Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
84/21/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Kłodzku 1950 - 1973 [1974] 0 Unroll
Referat Ogólno-Administracyjny (sygn. 1-102), 1950-1973 [1974] - protokoły sesji MRN, uchwały MRN, akta komisji rady, posiedzenia prezydium MRN, dokumentacja skarg i wniosków, Wydział Finansowy (sygn. 103-122), 1950-1973 [1974] - plany gospodarcze, budżety, sprawozdania finansowe, Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (sygn. 123-138), 1960-1973 [1974] - plany czynów społecznych, sprawozdania statystyczne w zakresie gospodarki komunalnej, wykazy nieruchomości, numeracja nieruchomości, likwidacja cmentarzy, Referat Socjalno-Kulturalny (sygn. 139-142), 1952-1973 - sprawozdania z działalności biblioteki miejskiej, kina, plany, programy, sprawozdania w zakresie kulury, Referat Skupu (sygn. 143), 1963-1972 - sprawozdania statystyczne z realizacji obowiązkowych dostaw, Rada Zakładowa przy Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Kłodzku (sygn. 144), 1956-1971 - protokoły z posiedzeń, sprawozdania z działalności, Aneks (sygn. 145 - Studium optymalizacji rozwoju i rozmieszczenia sieci usługowej miasta Kłodzka – I etap, 1971). Przesunięcia międzyzespołowe - dokumentacja wydzielona w toku opracowania zespołu nr 7 (Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i Urząd Powiatowy w Kłodzku [1945]1950-1975 [1988]), włączona do zespołu nr 21: 2004 r., 1, Przes., 1 j.a., 0,01 mb.: jednostka archiwalna: Studium optymalizacji rozwoju i rozmieszczenia sieci usługowej miasta Kłodzka – I etap, 1971, jest przynależna do zespołu nr 21: Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Kłodzku, 1950-1973[1974]. Decyzja Komisji Metodycznej Archiwum Państwowego we Wrocławiu, z dnia 29 grudnia 2004 roku. Number of units in the group: 145
84/22/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Międzylesiu powiat bystrzycki [1947] 1950 - 1972 [2007] 0 Unroll
Number of units in the group: 206
84/23/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Radkowie powiat noworudzki 1950 - 1973 0 Unroll
1.Sprawy organizacyjne Miejskiej Rady Narodowej, 1961-1972, sygn. 1-3, 2.Sesje Miejskiej Rady Narodowej (protokoły), 1950-1972, sygn. 4-14, 3.Uchwały Miejskiej Rady Narodowej, 1965-1970, sygn. 15-16, 4.Komisje stałe Miejskiej Rady Narodowej, 1969-1972, sygn. 17-27, 5.Plany pracy Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, 1965-1972, sygn. 28, 6.Posiedzenia Prezydium Miejskiej Rady Narodowej (protokoły), 1950-1972, sygn. 29-39, 7.Uchwały Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, 1965-1972, sygn. 40-41, 8.Program wyborczy, 1969, sygn. 42, 9.Kontrole i inspekcje zewnętrzne, 1961-1962, sygn. 43-44, 10.Budżety i ich wykonanie, 1950-1965, sygn. 45-47, 11.Plany, wykazy ulic, 1964-1970, sygn. 48-49, 12. Sprawozdania, 1972-1973, sygn. 50; protokoły sesji MRN, uchwały MRN, komisje stałe MRN, plany pracy Prezydium MRN, protokoły posiedzeń Prezydium MRN, uchwały Prezydium MRN, budżety i ich wykonanie, sprawozdania. Zespół zatwierdzony przez Komisję Metodyczną Archiwum Państwowego we Wrocławiu na posiedzeniu w dniu 10 grudnia 2003 roku. Number of units in the group: 50
