Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
21/1711/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Mieronicach 1810-1933 1122 Unroll
pełne akta urodzeń, małżeństw, zgonów oraz alegata (dokumenty załączone do akt małżeństw) od roku 1810 Number of units in the group: 118
21/1712/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Mierzwinie 1810-1931 0 Unroll
Spisy z lat 1764-1810, pełne akta urodzeń, małżeństw, zgonów oraz alegata (dokumenty załączone do akt małżeństw) od roku 1810 Number of units in the group: 195
21/1713/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Mnichowie 1810-1916 0 Unroll
Spisy z lat 1770-1809, pełne akta urodzeń, małżeństw, zgonów oraz alegata (dokumenty załączone do akt małżeństw) od roku 1810 ; korespondencja parafialna z lat 1813-1825 Number of units in the group: 171
21/1714/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Mokrsku 1810-1934 0 Unroll
pełne akta urodzeń, małżeństw, zgonów oraz alegata (dokumenty załączone do akt małżeństw) od roku 1810 do 1910 (urodzenia), do 1914 (małżeństwa), do 1905 (zgony), korespondencja parafialna z lat 1816-1824 Number of units in the group: 165
21/1715/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Mstyczowie 1861-1917 0 Unroll
pełne akta urodzeń, małżeństw, zgonów oraz alegata (dokumenty załączone do akt małżeństw) od roku 1861 Number of units in the group: 91
21/1716/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Nagłowicach 1810-1927 0 Unroll
Spisy z lat 1717-1809, pełne akta urodzeń, małżeństw, zgonów oraz alegata (dokumenty załączone do akt małżeństw) od roku 1810 do 1893 (urodzenia), do 1910 (małżeństwa) i 1893 (zgony), alegata z 1927 roku Number of units in the group: 121
21/1717/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Nawarzycach 1810-1943 0 Unroll
pełne akta urodzeń, małżeństw, zgonów oraz alegata (dokumenty załączone do akt małżeństw) od roku 1810 oraz wykazy urodzeń małżeństw i zgonów z lat 1899-1943 Number of units in the group: 196
21/1718/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Obiechowie 1810-1916 0 Unroll
Spisy z lat 1763-1809, pełne akta urodzeń, małżeństw, zgonów oraz alegata (dokumenty załączone do akt małżeństw) od roku 1810 Number of units in the group: 196
21/1719/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Oksie 1810-1936 0 Unroll
pełne akta urodzeń, małżeństw, zgonów oraz alegata (dokumenty załączone do akt małżeństw) od roku 1810 Number of units in the group: 160
21/1720/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Piotrkowicach 1810-1931 0 Unroll
pełne akta urodzeń, małżeństw, zgonów oraz alegata (dokumenty załączone do akt małżeństw) od roku 1810 Number of units in the group: 164
21/1721/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Rakoszynie 1810-1938 0 Unroll
pełne akta urodzeń, małżeństw, zgonów oraz alegata (dokumenty załączone do akt małżeństw) od roku 1810, korespondencja parafialna z lat 1814-1824 Number of units in the group: 145
21/1722/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Rembieszycach 1810-1928 0 Unroll
pełne akta urodzeń, małżeństw, zgonów oraz alegata (dokumenty załączone do akt małżeństw) Number of units in the group: 131
