Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
62/621/0 Sierzputowski Stanisław notariusz powiatu łukowskiego 1838-1846 0 rozwiń
Akta notarialne 1838 – 1846 sygn. 1 – 18, Repertorium 1840 – 1846 sygn. 19 – 21, akta notarialne 1840 sygn. 22-23 Liczba jednostek w zespole: 23
62/622/0 Zawadzki Walenty notariusz powiatu łukowskiego 1846-1876 0 rozwiń
Akta notarialne 1846 – 1876 sygn. 1 – 75, Repertorium 1846 – 1851, 1857 - 1876 sygn. 76 – 79 Liczba jednostek w zespole: 79
62/623/0 Zawadzki Józef notariusz powiatu łukowskiego 1873-1884 0 rozwiń
Akta notarialne 1873-1884 sygn. 1-30, Repertorium 1876-1884 sygn. 31-39, Skorowidz 1876-1882 sygn. 40-47 Liczba jednostek w zespole: 47
62/624/0 Wylazłowski Wiktor notariusz powiatu łukowskiego 1876-1888 0 rozwiń
Akty notarialne 1876-1888 sygn, 1-29, Repertorium 1876-188 sygn. 30-44, Skrowidz 1876-1882 sygn. 45-55 Liczba jednostek w zespole: 55
62/625/0 Stempkowski Maksymilian notariusz powiatu łukowskiego 1885-1887 0 rozwiń
Akta notarialne 1885 – 1887 sygn. 1 – 4, Repertorium 1885 – 1887sygn. 5 – 7, - Skorowidz 1886 – 1887 sygn. 8 Liczba jednostek w zespole: 8
62/626/0 Majewski Jan notariusz powiatu łukowskiego 1887-1888 0 rozwiń
Akta notarialne 1887 – 1888 sygn. 1 – 2, Liczba jednostek w zespole: 2
62/627/0 Uszyński Roman notariusz powiatu łukowskiego 1888-1917 0 rozwiń
Akta notarialne 1888 – 1917 sygn. 1 – 156, Repertorium 1890 – 1917 sygn. 157 – 182, Skorowidz 1888 – 1917 sygn. 183 – 207 nab. 3920/09 księga aktów notarialnych 1909, nab. 4236/10 - 1 j.a 0,08 mb księga protestów 1908-1909 Liczba jednostek w zespole: 209
62/628/0 Szpadkowski Oktawian Józef notariusz powiatu łukowskiego 1889-1890 0 rozwiń
Akta notarialne 1889 – 1890 sygn. 1 – 2, Repertorium 1889 – 1890 sygn. 3 – 4, - Skorowidz 1889 – 1890 sygn. 5 nab. 3921/09 1 j.a. Księga aktów notarialnych ( nr 1-115) Liczba jednostek w zespole: 6
62/629/0 Uszyński Edmund notariusz powiatu łukowskiego 1917-1924 0 rozwiń
Akta notarialne 1917 – 1924 sygn. 1 – 28, - Repertorium 1917 – 1924 sygn. 29 – 37, - Skorowidz 1917 – 1922 sygn. 38 – 43 Liczba jednostek w zespole: 43
62/630/0 Brodowski Bolesław notariusz powiatu łukowksiego 1924-1931 0 rozwiń
Akta notarialne 1924 – 1931 sygn. 1 – 28, - Repertorium 1924 – 1931 sygn. 29 – 40, Skorowidze 1925 – 1931 sygn. 41 – 47 Liczba jednostek w zespole: 47
62/631/0 Nowacki Leon notariusz powiatu łukowskiego 1931-1940 [1945] 0 rozwiń
Akta notarialne1931 – 1935sygn. 1 – 19, - Repertorium 1931 – 1935 sygn. 20 – 27, - Skorowidz 1931 – 1935 sygn. 28 – 32 Akta notarialne 1936-1940 sygn. 33-51, skorowidz 1936-1938 sygn. 52-54, nab. 4234/10 - 3 j.a. 0,25 mb (spis nr 16/2010 poz. 1-3) Rep. 1936, Rep. 1936-1937, Rep. 1938, 1945 (w jednej księdze) Liczba jednostek w zespole: 57
62/632/0 Vacat- zbiór fotokopii- włączono do zbiorów bibliotecznych 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
62/633/0 Spółdzielnia Pracy Usług Budowlanych w Łukowie 1955-1961 0 rozwiń
