Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
62/421/0 vacat - Starostwo Powiatowe w Ostrołęce - obecnie przechowuje Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
62/422/0 vacat - Powiatowa Rada Narodowa w Ostrołęce - obecnie przechowuje Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
62/423/0 Akta miasta Ostrołęki [1817-1852] 1904-1950 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
62/424/0 vacat - Akta gminy Czerwin - obecnie przechowuje Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
62/425/0 vacat - Akta gminy Goworowo - obecnie przechowuje Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
62/426/0 vacat - Akta gminy Kadzidło - obecnie przechowuje Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
62/427/0 vacat - Akta gminy Lelis - obecnie przechowuje Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
62/428/0 vacat - Akta gminy Myszyniec - obecnie przechowuje Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
62/429/0 vacat - Akta gminy Rzekuń - obecnie przechowuje Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
62/430/0 vacat - Akta gminy Troszyn - obecnie przechowuje Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
62/431/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Siedlcach [1935-1950] 1950-1973 [1973-1977] 0 rozwiń
Wydział Organizacyjno – Prawny (1950 – 1977) – 325 j.a, sygn. 1 – 303, 556 – 562, 662 – 668, 679 – 681, 686, 688, 691– 693, 710, 717-718, Wydział Finansowy (1947 – 1973) – 174 j.a., sygn. 304 – 462, 675 –678, 694 – 697, 703 – 709, 713-714, 726-729, 732-733, 736, Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (1950 – 1967)- 17 j.a., sygn. 463 – 476, 685, 689- 690, 721-723, Wydział Oświaty (1950 – 1972) – 9 j.a., sygn. 477, 495 - 500, 684, 698, Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej (1951 – 1973) – 22 j.a., sygn. 478 – 494, 501 – 502, 682, 687, 702, Wydział Spraw Wewnętrznych (1951 – 1975) - 74 j.a., sygn. 503 – 551, 719 - 720, 725 , 730, (Referat Wojskowy) (1952 – 1963) – 28 j.a., sygn. 563- 585, 699 – 700,Miejska Komisja Planowania Gospodarczego (1957 – 1973) – 80 j.a., sygn. 552 – 555, 586 – 661, Wydział Przemysłu i Handlu (1945 – 1964) – 8 j.a., sygn. 669 – 683, 701, 711 – 716, 731, 734 – 735, Wydział Komunikacji (1952- 1972) – 2 j.a, sygn. 683, 724., nab. 4734/2013 - ref. Wojskowy 3 ja.0,04 mb, nab. 4797/2013 - 84 j.a. ewidencja zakładów przemysłowych i rzemieślniczych, nab. 4884/2014 ewidencja zakładów rzemieślniczych poz. 85-103, nab. 4928/2014 - 5 j.a. 0,07 mb wywłaszczenia pod targowicę, przejmowanie budynków w zarząd państwowy, nab. 5015/2015 - koncesje na działalność gosp. Poz. 104-395, nab. 5389/2017 Liczba jednostek w zespole: 1146
62/432/0 Sąd Okręgowy w Siedlcach [akta spraw rozpatrywanych w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie jako 2 instancji] 1919-1939 0 rozwiń
Zespół z inwentarzem kartkowym i skorowidzem, akta planowane do wyłączenia do innych zespołów Wyłącznie sprawy karne od sygn. 1-4045 Liczba jednostek w zespole: 4045
62/433/0 Sąd Gminny w Siedlcach 1915-1917 [1927] 0 rozwiń
Skorowidz spraw karnych , 1915-1917, sygn.1, Repertorium spraw karnych, 1915-1917, sygn.2, Akta spraw opiekuńczych, 1916-1917 [1927], sygn.3-25 Liczba jednostek w zespole: 25
62/434/0 Sąd Powiatowy w Siedlcach 1950-1961 0 rozwiń
