Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
62/841/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Sobieniach Jeziorach 1974-1989 0 Unroll
Spis zdawczo-odbiorczy 1976-1989 sygn.1, Protokóły z Konferencji 1974-1989 sygn. 2-12, Protokóły z posiedzeń plenarnych Komitetu Gminnego 1974-1989 sygn. 13-26, Protokóły z posiedzeń plenarnych Komitetu Gminnego – oświadcz. o braku akt- 1978 sygn. 17, Gminna Komisja Rewizyjna 1975-1987 sygn. 27-36, Gminna Komisja Rewizyjna- oświadcz. o braku akt 1978-81,1983 sygn. 29, 32, Protokóły z Egzekutywy 1975-1989 sygn. 37-49, Ankiety statystyczne 1975-1986 sygn. 50-55, Komisja Współdziałania 1981-1989 sygn. 56-62, Narady aktywu—oświadczenie o braku akt z lat 1982-1984 sygn. 63-64, Narady aktywu 1985-1988 sygn. 65-66 Number of units in the group: 66
62/842/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Sobolewie 1974-1989 0 Unroll
Spis zdawczo-odbiorczy 1976-1989 sygn. 1, Protokóły z Konferencji 1974-1989 sygn. 2-13, Protokóły z posiedzeń plenarnych Komitetu Gminnego 1975-1989 sygn. 14-24, Gminna Komisja Rewizyjna 1975-1983 sygn. 25-30, Protokóły z Egzekutywy 1975-1989 sygn. 31-43 Ankiety statystyczne 44-48 1975-1984 sygn. 44-48, Komisja Współdziałania 1985, 1987 sygn. 49-50, Narady aktywu 1987-1989 sygn. 51, Plany pracy 1979- 1986 sygn. 52-53 Number of units in the group: 53
62/843/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Sokołowie Podlaskim 1973-1989 0 Unroll
Spis zdawczo-odbiorczy 1976-1989 sygn. 1, Protokóły z Konferencji 1974-1989 sygn. 2-12, Protokóły z posiedzeń plenarnych Komitetu Gminnego 1973-1989 sygn. 13-30, Gminna Komisja Rewizyjna 1976-1989 sygn. 31-40, Protokóły z posiedzeń Sekretariatu 1973-1974 sygn. 42-43, Protokóły z Egzekutywy 1975-1989 sygn. 44-58, Zespół Kontroli Partyjnej 1978-1979 sygn. 59-60, Ankiety statystyczne 1975-1984 sygn. 61-65, Komisja Współdziałania 1983 -1989 sygn. 66-69, Narady aktywu 1980-1988 sygn. 70-78 Number of units in the group: 78
62/844/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Staninie 1973-1989 0 Unroll
Spis zdawczo-odbiorczy 1976-1989 sygn.1, Protokóły z Konferencji 1974-1989 sygn. 2-13, Protokóły z posiedzeń plenarnych Komitetu Gminnego 1973-1989 sygn. 14-28, Gminna Komisja Rewizyjna 1975-1977 sygn. 29-31, Protokóły z Egzekutywy 1975-1989 sygn.32-44, Ankiety statystyczne 1975-1986 sygn. 45-48, Komisja Współdziałania 1981-1988 sygn. 49-51, Narady aktywu 1981-1989 sygn. 52-55, Zespół radnych 1989 sygn. 56 Number of units in the group: 56
62/845/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Stanisławowie 1975-1989 0 Unroll
Spisy zdawczo-odbiorcze 1976-1989 sygn. 1-2, Protokóły z Konferencji 1975-1989 sygn. 3-12, Protokóły z posiedzeń plenarnych Komitetu Gminnego 1975-1989 sygn. 13-27, Gminna Komisja Rewizyjna 1975-1989 sygn. 28-35, Protokóły z Egzekutywy 1975-1989 sygn. 36-50, Ankiety statystyczne 1975-1986 sygn. 51-56, Komisja Współdziałania 1982 -1988 sygn. 57-61, Narady aktywu 1982-1986 sygn. 62-67, Plany pracy 1981-1983 sygn. 68-70, UWAGA: W tym oświadczenia o braku akt to Sygnatury: 30-33 Gminna Komisja Rewizyjna za lata 1979, 1980, 1983; Komisja Współdziałania za 1981 sygn. 57, Narady aktywu za 1981, 1982, 1983, 1986 sygn. 62-64, 67 Number of units in the group: 70
