Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
13/514/0 Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Wadowicach 1945-1950 [1951] 0 Unroll
I. Miejska Rada Narodowa w Wadowicach z lat 1945-1950 /sygn.1-50/ 1. Sprawy organizacyjne z lat 1945-1950 /sygn.1-45/ zarządzenia i okólniki, protokoły z posiedzeń MRN i komisji, sprawy osobowe 2. Sprawy gospodarcze miasta z lat 1945, 1948-1950 /sygn.46-49/ sprawy dotyczące ogólnej sytuacji gospodarczej i społecznej miasta, spis powszechny, nacjonalizacja majątku gminnego 3. Opieka społeczna z roku 1945 /sygn.50/ pomoc dla rodzin ofiar wojny II. Zarząd Miejski w Wadowicach z lat 1945 – 1950 /sygn.51-140/ 1. Referat Organizacyjny z lat 1945-1950 /sygn.51-70/ zarządzania i okólniki, statut organizacyjny Biura Zarządu Miejskiego, sprawozdania zarządu, protokoły z posiedzeń Zarządu i komisji, sprawy osobowe. 2. Referat Finansowo – Budżetowy z lat 1945-1950 /sygn.71-122/ akta normatywne, preliminarze budżetowe, bilanse, dzienniki główna, księgi biercze podatków 3. Referat Administracyjny z lat 1945-1950 /sygn.123-134/ sprawy uzyskania przynależności gminnej, rehabilitacja volksdeutschów, sprawy organizacji i towarzystw, sprawy budowlane 4. Referat Spraw Majątkowych z lat 1945, 1948-1949 /sygn.135-146/ zarządzenia , sprawy parcelacji gruntów, sprzedaż i dzierżawa parcel miejskich 5. Przesunięcie 2012 r. akta z 1948 r. /sygn.156-163/ listy płatnicze pracowników Zarządu Miejskiego. Number of units in the group: 163
13/515/0 Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Wilamowicach 1945-1950 [1951] 0 Unroll
I. Miejska Rada Narodowa w Wilamowicach z lat 1945 – 1951 /sygn.1-9/ 1. Akta organizacyjno – administracyjne z lat 1945 – 1951 /sygn.1-9/ protokoły z posiedzeń MRN i komisji, sprawozdania z działalności MRN 2. Zarząd Miejski w Wilamowicach z lat 1945-1951 /sygn.10-26/ 1. Referat Organizacyjny z lat 1945–1949 /sygn.10-14/ protokoły z posiedzeń Zarządu, zarządzenia, korespondencja 2. Referat Finansowo – Budżetowy z lat 1946-1950 /sygn.15-24/ budżet administracyjny, sprawozdania podatkowe, rejestry podatkowe 3. Referat Administracyjny z lat 1948-1950 /sygn.25,26/ Korespondencja 4. Przesunięcie 2011 r. z lat 1945-1950 /sygn.27-33/ Sprawy wojskowe- korespondencja, wykazy mężczyzn rocznika 1934 i 1935, wykazy podoficerów, oficerów i specjalistów. Number of units in the group: 33
13/516/0 Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Andrychowie 1945-1950 [1951] 0 Unroll
I. Miejska Rada Narodowa w Andrychowie z lat 1945-1950 /sygn.1-12/ 1. Sprawy organizacyjne z lat 1945-1950 /sygn.1-12/ protokoły z posiedzeń MRN i Prezydium MRN, imienne wykazy członków MRN, kwestionariusze osobowe, akta komisji rady II. Zarząd Miejski w Andrychowie z lat 1945-1950 /sygn.13-48/ 1. Referat organizacyjny z lat 1945-1950 /sygn.13-16/ księgi protokołów z posiedzeń zarządu, sprawy organizacyjne zarządu, sprawozdania z kontroli 2. Referat administracyjny z lat 1945-1950 /sygn.17-24/ usprawnienia w działalności USC, wykazy Niemców , wykazy osób wywiezionych na roboty i do obozów, plan 6-letni w zakresie urządzeń socjalnych, komunalnych i szkolnictwa, akta dotyczące budowy szkoły podstawowej, radiofonizacja miasta. 3. Referat spraw gospodarczych i majątkowych z lat 1945-1950 /sygn.25-48/ regulaminy targów, majątki opuszczone i poniemieckie, szkody wojenne, pomiary gruntów i nieruchomości, opracowywania planu upraw, protokoły z zebrań rolników, zestawienia produkcji gospodarstw rolnych, spółdzielnie produkcyjne, działalność sądu polubownego dla spraw rolnych, plan inwestycyjny rozbudowy miasta, sprawy budowlane III. Stowarzyszenia działające przy Zarządzie Miejskim w Andrychowie z roku 1950 /sygn.49/ Przymusowe Zrzeszenie Prywatnych Właścicieli Nieruchomości w Andrychowie Przesunięcie z 2011 r. z roku 1950 /sygn.50/ Plany pracy Komisji MRN. Number of units in the group: 50