Zawiera : księgę przepadków Sądu Powiatowego z 1951 r., akta potrąceń finansowych na rzecz kasy zapomogowo – pożyczkowej z lat 1954 – 1961, książkę ekspedycyjną z 1953 r., wykazy i sprawozdania finansowe z 1959 r., repertorium WS Wydziału II Karnego z 1952 r., repertorium KO Wydziału Karnego z 1951 r., dziennik prezydialny z lat 1951 – 1959. Dopływy: nab. 3272/04 Skor. C -1950, 1951-52, Rep.C 1950-51, 1951-52, (4 j.a) nab. 3330/04 Akta spraw Kp 1953 - 11 j.a., Akta spraw Kad. 1952 -96 j.a. og. 107 j.a.) Nab. 3311/04 Akta spraw: C 1951 - 83 ja, C 1952 - 88 j.a. C 1953 - 4 j.a. (og.175 j.a.) nab. 3560/06 Akta spraw Co 1952 (33 j.a.), Kad 1951 (33 ja.) og. 66 j.a. 0,20 mb (spis 13/06, 19/06) nab. 3706/07 - 1521 j.a. 8,40 mb akta spraw Ns 1951, 1952 (spis do poz. 1271), Ns 1953 (spis do poz. 250) nab. 4306/11 - 2567 ja.. 14,45 mb (akta spraw Ns 1952-1956, sprawy C 1951, 1953-1957, pomoce kancelaryjne Rep. Kp 1951-1957, skor. Kg 1950-51, K 1952-1954, skor. C 1951-1955, Rep. Ns 1948-1956, Rep. Nk 1952-1954, nab. 5004/2015 akta spraw cywilnych IC, C 1957-1959, pomoce: Rep C 1952-1955, 1957-1959, skorowidze 1955, 1957-1959 Liczba jednostek w zespole: 5647
62/435/0 Sąd Pokoju w Mordach [1915-1918] 1919-1928 [1929-1932] 0 rozwiń
Zawiera pomoce kancelaryjne: repertoria i skorowidze oraz akta spraw opiekuńczych dotyczące opieki nad nieletnimi i majątkiem oraz spisu inwentarza, spraw cywilnych dotyczące podziału spadku, zwrot należności z weksli, przywrócenia zakłóconego posiadania, eksmisje, rozwiązanie umów i usunięcie z gruntu, szkody wyrządzone na polach przez zwierzęta, spraw karnych dotyczące drobnych przestępstw takich jak kradzież, przywłaszczenie, pobicie, obelgi, zakłócenie porządku publicznego. Pomoce kancelaryjne: - Dziennik korespondencji 1918-1930 Sygn. 1, Repertorium spraw opiekuńczych 1918-1927, 1928 Sygn. 2-3, Repertorium zbiorowe 1918-1932 Sygn. 4, Repertorium spraw cywilnych 1918-1919, 1919-1921, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928 Sygn. 5-14, Repertorium spraw karnych 1918-1919, 1920-1921, 1921-1922, 1922, 1923, 1923 cz. II, 1923 (od nr 1735-1830)i 1924 cz. I, 1924, 1924-1926, 1926, 1927, 1928-1929 Sygn. 15-26, Skorowidz spraw opiekuńczych 1915-1931 Sygn. 27, Skorowidz spraw cywilnych 1918-1919, 1920-1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1928 Sygn. 28-34, Skorowidz spraw karnych 1918-1919, 1920-1921, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928 Sygn. 35-42 Akta spraw: Akta spraw opiekuńczych 1919-1928 Sygn. 43-305, Akta spraw cywilnych 1921, 1924-1928 Sygn. 306-556, Akta spraw karnych 1921, 1923-1924, 1926, 1928 Sygn. 557-852 Liczba jednostek w zespole: 852
62/436/0 Sąd Pokoju w Suchożebrach 1919-1921 [1922-1924] 0 rozwiń
Zawiera pomoce kancelaryjne: repertoria oraz akta spraw: opiekuńczych dotyczące opieki nad nieletnimi i majątkiem, spisu inwentarza, spraw cywilnych dotyczące zapłaty należności za dostawy dla niemieckich władz okupacyjnych mięsa, zboża i innych produktów, podziału majątku, zwrotu należności i długów, przywrócenia zakłóconego posiadania, eksmisje, szkody wyrządzone na polach, spraw karnych dotyczące drobnych przestępstw takich jak: defraudacje, kradzież, przywłaszczenie, pobicie, obelgi, zakłócenie porządku publicznego. Pomoce kancelaryjne: - Repertorium spraw karnych 1920 Sygn. 1 Akta spraw: - Akta spraw opiekuńczych 1919-1921 Sygn. 2-12 - Akta spraw cywilnych 1919-1921 Sygn. 13-198 - akta spraw karnych 1920-1921 Sygn. 199-219 Liczba jednostek w zespole: 219
62/437/0 Sąd Pokoju w Wiśniewie [1918] 1919-1928 [1929-1932] 0 rozwiń
Zawiera pomoce kancelaryjne: repertoria i skorowidze oraz akta spraw opiekuńczych dotyczące opieki nad nieletnimi i majątkiem oraz spisu inwentarza, spraw cywilnych dotyczące podziału spadku, zwrot należności z weksli, przywrócenia zakłóconego posiadania, eksmisje, rozwiązanie umów i usunięcie z gruntu, szkody wyrządzone na polach przez zwierzęta, spraw karnych dotyczące drobnych przestępstw takich jak kradzież, przywłaszczenie, pobicie, obelgi, zakłócenie porządku publicznego. Pomoce kancelaryjne: - Repertoria 1918-1932 Sygn. 1-11 - Skorowidze 1920-1932 Sygn. 12-20 Akta spraw: - Akta spraw opiekuńczych 1919-1938, 1924-1938 Sygn. 21-247 - Akta spraw cywilnych 1919-1930 Sygn. 248-276 - akta spraw karnych 1919-1925 Sygn. 277-294 Liczba jednostek w zespole: 294
