Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
84/381/0 Akta gminy Kudowa Zdrój powiat kłodzki 1925 - 1942 0 Unroll
Number of units in the group: 2
84/382/0 Urząd Gminy w Lewinie Kłodzkim [1972] 1973 - 1976 0 Unroll
Number of units in the group: 28
84/383/0 Gminna Rada Narodowa w Lewinie Kłodzkim 1973 - 1976 0 Unroll
Przesunięcia międzyzespołowe - dokumentacja wydzielona w toku opracowania zespołu nr 7 (Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i Urząd Powiatowy w Kłodzku [1945]1950-1975 [1988]), włączona do zespołu nr 383: 2004 r., 8, Przes., 2 j.a., 0,02 mb.: jednostki archiwalne: Protokoły sesji Gminnej Rady Narodowej w Lewinie Kłodzkim, 1973-1975, 1j.a.; Protokoły posiedzeń Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Lewinie Kłodzkim, 1974-1975, 1j.a., są przynależne do zespołu nr 383: Gminna Rada Narodowa w Lewinie Kłodzkim, 1973-1976. Decyzja Komisji Metodycznej z dnia 29 grudnia 2004 roku. Number of units in the group: 19
84/384/0 Fabryka Wiecznych Piór "Haro" w Ząbkowicach Śląskich 1927 - 1944 0 Unroll
Number of units in the group: 2
84/385/0 Fabryka Wiecznych Piór "Haro" w Ząbkowicach Śląskich 1945 - 1946 0 Unroll
Number of units in the group: 3
84/386/0 Fabryka Aparatów Elektrycznych pod Zarządem Państwowym w Rankowie (Krosnowice) 1945 - 1947 0 Unroll
Number of units in the group: 2
84/387/0 Państwowa Wytwórnia Urządzeń Teletechnicznych w Ząbkowicach Śląskich 1945 - 1948 0 Unroll
Number of units in the group: 5
84/388/0 Fabryka Telefonów T-6 w Ząbkowicach Śląskich 1947 - 1949 0 Unroll
Number of units in the group: 3
84/389/0 Vacat - Zakłady Wytwórcze Aparatury Precyzyjnej A-63 w Ząbkowicach Śląskich - włączony do zespołu nr 390: Fabryka Aparatów Elektrycznych "FAEL" w Ząbkowicach Śląskich 0 Unroll
Number of units in the group: 0
84/390/0 Fabryka Aparatów Elektrycznych "FAEL" w Ząbkowicach Śląskich 1945 - 1996 [2004] 0 Unroll
dawna nazwa: Zakłady Wytwórcze Aparatury Precyzyjnej A-18 w Ząbkowicach Śląskich. Number of units in the group: 1193
84/391/0 Rada Narodowa Miasta i Gminy w Złotym Stoku 1973 - 1990 0 Unroll
Nabytki - rok 2010: -Nab. nr 1912, 2010 r. (2 j.a., 0,02 mb) - dokumentację przekazał Urząd Miejski w Złotym Stoku, -Nab. nr 1925, 2010 r. (13 j.a., 0,00 mb) - dokumentacja wydzielona w toku opracowania zespołu nr 84/391 (Rada Narodowa Miasta i Gminy w Złotym Stoku), w wyniku systematyzacji akt; zatwierdzono na posiedzeniu Komisji Metodycznej AP Wrocław w dniu 17 grudnia 2010 r. Przesunięcia międzyzespołowe - rok 2010: -Przes. nr 103, 2010 r. - z zespołu nr 84/25 (Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Złotym Stoku powiat ząbkowicki) przesunięto do zespołu nr 84/391 (Rada Narodowa Miasta i Gminy w Złotym Stoku), w związku z przynależnością zespołową akt - 5 j.a., 0,05 mb, z lat 1973-1975, -Przes. nr 106, 2010 r. (2 j.a., 0,02 mb) - dokumentacja wyodrębniona w toku porządkowania akt zespołu: Rada Narodowa Miasta i Gminy w Złotym Stoku (zespół nr 84/391), w związku z przynależnością zespołową (akta stanowiące osobny zespół aktowy), zarejestrowana w bazie danych SEZAM jako nowy zespół pod numerem 84/1396 - Komisja Wyborcza Miasta i Gminy w Złotym Stoku - wybory do Wojewódzkiej Rady Narodowej w Wałbrzychu i Rady Narodowej Miasta i Gminy w Złotym Stoku, rok 1976, 1978, 1984; zatwierdzono na posiedzeniu Komisji Metodycznej AP Wrocław w dniu 17 grudnia 2010 r. Stan pierwotny zespołu (przed przystapieniem do opracowania w 2010 roku): 70 j.a., 1,20 mb, Nabtyki w roku 2010 (przyjęcie akt, wydzielenie w czasie opracowania akt): 15 j.a., 0,02 mb, Przesunięcie akta w związku z przynależnością zespołową - do zespołu 84/391: 5 j.a., 0,05 mb, Wydzielenie akt obcych zespołowo i przesunięcie do innego zespołu (84/1396): 2 j.a., 0,02 mb. Wyliczenie: 70 j.a. + 15 j.a. + 