13/517/0 Andrychowska Fabryka Maszyn w Andrychowie 1946-1957, 1961-1995 [1996-1997] 0 Unroll
Number of units in the group: 294
13/518/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Barwałdzie [1952-1953] 1954-1972 [1973] 0 Unroll
Number of units in the group: 202
13/519/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Choczni [1949-1954] 1954-1972 [1973] 0 Unroll
Number of units in the group: 290
13/520/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Frydrychowicach 1954-1972 0 Unroll
Number of units in the group: 173
13/521/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Jaroszowicach 1955-1969 0 Unroll
Number of units in the group: 104
13/522/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kleczy Dolnej 1955-1961 [1962] 0 Unroll
Number of units in the group: 53
13/523/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Przytkowicach 1955-1972 [1973] 0 Unroll
Number of units in the group: 133
13/524/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Targanicach [1950-1954] 1954-1972 0 Unroll
Number of units in the group: 184
13/525/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Wysokiej 1955-1970 0 Unroll
Number of units in the group: 113
13/526/0 Wytwórnia Silników Wysokoprężnych "Delta" w Andrychowie 1945-1993 [2001] 0 Unroll
Number of units in the group: 455
13/527/0 Stowarzyszenie "Opieka nad Oświęcimiem" Zarząd Główny w Krakowie 1947-1966 0 Unroll
Number of units in the group: 444
13/528/0 Miejski mistrz budowlany Józef Schumacher w Wadowicach [1931] 1941-1942 0 Unroll
Number of units in the group: 1
13/529/0 C.K. Sąd Powiatowy w Oświęcimiu [1804-1867] 1867-1918 0 Unroll
I. Akta cywilne niesporne z lat 1898-1918 /sygn.1-2410/ 1. Akta pertraktacji spadkowych z lat 1898-1918 /sygn.1-1510/ 2. Akta opiekuńcze z lat 1898-1918 /sygn.1511-2410/ II. Pomoce kancelaryjne z lat 1899-1918 /sygn.2411-2545/ dzienniki podawcze, rejestry i indeksy Dopływy 2006 r. z lat 1898, 1911, 1914, 1917, 1918 /sygn.2546-2567/ Dopływ 2009 r. z lat 1900, 1902, 1905-1909, 1917 /sygn.2568-2571/ Rejestry spraw sądowych. Dopływ 2010 r. z lat 1904-1908 /sygn.2572/ Protesty wekslowe spisane w sądzie. Przesunięcie 2016 r. z lat 1911-1912 /sygn. 2573-2574/ Akta spraw spadkowych Number of units in the group: 2530
13/530/0 Kasa Stefczyka w Wilamowicach 1909-1945 0 Unroll
Kasa Stefczyka w Wilamowicach z lat 1909 - 1945 /sygn. 146 - 154/ Księga protokołow Rady Nadzorczej i zarządu, deklaracje wkładow i składek, księga pożyczek, dziennik głowna, rewizje kasy, inwentarz udzielonych pożyczek. Number of units in the group: 9
13/531/0 Fabryka Wyrobów Wełnianych F.E. Zajączek i Lankosz w Kętach 1904, 1908, 1922-1930 [1972] 0 Unroll
Number of units in the group: 2
13/532/0 Fabryka Części Zamiennych Maszyn Górniczych w Oświęcimiu 1949-1985 0 Unroll
Number of units in the group: 108
13/533/0 Budowlane Przedsiębiorstwo Powiatowe w Oświęcimiu z siedzibą w Kętach 1951-1953 0 Unroll
Number of units in the group: 8
Showing 501 to 520 of 1,333 entries.