21/1723/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Sędziszowie 1810-1918 0 Unroll
Spisy z lat 1696-1809, pełne akta urodzeń, małżeństw, zgonów oraz alegata (dokumenty załączone do akt małżeństw) od roku 1810 i alegata Number of units in the group: 208
21/1724/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Słupi 1810-1917 0 Unroll
4. Spisy z lat 1675-1809, pełne akta urodzeń, małżeństw, zgonów oraz alegata od roku 1810 Number of units in the group: 201
21/1725/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Sobkowie 1810-1941 0 Unroll
Spisy z lat 1691-1797, pełne akta urodzeń, małżeństw, zgonów oraz alegata (dokumenty załączone do akt małżeństw) od roku 1810 Number of units in the group: 211
21/1726/0 Akta stanu cywilnego Okręgu Bóżniczego w Sobkowie [1810] 1826-1941 898 Unroll
pełne akta urodzeń, małżeństw, zgonów oraz alegata (dokumenty załączone do akt małżeństw) od roku 1826 (oraz rocznik 1810) do 1901 (małżeństwa i zgony) do 198 (urodzenia) z lat późniejszych pojedyncze księgi i alegata Number of units in the group: 153
21/1727/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Tarnawie 1810-1918 0 Unroll
pełne akta urodzeń, małżeństw, zgonów oraz alegata od roku 1810 Number of units in the group: 151
21/1728/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Trzcińcu 1810-1825 0 Unroll
pełne akta urodzeń, małżeństw, zgonów oraz alegata (dokumenty załączone do akt małżeństw) od roku 1810 po pożarze kościoła od 1826 roku parafię przyłączono do parafii Rakoszyn Number of units in the group: 22
21/1729/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Węgleszynie 1811-1912 0 Unroll
Spisy z lat 1691-1809, pełne akta urodzeń, małżeństw, zgonów oraz alegata (dokumenty załączone do akt małżeństw): od roku 1811 do 1920 (zgony), do 1911 (urodzenia), do 1932 (małżeństwa) Number of units in the group: 146
21/1730/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Wodzisławiu 1810-1929 0 Unroll
pełne akta urodzeń, małżeństw, zgonów oraz alegata (dokumenty załączone do akt małżeństw) od roku 1810 Number of units in the group: 207
21/1731/0 Akta stanu cywilnego Okręgu Bóżniczego w Wodzisławiu 1826-1913, 1929-1934 2150 Unroll
pełne akta urodzeń, małżeństw, zgonów oraz alegata (dokumenty załączone do akt małżeństw) od roku 1826 Number of units in the group: 191
21/1732/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej we Wrocieryżu 1810-1915 0 Unroll
Spisy z lat 1693-1809, pełne akta urodzeń, małżeństw, zgonów oraz alegata (dokumenty załączone do akt małżeństw) od roku 1810 Number of units in the group: 180
21/1733/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Złotnikach 1810-1928 0 Unroll
pełne akta urodzeń, małżeństw, zgonów oraz alegata Number of units in the group: 148
21/1734/0 Państwowe Seminarium Nauczycielskie w Jędrzejowie 1917-1936 [1937] 0 Unroll
Zespół zawiera katalogi główne klasowe i klasyfikacyjne szkoły ćwiczeń przy seminarium nauczycielskim z lat 1917-1920 i 1926-1930 (sygn. 1-9), Księga ewidencyjna Państwowego Seminarium Nauczycielskiego w Jędrzejowie z lat 1923-1935 (sygn. 10), oraz korespondencja szkolna z lat 1934-1937 (sygn. 11), świadectwo dojrzałości z 1918 roku (sygn. 12) Number of units in the group: 12
