Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
84/301/0 Rolnicza Spółdzielnia Wytwórcza "Zielony Sztandar" w Wilamowicach powiat ząbkowicki 1954 - 1956 0 Unroll
Number of units in the group: 5
84/302/0 Rolnicze Zrzeszenie Ziemi "Warszawa" w Żdanowie powiat ząbkowicki 1951 - 1953 0 Unroll
Number of units in the group: 4
84/303/0 Rolniczy Zespół Spółdzielczy "Czyn 1-Majowy" w Ziębicach powiat ząbkowicki 1951 - 1956 0 Unroll
Brak 1 j.a. (zespół przyjęto z brakami w dniu 03 lipca 1992 roku z zlikwidowanej Ekspozytury w Kłodzku). Number of units in the group: 5
84/304/0 Rolniczy Zespół Spółdzielczy w Zwróconej powiat ząbkowicki 1950 - 1956 0 Unroll
Number of units in the group: 8
84/305/0 Państwowy Arbitraż Gospodarczy Okręgowa Komisja Arbitrażowa w Wałbrzychu z/s w Dzierżoniowie 1974 - 1988 0 Unroll
Number of units in the group: 117
84/306/0 Urząd Gminy w Ścinawce Średniej [1972] 1973 - 1976 0 Unroll
Number of units in the group: 30
84/307/0 Vacat - Służba Polsce w Kłodzku - przeniesiony do Archiwum Państwowego we Wrocławiu 0 Unroll
Number of units in the group: 0
84/308/0 Vacat - Służba Polsce w Ząbkowicach Śląskich - przeniesiony do Archiwum Państwowego we Wrocławiu 0 Unroll
Number of units in the group: 0
84/309/0 Sąd Obwodowy w Międzylesiu [1734] 1879 - 1945 0 Unroll
Część opracowana: 1.Akta ogólne, 1901-1945, sygn.: 1-295, 2.Akta gruntowe gospodarstw chłopskich i posesji miejskich, [1786]1879-1945, sygn. 296-2292, 3.Akta gruntowe majątków ziemskich, [1786]1879-1904, sygn. 2293-2301, 4.Regulacje, zwolnienia z ciężarów, [1842]1879-1896, sygn. 2302-2328, 5.Księgi niw, [1787]1879-1945, sygn. 2329-2374, 6.Wykazy podatków od budynków, [1872]1879-1942, sygn. 2375-2463, 7.Kontrakty kupna, dzierżaw, [1817]1879-1942, sygn. 2464-2468, 8.Testamenty, [1787]1879-1945, sygn. 2469-3967, 9.Rejestry testamentów, [1835]1879-1945, sygn. 3968-3983, 10.Rejestry spraw spadkowych, 1897-1943, sygn. 3984-4005, 11.Sprawy cywilne, 1900-1943, sygn. 4006-4042, 12.Sprawy upadłości, 1928-1940, sygn. 4043-4057, 13.Sprawy karne, 1900-1943, sygn. 4058-4088, 14.Sprawy tzw. wolnej jurysdykcji, [1838]1879-1934, sygn. 4089-4123, 15.Sprawy stanu cywilnego, [1851]1879-1944, sygn. 4124-4136, 16.Sprawy opiekuńcze, 1900-1944 sygn. 4137-4146, 17.Rejestracja firm handlowych, prezmysłowych, stowarzyszeń i związków, 1895-1945, sygn. 4147-4340, 18.Protokoły sądów rozjemczych, [1857]1879-1930, sygn. 4341-4347. Number of units in the group: 5417
84/310/0 Sąd Obwodowy w Złotym Stoku [1665 - 1878] 1879 - 1945 [1965] 0 Unroll