84/24/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Polanicy Zdroju powiat kłodzki [1949] 1950 - 1973 0 Unroll
Number of units in the group: 199
84/25/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Złotym Stoku powiat ząbkowicki [1948] 1950 - 1972 0 Unroll
Przesunięcia międzyzespołowe: -Przes. nr 103, 2010 r. - z zespołu nr 84/25 (Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Złotym Stoku powiat ząbkowicki) przesunięto do zespołu nr 84/391 (Rada Narodowa Miasta i Gminy w Złotym Stoku), w związku z przynależnością zespołową akt - 5 j.a., 0,05 mb, z lat 1973-1975. Number of units in the group: 152
84/26/0 Akta gminy Domaszków powiat bystrzycki 1945 - 1954 [1956] 0 Unroll
Część opracowana: 1.Dział ogólno-organizacyjny, 1946-1954, sygn. 1-28 (protokoły posiedzeń GRN, zebrania ciał samorządowych, protokoły kontroli), 2.Dział gospodarki gminnej, 1946-1954, sygn. 29-43 (majatek gminy i gromad, przemysł i handel, budowy, drogi i mosty), 3.Dział adminisytacyjny, 1945-1954, sygn. 44-62 (spis mężczyzn według roczników, walka z analfabetyzmem, oświata i kultura, ewidencja i ruch ludności), 4.Dział budżetowo-finansowy, 1945-1954[1956], sygn. 63-184 (preliminarze, budżety, sprawozdania rachunkowe, rejestry podatkowe, książki meldunkowe, statystyka ludnościowa i gospodarcza). Brak sygn.: 45 (zespół przyjęto z brakami w dniu 03 lipca 1992 roku z zlikwidowanej Ekspozytury w Kłodzku). Zatwierdzono na posiedzeniu Komisji Metodycznej Archiwum Państwowego we Wrocławiu w dniu 14 grudnia 2000 roku. Number of units in the group: 203
84/27/0 Akta gminy Długopole Zdrój powiat bystrzycki 1945 - 1954 0 Unroll
Część opracowana: 1.Dział ogólno-organizacyjny, 1945-1954, sygn. 1-16 (protokoły posiedzeń PGRN, sprawozdania, plany pracy komisji, protokoły sesji), 2.Dział budżetowo-finansoowy, 1945-1954, sygn. 17-27 (budżety, sprawozdania rachunkowe, sprawy podatkowe i preliminarze), 3.Dział gospodarki gminnej, 1945-1954, sygn. 28-44 (spis rolny, produkcja zwierzęca, sprawy osiedleńcze, pomoc sąsiedzka i akcja siewna), 4.Dział administracyjny, 1945-1954, sygn. 45-85 (sprawy oświatowe, wybory sołtysów, sprawy wojskowe). Zatwierdzono na posiedzeniu Komisji Metodycznej Archiwum Państwowego we Wrocławiu w dniu 14 grudnia 2000 roku. Number of units in the group: 92
84/28/0 Akta gminy Gorzanów powiat bystrzycki 1945 - 1954 0 Unroll
1.Dział ogólno-administracyjny, 1945-1954, sygn. 1-20 (protokoły zebrań sołtysów, posiedzeń GRN, komisji), 2.Dział gospodarki gminnej, 1945-1951, sygn. 21-27 (sprawy elektryfikacji, majatek gminy i gromad, sprawy przemysłu i handlu), 3.Dział administracji społecznej, 1948-1952, sygn. 28-29 (narady gromadzkie, posiedzenia PGRN). Zatwierdzono na posiedzeniu Komisji Metodycznej Archiwum Państwowego we Wrocławiu w dniu 14 grudnia 2000 roku. Number of units in the group: 29
84/29/0 Akta gminy Idzików powiat bystrzycki 1945 - 1954 0 Unroll