62/846/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Sterdyni 1973-1988 0 Unroll
Spis zdawczo-odbiorczy 1976- 1988 sygn. 1, Protokóły z Konferencji 1974-1985 sygn. 2- 6, Protokóły z posiedzeń Plenum KG 1973-79, 1987-1988 sygn. 7- 13, 28-29, Gminna Komisja Rewizyjna 1975-77, 1980, 1984, 1985 sygn. 14-16, 30-32, Protokóły z Egzekutywy 1975-82, 1981, 1984-1987 sygn. 17- 22, 33-37, Ankiety statystyczne 1975-1984 sygn. 23-27, Protokóły zebrań otwartych POP i kół ZSL 1986 sygn. 38, Realizacja wniosków KG PZPR 1979-1985 sygn. 39-41, Szkolenia partyjne 1982/1983 sygn. 42, Listy, skargi 1984, 1988 sygn. 43-44, Korespondencja bieżąca 1985 sygn. 45 Number of units in the group: 45
62/847/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Stoczku Węgrowskim 1973-1989 0 Unroll
Spis zdawczo-odbiorczy 1976-1988 sygn. 1, Protokóły z Konferencji 1974-1986 sygn. 2-10, Protokóły z posiedzeń plenarnych Komitetu Gminnego 1973-1989 sygn. 11-21, Gminna Komisja Rewizyjna 1977-1989 sygn. 22-24, Protokóły z Egzekutywy 1975-1989 sygn. 25-37, Ankiety statystyczne 1978-1988 sygn. 38-40, Komisja Współdziałania 1988-1989 sygn. 41, Plany obrony cywilnej 1985 sygn. 42, Nomenklatura kadr 1975-1989 sygn. 43-49 Number of units in the group: 49
62/848/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Strachówce 1975-1989 0 Unroll
Spis zdawczo-odbiorczy 1976-1989 sygn. 1, Protokóły z Konferencji 1975-1989 sygn. 2-11, Protokóły z posiedzeń plenarnych Komitetu Gminnego 1975-1989 sygn. 12-25, Gminna Komisja Rewizyjna 1976-1985 sygn. 26-32, Protokóły z Egzekutywy 1975-1989 sygn. 33-47, Ankiety statystyczne 1976-1986 sygn. 48-52, Komisja Współdziałania 1984 -1988 sygn. 53-56, Narady aktywu 1979-1989 sygn. 57-62, Kartoteka członków PZPR 1975-1984 sygn. 63, Dokumentacja tajna 1976-1987 sygn. 64 Number of units in the group: 64
62/849/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Suchożebrach 1974-1989 0 Unroll
Spis zdawczo-odbiorczy 1976-1988 sygn.1, Protokóły z Konferencji 1974-1986 sygn. 2-11, Zespół radnych 1985-1988 sygn. 12, Protokóły z posiedzeń plenarnych Komitetu Gminnego 13-26 1974-1989 sygn. 13-26, Gminna Komisja Rewizyjna 1976-1986 sygn. 27-34, Protokóły z posiedzeń Sekretariatu 1974-1976 sygn. 35, Protokóły z Egzekutywy 1975-1989 sygn. 36-50, Ankiety statystyczne 1976-1978 sygn. 51, Informacje statystyczne 1986-1987 sygn. 52, Komisja Współdziałania 1981 -1985 sygn. 53-56, Narady aktywu 1979-1989 sygn. 57-62, Informacje, notatki z rozmów 1974-1987 sygn. 63-67, Akta nomenklatury 1976-1984 sygn. 68-70 Number of units in the group: 70
