Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
13/581/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Radoczy 1957-1972 [1973-1980] 0 Unroll
Number of units in the group: 103
13/582/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Tomicach 1954-1972 0 Unroll
Number of units in the group: 26
13/583/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Witanowicach 1955-1965 0 Unroll
Number of units in the group: 38
13/584/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Woźnikach 1955-1960 0 Unroll
Number of units in the group: 26
13/585/0 Urząd Powiatowy w Wadowicach [1962-1972] 1973-1975 0 Unroll
Number of units in the group: 456
13/586/0 Urząd Miejski w Wadowicach [1967-1973] 1974-1977 0 Unroll
Number of units in the group: 65
13/587/0 Gminna Rada Narodowa w Oświęcimiu 1973-1990 0 Unroll
Number of units in the group: 135
13/588/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Mucharzu [1954] 1955-1972 0 Unroll
Number of units in the group: 73
13/589/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Brzeźnicy [1950-1954] 1955-1972 [1973-1975] 0 Unroll
Number of units in the group: 256
13/590/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Marcyporębie [1954] 1954-1973 0 Unroll
Number of units in the group: 39
13/591/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Paszkówce [1951-1954] 1954-1972 [1973-1981] 0 Unroll
Number of units in the group: 156
13/592/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Tłuczani [1950-1954] 1954-1970 0 Unroll
Number of units in the group: 37
13/593/0 Miejska Rada Narodowa w Oświęcimiu 1973-1990 0 Unroll
Number of units in the group: 140
13/594/0 Powiatowy Inspektorat Statystyczny w Wadowicach 1955-1974 0 Unroll
Number of units in the group: 304
13/595/0 Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Bielsku Białej Filia w Oświęcimiu 1966-1973 0 Unroll
Number of units in the group: 26
13/596/0 Rada Narodowa Miasta i Gminy w Wilamowicach 1973-1990 0 Unroll
Number of units in the group: 114
13/597/0 Urząd Miejski w Andrychowie 1974-1977 0 Unroll
Number of units in the group: 14
13/598/0 Miejska Rada Narodowa w Andrychowie [1973] 1974-1977 0 Unroll
Number of units in the group: 21
13/599/0 Rada Narodowa Miasta i Gminy w Andrychowie 1977-1984 0 Unroll
Number of units in the group: 41
13/600/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Andrychowie 1955-1972 0 Unroll
Number of units in the group: 51
Showing 581 to 600 of 1,404 entries.