Część opracowana: 1.Dział ogólno-organizacyjny, 1947-1954, sygn. 1-19 (protokoły posiedzeń PGRN, komisji, plany pracy PGRN, komisji, protokoły narad sołtysów, organizacja biura), 2.Dział gospodarki gminnej, 1948-1954, sygn. 20-37 (sprawy osiedleńcze i repatriacyjne, kontraktacje i siewy, sprawy własnosci mienia, nadzór budowlany i gospodarka komunalna), 3.Dział budżetowo-finansowy, 1945-1954, sygn. 38-73 (dochody i wydatki budżetowe, preliminarze, sprawozdania rachunkowe, sprawozdania statystyczne, księgi biorcze, dziennik główny). Zatwierdzono na posiedzeniu Komisji Metodycznej Archiwum Państwowego we Wrocławiu w dniu 14 grudnia 2000 roku. Number of units in the group: 94
84/30/0 Akta gminy Lądek Zdrój powiat bystrzycki 1945 - 1954 [1956] 0 Unroll
Część opracowana: 1.Dział ogólno-organizacyjny, 1945-1954[1956], sygn. 1-84 (akta osobowe sołtysów i członków GRN, protokoły GRN, zaświadczenia, skargi i zażalenia), 2.Dział administracyjny, 1945-1954, syg. 85-151 (ewidencja i ruch ludnosci, ankiety personalne, sprawy aprowizacji, zaopatrzenia, gospodarka komunalna, opieka społeczna), 3.Dział gospodarki gminnej, 1945-1954, sygn. 152-304 (spis rolny, sprawy osiedleńcze, klasyfikacja gruntów, sprawy hodowlane i leśne, obowiązkowe dostawy), 4.Dział budżetowo-finansowy, 1947-1954[1955], sygn. 305-322 (sprawy finansowe i podatkowe). Zatwierdzono na posiedzeniu Komisji Metodycznej Archiwum Państwowego we Wrocławiu w dniu 14 grudnia 2000 roku. Brak sygn.: 16, 159 (zespół przyjęto z brakami w dniu 03 lipca 1992 roku z zlikwidowanej Ekspozytury w Kłodzku). Number of units in the group: 346
84/31/0 Akta gminy Międzylesie powiat bystrzycki 1945 - 1954 [1955] 0 Unroll
Część opracowana: 1.Dział ogólno-organizacyjny, 1945-1954, sygn. 1-56 (protokoły posiedzeń GRN, zebrań gromadzkich, plany pracy, sprawozdania, ewidencja ruchu ludności), 2.Dział gospodarki gminnej, 1945-1954, sygn. 57-111 (sprawy osiedleńcze, statystyka rolna, rejestry pomiarów, przemysł i handel), 3.Dział administracyjny, 1949-1954, sygn. 112-120 (walka z analfabetyzmem, oświata i kultura). Brak sygn.: 42, 45, 92 (zespół przyjęto z brakami w dniu 03 lipca 1992 roku z zlikwidowanej Ekspozytury w Kłodzku). Zatwierdzono na posiedzeniu Komisji Metodycznej Archiwum Państwowego we Wrocławiu w dniu 14 grudnia 2000 roku. Number of units in the group: 204
84/32/0 Akta gminy Stara Bystrzyca powiat bystrzycki 1945 - 1954 [1955] 0 Unroll
Część opracowana: 1.Dział ogólno-organizacyjny, 1945-1954, sygn. 1-26 (protokoły zebrań sołtysów, posiedzeń PGRN, protokoły sesji GRN, sprawozdania komisji, korespondencja), 2.Dział gospodarki gminnej, 1945-1954, sygn. 27-54 (majatek gminy, sprawy przemysłu i handlu, statystyka rolna, klasyfikacja gruntów, sprawy osiedleńcze), 3.Dział administracji społecznej, 1945-1954[1955], sygn. 55-121 (książki meldunkowe, ewidencja i ruch ludności, protokoły zebrań gromadzkich, walka z analfabetyzmem, kultura), 4.Dział budżetowo-finansowy, 1945-1953, sygn. 122-164 (sprawy budżetu, sprawozdania rachunkowe, księgi wydatków i dochodów, księgi sum przechodnich, rejestry podatkowe). Zatwierdzono na posiedzeniu Komisji Metodycznej Archiwum Państwowego we Wrocławiu w dniu 14 grudnia 2000 roku. Number of units in the group: 188
84/33/0 Akta gminy Stary Waliszów powiat bystrzycki 1946 - 1954 0 Unroll
