Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
62/821/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Łukowie 1973-1989 0 Unroll
Spis zdawczo-odbiorczy 1976-1989 sygn. 1, Protokóły z Konferencji 1974-1989 sygn. 2-12, Protokóły z posiedzeń plenarnych Komitetu Gminnego 1973-1989 sygn. 13-28, Gminna Komisja Rewizyjna 1977-1989 sygn. 29-38, Protokóły z Egzekutywy 1973-1989 sygn. 39-55, Komisja Kontroli Partyjnej 1980-1982 sygn. 56-58, Ankiety statystyczne 1975-1986 sygn. 59-61, Komisja Współdziałania 1982-1989 sygn. 62-68, Narady aktywu 1980-1989 sygn. 69-76, nab. 5321/2017 - spisy zdawczo-odbiorcze akt przekazywanych do archiwum KW PZPR w Siedlcach Number of units in the group: 83
62/822/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Maciejowicach 1973-1986 0 Unroll
Spis zdawczo-odbiorczy 1976-1988 sygn. 1, Protokóły z Konferencji 1975-1986 sygn. 2-10, Protokóły z posiedzeń plenarnych Komitetu Gminnego 1973-1986 sygn. 11-24, Gminna Komisja Rewizyjna 1975-1985 sygn. 25-30, Protokóły z Egzekutywy 1975- 1986 sygn. 31-42 Ankiety statystyczne 1975-1986 sygn. 43-48, Komisja Współdziałania oświadczenie o braku akt sygn. 49, Narady aktywu 1983-1986 sygn. 50-51 Number of units in the group: 51
62/823/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Miastkowie Kościelnym 1973-1989 0 Unroll
Spis zdawczo-odbiorczy 1976-1989 sygn. 1, Protokóły z Konferencji 1974-1989 sygn. 2-12, Protokóły z posiedzeń plenarnych Komitetu Gminnego 1973-1989 sygn. 13-28, Gminna Komisja Rewizyjna 1976-1988 sygn. 29-38, Protokóły z Egzekutywy 1975-1989 sygn. 39-52 Ankiety statystyczne 1975-1984 sygn. 53-55,Komisja Współdziałania 1981-1988 sygn. 56-62, Narady aktywu 1982-1989 sygn. 63-67 Number of units in the group: 67
62/824/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Miedznej 1973-1989 0 Unroll
Spis zdawczo-odbiorczy 1976-1990 sygn. 1, Protokóły z Konferencji 1974-1989 sygn. 2-11, Protokóły z posiedzeń plenarnych Komitetu Gminnego 12-25 1973-1989 sygn.12-25, Gminna Komisja Rewizyjna 1976-1989 sygn. 26-34, Protokóły z Egzekutywy 1975-1989 sygn. 35-47, Ankiety statystyczne 1973-1988 sygn. 48-55, Komisja Współdziałania 1981-1988 sygn. 56-60, Narady aktywu 1981-1989 sygn. 61-66 Number of units in the group: 66
62/825/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Mińsku Mazowieckim 1975-1988 0 Unroll
Spis zdawczo-odbiorczy 1978-1987 sygn. 1, Protokóły z Konferencji 1975-1989 sygn. 2-9, Protokóły z posiedzeń plenarnych Komitetu Gminnego 1975-1988 sygn. 10-21, Gminna Komisja Rewizyjna 1976-1981 sygn. 22-27, Protokóły z Egzekutywy 1975-1988 sygn. 28-39, Komisja Kontroli Partyjnej 1979 sygn. 40, Ankiety statystyczne 1975-1982 sygn.41-43, Narady aktywu 1981-1982 sygn. 44, Nomenklatura kadr 1981 sygn. 45, Akta tajne 1976- 1987 sygn. 46, Archiwum 1978 – 1990 sygn. 47 Number of units in the group: 47
62/826/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Mokobodach 1973-1989 0 Unroll
Spis zdawczo-odbiorczy 1976-1989 sygn. 1, Protokóły z Konferencji 1974-1989 sygn. 2-10, Protokóły z posiedzeń plenarnych Komitetu Gminnego 1973-1989 sygn. 11-22, Gminna Komisja Rewizyjna 1976,1984-1985 sygn. 23-25, Protokóły z Egzekutywy 1975-1989 sygn. 26-40, Ankiety statystyczne 1973-1988 sygn. 41-44, Komisja Współdziałania 1982-1987 sygn. 45-48, Narady aktywu 1977-1987 sygn. 49-54, Plany pracy 1975 sygn. 55, Sprawozdania 1975-1977 sygn. 56-58 Number of units in the group: 58
62/827/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Mrozach 1974-1989 0 Unroll