5 j.a. - 2 j.a. = 88 j.a.; 1,20 mb + 0,02 mb + 0,05 mb - 0,02 mb = 1,25 mb. Zawartość zespołu: 1.Sesje Rady Narodowej Miasta i Gminy, 1973-1990, sygn. 1-28, 2.Prezydium Rady Narodowej Miasta i Gminy, 1973-1990, sygn. 29-47, 3.Komisje Rady Narodowej Miasta i Gminy, 1973-1990, sygn. 48-81, 4.Komitet Kontroli Społecznej, 1978-1982, sygn. 82, 5.Samorząd Mieszkańców miasta i wsi, 1973-1980,1984-1987, sygn. 83-87, 6.Skład osobowy Rady Narodowej Miasta i Gminy, 1978-1983, sygn. 88. Zespół zatwierdzony na posiedzeniu Komisji Metodycznej Archiwum Państwowego we Wrocławiu w dniu 17 grudnia 2010 r. Number of units in the group: 88
84/392/0 Urząd Miasta i Gminy w Złotym Stoku [1963] 1973 - 1990 0 Unroll
Nabytki - rok 2010: -Nab. nr 1913, 2010 r. (62 j.a., 0,70 mb) - dokumentację przekazał Urząd Miejski w Złotym Stoku, -Nab. nr 1926, 2010 r. (11 j.a., 0,00 mb) - dokumentacja wydzielona w toku opracowania zespołu nr 84/392 (Urząd Miasta i Gminy w Złotym Stoku), w wyniku systematyzacji akt; zatwierdzono na posiedzeniu Komisji Metodycznej AP Wrocław w dniu 17 grudnia 2010 r. Stan pierwotny zespołu (przed przystapieniem do opracowania w 2010 roku): 77 j.a., 0,43 mb, Nabtyki w roku 2010 (przyjęcie akt, wydzielenie w czasie opracowania akt): 73 j.a., 0,70 mb. Wyliczenie: 77 j.a. + 73 j.a. = 150 j.a.; 0,43 mb + 0,70 mb = 1,13 mb. Zawartość zespołu: 1.Referat Społeczno Administracyjny, Kultury, Zdrowia, Zatrudnienia i Spraw Obronnych,1973-1990, sygn. 1-31, 2.Referat Finansowo – Budżetowy i Planowania, 1973-1990, sygn. 32-80, 3.Referat Budownictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska, 1974-1989, sygn. 81-88, 4.Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Komunikacji, 1977-1978,1986-1990, sygn. 89-90, 5.Referat Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej, 1978-1981, sygn. 91-92, 6.Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami, [1963]1973-1990, sygn. 93-149, 7.Rada Zakładowa Urzędu Miasta i Gminy, 1977-1981, sygn. 150. Zespół zatwierdzony na posiedzeniu Komisji Metodycznej Archiwum Państwowego we Wrocławiu w dniu 17 grudnia 2010 r. Number of units in the group: 150
84/393/0 Vacat - Zarząd Gminy w Pszennie - nie odnaleziony w czasie skontrum 0 Unroll
Number of units in the group: 0
84/394/0 Gminna Rada Narodowa w Ząbkowicach Śląskich 1973 - 1975 0 Unroll
Number of units in the group: 14
84/395/0 Rada Narodowa Miasta i Gminy w Ząbkowicach Śląskich [1974] 1975 - 1990 0 Unroll
Number of units in the group: 149
84/396/0 Komunalna Kasa Oszczędności w Ząbkowicach Śląskich 1945 - 1950 0 Unroll
Number of units in the group: 13
84/397/0 Huta Szkła Kryształowego "Violetta" w Stroniu Śląskim 1945 - 1995 [2000] 0 Unroll
Number of units in the group: 1569
84/398/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Stroniu Śląskim powiat bystrzycki [1952] 1954 - 1972 0 Unroll
Number of units in the group: 53
84/399/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Stroniu Śląskim powiat bystrzycki [1960] 1967 - 1972 0 Unroll
Number of units in the group: 56
84/400/0 Gminna Rada Narodowa w Stroniu Śląskim 1946 - 1954 0 Unroll
1.Sesje Gminnej Rady Narodowej, 1946-1950, sygn. 1-2. 2.Prezydium Gminnej Rady Narodowej, 1946-1954, sygn. 3-4. 3.Sprawozdania z działalności Gminnej Rady Narodowej, 1947, sygn. 5. 4.Plany i sprawozdania finansowe, 1947-1950, sygn. 6-10. 5.Zebrania wiejskie, 1952-1954, sygn. 11. 6.Nieruchomości i grunty rolne z terenu gminy,1950, sygn. 12. Zespół zatwierdzono na posiedzeniu Komisji Metodycznej Archiwum Państwowego we Wrocławiu w dniu 27 marca 2013 roku. Decyzją Komisji Metodycznej wcześniejszą nazwę zespołu (Akta gminy Stronie Śląskie powiat bystrzycki), zmieniono na: Gminna Rada Narodowa w Stroniu Śląskim. Number of units in the group: 12
Showing 381 to 400 of 1,522 entries.