Część opracowana: 1.Dział ogólno-organizacyjny, 1947-1954, sygn. 1-15 (protokoły zebrań sołtysów, posiedzeń PGRN, komisje, plany pracy, sprawozdania GRN), 2.Dział gospodarki gminnej, 1946-1953, sygn. 16-30 (sprawy przemysłu, handlu, gospodarki komunalnej, osadnictwa, klasyfikacji gruntów, współzawodnictwa, analfabetyzmu i oświaty), 3.Dział budżetowo-finansowy, 1946-1953, sygn. 31-68 (roczne sprawozdania rachunkowe, budżety, preliminarze, księgi sum przechodnich, księgi biorcze świadczeń, arkusze podatku gruntowego). Zatwierdzono na posiedzeniu Komisji Metodycznej Archiwum Państwowego we Wrocławiu w dniu 14 grudnia 2000 roku. Number of units in the group: 75
84/34/0 Akta gminy Wilkanów powiat bystrzycki 1945 - 1954 [1955] 0 Unroll
Część opracowana: 1.Dział ogólno-organizacyjny, 1945-1954, sygn. 1-24 (protokoły posiedzeń GRN, sprawy sołtysów, gromad, sprawy meldunkowe, plany pracy), 2.Dział gospodarki gminnej, 1946-1954, sygn. 25-50 (sprawy majątkowe, planowanie, statystyka rolna, akcje siewne). Brak sygn.: 36 (zespół przyjęto z brakami w dniu 03 lipca 1992 roku z zlikwidowanej Ekspozytury w Kłodzku). Zatwierdzono na posiedzeniu Komisji Metodycznej Archiwum Państwowego we Wrocławiu w dniu 14 grudnia 2000 roku. Number of units in the group: 135
84/35/0 Akta gminy Duszniki Zdrój powiat kłodzki 1945 - 1954 0 Unroll
Część opracowana: 1.Sprawy ogólno-organizacyjne, 1945-1954, sygn. 1-31 + aneks: 1a, 2a, 3a, 4a, 5a (sprawozdania sytuacyjne, protokoły kontroli, okólniki i zarządzenia, plany pracy, sprawozdania, sprawy osobowe członków rady, osadnictwo i repartiacja, ewidencja i kontrola ruchu ludności), 2.Sprawy budżetowo-finansowe, 1947-1951, sygn. 32-41 + aneks: 6a (budżety, dochody gminne, dochody obce, sprawozdania podatkowe) 3.Sprawy socjalno-kulturalne, 1945-1954, sygn. 42-45 (kultura fizyczna i zdrowie, organizacja instytucji kultury), 4.Sprawy gospodarki komunalnej, 1945-1953, sygn. 46-53 (przejmowanie nieruchomości poniemieckich, gospodarka lokalowa, drogi i place publiczne), 5.Sprawy rolnictwa, 1945-1950, sygn. 54-90 (wykazy gospodarstw, sprawy produkcji rolnej, klasyfikacja gruntów, deklaracje stanu posiadania gruntów, sprawy podatkowe), 6.Sprawy inne, 1945-1954, sygn. 91-93 (sprawy przemysłu i handlu, protokoły zdawczo-odbiorcze gospodarstw rolnych). Zatwierdzono na posiedzeniu Komisji Metodycznej Archiwum Państwowego we Wrocławiu w dniu 14 grudnia 2000 roku. Number of units in the group: 106
84/36/0 Akta gminy Kłodzko 1946 - 1954 0 Unroll
Część opracowana: 1.Sprawy ogólno-organizacyjne, 1948, sygn. 1 (sprawy osobowe członków gminy), 2.Sprawy budżetowo-finansowe, 1949, sygn. 2 (sprawozdania budżetowe), 3.Sprawy socjalno-kulturalne, 1950, sygn. 3 (akcja socjalna), 4.Sprawy rolnictwa, 1946-1953, sygn. 4-33 (osadnictwo i repatriacja, melioracja gruntów, rejestracja pomiarowo-klasyfikacyjna). Zatwierdzono na posiedzeniu Komisji Metodycznej Archiwum Państwowego we Wrocławiu w dniu 14 grudnia 2000 roku. Number of units in the group: 46
84/37/0 Akta gminy Krosnowice Kłodzkie powiat kłodzki 1945 - 1954 [1956] 0 Unroll
