Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
8/361/0 Akta komisji wyborczych do rad narodowych stopnia podstawowego i wojewódzkiego z terenu województwa częstochowskiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 19 czerwca 1988 roku 1988 0 Unroll
Number of units in the group: 51
8/362/0 vacat - Gminna Komisja Wyborcza w Dąbrowie Zielonej - włączono do zespołu nr 361- Akta komisji wyborczych do rad narodowych stopnia podstawowego i wojewódzkiego z terenu województwa częstochowskiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 19 czerwca 1988 roku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
8/363/0 vacat - Gminna Komisja Wyborcza w Janowie- włączono do zespołu nr 361- Akta komisji wyborczych do rad narodowych stopnia podstawowego i wojewódzkiego z terenu województwa częstochowskiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 19 czerwca 1988 roku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
8/364/0 vacat - Gminna Komisja Wyborcza w Koszęcinie - włączono do zespołu nr 361- Akta komisji wyborczych do rad narodowych stopnia podstawowego i wojewódzkiego z terenu województwa częstochowskiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 19 czerwca 1988 roku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
8/365/0 vacat - Komisja Wyborcza Miasta i Gminy w Koziegłowach-włączono do zespołu nr 361- Akta komisji wyborczych do rad narodowych stopnia podstawowego i wojewódzkiego z terenu województwa częstochowskiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 19 czerwca 1988 roku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
8/366/0 vacat - Gminna Komisja Wyborcza w Moskorzewie - włączono do zespołu nr 361-Akta komisji wyborczych do rad narodowych stopnia podstawowego i wojewódzkiego z terenu województwa częstochowskiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 19 czerwca 1988 roku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
8/367/0 vacat - Gminna Komisja Wyborcza w Mstowie - włączono do zespołu nr 361: Akta komisji wyborczych do rad narodowych stopnia podstawowego i wojewódzkiego z terenu województwa częstochowskiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 19 czerwca 1988 roku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
8/368/0 vacat - Gminna Komisja Wyborcza w Mykanowie - włączono do zespołu nr 361- Akta komisji wyborczych do rad narodowych stopnia podstawowego i wojewódzkiego z terenu województwa częstochowskiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 19 czerwca 1988 roku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
8/369/0 vacat - Gminna Komisja Wyborcza w Poraju - włączono do zespołu nr 361-Akta komisji wyborczych do rad narodowych stopnia podstawowego i wojewódzkiego z terenu województwa częstochowskiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 19 czerwca 1988 roku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
8/370/0 vacat - Gminna Komisja Wyborcza w Przyrowie - włączono do zespołu nr 361- Akta komisji wyborczych do rad narodowych stopnia podstawowego i wojewódzkiego z terenu województwa częstochowskiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 19 czerwca 1988 roku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
8/371/0 vacat - Gminna Komisja Wyborcza w Przystajni - włączono do zespołu nr 361 - Akta komisji wyborczych do rad narodowych stopnia podstawowego i wojewódzkiego z terenu województwa częstochowskiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 19 czerwca 1988 roku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