21/1735/0 Państwowe Gimnazjum w Jędrzejowie 1936-1948 0 Unroll
Zespół zawiera projekt budowy Gimnazjum Przyrodniczego Sejmiku Powiatowego w Jędrzejowie z 1936 roku (sygn. 1), Plany inwestycyjne i inwentaryzacyjne gmachu Gimnazjum Państwowego w Jędrzejowie z 1947 roku (sygn. 2-3), dziennik lekcyjny kl. III (sygn. 4) Number of units in the group: 4
21/1736/0 Publiczna Szkoła Powszechna w Błogoszowie 1926-1949 0 Unroll
dzienniki korespondencyjne z lat 1926-1949 (sygn. 11-12), charakterystykę obwodu szkolnego (sygn. 4) sprawozdania kierownictwa szkoły z lat 1933-1945 (sygn. 2, 7, 9), akt przemianowania szkoły z II-klasowej na I-go stopnia z 1937 roku (sygn. 5), sprawozdanie statystyczne z 1935 roku (sygn. 3), okólniki i zarządzenia władz nadrzędnych - Kuratora i Inspektora Szkolnego Kieleckiego i Jędrzejowskiego z lat 1932-1938 (sygn. 6), sprawozdania powizytacyjne z lat 1937-1939 (sygn. 8), oraz spisy zdawczo-odbiorcze z 1930 roku (sygn. 1) oraz okólniki okupanta z lat 1940-1941 (sygn. 10). Number of units in the group: 12
21/1737/0 Szkoła Podstawowa w Boleścicach 1947-1957 0 Unroll
dziennik korespondencyjny z lat 1947-1957 (sygn. 6), formularze sprawozdawczo-statystyczne dla szkół powszechnych na lata szkolne 1947/48 i 1948/49 (sygn. 1,2), wykazy analfabetów oraz kwestionariusze organizacyjne i protokoły egzaminacyjne z kursów dla analfabetów z lat 1949-1951 (sygn. 3-5). Number of units in the group: 6
21/1738/0 Szkoła Podstawowa w Brzezinkach 1949-1958 0 Unroll
Formularze statystyczne z organizacji szkoły i wyników klasyfikacji uczniów z lat 1949-1951 (sygn. 1 i 3), dzienniki lekcyjne kursów dla dorosłych z lat 1949/50 i 1955/56 (sygn. 2 i 8), sprawozdania z akcji zwalczania analfabetyzmu w obwodzie szkoły w Brzezinkach z lat 1949-54 (sygn. 4, 6), okólniki Inspektoratu Szkolnego w Jędrzejowie i Wydziału Oświaty PPRN w Jędrzejowie z lat 1949-58 (sygn. 5), arkusze rejestracyjne biblioteki i świetlicy (sygn. 6), korespondencja z Wydziałem Oświaty PPRN w Jędrzejowie w sprawach personalnych nauczycieli z lat 1954-58 (sygn. 7). Number of units in the group: 8
21/1739/0 Publiczna Szkoła Powszechna w Brynicy Mokrej 1923-1942 0 Unroll
podziały godzin, karty organizacyjne szkoły oraz projrkty organizacji szkoły z lat 1923-28, 1930-1934, 1936/37 (sygn. 1-3, 5, 7-10, 13), korespondencja w sprawie zmian na stanowisku kierownika szkoły, lokalu szkolnego oraz okólniki Inspektotatu Szkolnego i władz okupacyjnych (sygn. 4, 5, 6, 11,14 - 15), roczne sprawozdanie kierownika szkoły z 1936 roku (sygn. 12), Dziennik frekwencyjny na rok szkolny 1931/32 (sygn. 16) Number of units in the group: 17
21/1740/0 Szkoła Podstawowa w Chorzewie 1939-1956 0 Unroll
Zespół zawiera: dzienniki korespondencyjne z lat 1939-56 (sygn. 1-2), korespondencja z Inspektoratem Szkolnym dotycząca działalności szkoły i nieruchomości szkolnej z lat 1945-1952 (sygn. 3), Wykazy nauczycieli i uczniów z lat 1951-1955 (sygn. 4), sprawozdania z działalności Komitetu Rodzicielskiego z lat 1953-55 (sygn. 5). Number of units in the group: 5
