Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
84/441/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Strzelcach powiat świdnicki 1955 - 1962 0 Unroll
Number of units in the group: 9
84/442/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Starych Bogaczowicach powiat wałbrzyski 1954 - 1972 0 Unroll
Number of units in the group: 83
84/443/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Lubominie powiat wałbrzyski 1954 - 1968 0 Unroll
Number of units in the group: 39
84/444/0 Vacat - Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Czarnym Borze powiat kamiennogórski - przeniesiony do Archiwum Państwowego we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze 0 Unroll
Number of units in the group: 0
84/445/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Mieroszowie powiat wałbrzyski 1958 - 1972 0 Unroll
Number of units in the group: 52
84/446/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Zagórzu Śląskim powiat wałbrzyski 1955 - 1972 0 Unroll
Number of units in the group: 80
84/447/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Unisławiu Śląskim powiat wałbrzyski 1957 - 1968 0 Unroll
Number of units in the group: 31
84/448/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Mieroszowie powiat wałbrzyski 1954 - 1972 0 Unroll
Number of units in the group: 127
84/449/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Żarowie powiat świdnicki 1954 - 1972 0 Unroll
Number of units in the group: 109
84/450/0 Przedsiębiorstwo Esploatacji Węgla "Dolny Śląsk" w Wałbrzychu 1983 - 1990 0 Unroll
Number of units in the group: 34
84/451/0 Prezydium Rady Narodowej Osiedla Jedlina Zdrój powiat wałbrzyski 1954 - 1966 [1967] 0 Unroll
Number of units in the group: 69
84/452/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Jedlinie Zdroju powiat wałbrzyski 1966 - 1973 0 Unroll
Number of units in the group: 76
84/453/0 Akta gminy Jedlina Zdrój - Zarząd Policji Budowlanej 1919 - 1945 0 Unroll
Przesunięcie międzyzespołowe: Dokumentacja wyodrębniona z akt przejętych z Archiwum Państwowego we Wrocławiu Oddział w Wałbrzychu z/s w Boguszowie Gorcach: dawny numer zespołu 66 - Kolekcja Powiatowego Archiwum Państwowego w Wałbrzychu, 1547-1944 (akta włączone po przejęciu do zespołu numer 84/485 - Kolekcja - akta niemieckie do 1945 roku). Dokumentacja przemieszczona następnie do innych zespołów archiwalnych (na podstawie przynależności zespołowej akt) - decyzja Komisji Metodycznej AP Wrocław z dnia 14 października 2004 roku. 2006 r., 26, Przes.: do zespołu nr 453 przesunięto 2 j.a., 0,01 mb, z lat 1937-1945 (dawna sygnatura w ramach akt Kolekcji AP O. Wałbrzych z/s w Boguszowie Gorcach: 248, 249). 1 j.a., 0,02 mb - przekazujący: Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczawnie-Zdroju AP O. KZ - znak sprawy: OK.511.7.2018, data wpływu: 11 kwietnia 2018 roku Nab. nr 2401/2018) Number of units in the group: 11
84/454/0 Urząd Miejski w Dzierżoniowie [1972] 1973 - 1990 0 Unroll
Number of units in the group: 220
84/455/0 Obwodowy Urząd Likwidacyjny w Kłodzku 1945 - 1951 [1960] 0 Unroll
Number of units in the group: 59
84/456/0 Bystrzyckie Zakłady Przemysłu Zapałczanego w Bystrzycy Kłodzkiej [1945] 1951 - 2001 0 Unroll
Number of units in the group: 643
84/457/0 Zakłady Aparatury Elektrycznej "Mera-Refa" w Świebodzicach 1945 - 1992 0 Unroll
Number of units in the group: 540