8/372/0 vacat - Gminna Komisja Wyborcza w Radkowie - włączono do zespołu nr 361 - Akta komisji wyborczych do rad narodowych stopnia podstawowego i wojewódzkiego z terenu województwa częstochowskiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 19 czerwca 1988 roku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
8/373/0 vacat - Gminna Komisja Wyborcza w Wręczycy Wielkiej-włączono do zespołu nr 361- Akta komisji wyborczych do rad narodowych stopnia podstawowego i wojewódzkiego z terenu województwa częstochowskiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 19 czerwca 1988 roku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
8/374/0 vacat - Gminna Komisja Wyborcza w Żytnie - włączono do zespołu nr 361- Akta komisji wyborczych do rad narodowych stopnia podstawowego i wojewódzkiego z terenu województwa częstochowskiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 19 czerwca 1988 roku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
8/375/0 vacat - Miejska Komisja Wyborcza w Częstochowie-włączono do zespołu nr 361- Akta komisji wyborczych do rad narodowych stopnia podstawowego i wojewódzkiego z terenu województwa częstochowskiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 19 czerwca 1988 roku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
8/376/0 vacat - Komisja Wyborcza Miasta i Gminy w Kłobucku- włączono do zespołu nr 361 - Akta komisji wyborczych do rad narodowych stopnia podstawowego i wojewódzkiego z terenu województwa częstochowskiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 19 czerwca 1988 roku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
8/377/0 vacat - Komisja Wyborcza Miasta i Gminy w Krzepicach- włączono do zespołu nr 361- Akta komisji wyborczych do rad narodowych stopnia podstawowego i wojewódzkiego z terenu województwa częstochowskiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 19 czerwca 1988 roku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
8/378/0 vacat - Archiwum Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Częstochowie - przekazany Archiwum Państwowemu w Katowicach 0 Unroll
Number of units in the group: 0
8/379/0 Liga Kobiet Polskich Zarząd Wojewódzki w Częstochowie 1975-1990 0 Unroll
Protokoły posiedzeń Zjazdów Wojewódzkich z lat 1978 - 1986, sygn. 1 - 8; Protokoły posiedzeń plenarnych Zarządu z lat 1976 - 1989, sygn. 9 - 18; Protokoły posiedzeń Prezydium Zarządu z lat 1975 - 1990, sygn. 19 - 32; Protokoły Komisji Rewizyjnych z lat 1976 - 1989, sygn. 33 - 44; Protokoły Komisji Problemowych z lat 1975 - 1980, sygn. 45 - 47; Protokoły Zespołów z lat 1984 - 1989, sygn. 48 - 52; Protokoły Sekcji z lat 1976 - 1988, sygn. 53 - 55; Podstawy prawne, organizacja, wytyczne z lat 1975 - 1988, sygn. 56 - 61; Ewidencja i wykazy członków z lat 1975 - 1986, sygn. 62 - 65; Sprawozdania z działalności i kampanii wyborczych z lat 1978 - 1989, sygn. 66 - 70; Współpraca z organizacjami i instytucjami z lat 1978 - 1989, sygn. 71 - 74; Plany finansowe z lat 1976 - 1988, sygn. 75 - 81; Sprawozdania finasowe z lat 1975 - 1989, sygn. 82 - 90; Sprawy odznaczonych działaczek z lat 1980 - 1989, sygn. 91 - 92; Biuletyn Ligi Kobiet Polskich z roku 1982, sygn. 93; Dzienniki korespondencyjne z lat 1986 - 1990, sygn. 94; Związek Zawodowy Pracowników Ligi Kobiet polskich z lat 1977 - 1989, sygn. 95; Konkursy organizowane przez Ligę Kobiet Polskich Zarząd Wojewódzki w Częstochowie z lat 1979 - 1988, sygn. 96 - 97; Uczestnictwo działaczek w imprezach z lat 1975 - 1989, sygn. 98; Skargi i wnioski składane za pośrednictwem Ligi Kobiet Polskich z lat 1978 - 1986, sygn. 99. Akta kategorii B-50 z lat 1975 - 1990, 23 j.a., w tym: akta płacowe i osobowe. Number of units in the group: 99
8/380/0 Urząd Stanu Cywilnego w Ciasnej 1874 - 1937 [1967-1995] 747 Unroll