62/850/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Trojanowie 1973-1989 0 Unroll
Spis zdawczo-odbiorczy 1976-1989 sygn. 1, Protokóły z Konferencji 1974-1989 sygn. 2-12, Protokóły z posiedzeń plenarnych Komitetu Gminnego 1973-1989 sygn. 13-29, Gminna Komisja Rewizyjna 1976-1985 sygn. 30-34, Protokóły z Egzekutywy 1975-1989 sygn. 35-49 Gminna. Komisja Kontroli Partyjnej 1983 sygn. 50, Ankiety statystyczne 1975-1988 sygn. 51-52, Komisja Współdziałania 1982 -1988 sygn. 53-55 Number of units in the group: 55
62/851/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Trzebieszowie 1973-1989 0 Unroll
Spis zdawczo-odbiorczy 1976-1989 sygn. 1, Protokóły z Konferencji 1974-1989 sygn. 2-12, Protokóły z posiedzeń plenarnych Komitetu Gminnego 1973-1989 sygn. 13-27, Zeszyt protokółów z posiedzeń plenarnych Komitetu Gminnego i Egzekutywy 1974- 1976 sygn. 28 Gminna Komisja Rewizyjna 1975-1989 sygn. 29-38, Protokóły z Egzekutywy 1975-1989 sygn. 39-52, Ankiety statystyczne 1976-1986 sygn. 53-57, Komisja Współdziałania 1981-1988 sygn. 58-62, Narady aktywu 1983-1989 sygn. 63-65 Number of units in the group: 65
62/852/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Wierzbnie 1973-1989 0 Unroll
Spis zdawczo-odbiorczy 1976-1989 sygn.1, Protokóły z Konferencji 1974-1989 sygn.2-11, Protokóły z posiedzeń plenarnych Komitetu Gminnego 1973-1989 sygn. 12-28, Gminna Komisja Rewizyjna 1975-1989 sygn. 29-41, Protokóły z Egzekutywy 1975-1989 sygn. 42-56, Ankiety statystyczne 1975-1988 sygn. 57-62, Komisja Współdziałania 1982 -1989 sygn. 63-69, Narady aktywu 1981-1989 sygn. 70-78 Number of units in the group: 78
62/853/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Wildze 1973-1989 0 Unroll
Spis zdawczo-odbiorczy 1978-1988 sygn. 1, Protokóły z Konferencji 1974-1989 sygn. 2-11, Protokóły z posiedzeń plenarnych Komitetu Gminnego 1973-1989 sygn. 12-25, Gminna Komisja Rewizyjna 1976-1987 sygn. 26-34, W tym oświadczenia o braku dokumentów sygn. 29-32 z lat 1982-1986 sygn. 29-32, Protokóły z Egzekutywy 35–49 1975-1989 sygn. 35-49, Ankiety statystyczne 1975-1986 sygn. 50-56, w tym Oświadczenie o braku dokumentów sygn. 53 , Komisja Współdziałania 57- 62 1981-1989 sygn. 57-62, Oświadczenie o braku dokumentów sygn. 58 za 1983r, Narady aktywu 1982-1986 sygn. 63-66, w tym oświadczenia o braku dokumentów z lat 1983-1984 sygn. 64-65 Number of units in the group: 66
62/854/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Wiśniewie 1974-1989 0 Unroll
Spis zdawczo-odbiorczy 1976-1989 sygn. 1-2, Protokóły z Konferencji 1974-1989 sygn. 3-13, Protokóły z posiedzeń plenarnych Komitetu Gminnego 1975-1989 sygn. 14-28, Gminna Komisja Rewizyjna 1976-1989 sygn. 29-39, Protokóły z Egzekutywy 1975-1989 sygn. 40-54, Ankiety statystyczne 1975-1988 sygn. 55-60, Komisja Współdziałania 1981-1989 sygn. 61-66, Narady aktywu 1984-1988 sygn. 67-71, nab. 3990/09 Gminna Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza [materiały] 1983 (1 j.a. 0,01 mb) Number of units in the group: 72