84/458/0 Dolnośląskie Zjednoczenie Przemysłu Węglowego w Wałbrzychu 1945 - 1980 [1983] 0 Unroll
Część opracowana: I.Dyrektor Naczelny, 1945-1960, sygnatury: 1-256 (zarządzenia zewnętrzne i wewnętrzne, pisma okólne zewnętrzne i wewnętrzne, uchwały Kolegium, instrukcje, protokoły z narad i konferencji zjednoczenia i podległych kopalń, sprawozdania i zestawienia, umowy zbiorowe, wskaźniki techniczno-ekonomiczne, biuletyny statystyczne, krytyka prasowa, korespondencja, plany wydobycia, komunikaty Ministerstwa Górnictwa i Energetyki), II.Dyrektor Techniczny, 1945-1960, sygnatury: 257-335, 280a (zarządzenia, okólniki, uchwały Kolegium Ministra Górnictwa dotyczące Dolnośląskiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego w Wałbrzychu, protokoły z narad i konferencji, korespondencja, plany wydobycia, sprawozdania podległych działów i zakładów, współzawodnictwo pracy działów dyrekcji Dolnośląskiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego w Wałbrzychu, ankieta Instytutu Naukowego Przedsiebiorstw Węglowych dotyczaca odbudowy pokładów węgla), III.Dział Eksploatacji Górniczej, 1945-1960, sygnatury: 336-388 (protokoły z narad zjednoczenia i kopalń, korespondencja, eksploatacja, zestawienia - wydobycie i analizy węgla, plany rozdziału i wysyłki węgla, programy zabezpieczenia wydobycia w podległych kopalniach, dokumentacja likwidacji upadowej), IV.Starszy Inspektor BHP, 1945-1960, sygnatury: 389-430 (zarządzenia Wyższego Urzędu Górniczego, Ministerstwa Górnictwa, dyrekcji Dolnośląskiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego w Wałbrzychu dotyczące BHP, protokoły i sprawozdania z posiedzeń kół bezpieczeństwa pracy poszczególnych kopalń, plany BHP, zestawienia wypadkowści, sprawozdania wypadkowości, statystyka wypadków, kontrole stanu BHP, korespondencja, krytyka prasowa w sprawach BHP), V.Dział Mierniczo-Geologiczny, 1947-1960, sygnatury: 431-433 (protokoły z narad, pomiary zwałów, korespondencja), VI.Dział Gospodarki Ruchu, 1945-1956, sygnatury: 434-471 (zarządzenia, protokoły z narad i konferencji, racjonalizacja i mechanizacja, profilaktyka kopalń, instrukcje i regulaminy, współzawodnictwo pracy, zestawienia i analizy awarii, korespondencja), VII.Inspektor CO2, 1947-1952, sygnatury: 472-507 (sprawozdania z działalnosci, kontrole władz nadrzędnych, korespondencja), VIII.Dział Mechaniczny, 1952-1960, sygnatury: 508-535 (sprawozdania, protokoły z narad, gospodarka węglem (plany oszczędności)), IX.Dział Energetyczny, 1945-1960, sygnatury: 536-569 (plany energetyczne, gospodarka energetyczna (plany oszczędnosci), sprawozdania elektrowni, analizy węgla, statystyka produkcji i obrotu energii (plany i wykonanie), protokoły z narad i konferencji, korespondencja), X.Inspektorat Ochrony Przeciwpożarowej, 1945-1961, sygnatury: 570-591 (organizacja i etatyzacja zakładowych straży pożarnych, instrukcje i regulaminy zakładowych straży pozarnych, rozkazy, zarządzenia, sprawozdania z działalności zakładowych straży pożarnych, protokoły z odpraw, współzawodnictwo strazy pozarnych), XI.Naczelny Inżynier Przeróbki Mechanicznej, 1955-1960, sygnatury: 592-609 (sprawozdania, szkice urządzeń do mechanicznej przeróbki węgla, przeróbka węgla), XII.Dział Przeróbki Mechanicznej, 1945-1955, sygnatury: 610-656 (sprawozdania z działalnosci, statystyka produkcji obrotu brykietów, protokoły z narad, kontrole, analizy wegla, powietrza, przeróbka węgla - koszty