62/438/0 Sąd Pokoju w Zbuczynie 1919-1921 [1922-1927] 0 rozwiń
Zawiera pomoce kancelaryjne: repertoria i skorowidze oraz akta spraw opiekuńczych dotyczące opieki nad nieletnimi i majątkiem oraz spisu inwentarza, spraw cywilnych dotyczące podziału spadku, zwrotu należności długów z weksli, przywrócenia zakłóconego posiadania, eksmisje, szkody wyrządzone na polach, rozwiązanie umów i usunięcie z gruntów, spraw karnych dotyczące drobnych przestępstw takich jak: kradzież, przywłaszczenie, pobicie, obelgi, zakłócenie porządku publicznego. Pomoce kancelaryjne: - Repertorium spraw karnych 1920-1921 Sygn. 1, Skorowidz spraw karnych 1920-1921 Sygn. 2 Akta spraw: - Akta spraw opiekuńczych 1919-1921;1920-1927; 1921-1926 Sygn. 3-59 - Akta spraw cywilnych 1919-1921 Sygn. 60-61 - akta spraw karnych 1920-1921 Sygn. 62-63 Liczba jednostek w zespole: 63
62/439/0 Wojewódzka Rada Związków Zawodowych w Siedlcach 1975-1980 0 rozwiń
Protokóły posiedzeń plenarnych i Prezydium 1975-1980 sygn.1-10, Plany pracy 1975-1980 sygn. 11-12, Kampania sprawozdawczo-wyborcza 1976-1980 sygn.13-18, Samorząd mieszkańców 1976-1980 sygn. 19-20, narady z oddziałami terenowymi 1978-1980 sygn. 21-23, struktura organizacyjna - plany pracy 1978-1980 sygn. 24-25, 77, konkursy, obchody 1978-1980 sygn. 26, współpraca z innymi organizacjami 1975-1980 - sygn. 27-32, Komisje 1975-1980 sygn. 33, 38-39, 44, 46, 53, 72-73, Konkursy 1976-1980 sygn. 34-37, 50, działalność ideowo-wychowawcza i kulturalna 1975-1980 sygn 40-43, 45, 47- 49, Rada Kultury Fizycznej i Turystyki 1975-1980 sygn. 51-52, działalność szkoleniowa 76-1980 sygn. 54-56, budżet i sprawy finansowe, sprawozdania 1976-1980 sygn. 57-71, kontrole 1979-1980 sygn. 74-76 Liczba jednostek w zespole: 77
62/440/0 Prokuratura Powiatowa w Łukowie [1949] 1950-1975 0 rozwiń
Akta prezydialne 1950-1975: Zarządzenia prokuratora 1950-1973 sygn.1-22, Okólniki 1950- 1973 sygn.23-37, Instrukcje 1956- 1965 sygn. 38, Wyjaśnienia 1957- 1965 sygn. 45-49, Zarządzenia i instrukcje innych władz 1956-1965 sygn. 50-54, Sprawy personalne 1957- 1965 sygn. 55-63, szkolenia 1965 sygn. 64, Wizytacje 1957-1965 sygn. 65-69, kontrola i instruktaż 1957-1965 sygn. 70-75, Narady, konferencje 1959-1965 sygn. 76-80, Planowanie 1957-1965 sygn. 81-85, statystyka 1953-1974 sygn. 86-109, sprawozdania z czynności prokuratorskich 1952-1974 sygn. 110-130, współpraca z sądem 1962-1965 sygn. 131-132, Rewizje i odwołania 1962-1965 sygn. 133-134, odpisy aktów oskarżenia 1962-1965 sygn. 135-138, Kontrola orzecznictwa karno-skarbowego "No" 1957-1965 sygn. 139-147, współpraca z MO 1957-1965 sygn. 148-153, Wystąpienia z "Ds." 1962-1965 sygn. 154-156, Sprawy poufne, walka ze spekulacją, kontrola aresztów 1953-1971 sygn. 157-166, Kos (postępowania sprawdzające) 1957 sygn. 167-168, współpraca z innymi władzami 1959-1965 sygn. 169-172, składnica akt 1958-1965 sygn. 173-175, dowody rzeczowe 1958 sygn. 176, korespondencja, sprawy różne 1962-1965 sygn. 177-181, Akta spraw Prokuratora Sądu Okręgowego w Lublinie Oddział Zamiejscowy w Białej Podlaskiej z lat 1949-1950 sygn. 182-226, Pomoce: Repertoria 1951-1975 : Rep. Prez., Ds., Ko, R, Ro, No, W, Kpp, Cp, Co, Sk1951-1975 sygn. 227-310, Skorowidze [1949] 1950-1975 sygn. 309-348, Wykazy [1949] 1950-1973 sygn. 349-361 nab. 3755/2008 - 23 ja.. 0,20 mb z lat 1960-1975, sygn.362-384, nab. 4368/2011 - 5 j.a 0,20 mb Rep. W 1960-62, Współpraca z MO 1964, Pisma okólne 1969, Rep. Drz 1973-76, Rep. Prez.1975-1976, sygn.385-389, sprawozdania okresowe 1968-1969, sygn. 390, instrukcje, listy obecności, szkolenia, sprawy biegłych, dowody rzeczowe, druki, formularze, wokandy 1955-1965, sygn.391-452 Liczba jednostek w zespole: 452
Wyświetlanie 421 do 440 z 1 973 wpisów.