Akta ogólno-organizacyjne (rejestr, statut) 1955-1959 sygn.1-2, zarzadzenia i uchwały Związku Spółdzielni Pracy 1956-1959 sygn. 3-4, Protokóły z Walnych Zgromadzeń 1955-1959 sygn. 5-6, Protokóły Zarządu 1955-1958 sygn. 7, walne Zjazdy 1956-1958 sygn.8-9, Protokóły z kontroli 1956-1958 sygn.10, Sprawy finansowe, bilans 1955-1958 sygn. 11-14, inwestycje 1957-1958 sygn. 15, korespondencja w sprawie upadłości 1960-1961 sygn. 16, sprawy kadrowe 1955-1959 sygn. 17-21 Liczba jednostek w zespole: 21
62/634/0 Związek Rewizyjny Spółdzielni Rzeczypospolitej Polskiej Oddział w Łukowie [1937-1943] 1944-1948 [1949] 0 rozwiń
Akta ogólne Związku (okólniki, zarzadzenia, regulaminy, sprawozdania z działalności) 1944-1948 sygn. 1-16, Akta dotyczące podległych spółdzielni z terenu powiatu łukowskiego (lustracje, sprawozdania, protokóły) 1937-1948 sygn. 17-76 Liczba jednostek w zespole: 76
62/635/0 Komunalna Kasa Oszczędności w Łukowie 1928-1949 0 rozwiń
Statut KKO w radzyniu 1943 sygn.1, Okólniki Związku KKO 1945-1949 sygn. 2-6, zarządzenia i instrukcje NBP w sprawie KKO 1948-1949 sygn.7-8, Księgi protokółów rady 1928-1948 sygn. 9-11, księgi protokółów Zarządu i Dyrekcji 1928-1949 sygn. 12-14, Protokóły Komisji Rewizyjnej 1928-1949 sygn. 15-16, 16a, Korespondencja 1944-1949 sygn. 17-22, bilanse 1928-1948 sygn. 23-26, Sprawozdania z działalności 1930-1947 sygn. 27-46, Dzienniki główna 1942-1948 sygn. 47-57, 57a, 80-84, Akta pożyczkowe 1934-1949 sygn. 58-70, 79, 85, konwersja długów, dochodzenia sądowe w sprawie nadużyć 1930-1944 sygn. 71-73, akta osobowe 1934-1949 sygn. 74-75, Oddział w Stoczku - bilans, inwentarz, dziennik główna 1948-1949 sygn. 76-78 Liczba jednostek w zespole: 85
62/636/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Stoku Lackim powiat Siedlce 1951-1970 0 rozwiń
Posiedzenia i sesje GRN 1955, 1957-1958, 1961 sygn. 1-3, Posiedzenia Prezydium GRN 1961 sygn. 4, Plany pracy Rady i Prezydium 1956 sygn. 5, Komisje Finsowo- Budżetowa, Mienia gromadzkiego, Mandatowa, Oświaty i kultury, Rolna 1955-1961 sygn. 6-10, Zebrania wiejskie 1961 sygn.11, Operat wodno-prawny Szkoły Podst. W Stoku L. 1970 sygn. 12, Budżet 1955, 1957-1959, 1961sygn. 13-17, Sprawozdania budżetowe 1957-1959, 1961 sygn. 18-19, Domowe i gromadzkie książki meldunkowe: Stok Lacki (b. Folwark) 1951-1955 sygn. 20, Starawieś 1951-1955 sygn.21, Stok Lacki- gromada 1951-1956 sygn. 22, Rejestr mieszkańców Stok Lacki (b. Folwark) 1952-1962 sygn. 23, Tymczasowy rejestr mieszkańców Stok Lacki wieś 1951-1962 sygn. 24, Tymczasowy rejestr mieszkańców Stok Lacki wieś 1951-1963 sygn. 25, Tymczasowy rejestr mieszkańców Stok Lacki b. Folwark 1955-1961 sygn. 26, Książka meldunkowa Stok Lacki b. Folwark 1962-1963 sygn. 27, Tymczasowy rejestr mieszkańców Państwowego Domu Dziecka Stok Lacki 1958-1965 sygn. 28, Książka meldunkowa Stok Lacki b. Folwark 1962-1965 sygn. 29, Książka meldunkowa Stok Lacki wieś 1962-1968 sygn. 30, Książka meldunkowa Stok Lacki wieś 1962-1970 sygn. 31 Liczba jednostek w zespole: 31