własne, korespondencja), XIII.Dział Inwestycji, 1950-1960, sygnatury: 657-670 (protokoły z narad, plany i zestawienia inwestycyjne), XIV.Dyrektor Ekonomiczny, 1946-1960, sygnatury: 671-772 (dokumentacja organizacyjna Dolnośląskiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego w Wałbrzychu, zakresy działania komórek organizacyjnych, reorganizacja przedsiębiorstw, schematy organizacyjne podległych kopalń i przedsiębiorstw, sprawozdania podległych działów i zakładów, sprawozdania z działalnosci, bilanse i sprawozdania finansowe, protokoły z narad i odpraw, zbiorowy układ pracy, analizy ekonomiczno-finansowe, sprawy mieszkaniowe, praca w "Domach Górnika", "Dzień Górnika"), XV.Dział Planowania, 1945-1950, sygnatury: 773-1096 (plany zasobów i wydobycia, sprawozdania z wykonania planu, plany techniczno-przemysłowo-finansowe, preliminarze produkcji i zbytu paliwa, analizy kosztów ruchu kopalń, kosztywłalne w układzie stanowiskowym i rodzajowym, zestawienia dotyczace produkcji, statystyki wydobycia i obrotu węgla oraz produkcji i obrotu energii, statystyki bezpieczeństwa, statystyki zatrudnienia i zarobków, , statystyki techniczne, korespondencja), XVI. Dział Ekonomiki Pracy i Płacy, 1945-1960, sygnatury: 1097-1231 (schematy organizacyjne Dolnośląskiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego w Wałbrzychu, schematy organizacyjne kopalń i zakładów, plany zatrudnienia, etatyzacja, sprawy Niemców, repatriacja, obóz jeńców, akta spolszczenia Ziem Odzyskanych, sprawy zaciagu pionierskiego ZMP, regulacja płac, plany funduszu płac, sprawozdania z wykonania norm przodowych, analizy wykonania norm pracy, protokoły z narad, kontrole), XVII.Dział Zaopatrzenia, 1948-1960, sygnatury: 1232-1294 (plany zaopatrzenia, sprawozdania i analizy ekonomiczno-finansowe, protokoły, zarządzenia), XVIII.Dział Ekspedycji i Zbytu, 1945-1960, sygnatury: 1295-1319 (plany przewozów, zestawienia obritu wegla, koksu, statystyka produkcji i obrotu paliw stałych), XIX.Dział Administracyjno-Gopspodarczy, 1945-1955, sygnatury: 1320-1338 (plany inwestycyjne, plany produkcji rolnej, sprawozdania i zestawienia, sprawy mieszkaniowe, preliminarze gospodarcze, bilanse, protokoły z narad i odpraw), XX.Dział Spraw Socjalnych, 1946-1960, sygnatury: 1339-1391 (plany finansowe, sprawozdania z akcji socjalnych, sprawozdania z działalnosci, sprawy inwalidów, sprawy kobiet, działalność poradni przeciwpylicznej, organizacja słuzby zdrowia, inspekcje i kontrole, protokoły z posiedzeń sprawozdania), XXI.Biuro Ogólne, 1946-1955, sygnatury: 1392-1430 (protokoły z narad, wskaźniki statystyczne, korespondencja), XXII.Główny Księgowy, 1947-1960, sygnatury: 1431-1448 (plan oszczędnościowy i wykonanie, sprawy oszczędnosciowe - sprawozdania, zestawienia, dane statystyczne dotyczcekosztów własnych i zarobków pracowników), XXIII.Sekcja Finansowa, 1945-1959, sygnatury: 1449-1474 (plany finansowe, plany kosztów własnych, bilanse, statystyki wydobycia wegla, produkcji koksu, produkcji substancji węglopochodnych), XIV.Sekcja Budżetowa, 1948-1960, sygnatury: 1475-1483 (preliminarze i bilanse obrotu sald, bilanse dyrekcji Dolnośląskiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego w Wałbrzychu, statystyki zatrudnienia i zarobków), XXV.Biuro Personalne, 1945-1958, sygnatury: 1484-1516 (sprawozdania z działalności Dolnośląskiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego w Wałbrzychu oraz z biur personalnych podległych kopalń i zakładów, protokoły sprawozdania, zarządzenia, korespondencja dotycząca stosunku pracy, zatargi, zajścia, raporty), XXVI.Liga Kobiet, 1952-1953, sygnatury: 1517 (protokoły z narad, sprawozdania), XXVII.Rada Zakładowa, 1953-1955, sygnatury: 1518 (protokoły z narad, sprawozdania), XXVIII.Międzykopalniana kolejka linowa, 1947-1956, sygnatury: 1519-1525 (plany funduszu płac, sprawozdania z wykonania, bilanse, protokoły z narad, mechanizacja obiektów, statystyka zużycia olejów, smarów i produktów pędnych). Number of units in the group: 2529
84/459/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Jaworzynie Śląskiej powiat świdnicki 1955 - 1973 0 Unroll
Część opracowana: 1.Sprawy organizacyjno-prawne, 1958-1973, sygn. 1-48 (protokoły sesji Miejskiej Rady Narodowej, uchwały Miejskiej Rady Narodowej, spotkania posłów i radnych z wyborcami, wnioski i postulaty ludności, kwestionariusze radnych, ankiety radnych i członków komisji, ocena pracy radnych - kadencja 1965-1969, rejestr uchwał Miejskiej Rady Narodowej, akta komisji rady, rejestr wniosków komisji, protokoły posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, uchwały Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, rejestr uchwał Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, komitety blokowe, protokoły kontroli i zarządzenia pokontrolne), 2.Sprawy planowania gospodarczego, 1963-1972, sygn. 49 (plany gospodarcze miasta), 3.Sprawy finansowe, 1955-1973, sygn. 50-70 (sprawozdania z wymiaru i realizacji podatków, sprawozdania o ulgach inwestycyjnych, budżety miasta, zmiany w budżecie - uchwały i decyzje, sprawozdania o dochodach i wydatkach budżetowych), 4.Sprawy wewnętrzne, 1958-1971, sygn. 71 (protokoły kontroli zewnętrznej w Urzędzie Stanu Cywilnego), 5.Sprawy rolnictwa, 1962-1971, sygn. 72 (sprawozdania z realizacji obowiązkowych dostaw), 6.Sprawy gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, 1961-1972, sygn. 73-76 (sprawozdania z realizacji czynów społecznych, sprawozdania z budownictwa i gospodarki mieszkaniowej, spis zasobów mieszkaniowych, Narodowy Spis Powszechny), 7.Sprawy pośrednictwa pracy, 1959-1971, sygn. 77 (sprawozdania z pośrednictwa pracy). Część nieopracowana: -nab. 2269, 2016 r., 1 j.a., 0,01 mb, akta osobowe pracownika zwolnionego. Number of units in the group: 78
84/460/0 Prezydium Osiedlowej Rady Narodowej w Walimiu powiat wałbrzyski 1954 - 1972 [1973] 0 Unroll
Część opracowana: 1.Sprawy organizacyjne, 1954-1972, sygn. 1-47 (protokoły z sesji, uchwały i postanowienia Osiedlowej Rady Narodowej, wnioski i postulaty, komisje stałe i niestałe, protokoły z posiedzeń Prezydium Rady Narodowej Osiedla, uchwały i postanowienia Prezydium Rady Narodowej Osiedla, skargi i wnioski, kontrole zewnętrzne). 2.Sprawy finansowe, 1955-1972, sygn. 48-63 (budżety, sprawozdania finansowe), 3.Statystyka, 1961-1972, sygn. 64-71 (sprawozdania statystyczne dotyczące: składu osobowego rady narodowej, stanu i ruchu zatrudnienia, podatków i opłat, ruchu budowlanego w gospodarce przywatnej, czynów społecznych, urządzeń komunalnych, obowiązkowych dostaw, pomocy społecznej), 4.Sprawy Urządu Stanu Cywilnego, 1964-1966, sygn. 72 (sprawozdania opisowe z działalności USC). Część nieopracowana: -16 j.a., 0,20 mb, nab nr 1810, 2008 rok. Number of units in the group: 88
Showing 441 to 460 of 1,522 entries.