Część I: 1.Księgi gruntowe [1742-1878] 1879 – 1945 [1963], sygn. 1-59. 2.Matrykuły dziedzicznych gospodarstw rolnych, sygn. 60-62. 3.Spisy właścicieli, 63-64. Część II: 1.Akta znajdujące się w Archiwum Państwowym we Wrocławiu (zalane w trakcie powodzi w roku 1997),sygn. 65-91. Zespół zatwierdzono na posiedzeniu Komisji Metodycznej Archiwum Państwowego we Wrocławiu w dniu 16 grudnia 2009 roku. W toku opracowania zespołu: Sąd Obwodowy w Ząbkowicach Śląskich, [1733-1878]1879-1945[1951-1965] (zespół nr 84/312), dokonano wyodrębnienia, a następnie przesunięcia do zespołu nr 84/310: Sąd Obwodowy w Złotym Stoku [1665-1878]1879-1945: 7 j.a., 0,77 mb (Przes, nr 94, 2008 r.)). Decyzja Komisji Metodycznej Archiwum Państwowego we Wrocławiu z dnia 30 grudnia 2008 roku. Number of units in the group: 91
84/311/0 Sąd Obwodowy w Radkowie [1749] 1879 - 1945 0 Unroll
1.Księgi gruntowe, [1749]1879-1945, sygn. 1-103, 2.Księga dóbr rycerskich, [1797]1879-1944, sygn. 104, 3.Akta gruntowe, [1855]1879-1930, sygn. 105, 4.Spisy właścicieli, [brak datacji], sygn. 106-108. Pierwotny rozmiar zespołu: 109j.a., 6,75 mb, w wyniku prac porządkowych (opracowania zespołu) doszło do połączenia dwóch jednostek archiwalnych w jedną jednostkę archiwalną - po zakończeniu prac porządkowych rozmiar zespołu: 108 j.a., 6,75 mb. Zespół zatwierdzony przez Komisję Metodyczną na posiedzeniu w dniu 10 grudnia 2003 roku. Number of units in the group: 108
84/312/0 Sąd Obwodowy w Ząbkowicach Śląskich [1733 - 1878] 1879 - 1945 [1951 - 1965] 0 Unroll
1. Księgi gruntowe [1733-1878] 1879 – 1945 [1951-1965] – sygn. 1-353, 2. Księgi gruntowe majątków, sygn. 354-356, 3. Matrykuły dziedzicznych gospodarstw rolnych, sygn. 357-375, 4. Księga gruntowa górnicza, sygn. 376, 5. Aneks – księgi gruntowe i hipoteczne znajdujące się w Archiwum Państwowym we Wrocławiu, sygn. 377-423. Zaspół zatwierdzono na posiedzeniu Komisji Metodycznej Archiwim Państwowego we Wrocławiu w dniu 30 grudnia 2008 roku. W toku opracowania zespołu: Sąd Obwodowy w Ząbkowicach Śląskich, [1733-1878]1879-1945[1951-1965] (zespół nr 84/312), dokonano wyodrębnienia, a następnie przesunięcia do zespołu nr 84/310: Sąd Obwodowy w Złotym Stoku [1665-1878]1879-1945: 7 j.a., 0,77 mb (Przes, nr 94, 2008 r.)). Decyzja Komisji Metodycznej Archiwum Państwowego we Wrocławiu z dnia 30 grudnia 2008 roku. W toku opracowania zespołu: Sąd Obwodowy w Ząbkowicach Śląskich, [1733-1878]1879-1945[1951-1965] (zespół nr 84/312), dokonano wyodrębnienia, a następnie przesunięcia do zespołu nr 84/319: Sąd Obwodowy w Kłodzku [1710-1878]1879-1945: 3 j.a., 0,03 mb (Przes, nr 95, 2008 r.)). Decyzja Komisji Metodycznej Archiwum Państwowego we Wrocławiu z dnia 30 grudnia 2008 roku. Number of units in the group: 423
84/313/0 Vacat - Akta miasta Ziębic - pierwotnie przeniesiony do Archiwum Państwowego we Wrocławiu, obecnie w Archiwum Państwowym we Wrocławiu Oddział Kamieniec Ząbkowicki, nr zespołu: 558 0 Unroll
Number of units in the group: 0