62/855/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Wodyniach [1971] 1972-1988 0 Unroll
Spis zdawczo-odbiorczy 1977-1988 sygn. 1, Protokóły z Konferencji 1974-1986 sygn. 2-8, Protokóły z posiedzeń plenarnych Komitetu Gminnego 1973-85 sygn. 9-21, Gminna Komisja Rewizyjna 1976- 1986 sygn. 22-32, Protokóły z Egzekutywy 1973-1985 sygn. 33-48, Zespół Kontroli Partyjnej 1978-1980 sygn. 49, Ankiety statystyczne 1976-1986 sygn.50-54 W tym Oświadczenie o braku dokumentów sygn. 51 za 1978r, Komisja Współdziałania 1982-1986 sygn. 55-60, W tym Oświadczenie o braku dokumentów sygn. 55 za 1981r, Narady aktywu 1984-1986 sygn. 61-64, W tym oświadczenie o braku dokumentów z lat 1982-1983 sygn. 61, nab. 4358/2011 - 7 j..a 0,08 mb protokóły zebrań POP przy Urzędzie Gminy Number of units in the group: 71
62/856/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Wojcieszkowie 1973-1989 0 Unroll
Spis zdawczo-odbiorczy 1977-1988 sygn. 1, Protokóły z Konferencji 1974-1989 sygn. 2-12, Protokóły z posiedzeń plenarnych Komitetu Gminnego 1973-1989 sygn. 13-27, Gminna Komisja Rewizyjna 1975-1988 sygn. 28-34, Protokóły z Egzekutywy 1975-1989 sygn. 35-48 Ankiety statystyczne 1976-1988 sygn. 49-51, Komisja Współdziałania 1982-1988 sygn. 52-54, Narady aktywu 1982-1989 sygn. 55-59 Number of units in the group: 59
62/857/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Woli Mysłowskiej 1973-1989 0 Unroll
Spis zdawczo-odbiorczy 1978-1989 sygn. 1, Protokóły z Konferencji 1974-1989 sygn. 2-9, Protokóły z posiedzeń plenarnych Komitetu Gminnego 1973-1989 sygn. 10-24, Gminna Komisja Rewizyjna 1976- 1982 sygn. 25-31, Protokóły z Egzekutywy 1973-1989 sygn. 32-45, Ankiety statystyczne 1975-1984 sygn. 46-51, Komisja Współdziałania 1983-1984 sygn. 52-53, Narady aktywu 1980-1988 sygn. 54-56 Number of units in the group: 56
62/858/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Zbuczynie 1975-1989 0 Unroll
Spis zdawczo-odbiorczy 1976-1988 sygn.1-2, Protokóły z Konferencji 1975-1989 sygn. 3-16, Protokóły z posiedzeń plenarnych Komitetu Gminnego 1975-1988 sygn.17-27, Gminna Komisja Rewizyjna 1975-1989 sygn. 28-34, Protokóły z Egzekutywy 1975-1988 sygn. 35-46, Ankiety statystyczne 1975-1988 sygn. 47-51, Komisja Współdziałania 1981 -1989 sygn. 52-54, Narady aktywu 1977-1987 sygn. 55-59 Number of units in the group: 59
62/859/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej przy Pawilonie Usługowym "ZREMB" w Adamowie 1973-1987 0 Unroll
Protokóły zebrań ogólnych 1973-1987 sygn.1-11 Number of units in the group: 11
62/860/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Cegielni w Anielinku 1975-1989 0 Unroll
Protokóły zebrań sprawozdawczo-wyborczych 1977, 1979 sygn. 1-2, Protokóły zebrań ogólnych 1975-1977, 1978, 1979, 1980, 1981 sygn. 3-7, Ankieta statystyczna 1975- 1976 sygn. 8 Number of units in the group: 8
Showing 841 to 860 of 1,973 entries.