21/1741/0 Szkoła Podstawowa w Czekaju 1916-1950 0 Unroll
Sygnatury 1 i 2 to teczki z niekompletną korespondencją szkolną rejestrowaną w latach szkolnych 1916/17 i 1917/18. Teczki zawierają głównie zarządzenia i okólniki K i C Komendy Powiatowej w Jędrzejowie oraz zarządzenia Inspektora Szkolnego. Arkusz organizacji roku szkolnego 1925/26 (sygn. 3), Arkusze ocen uczniów uczęszczających do szkoły w latach 1946-50 (sygn. 4-6 Number of units in the group: 6
21/1742/0 Publiczna Szkoła Powszechna w Czepcu-Przełaju 1930-1937 0 Unroll
księga sanitarna Publicznej Szkoły Powszechnej 5-klasowej w Czepcy-Przełaju z lat 1930-1934 (sygn. 1), dziennik podawczy z lat 1934-1937 (sygn. 2) Number of units in the group: 2
21/1743/0 Szkoła Podstawowa w Gniewięcinie 1916-1952 0 Unroll
Zespół zawiera: katalogi klasowe (księgi główne) ocen z lat 1916-1932 (sygn. 1), metryki szkolne (rejestry uczniów urodzonych w latach 1910-1935) z lat 1920-1946 (sygn. 2), księgi ocen z lat 1932-1940 (sygn. 3), projekt organizacji roku szkolnego 1938/39 (sygn. 4), arkusze ocen uczniów uczęszczających do szkoły w latach 1944-1950 (sygn. 5-6), arkusz powizytacyjny szkoły z 1945 roku (sygn. 7), zawiadomienie wysłane do Inspektoratu Szkolnego w Jędrzejowie dotyczące rozpoczęcia kursu dokształcającego z roku 1945 (sygn. 8), dane dotyczące liczby dzieci i nauczycieli w szkole, przesłane na prośbę Zarządu Gminy Sędziszów w 1946 roku (sygn. 9), Opis budynku szkolnego ze szkicem sytuacyjnym osady szkolnej z lat 1947-48 (sygn. 10), pismo Inspektoratu Szkolnego w Jędrzejowie dotyczące przeszeregowania nauczycielki Stanisłwy Kubas z 1949 roku (sygn. 11), sprawozdania roczne na lata szkolne 1950/51. 1951/52 (sygn. 12-13), dane dotyczące liczby dzieci i nauczycieli w szkole, przesłane na polecenie Wydziału Oświaty PPRN w Jędrzejowie w 1952 roku (sygn. 14). Number of units in the group: 14
21/1744/0 Szkoła Podstawowa w Helenówce 1945-1960 0 Unroll
formularze statystyczno-sprawozdawcze dla szkól powszechnych i podstawowych wraz z projektami oraganizacji szkoły z lat 1945- 1960 (sygn. 1-2, 4-15), protokoły rejonowych zebrań nauczycielskich gminy Mierzwin z lat 1947-1948 (sygn. 3) Number of units in the group: 15
21/1745/0 Szkoła Podstawowa w Jakubowie 1950-1959 0 Unroll
plan pracy kierownika szkoły na rok szkolny 1951/52 (sygn. 2), sprawozdania i informacje kierownictwa Szkoły Podstawowej w Jakubowie z działalności szkoły z lat 1950-1959 (sygn. 1,3-8) sprawy personalnych pracowników szkoły z lat 1957-1959 (sygn. 9-10) Number of units in the group: 10
21/1746/0 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Jędrzejowie 1940-1960 0 Unroll
Zespół zawiera: księgi protokołów zebrań Rady Pedagogicznej z lat 1947-1956 (sygn. 1-3), protokoły posiedzeń Komitetu Rodzicielskiego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Jędrzejowie z lat 1951-1958 (sygn. 4), protokół z konferencji powizytacyjnej odbytej dnia 16.III.1951 roku (sygn. 5), korespondencja z władzami okupacyjnymi dotycząca działalności szkoły z lat 1940-1942 (sygn. 5-8), kompletna korespondencja z Inspektoratem Szkolnym oraz Wydziałem Oświaty PPRN w Jędrzejowie - zarządzenia i załączniki dotyczące wykonania zebrane w księgi roczne według dzienników korespondencyjnych lat 1945-1958 (sygn. 9-22), dzienniki korespondencyjne z lat 1947-1960 (sygn. 23-25). Number of units in the group: 25