Number of units in the group: 288
8/381/0 Urząd Stanu Cywilnego w Patoce 1874-1937 [1968-2007] 0 Unroll
Number of units in the group: 339
8/382/0 Urząd Stanu Cywilnego w Sierakowie 1874-1937[1942-2004] 0 Unroll
Number of units in the group: 339
8/383/0 Akta komisji wyborczych do Sejmu i Senatu PRL z terenu województwa częstochowskiego z wyborów przeprowadzonych w dniach 4 i 18 czerwca 1989 roku 1989 0 Unroll
Number of units in the group: 12
8/384/0 vacat - Obwodowa Komisja Wyborcza w Dobrodzieniu - włączono do zespołu nr 83 - Akta komisji wyborczych do Sejmu i Senatu PRL z terenu województwa częstochowskiego z wyborów przeprowadzonych w dniach 4 i 18 czerwca 1989 roku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
8/385/0 Wojewódzka Dyrekcja Inwestycji w Częstochowie 1951-1985 0 Unroll
Number of units in the group: 1515
8/386/0 Wojewódzkie Biuro Projektów w Częstochowie [1936]1951-1992 0 Unroll
Number of units in the group: 892
8/387/0 Wojewódzki Związek Gminnych Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Częstochowie 1964-1993 0 Unroll
Number of units in the group: 218
8/388/0 Akta komisji wyborczych do Sejmu PRL z terenu województwa częstochowskiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 13 października 1985 roku 1985 0 Unroll
Number of units in the group: 4
8/389/0 vacat - Gminna Komisja Wyborcza w Lelowie - włączono do zespołu nr 361- Akta komisji wyborczych do rad narodowych stopnia podstawowego i wojewódzkiego z terenu województwa częstochowskiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 19 czerwca 1988 roku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
8/390/0 Wydział Powiatowy w Częstochowie 1945-1950 0 Unroll
Referat Samorządu Gminnego z lat 1945 - 1950, sygn. 1 - 112, w tym: protokoły posiedzeń Wydziału, przepisy i zarządzenia, inspekcji (lustracji) gmin, bilanse gmin, sprawy podatkowe, sprawy wyborów zarządów gmin, burmistrzów, wójtów, sołtysów, sprawy bibliotek gminnych; Referat Finansowo - Gospodarczy z lat 1946 - 1949, sygn. 113 - 120, w tym: budżety i sprawozdania z ich wykonania; Miejscowy Urząd Planowania Przestrzennego z lat 1947 - 1950, sygn. 121 - 133, w tym: przepisy i zarządzenia, nadzór budowlany, sprawozdania z ruchu budowlanego, sprawy zagospodarowania przestrzennego; Referat Opieki Społecznej z lat 1945 - 1949, sygn. 134 - 159, w tym: przepisy ogólne, organizacja i sprawozdania z działalności, subwencje na działalność i opiekę społeczną, wykazy osób uprawnionych do opieki, punkty opieki nad matką i dzieckiem, korespondencja w sprawach opieki społecznej; Referat Weterynarii z lat 1947 - 1948, sygn. 160 - 162, w tym: wykazy zaraźliwych chorób zwierzęcych, wykazy uboju zwierząt pod nadzorem weterynaryjnym. Number of units in the group: 162
8/391/0 Powiatowa Rada Narodowa w Częstochowie 1945-1950 0 Unroll
Referat Ogólny z lat 1945 - 1950, sygn. 1 - 35, w tym: okólniki, zarządzenia, statut, protokoły sesji Powiatowej Rady Narodowej i posiedzeń jej Prezydium, sprawozdania z działalności, wykazy członków Powiatowej Rady Narodowej i jej Komisji; Referat Rad Narodowych z lat 1945 - 1950, sygn. 36 - 77, w tym: organizacja rad narodowych, protokoły posiedzeń, rad miejskich i gminnych, sprawozdania z działalności, wykazy radnych; Referat Planowania i Gospodarki z lat 1949 - 1950, sygn. 78, w tym: sprawy budżetowe; Referat Kontroli z lat 1947 - 1950, sygn. 79 - 84, w tym: sprawy kontroli społecznej, protokoły gminnych komisji kontroli społecznej; Referat Administracyjny z lat 1945 - 1950, sygn. 85 - 112, w tym: sprawy podatkowe, pomoc sąsiedzka w rolnictwie, protokoły posiedzeń Powiatowej Komisji Porozumiewawczej Stronnictw Politycznych, sprawy szkolnictwa i oświaty, walka z analfabetyzmem. Number of units in the group: 112