84/314/0 Vacat - Akta miasta Bystrzycy Kłodzkiej - pierwotnie przeniesiony do Archiwum Państwowego we Wrocławiu, obecnie w Archiwum Państwowym we Wrocławiu Oddział Kamieniec Ząbkowicki, nr zespołu: 831 0 Unroll
Number of units in the group: 0
84/315/0 Akta miasta Międzylesie powiat bystrzycki 1796 - 1889 0 Unroll
Number of units in the group: 800
84/316/0 Vacat - aktotwórca niemiecki: Kłodzka Fabryka Urządzeń Technicznych w Kłodzku - nie przejęty z Ekspozytury w Kłodzku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
84/317/0 Fabryka Wyrobów Tekstylnych w Nowej Rudzie 1925 - 1945 0 Unroll
Number of units in the group: 33
84/318/0 Sąd Obwodowy w Nowej Rudzie [1710] 1879 - 1945 0 Unroll
Number of units in the group: 7079
84/319/0 Sąd Obwodowy w Kłodzku [1723 - 1878] 1879 - 1945 [1947 - 1965] 0 Unroll
1.Sprawy Ogólne (Acta Generalia), 1833-1841, sygn. 1-3, 2.Księgi gruntowe (Grundbücher), [1725-1878] 1879 – 1945 [1948-1965], sygn. 4-482, 3.Księgi gruntowe majątków (Rittergütter Grundbücher), 1752-1942, sygn. 483-487, 4.Akta gruntowe (Grundakten), 1723-1944, sygn. 488-1418, 5.Akta gruntowe majątków (Rittergütter Grundakten), 1859-1940, sygn. 1419-1425, 6.Testamenty (Testamente), 1840-1907, sygn. 1426-1428, 7.Duplikaty ksiąg kościelnych (Duplicate der Kirchenbücher), 1859-1874, sygn. 1429, 8.Akta osobowe pracowników sądu, 1925-1927, sygn. 1430-1431. Ubytek (ub.) nr 61, 2014 rok (forma ubytku: zmiana rozmiaru, przez którą należy rozumieć zmniejszemie liczny jednostek archiwalnych na skutek ich połączenia w trakcie prowadzonych prac nad opracowaniem zespołu, zmiana metrażu na skutek ponownego obmiaru) - obejmuje 89 j.a., 1,27 mb, zaistniały stan wynika z przeprowadzonej w toku opracowania systematyzacji i scalenia akt (akt i tabel gruntowych) oraz urealnienia rozmiaru opracowanego zespołu archiwalnego. Decyzja Komisji Metodycznej Archiwum Państwowego we Wrocławiu z dnia 16 maja 2014 roku. Zespół zatwierdzony na posiedzeniu Komisji Metodycznej Archiwum Państwowego we Wrocławiu z dnia 16 maja 2014 roku. W toku opracowania zespołu: Sąd Obwodowy w Ząbkowicach Śląskich, [1733-1878]1879-1945[1951-1965] (zespół nr 84/312), dokonano wyodrębnienia, a następnie przesunięcia do zespołu nr 84/319: Sąd Obwodowy w Kłodzku [1710-1878]1879-1945: 3 j.a., 0,03 mb (Przes, nr 95, 2008 r.)). Decyzja Komisji Metodycznej Archiwum Państwowego we Wrocławiu z dnia 30 grudnia 2008 roku. Number of units in the group: 1431
84/320/0 Fabryka Celulozy i Papieru Ewald Schoeller i Spółka Filie w Młynowie i w Bardzie 1890 - 1945 0 Unroll
nazwa obcojęzyczna aktotwórcy: Schlesische Cellulose und Papierefabriken Ewald Schoeller & Co Filliale Michldorf Number of units in the group: 28
Showing 301 to 320 of 1,522 entries.