21/1747/0 Szkoła Podstawowa Nr 3 w Jędrzejowie 1945-1957 0 Unroll
Zespół zawiera roczne teczki z korespondencją stanowiącą głównie okólniki i zarządzenia Inspektora Szkolnego i po 1950 roku Wydziału Oświaty PPRN w Jędrzejowie wraz z załącznikami dotyczącymi ich realizacji – w większości sprawozdania z działalności szkoły, zestawienia statystyczne, wykazy, projekty organizacji szkoły i rozkłady zajęć - z lat 1945-1957 (sygn. 1-13). Number of units in the group: 13
21/1748/0 Szkoła Ćwiczeń przy Państwowym Liceum Pedagogicznym w Jędrzejowie [1945] 1946-1967 0 Unroll
Zespół zawiera: protokoły z posiedzeń rady pedagogicznej z lat 1946-47, 1953-54 (sygn. 1-2), spisy dzieci dla celów szkolnictwa powszechnego z lat 1946-64 (sygn. 3-5), dziennik korespondencyjny z lat1946-50 (sygn. 6), okólniki władz szkolnych z lat 1946-67 (sygn. 7-9), dokumentacja praktyk pedagogicznych - dziennik praktyk i opinie nauczycieli dotyczące praktyk i praktykantów z lat 1959-60 (sygn. 10), plany pracy z lat 1947-66 (sygn. 11), projekty organizacji szkoły z lat 1947-1967 (sygn. 12),dokumentacja kursów dla analfabetów i dzienniki kursów dla dorosłych z lat 1947-50 (sygn. 13, 22-23), dane i sprawozdania statystyczne z lat 1946-67 (sygn. 14-16), dokumentacja zespołów społeczno-pedagogicznych z lat 1948-58 (sygn. 17), dokumentacja egzaminów kursu uzupełniającego organizowanego przy szkole ćwiczeń z lat 1945-47 (sygn. 18-20), protokoły egzaminacyjne z lat 1952-56 (sygn. 21), dzienniki lekcyjne z lat 1952-65 (sygn. 24-65), zarządzenia i komunikaty z lat 1964-65 (sygn. 66), dyplomy sportowe z lat 1953-67 (sygn. 67). Number of units in the group: 67
21/1749/0 Szkoła Podstawowa w Kanicach Starych [1940] 1949-1951 0 Unroll
zespół zawiera: dziennik lekcyjny polskiej powszechnej publicznej szkoły w Kanicach Starych dla klasy III z roku szkolnego 1940/41 (sygn. 1), arkusze sprawozdawcze z wyników klasyfikacji uczniów za rok szkolny 1949/50 i pierwsze półrocze roku szkolnego 1950/51 (sygn. 2), kwestionariusze organizacyjne i sprawozdawcze kursów dla analfabetów, zestawienia liczbowe i wykazy osób nie umiejących pisać i czytać na terenie wsi Kanice Stare z lat 1949-1951 (sygn. 3). Number of units in the group: 3
21/1750/0 Publiczna Szkoła Powszechna w Kawęczynie 1916-1935 0 Unroll
Sygnatury 1 i 2 to teczki z niekompletną korespondencją szkolną rejestrowaną w latach szkolnych 1916-1919. Teczki zawierają głównie zarządzenia i okólniki K i C Komendy Powiatowej w Jędrzejowie oraz zarządzenia Inspektora Szkolnego, zespół zawiera także dziennik korespondencyjny z lat 1916-1935 (sygn. 3) Number of units in the group: 3
21/1751/0 Szkoła Podstawowa w Klimontowie 1915-1955 0 Unroll