Spis zdawczo-odbiorczy 1976-1989 sygn. 1, Protokóły z Konferencji 1974-1989 sygn. 2-12, Protokóły z posiedzeń plenarnych Komitetu Gminnego 1976-1988 sygn. 13-25, Gminna Komisja Rewizyjna 1976-1980 sygn. 26-30, Oświadczenia o braku dokumentów Gminnej Komisji Rewizyjnej za 1982-83r. sygn. sygn. 31-32, Protokóły z Egzekutywy 1975-1988 sygn. 33-46, Ankiety statystyczne 1976, 1978, 1988 sygn. 47-49, Komisja Współdziałania 1983-1986 sygn. 50-52, Narady aktywu 1982-1986 sygn. 53-57 Number of units in the group: 57
62/828/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Osiecku 1974-1982 [1984] 0 Unroll
Spis zdawczo-odbiorczy 1978-1984 sygn. 1, Protokóły z Konferencji 1974-1982 sygn. 2-7, Protokóły z posiedzeń plenarnych Komitetu Gminnego 1974-1982 sygn. 8-15, Gminna Komisja Rewizyjna1976 sygn. 16, Oświadczenie o braku akt Gminnej Komisji Rewizyjnej sygn.17 , Protokóły z Egzekutywy 1975- 1982 sygn. 18-24, Ankiety statystyczne 1975-1982 sygn. 25-26, Komisja Współdziałania - oświadczenie o braku akt sygn. 27, Narady aktywu oświadczenie o braku akt sygn. 28 Number of units in the group: 28
62/829/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Paprotni 1973-1989 0 Unroll
Spis zdawczo-odbiorczy 1978-1990 sygn. 1, Protokóły z Konferencji 1974-1989 sygn. 2-12, Protokóły z posiedzeń plenarnych Komitetu Gminnego 1973-1989 sygn. 13-28, Gminna Komisja Rewizyjna 1975-1986 sygn. 29-33, Protokóły z Egzekutywy 1975-1989 sygn. 34-48 Ankiety statystyczne 1975-1988 sygn. 49-55, Komisja Współdziałania 1981-1988 sygn. 56-58, Narady aktywu 1982-1989 sygn. 59-63 Number of units in the group: 63
62/830/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Parysowie 1974-1989 0 Unroll
Spis zdawczo-odbiorczy 1976-1990 sygn. 1, Protokóły z Konferencji 1974-1989 sygn. 2-12, Protokóły z posiedzeń plenarnych Komitetu Gminnego 1975-1989 sygn. 13-24, Gminna Komisja Rewizyjna 1977 sygn. 25, Protokóły z Egzekutywy 1975-1989 sygn. 26-38, Ankiety statystyczne 1975-1986 sygn. 39-41, Komisja Współdziałania 1988 sygn. 42, Narady aktywu 1984 sygn. 43 Number of units in the group: 43
62/831/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Pilawie 1973-1983 0 Unroll
Spis zdawczo-odbiorczy 1976- 1987 sygn. 1, Protokóły z Konferencji 1974-1983 sygn. 2-8, Protokóły z posiedzeń plenarnych Komitetu Gminnego 1974-1983 sygn. 9-17, Gminna Komisja Rewizyjna 1976-1982 sygn. 18-22, Protokóły z Egzekutywy 1973-1983 sygn. 23-32, Gminna Komisja Kontroli Partyjnej 1982 sygn. 33, Ankiety statystyczne 1975-1982 sygn. 34-37, Komisja Współdziałania 1981- 1983 sygn. 38, Protokóły narad aktywu 1981-1983 sygn. 39 Number of units in the group: 39
62/832/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Poświętnem 1975-1989 0 Unroll
Spis zdawczo-odbiorczy 1978-1990 sygn. 1, Protokóły z Konferencji 1975-1989 sygn. 2-11, Protokóły z posiedzeń plenarnych Komitetu Gminnego 1975-1989 sygn. 12-25, Gminna Komisja Rewizyjna 1976-1982 sygn. 26-29, Protokóły z Egzekutywy 1975-1989 sygn. 30-42 Ankiety statystyczne 1976-1988 sygn. 43-47, Komisja Współdziałania 1982, 1984 sygn. 48-49 Number of units in the group: 49
62/833/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Przesmykach 1975-1989 0 Unroll
Spis zdawczo-odbiorczy 1977-1988 sygn. 1, Protokóły z Konferencji 1975-1989 sygn. 2-11, Protokóły z posiedzeń plenarnych Komitetu Gminnego 1975-1989 sygn. 12-24, Gminna Komisja Rewizyjna 1976-1985 sygn. 25-29, Protokóły z Egzekutywy 1975-1989 sygn. 30-44, Gminna Komisja Kontroli Partyjnej 1982-1983 sygn. 45, Ankiety statystyczne 1982 sygn. 46, Komisja Współdziałania 1981-1988 sygn. 47-50, Narady aktywu 1976-1986 sygn. 51-54 Number of units in the group: 54
62/834/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Repkach 1972-1989 0 Unroll