62/637/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Białkach powiat Siedlce 1955-1962 0 rozwiń
Książki meldunkowe 1955-1962 sygn. 1-4 [ Białki gromada 1951 sygn. 1 (kart 99); Podsekuła 1940-1960 sygn.2; Rejestr mieszkańców tymczasowy b.d. Wieś Białki sygn.3, 4 ], Budzet i sprawozdania budżetowe 1959-1962 sygn. 5-8, Posiedzenia Prezydium 1961 sygn. 9, Protokóły sesji 1961 sygn. 10, budżet na rok 1955 Liczba jednostek w zespole: 10
62/638/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Pruszynie powiat Siedlce 1955-1972 0 rozwiń
Sprawy organizacyjne 1968 sygn. 1, protokoły sesji rady 1955-1963, 1965-1968 sygn. 2-14, komisje 1955, 1958-1968 sygn. 15-67, protokoły posiedzeń prezydium 1956-1968 sygn. 68-80, Gromadzki Komitet Koordynacyjny 1968 sygn. 81, zebrania wiejskie 1958-1963, 1965-1967 sygn. 82-88, plany gospodarcze i sprawozdania 1962-1970 sygn. 89-95, plan i budżety 1956-1963, 1965-1969 sygn. 96, 115-127, programy rozwoju gromady 1966-1969 sygn. 97-99, plany gospodarcze kółek rolniczych 1966-1967 sygn. 100, sprawozdania budżetowe 1956, 1958-1963, 1965, 1968 sygn. 102-109, kontrole i zarządzenia pokontrolne 1960, 1962, 1966-1968 sygn. 110-114, postulaty wyborcze 1966-1967 sygn. 128-129, ewidencja zabytków nieruchomych 1966 sygn. 130, badanie zbrodni hitlerowskich 1968 sygn. 131, protokoły zdawczo-odbiorcze z likwidacji gromadzkich rad narodowych 1969 sygn. 132, książki meldunkowe wsi : Błogoszcz Pruszyn, Pruszyn-Pieńki, Pruszynek, Pruszyn, Wólka Leśna 1951-1972 sygn. 133-142, program gospodarki torfowej 1966-1970 sygn. 143 Liczba jednostek w zespole: 143
62/639/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Siedlcach 1951-1972 0 rozwiń
1. Protokóły sesji 1962-1972 sygn. 1-16, 2. Rejestr i realizacja uchwał 1963-1972 sygn. 17-22, 3. Działalność organów kolegialnych 1964 - 1970 sygn. 23-31, 4. Protokóły posiedzeń Komisji 1964-1972 sygn. 32-78, 5. Sprawy organizacyjne GRN 1965-1972 sygn. 79-84, 6. Protokóły posiedzeń Prezydium 1962-1972 sygn. 85-107, 7. Zebrania wiejskie 1965-1972 sygn. 108-123, 8. Sprawy ogólno-administracyjne 1964 sygn. 124, 9. Normatywy 1971 sygn. 125, 10. Spotkania posłów i radnych z wyborcami 1971-1972 sygn. 126-127, 11. Plany gospodarcze 1963-1972 sygn. 128-147, 12. Protokóły kontroli 1963-1972 sygn. 148-157, 13. Budżet, sprawozdania 1962-1972 sygn. 158-182, 14. Program wyborczy FJN sygn. 183-184, 15. Książki meldunkowe 1951-1968 sygn. 185-215 Liczba jednostek w zespole: 215
62/640/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Strzale powiat Siedlce 1954-1970 0 rozwiń
zawartość na podstawie karty A z 12.03.2002 M. Niedziółka Protokóły Sesji 1960-1961 sygn.1-2, Protokóły posiedzeń Prezydium 1960-1961 sygn.3-4, Budżet 1956-1962 sygn. 5-10, Księgi meldunkowe 1951-1970 sygn. 11-15 Liczba jednostek w zespole: 15
Wyświetlanie 621 do 640 z 1 973 wpisów.