Zespół zawiera: Księgę inwentarzową z lat 1915-1934 (sygn. 1), dzienniki podawcze z lat 1928-34 i 1937-46 (sygn. 2, 4), książkę sanitarną z lat 1929-1938 (sygn.3), zarządzenia i okólniki C. i K. Komendy Obwodowej i Powiatowej w Jędrzejowie z lat 1915-17 (sygn. 5), zarządzenia Inspektora Szkolnego w Jędrzejowie z lat 1918-20, 1931-32 (sygn. 8,19), podziały godzin, karty organizacyjne szkoły, projekty organizacji szkoły z lat 1923-55 (sygn. 9-12,14-15,21-22,24,27-28,31-33,37-38,42-45,47,53,61), dokumentacja kursów dla dorosłych i dotycząca zwalczania analfabetyzmu z lat 1925-1926, 1937-38, 1945-46, 1948, 1950-51 (sygn. 13, 34, 39, 46, 49), sprawozdania statystyczne z działalności szkoły z lat 1945-1953 (sygn. 39,44,50,51) pisma w sprawach lokalowych z lat 1922-1949 (sygn. 9, 17, 23, 25, 35, ,41, 45), sprawozdania dotyczące działalności społecznej i kulturalnej szkoły z lat 1930- 1955 (sygn. 18,20, 29,40,59,62), pisma Inspektora szkolnego i Kuratorium w sprawach personalnych nauczycieli (sygn. 7,30, 36, 43, 58) Number of units in the group: 62
21/1752/0 Szkoła Podstawowa w Kotlicach 1918-1952 0 Unroll
Zespół zawiera: okólniki Inspektora Szkolnego okręgu jędrzejowskiego z lat 1918-20 (sygn. 1-2), Opis lokalu szkolnego i podział godzin z lat 1923-24 (sygn. 3), Formularz Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego o stanie szkolnictwa powszechnego z 1925 roku (sygn. 4), Kartę organizacyjną Publicznej Szkoły Powszechnej w Kotlicach na lata szkolne 1926/27 i 1927/28 (sygn. 5-6), Rozkład lekcji jednoklasowej Publicznej Szkoły Powszechnej w Kotlicach na rok szkolny 1928/29 (sygn. 7), formularz statystyczny dla szkól powszechnych na rok szkolny 1930/31: Jednoklasowa Publiczna Szkoła Powszechna w Kotlicach oraz kartę organizacyjną Publicznej Szkoły Powszechnej w Kotlicach na rok szkolny 1930/31 (sygn. 8), sprawozdania organizacyjne oraz karty organizacyjne i projekty organizacji Publicznej Szkoły Powszechnej w Kotlicach na lata szkolne: 1931/32, 1932/33, 1933/34, 1934/35, 1935/36, 1936/37 (sygn. 9-16), okólniki szkolnych władz okupacyjnych z lat 1940-43 (sygn. 15-18), Sprawozdanie z wizytacji Publicznej Szkoły Powszechnej o 2-ch nauczycielach w Kotlicach z 1948 roku (sygn. 19), Projekt organizacji szkoły podstawowej w Kotlicach, formularz sprawozdawczo-statystyczny dla szkół ogólnokształcących stopnia podstawowego na rok szkolny 1950/51 (sygn. 20), Sprawozdanie roczne za rok szkolny 1951/52 (sygn. 21) Number of units in the group: 21
21/1753/0 Szkoła Podstawowa w Krzcięcicach 1942-1955 0 Unroll
Zespół zawiera: korespondencję z okupacyjnymi władzami szkolnymi w sprawach personalnych nauczycieli z lat 1942-1944 (sygn. 1), Projekt i sprawozdanie z organizacji Publicznej Szkoły Powszechnej 1 stopnia w Krzcięcicach w roku szkolnym 1943/44 (sygn. 2), Dzienniki na rok szkolny 1943/44 klasa I i II oraz III i IV (sygn. 3-4), Projekt organizacji Publicznej Szkoły Powszechnej w Krzcięcicach na rok szkolny 1944/45 (sygn. 5), Okólniki Ministerstwa Oświaty, Inspektoratu Szkolnego i Wydziału Oświaty PPRN w Jędrzejowie z lat 1945-1954 (sygn. 6) sprawozdania dotyczące kół zainteresowań i działalności społecznej szkoły z lat 1945-1954 (sygn. 7), Sprawozdanie z wizytacji szkoły z 1946 roku (sygn.8), dokumentację dotyczącą kursów dokształcających dla analfabetów z lat 1946-1952 (sygn. 9), Protokoły z egzaminów nadzwyczajnych z