Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
62/581/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Jabłonnie Lackiej powiat Sokołów Podlaski 1959-1972 0 rozwiń
1. Plany pracy 1961-1962 sygn. 1, 2. Protokóły sesji GRN 1961-1972 sygn. 2-18, 3. Protokóły posiedzeń komisji 1961-1972 sygn. 19-57, 4. Protokóły posiedzeń Prezydoium 1961-1971 sygn. 58-68, 5. Zebrania wiejskie 1961-1972 sygn. 69-79, 6. Plany gospodarcze 1964-1972 sygn. 80, 7. Protokóły kontroli 1959-1972 sygn. 81-84, 8. Budżet sprawozdania budżetowe 1963-1972 sygn. 85-97, 9. Realizacja czynów społecznych 1969-1970 sygn. 98, Księga pamiątkowa czynu kongresowego na V kongres ZSL 1968 sygn.99, Wręczenie sztandaru dla GK ZSL Jabłonna Lacka na 25-lecie PRL 1969 sygn.100 Liczba jednostek w zespole: 100
62/582/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Jakubowie powiat Mińsk Mazowiecki 1826-1917 [1940] 6547 rozwiń
Cz. 1 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1826-1865 sygn. 1-40, Alegata 1826-1830, 1832-1835, 1837-1849 sygn. 41-62, Alegata 1859-1860 sygn. 63-65; Cz. 2 Akta UMZ 1866-1879 sygn. 66-79 (14j.a.), Alegata 1873 sygn 80 ( 1j.a.), Cz. 3 [23 j.a. 0,41 mb] Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1880-1900 sygn. 81-101 (21j.a.), Alegata 1897-1898 sygn. 102-103 (2j.a.), alegata 1879, 1908, 1940 sygn. 104-106, akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1901-1917 sygn. 107-122, 139, alegaty z lat 1851, 1857, 1861, 1864-1866, 1870, 1872, 1874-1878, 1880, 1886, fragmenty alegat z lat 1893-1919 sygn. 123-138 Liczba jednostek w zespole: 139
62/583/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Jeruzalu powiat Mińsk Mazowiecki 1826-1917 3827 rozwiń
Cz. 1 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1826-1830, 1832-1849, 1851-1865 sygn. 1-38, cz. 2 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1866-1879 sygn. 39-52 (14 j.a.), akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1850 sygn. 53, Cz. 3 [21 j.a. 0,30 mb] Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1880-1900 sygn. 54-74, Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1901-1911 sygn. 75-85, dokumenty do akt małżeństw 1875, 1887-1908 sygn. 86-108, akta zbiorowe 1908 [1970] sygn. 109, dokumenty do akt małżeństw 1910-1911 sygn.110-111, akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1912-1915 sygn. 112, 114-116, 121-122, dokumenty do akt małżeństw 1912-1914, 1916-1917 sygn. 113, 117-120 Liczba jednostek w zespole: 122
62/584/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Cegłowie powiat Mińsk Mazowiecki 1826-1917 4037 rozwiń
Cz. 1 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1826-1854 sygn. 1-29, Akta zgonów 1854 sygn. 30, Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1855-1865 sygn. 31-41 (og.41 j.a.), Alegata 1828, 1837-1865 sygn. 42-71 (30 j.a.), Cz.2 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1866- 1880 sygn. 72-80 (9 j.a.), Alegata 1866-1875 sygn. 81-90 (10 j.a.), Alegata 1867- 1880 sygn. 91-94 (4 j.a.), Cz. 3 [30 j.a. 0,33 mb] Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1881-1900 sygn. 95-109 (księgi zawierają wklejone alegata z lat 1881, 1890-1892, 1895), Alegata 1882-1889 sygn. 110-117 (18 j.a.), Alegata 1893-1894 sygn. 118-119 (2 j.a.), Alegata 1896-1900 sygn. 120-124 (5 j.a.), akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1901-1904, 1905-1914 sygn. 125-128, 130-135, 137, 139, 141, 143 dokumenty do akt małżeństw 1901, 1910-1914 sygn.129, 136, 138, 140, 142, 144 [alegata z lat 1902-1905 oprawione wraz z księgami], akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1915-1917 sygn. 145, 148-149, alegata 1915-1917 sygn. 146, 147, 150 Liczba jednostek w zespole: 150
62/585/0 Akta stanu cywilnego gminy Kołbiel powiat Mińsk Mazowiecki 1810-1825 1504 rozwiń