8/392/0 Wojewódzki Związek Spółdzielni Mieszkaniowych w Częstochowie 1975-1990 0 Unroll
Number of units in the group: 12
8/393/0 Zbiór map i planów 1826-1970 0 Unroll
Number of units in the group: 7
8/394/0 vacat - Obwodowa Komisja Wyborcza w Przyrowie - włączono do zespołu nr 383- Akta komisji wyborczych do Sejmu i Senatu PRL z terenu województwa częstochowskiego z wyborów przeprowadzonych w dniach 4 i 18 czerwca 1989 roku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
8/395/0 Fabryka Pomocy Naukowych w Częstochowie 1951-1993 0 Unroll
Number of units in the group: 320
8/396/0 Prokuratura Sądu Okręgowego w Częstochowie 1917-1939 [1947] 0 Unroll
Number of units in the group: 36
8/397/0 Akta miasta Krzepic 1783-1945 40 Unroll
Dokumenty z lat 1783, 1836, sygn. 1 -2, w tym: odpis lustracji miasta i zamku Krzepice z 1564 roku, sporządzony w 1783 rok; kopia wierzytelna przywileju Augusta III z 25 kwietnia 1763 roku, potwierdzająca prawa i wolności miasta Krzepic, wykonana w 1836 roku; Dokumentacja aktowa z lat 1824, 1847 - 1945, sygn. 3 - 27, w tym: rejestr pomiarowy z 1824 roku, korespondencja dotycząca podatku szynkowego, trunkowego i opłaty akcyzowej z lat 1863 - 1866, dokumenty do ksiąg ludności, księgi ludności z lat 1847 - 1933, księgi kasowe z lat 1937 - 1939, rejestry mieszkańców z lat 1932 - 1945, akta z okresu okupacji; Dokumentacja kartograficzna z lat 1822, 1846, sygn. 28 - 29, w tym: plan sytuacyjny miasta Nowokrzepice z 1822 roku, plan sytuacyjny gruntu szpitala w mieście rządowym Krzepice z 1846 roku. Number of units in the group: 32
8/398/0 Kombinat Państwowych Gospodarstw Rolnych w Hucie Starej 1973-1994 0 Unroll
Number of units in the group: 72
8/399/0 Inspektorat Armii Krajowej w Częstochowie 1940-1945 6 Unroll
Number of units in the group: 131
8/400/0 Częstochowskie Zakłady Przemysłu Terenowego w Częstochowie [1927]1949-1971 0 Unroll
Number of units in the group: 315
8/401/0 Rejonowy Urząd Likwidacyjny w Częstochowie [1945]1949-1951 0 Unroll
Kancelaria Naczelnika z lat 1946 - 1950, sygn. 1 - 6, w tym: sprawy pracownicze, listy kwalifikacyjne pracowników, wytyczne dotyczące mienia obcokrajowców; Dział Ogólny z lat 1945 - 1951, sygn. 7 - 21, w tym: zbiór okólników, protokoły poinspekcyjne, protokoły zdawczo-odbiorcze dokumentacji Rejonowego Urzędu Likwidacyjnego, akta finansowe; Dział Likwidacyjny, w tym: Referat Nieruchomości z lat 1945 - 1950, sygn. 22 - 102, w tym: zarząd nad nieruchomościami, wykazy nieruchomości, opisy nieruchomości; Referat Ruchomości z lat 1945 - 1950, sygn. 103 - 121, w tym: akcja wywłaszczeniowa, konfiskaty, kupno ruchomości; Referat Przemysłowo - Handlowy z lat 1945 - 1950, sygn. 122 - 167, w tym: nakłady poniemieckie, ewidencja; Referat Prawny z lat 1945 - 1950, sygn. 168 - 194, w tym: protokoły wprowadzające w stan posiadania; Dział Egzekucyjny z lat 1947 - 1950, sygn. 195 - 303, w tym: akta konfiskaty mienia ruchomego nieruchomego osobom przeciwko którym wszczęto postępowanie o odstępstwo od narodowości polskiej. Number of units in the group: 303
8/402/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Budzowie 1954-1962 0 Unroll
Number of units in the group: 23
8/403/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kozłowicach [1951-1954]1955-1972[1973] 0 Unroll
Number of units in the group: 118
8/404/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Zdziechowicach [1946]1954-1972 0 Unroll
Number of units in the group: 79
8/405/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Łęgu 1955-1957 0 Unroll
Number of units in the group: 8
Showing 361 to 405 of 1,179 entries.