowych, podziału majątku spadkowego, alimentów, eksmisji z gruntów, przywrócenia zakłóconego posiadania, spłaty z gospodarstwa rolnego z lat 1897, 1921 - 1928, sygn. 1 - 50 Number of units in the group: 97
8/305/0 Sąd Gminny w Mstowie 1897-1916 0 Unroll
Akta dotyczące: podziału majątku, spłaty z aktów notarialnych, spłaty z gospodarstw rolnych, zwrotu długów z lat 1898 - 1916, sygn. 1 - 312. Number of units in the group: 324
8/306/0 Sąd Pokoju w Janowie [1915]1917-1928[1937] 0 Unroll
Akta cywilne dotyczące: przywrócenia zakłóconego posiadania, podziału majątku spadkowego, spłaty z aktów notarialnych, zwrotu długów itp. z lat 1915 - 1928, 1937, sygn. 1 - 118. Number of units in the group: 129
8/307/0 Akta notariusza Leopolda Stanisława Biernackiego w Częstochowie [1880]1898-1915, 1919-1921 0 Unroll
Akta notarialne z lat 1898 - 1915, 1919 - 1921, sygn. 1 - 70; Repertoria do akt notarialnych z lat 1898 - 1915, 1919 - 1921, sygn. 71 - 94; Skorowidze do akt notarialnych z lat 1898 - 1915, 1919 - 1921, sygn. 95 - 113; Księgi weksli z lat 1913 - 1914, sygn. 114 - 116; Skorowidz ograniczeń praw własności z lat 1904 - 112, sygn. 117; Księgia depozytów z lat 1880 - 1912, sygn. 118. Wpisy notariusza Władysława Piatkowskiego z lat 1880 - 1898; Księga wpłat z lat 1903 - 1913, sygn. 119; Księgi opłat notarialnych z lat 1898 - 1901, 1903, 1905 - 1906, 1911 - 1913, sygn. 120 - 130; Dziennik korespondencyjny z lat 1898 - 1905, sygn. 131. Number of units in the group: 131
8/308/0 Kancelaria notariusza Władysława Małkowskiego w Częstochowie 1897-1911 0 Unroll
Kancelaria notariusza Władysława Małkowskiego w Częstochowie z lat 1897 - 1900, sygn. 1 - 15, w tym rejestry aktów. Number of units in the group: 115
8/309/0 Akta stanu cywilnego Okręgu Bóżniczego w Janowie 1863-1913 1804 Unroll
Number of units in the group: 86
8/310/0 Powiatowy Związek Kółek Rolniczych w Oleśnie 1972 0 Unroll
Number of units in the group: 1
8/311/0 Wojewódzka Rada Związków Zawodowych w Częstochowie 1975-1981 0 Unroll
Number of units in the group: 352
8/312/0 Sąd Grodzki w Janowie [1918]1929-1931 0 Unroll
Sąd Grodzki w Janowie z lat 1918 - 1930, sygn. 1 - 29, w tym: akta spraw cywilnych dotyczące alimentów, spłaty długów, spłaty z aktów notarialnych, podziału spadku, eksmisji z gruntów. Number of units in the group: 36
8/313/0 Sąd Pokoju II Okręgu w Częstochowie 1917-1928 0 Unroll
Akta cywilne dotyczące: spraw opiekuńczych, spłaty długów hipotecznych i wekslowych, podziału majątku spadkowego, alimentów, eksmisji z gruntów, przywrócenia zakłóconego posiadania, spłaty z gospodarstwa rolnego z lat 1922 - 1928, sygn. 1 - 40. Number of units in the group: 97
8/314/0 Sąd Pokoju III Okręgu w Częstochowie 1919-1928 0 Unroll
Akta cywilne dotyczące: spraw opiekuńczych, spłaty długów hipotecznych i wekslowych, podziału majątku spadkowego, alimentów, eksmisji z gruntów, przywrócenia zakłóconego posiadania, spłaty z gospodarstwa rolnego z lat 1920 - 1928, sygn. 1 - 60. Number of units in the group: 81
8/315/0 Biuro Dewizowe w Częstochowie 1939-1945 0 Unroll
Number of units in the group: 23
Showing 271 to 315 of 1,176 entries.