zakresu programu nauczania publicznej szkoły powszechnej siedmioklasowej z 1947 roku (sygn. 10) pisma dotyczące praktyk pedagogicznych z lat 1948-1955 (sygn. 11), korespondencja z Inspektoratem Szkolnym w Jędrzejowie w sprawach osobowych nauczycieli z 1949 roku (sygn. 12), Dziennik korespondencyjny szkoły podstawowej w Krzcięcicach z lat 1949-1952 (sygn. 13), Sprawozdania z wykonania planu pracy, z uroczystości zakończenia roku szkolnego oraz meldunek o przygotowaniu nowego roku szkolnego z lat 1950-1951 (sygn. 14), Ogłoszenia w sprawie naboru do szkół ponadpodstawowych z lat 1950-1952 (sygn. 15), Pisma do Wydziału Oświaty PPRN w Jędrzejowie w sprawie gruntu i budynku szkolnego z 1952 roku (sygn. 16), Sprawozdanie z organizacji szkoły z roku 1954 (sygn. 17). Number of units in the group: 17
21/1754/0 Publiczna Szkoła Powszechna w Laskowie 1917-1944 0 Unroll
Zespół zawiera: dziennik podawczy z lat 1917-1944 (sygn. 1), okólniki C i K Komendy Powiatowej w Jędrzejowie oraz Inspektora Szkolnego Okręgu Jędrzejowskiego z lat 1917-1919 (sygn. 2-4), statystyka frekwencji i drugoroczności w roku szkolnym 1939/40 (sygn. 5), organizacja roku szkolnego i sprawozdanie z frekwencji z lat szkolnych 1941/42 i 1942/43 (sygn. 6-7) Number of units in the group: 7
21/1755/0 Szkoła Podstawowa w Wiśniczu [1933] 1947-1961 0 Unroll
Projekty organizacji Publicznej Szkoły Powszechnej w Wiśniczu oraz formularze sprawozdawczo-statystyczne dla szkół powszechnych z lat 1947-48 (sygn. 1-2), Sprawozdania roczne, projekty organizacji szkoły, formularze sprawozdawczo-statystyczne dla szkół ogólnokształcących stopnia podstawowego z arkuszem sprawozdawczym z wyników klasyfikacji uczniów z lat 1951-1955 (sygn. 3-10), Wykazy nauczycieli z podziałem godzin nadliczbowych z lat 1953-1960 (sygn. 11), Miesięczny rozkład materiału naukowego z matematyki, historii, biologii, geografii i języka rosyjskiego na rok szkolny 1953/54 (sygn. 12), Okólniki i sprawozdania dotyczące współzawodnictwa i zobowiązań pierwszomajowych podejmowanych przez uczniów szkoły z lat 1951-1959 (sygn.13), Sprawozdania z działalności Szkolnego Koła Odbudowy Kraju i Stolicy z lat 1959-1960 (sygn. 14), wykaz członków komitetu rodzicielskiego z 1950 roku (sygn. 15), Pismo kierownika szkoły w sprawie działalności w dziedzinie oświaty i kultury dorosłych z 1950 roku (sygn. 16), Protokoły z egzaminów nauczania początkowego i protokół z rejestracji analfabetów z lat 1951-1952 (sygn. 17), Pisma do Wydziału Oświaty PPRN w Jędrzejowie w sprawie uczniów, którzy nie uczęszczają do szkoły z lat 1953-1958 (sygn. 18), plan pracy zespołu metodycznego i zgłoszenie uczestnika kursów j. rosyjskiego z 1952 roku (sygn.19), Opinia praktykantów z Państwowego Liceum Pedagogicznego z 1955 roku (sygn. 20), Zalecenia powizytacyjne z Inspektoratu Oświaty przy PPRN w Jędrzejowie z 1961 roku (sygn. 21), Plan rejonu szkolnego Wiśnicz i wykaz nazw miejscowości w gromadzie Kozłów – plan z 1933 roku (sygn. 22), Polisy ubezpieczeniowe z lat 1950-1952 (sygn. 23), Projekty budżetu szkolnego na lata 1955 i 1961 (sygn. 24). Number of units in the group: 24
Showing 1,801 to 1,845 of 3,508 entries.