księgi urodzeń, małzeństw, zgonów 1810-1825, księga zapowiedzi 1822, dokumenty do akt małżeństw 1816-1825 Liczba jednostek w zespole: 29
62/586/0 Akta stanu cywilnego gminy Wiśniew powiat Mińsk Mazowiecki 1810-1825 657 rozwiń
Księgi UMZ z lat 1810-1825 r. 15 j.a. sygn. 1-15. Alegata z lat 1810-1825 r. 15 j.a. sygn. 16-30. Liczba jednostek w zespole: 30
62/587/0 Akta stanu cywilnego gminy Stanisławów powiat Mińsk Mazowiecki 1810-1825 630 rozwiń
Księgi UMZ z lat 1810-1825r. 15 j.a. sygn. 1-15, alegaty 1812-1815, 1816, 1818-1820, 1822, 1823, 1825 sygn. 16-23 (nab. 2430/97; 8 j.a. 0,16 mb) Liczba jednostek w zespole: 23
62/588/0 Akta stanu cywilnego gminy Siennica powiat Mińsk Mazowiecki 1810-1825 1190 rozwiń
Księgi UMZ z lat 1810-1819 r. (9 j.a.) sygn. 1-9, 1821-1825 r. 5 j.a. sygn. 10-14, alegaty 1815-1825 sygn. 15-25 Liczba jednostek w zespole: 25
62/589/0 Akta stanu cywilnego gminy Pustelnik powiat Mińsk Mazowiecki 1810-1825 550 rozwiń
Księgi UMZ z lat 1810-1811,( 1 j.a)., sygn. 1, 1817-1825 sygn. 2-10, Alegata z lat 1810-1811, (1 j.a.), sygn. 11, 1817-1825,( 9 j.a.) sygn. 12-20 Liczba jednostek w zespole: 20
62/590/0 Powiatowy Inspektorat Statystyczny w Siedlcach [1951-1961] 1962-1975 0 rozwiń
Plany pracy i plany opracowań statystycznych 1967-1972, sygn. 1-3, Materiały statystyczne w układzie chronologicznym 1951-1975, sygn. 4-389 akta doinwentaryzowane 3. Zarządzenia rzeczoznawcy, instrukcje 1974-1975 sygn. 390-398 4. Wyniki narodowego spisu powszechnego z lat 1960-1965, 1970, 1974 sygn. 399-441 Liczba jednostek w zespole: 441
62/591/0 Powiatowy Inspektorat Statystyczny w Węgrowie [1947-1961] 1962-1975 0 rozwiń
Akta odziedziczone z lat 1947-1961 sygn. 1-4, 77-81, 205-208, 220, 225-227, Referat społeczny 1962-1975 sygn. 5-76, Referat gospodarczy 1962-1975 sygn. 82-204, 209-219, akta doinwentaryzowane w 2007 roku spis czerwcowy 1974 sygn. 228-233, rzeczoznawcy 1975 sygn. 234 notatka w sprawie postepowania z materiałami archiwalnymi 1975 sygn. 235, inspekcje GUS 1975 sygn. 236, Narodowy spis powszechny 1960 sygn. 237 Liczba jednostek w zespole: 237
62/592/0 vacat - Powiatowy Inspektorat Statystyczny w Rykach - przekazany do Archiwum Państwowego w Warszawie Oddział w Otwocku zespół 78/377/0 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
62/593/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Sabniach powiat Sokołów Podlaski 1960-1972 0 rozwiń
Protokóły z sesji i posiedzeń PGRN 1972 sygn.1, Budżet gromady 1964-1972 sygn.2-10, Sprawozdawczość budżetowa 1969-1971 sygn. 11-12 (zawartość na podstawie karty A z 4.03. 2002r M. Niedziółka), nab. 4699/2013 2 ja. 0,01 mb przekazanie znaków geodezyjnych pod ochronę 1960-1972, kosztorys na budowę siedziby PGRN 1966 Liczba jednostek w zespole: 14
62/594/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Trzebieszowie powiat Łuków [1820] 1862, 1871-1915 6685 rozwiń
Cz.1 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1871-1879 sygn.1-7,12,13 (9j.a.), Skorowidz urodzonych 1877 sygn. 8 (1 j.a.), Alegaty do aktów małżeństw 1869, 1870, 1873-1879 sygn.9-11, 14-19 (9j.a.), Cz.2 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów (duplikaty) 1880-1900 sygn. 20-40 (21j.a.), Alegaty do aktów małżeństw 1880,1882, 1884-1887, 1889,1891-1893, 1895-1900 sygn. 41-56 (16 j.a), akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1901-1915 sygn. 57-68, 82-84, alegaty 1834, 1862 (zawiera także alegatę z parafii Stanin z 1896r.), 1901-1908, 1910-1911, 1914 sygn. 69-80, 85, akta zapowiedzi 1820 sygn. 81 Liczba jednostek w zespole: 85
62/595/0 Królewsko-Polski Sąd Pokoju w Trojanowie 1917-1918 0 rozwiń
Schemat inwentarza -Akta sprawy opiekuńczej nad majątkiem pozostałym [we wsi Skruda] po śmierci Franciszka Kalaty ze Skrudy [gm.Trojanów] 1917-1918 sygn. 1 (1 j.a.) [spadkobiercami ww. majątku są Marianna Jaworska, Adam Kalata, Marianna Zalewska, Wiktoria Bogusz, ww. zam.Józefów, gm.Żelechów, Józef Kalata, zam.Władysławów, gm.Żelechów, Jan Kalata, zam.os i gm. Łaskarzew, Władysław Kalata, zam.Mroków, gm.Sobolew, Stanisława Koślacz, zam.Fiukówka, gm.Radoryż Liczba jednostek w zespole: 1