Spis zdawczo-odbiorczy 1976- 1989 sygn. 1, Protokóły z Konferencji 1972-1989 sygn. 2-13, Protokóły z posiedzeń plenarnych Komitetu Gminnego 1973-1989 sygn. 14-30, Gminna Komisja Rewizyjna 1975-1989 sygn. 31-45, Protokóły z Egzekutywy 1973-1989 sygn. 46-62 Zespół Kontroli Partyjnej 1978- 1980 sygn. 63, Ankiety statystyczne 1973-1986 64-69, Komisja Współdziałania 1982-1988 sygn. 70-76, Narady aktywu 1982-1989 sygn. 77-84 Number of units in the group: 84
62/835/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Sabniach 1973-1989 0 Unroll
Spis zdawczo-odbiorczy 1976-1989 sygn. 1, Protokóły z Konferencji 1974-1989 sygn. 2-12, Protokóły z posiedzeń plenarnych Komitetu Gminnego 1973-1989 sygn. 13-29, Gminna Komisja Rewizyjna 1976-1989 sygn. 30-38, Protokóły z Egzekutywy 1975-1989 sygn. 39-53 Ankiety statystyczne 1976-1988 sygn. 54-60, Komisja Współdziałania 61- 66 1981-1988 sygn. 61-66, Narady aktywu 1988 sygn. 67, Plany pracy 68 1989 sygn. 68 Number of units in the group: 68
62/836/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Sadownem 1972-1989 0 Unroll
Spis zdawczo-odbiorczy 1976-1989 sygn.1, Protokóły z Konferencji 1972-1989 sygn. 2-13, Protokóły z posiedzeń plenarnych Komitetu Gminnego 11973-1989 sygn. 14-30, Gminna Komisja Rewizyjna 1976-1987 sygn. 31-33, Protokóły z Egzekutywy 1975-1989 sygn. 34-48, Ankiety statystyczne 1976-1988 sygn. 49-54, Komisja Współdziałania 1981-1989 sygn. 55-62, Narady aktywu 1977-1989 sygn. 63-74 Number of units in the group: 74
62/837/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Serokomli 1973-1989 0 Unroll
Spis zdawczo-odbiorczy 1976-1989 sygn.1, Protokóły z Konferencji 1974-1989 sygn. 2-10, Protokóły z posiedzeń plenarnych Komitetu Gminnego 1973-1989 sygn. 11-26, Gminna Komisja Rewizyjna 1976-1988 sygn. 27-29, Protokóły z Egzekutywy 1975-1989 sygn. 30-44, Ankiety statystyczne 1976-1988 sygn. 45-48, Komisja Współdziałania 1988-1989 sygn. 49-50, Narady aktywu 1984-1989 sygn. 51-54 Number of units in the group: 54
62/838/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Siedlcach [1967] 1972-1989 0 Unroll
Spis zdawczo-odbiorczy 1976-1989 sygn.1-2, Protokóły z Konferencji 1970-1989 sygn. 3-15, Protokóły z posiedzeń plenarnych Komitetu Gminnego [1967]1973-1989 sygn. 16-34, Gminna Komisja Rewizyjna 1976-1983 sygn. 35-40, Protokóły z Egzekutywy 1975-1989 sygn. 41-55, Ankiety statystyczne 1975-1988 sygn. 56-61, Komisja Współdziałania 1983-1988 sygn. 62-64, Narady aktywu 1976-1988 sygn. 65-67, Dokumentacja tajna, Ocena sytuacji politycznej 1981-1987 sygn. 68-70 Number of units in the group: 70
62/839/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Siennicy 1974-1989 0 Unroll
Spis zdawczo-odbiorczy 1 1978-1989 sygn. 1, Protokóły z Konferencji 1975-1989 sygn. 2-11, Protokóły z posiedzeń plenarnych Komitetu Gminnego1974-1989 sygn. 12-26, Gminna Komisja Rewizyjna 1976-1989 sygn. 27-40, Protokóły z Egzekutywy 1975-1989 sygn. 41-55, Komisja Kontroli Partyjnej 1978 –1983 sygn. 56-61, Ankiety statystyczne 1975-1986 sygn. 62-67, Komisja Współdziałania 1981-1988 sygn. 68-75, Narady aktywu 1982-1988 sygn. 76-82, Komisja ds. Skarg 1988 sygn. 83, Zespół radnych 1988-1989 sygn. 84-85 Number of units in the group: 85
62/840/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Skórcu [1970] 1972-1989 0 Unroll
Spis zdawczo-odbiorczy 1976-1990 sygn. 1, Protokóły z Konferencji 2-13 1970-1989 sygn. 2-13, Protokóły z posiedzeń plenarnych Komitetu Gminnego [1970]1973-1989 sygn. 14-32, Gminna Komisja Rewizyjna 1976-1989 sygn. 33-41, Protokóły z Egzekutywy 1973-1989 sygn. 42-59, Plany pracy 1973-1981 sygn. 60, Ankiety statystyczne 1975-1988 sygn. 61-70, Komisja Współdziałania 1982-1988 sygn. 71-73, Narady aktywu 1981-1989 sygn. 74-76 Number of units in the group: 76
Showing 821 to 840 of 1,973 entries.