Część opracowana: 1.Sprawy ogólno-organizacyjne, 1946-1954, sygn. 1-12 (protokoły z narad sołtysów, sesji GRN, posiedzeń PGRN, sprawozdania GNR), 2.Sprawy budżetowo-finansowe, 1945-1953, sygn. 13-65 (budżety gminy i Zarządu Nieruchomości, sprawozdania rachunkowe, preliminarze, sprawy podatku gruntowego), 3.Sprawy oświaty i kultury, 1950-1953, sygn. 66-67 (sprawy szkół i świetlic), 4.Sprawy gospodarki komunalnej, 1950, sygn. 68 (wykaz budynków mieszkalnych), 5.Sprawy rolnictwa, 1946-1954, sygn. 69-76 (plany produkcyjne, osadnictwo, klasyfikacja gruntów, meliotacje), 6.Urząd Stanu Cywilnego, 1946-1951, sygn. 77-84 (rejestry przybywających i opuszczających gminę), 7.Sprawy inne, 1946-1949, sygn 85 (karty personalne i deklaracje członkowskie PPS, PZPR). Brak sygn.: 6, 65 (zespół przyjęto z brakami w dniu 03 lipca 1992 roku z zlikwidowanej Ekspozytury w Kłodzku). Zatwierdzono na posiedzeniu Komisji Metodycznej Archiwum Państwowego we Wrocławiu w dniu 14 grudnia 2000 roku. Number of units in the group: 385
84/38/0 Akta gminy Lewin Kłodzki powiat kłodzki 1945 - 1954 0 Unroll
Część opracowana: 1.Sprawy ogólno-organizacyjne, 1945-1954, sygn. 1-37 + aneks: 1a, 2a, 3a, 4a, 5a (przepisy i zarządzenia, sprawozdania, protokoły zebrań GRN, plany pracy, zebrania gromadzkie, narady sołtysów), 2.Sprawy budżetowo-finansowe, 1945-1954, sygn. 38-70 (sprawozdania budżetowe, sprawozdania rachunkowe, zestawienia podatkowe, rejestry wymiarowe), 3.Sprawy socjalno-kulturalne, 1949, sygn. 71 (rejestry analfabetów), 4.Sprawy gospodarki komunalnej, 1946-1948, sygn 72-74 (majątek gminy, nieruchomosci), 5.Sprawy rolnictwa, 1945-1953, sygn. 75-91 + aneks: 6a, 7a, 8a (sprawy osiedleńcze, mechanizacja rolnictwa, wykazy gospodarstw), 6.Urząd Stanu Cywilnego, 1946-1948, sygn. aneks: 9a (wykazy zgonów), 7.Sprawy inne, 1945-1954, sygn. 92-93 (akta Polskiego Związku Zachodniego, wybory samorządowe). Zatwierdzono na posiedzeniu Komisji Metodycznej Archiwum Państwowego we Wrocławiu w dniu 14 grudnia 2000 roku. Number of units in the group: 124
84/39/0 Akta gminy Polanica Zdrój powiat kłodzki 1945 - 1954 0 Unroll
Część opracowana: Sprawy ogólno-organizacyjne, 1946-1954, sygn. 1-11 (protokoły sesji GRN, protokoły posiedzeń PGRN, uchwały). Zatwierdzono na posiedzeniu Komisji Metodycznej Archiwum Państwowego we Wrocławiu w dniu 14 grudnia 2000 roku. Number of units in the group: 39
84/40/0 Akta gminy Szczytna Śląska powiat kłodzki 1945 - 1954 [1955] 0 Unroll
Część opracowana: 1.Sprawy ogólno-organizacyjne, 1945-1954, sygn. 1-11 + aneks: 1a (dokumentacja GRN i PGRN, protokoły, uchwały zebrań gromadzkich, wykazy dokumentów tozsamości), 2.Sprawy budżetowo-finansowe, 1951, sygn. 12 (okólniki i zarządzenia w sprawach finansowych, wykazy podatkowe), 3.Sprawy gospodarki komunalnej, 1947, sygn. 13 (ankiety ewidencyjne zakładów przemysłowych), 4.Sprawy rolnictwa, 1946-1953, sygn. 14-21 (sprawy osiedleńcze, produkcji rolnej, wykazy repatriantów). Brak sygn.: 1a (zespół przyjęto z brakami w dniu 03 lipca 1992 roku z zlikwidowanej Ekspozytury w Kłodzku). Zatwierdzono na posiedzeniu Komisji Metodycznej Archiwum Państwowego we Wrocławiu w dniu 14 grudnia 2000 roku. Number of units in the group: 36
Showing 21 to 40 of 1,522 entries.