62/596/0 Sąd Pokoju w Żelechowie 1921-1928 0 rozwiń
Sygn. 1. Spis ksiąg, repertoriów, zeszytów, akt i skorowidzów 1921 (1j.a.), Sygn. 2 Akta sprawy cywilnej 1926-1928 (1j.a.), nab. 4439/2012 (1 j..a 0,10 mb) rejestr spraw rejestrowego zastawu rolnego 1928 Liczba jednostek w zespole: 3
62/597/0 Sąd Grodzki w Żelechowie [1941-1943] 1944-1950 [1953] 0 rozwiń
Wydział Cywilny Akta spraw cywilnych rozpatrywanych w trybie postępowania ogólnego 1942-1949 sygn.1-2, Repertorium Co (postępowanie polubowne) 1947-1949, Repertorium E (sprawy egzekucyjne) 1948-1949 sygn. 4, repertorium O (opiekuńcze nad małoletnimi i ubezwłasnowolnionymi) 1946-1947 sygn. 5, Repertorium Sp (sprawy spadkowe) 1948-1949 sygn. 6, Skorowidz C spraw cywilnych 1944-1949 sygn. 7, Wydział Karny Repertorium Kg dla spraw karnych 1941-1949 sygn. 8-10, repertorium Ko w sprawach karnych ogólnych 1948-1949 sygn.11, Skorowidz Kg wg nazwisk stron 1945-1949 sygn.12, nab. 3899/09 - 257 j.a. (spis nr 17) Pomoce 6 j.a. Rep. Ns 1947,1948-1949, Rep. Op. 1946-1947, Rep. Zg. 1946-1947, 1948-1949, księga zarządzeń 1948-1949, akta spraw: Co 1946, C 1946,1947, 1948, 1949 (tylko 2) Zg. 1946, 1947, 1949, Ns. 1947, 1948, 1949, Sp. 1947, 1948, 1949, op. 1948 Liczba jednostek w zespole: 269
62/598/0 Sąd Grodzki w Sobolewie 1932-1939 [1951] 0 rozwiń
Akta spraw „C” akta spraw cywilnych rozpoznawanych w trybie postępowania ogólnego 1932-1939 sygn.1-96, sygn.119-272 „E”akta egzekucyjnych nie wyłączając spraw na czynności komorników 1937-1939 sygn.97-106, „N” akta spraw wytaczanych w trybie postępowania nakazowego i upominawczego 1937-1938 sygn.107-108 „Op” akt spraw o ustanowienie opieki i nadzór nad nią 1935 sygn.109 Pomoce kancelaryjne Skorowidz E 1933-1934,Co1948-1952, sygn. 110, Skorowidz C 1938, sygn. 111, Repertorium N 1934-1936, sygn. 112 Repertoria C 1936-1939, sygn. 113-117, Repertorium Co,1936-1938, sygn. 118 Liczba jednostek w zespole: 272
62/599/0 Sąd Grodzki w Garwolinie [1936] 1940-1944 [1945-1948] 0 rozwiń
Wydział Cywilny „C” sprawy rozpoznawane w trybie postępowania ogólnego (1936-1939)1940-1944 sygn. 1-107, 276-297 „Co” sprawy wytaczane w związku z postępowaniem polubownym 1941 sygn. 108, „E” sprawy egzekucyjne, nie wyłączając skarg na czynności komornika 1942 sygn.109, Wydział Karny: Kg. sprawy karne, w których wniesiono akt oskarżenia do sądu grodzkiego 1940-1944 sygn. 110-128, 298-305, Doinwentaryzowanie w 2005r. 147j.a. 0,42mb. (akta odnalezione i 3j.a. z nabytku 3328/2004) Skorowidz Kg. 1943-1944 [1945-1948] sygn.129 (1j.a.), Wydział cywilny: Skorowidz C 1941-1944 [1945-1946] sygn.130 (1j.a.) Repertorium C 1940-1941 sygn.131 (1j.a.), Akta spraw cywilnych C 1940-1944[1947] sygn.132-265 (134j.a.), Akta spraw Co 1940-1943 sygn.266-275 (10j.a.), W 2007r doinwentaryzowano 30 j.a. Sygn. 276-305, nab. 4448/2012 - 1j..a 0,01 mb skorowidz komornika Stanisława Jastrzębskiego 1941-1942 Liczba jednostek w zespole: 306
62/600/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Wojcieszkowie powiat Łuków 1868-1916 4337 rozwiń
Cz.1 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów (duplikaty) 1868-1879 sygn.1-12, Alegaty do aktów małżeństw 1868-1879 sygn. 13-24 Cz. 2 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów (duplikaty) 1880-1892,1894-1900 sygn. 25-44, Alegaty do aktów małżeństw 1880,1882-1892,1894-1899 sygn. 45-62,akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1901-1906, 1908-1911, 1914 sygn. 63-72, 82, alegaty 1901-1906, 1908-1910, 1914-1916 sygn. 74-81, 83-85 [brak ksiąg z lat 1912-1913, 1915-1916] Liczba jednostek w zespole: 85
Wyświetlanie 581 do 600 z 1 973 wpisów.