Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
62/661/0 Wojewódzki Komitet Frontu Jedności Narodu w Siedlcach 1975-1982 0 rozwiń
1. Protokóły z posiedzeń plenarnych 1975-1981 sygn. 1-7 2. Dokumenty z działalności komitetów gminnych FJN 1975-1981 sygn. 8-67 ( Adamów, Bielany, Borowie, Cegłów, Ceranów, Dębe W, Dobre, Garwolin, Grębków, Górzno, Jabłonna Lacka, Jadów, Jakubów, Kłoczew, Kołbiel, Korczew, Korytnica, Kosów Lacki, Kotuń, Krzywda, Latowicz, Liw, Łuków, Maciejowice, Miedzna, Miastków, Mińsk Maz, Mokobody, Mrozy, Osieck, Paprotnia, Parysów, Pilawa, Poswietne, Przesmyki, Repki, Sabnie, Sadowne, Sokołów Podlaski, Serokomla, Siedlce, Siennica, Skórzec, Sobienie Jeziory, Sobolew, Stanin, Stanisławów, Sterdyń, Stoczek Węgrowski, Strachówka, Suchożebry, Trojanów, Trzebieszów, Wierzbno, Wilga, Wiśniew, Wodynie, Wojcieszków, Wola Mysłowska, Zbuczyn) 3. Dokumenty z działalności miejskich komitetów FJN sygn. 1975-1981 sygn. 68-73 (Garwolin, Łuków, Mińsk Maz, Sokołów Podlaski, Siedlce, Węgrów) 4. Dokumenty z działalności miejsko-gminnych komitetów FJN 1975-1981 sygn. 74-79 ( Kałuszyn, Łaskarzew, Łochów, Mordy, Stoczek Łukowski, Żelechów) 5. Wojewódzka Rada Kobiet ( protokóły, plany pracy) 1975-1981 sygn. 80 6. Wojewódzki Zespół ds. Indywidualnej Profilaktyki Społecznej 1977-1981 sygn. 81 7. Wojewódzki Komitet ds. Kultury Moralnej i Obyczajowości Obywatelskiej 1977-1980 sygn. 82 8. Dokumenty z działalności Wojewódzkiego Komitetu Obchodów Międzynarodowego Roku Inwalidów 1980-1982 sygn. 83 9. Dokumenty z obchodów Międzynarodowego Roku Dziecka 1978-1980 sygn. 84 10. Instrukcja Kancelaryjna FJN 1975-1980 sygn. 85 11. Zebrania Prezydium 1975-1982 sygn. 86-91 12. Miesięczne sprawozdania finansowe z listami płac 1979-1982 sygn. 92-102 Liczba jednostek w zespole: 102
62/662/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Latowiczu powiat Mińsk Mazowiecki 1955-1972 0 rozwiń
Plany pracy rady i prezydium 1965-1970 sygn. 1-2, protokoły z sesji rady 1955-1972 sygn. 3-16, protokoły komisji 1958-1972 sygn. 17-30, protokoły posiedzeń prezydium 1958-1972 sygn. 31-49, zebrania wiejskie 1960-1972 sygn. 50-56, normatywy kancelaryjne 1968 sygn. 57, plany gospodarcze – sprawozdania 1964-1972 sygn. 58-61, kontrole 1964-1972 sygn. 62-67, planowanie budżetu 1971 sygn. 68. [ Dopływ 19 j.a. 1955-1972 ] Liczba jednostek w zespole: 87
62/663/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kołbieli powiat Mińsk Mazowiecki 1960-1973 0 rozwiń
1. Protokóły z sesji 1960-1972 sygn. 1-8, 2. Protokóły posiedzeń Prezydium 1960-1972 sygn. 9-16, Protokóły sesji 1966-1971 sygn. 17-22, Protokóły prezydium z lat 1965-1968 sygn. 23-25, Budżety 1971-1972 sygn. 26-27, Kontrole 1968-1973 sygn. 28 Liczba jednostek w zespole: 28
62/664/0 vacat - Akta gminy w Dobrem powiat mińskomazowiecki - nie odnaleziono w czasie skontrum 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
62/665/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Dobrem powiat Mińsk Mazowiecki 1954-1972 0 rozwiń
Protokóły z sesji GRN 1954-1 972 sygn. 1-17, Protokóły posiedzeń komisji 1961-1972 sygn. 18-34, Protokóły posiedzeń Prezydium 1955-1972 sygn. 35-50, Zebrania wiejskie 1964-1972 sygn. 51-55, Plan gospodarczy. Program rozwoju gromady 1962-1972 sygn. 56-62, Protokóły kontroli 1963- 1968 sygn. 63-67, sprawy pracownicze 1968-1970 sygn. 68 Liczba jednostek w zespole: 68
62/666/0 Akta gminy Radoryż powiat Łuków 1871-1954 0 rozwiń
Akta do 1945r w układzie chronologicznym 1871-1945 sygn.1-10 (akta policji prostej 1871, sprawy sądowe 1896, 1894, księga postanowień rady gminy 1920-1932, księga sum pozabudżetowych 1936-1945, rozkład podatku 1939, ksiega kasowa 1943-1945) dział ogólno-organizacyjny 1944-1954 sygn. 11-21, Dział finansowo-budżetowy 1944-1954 sygn. 22-74, Dział gospodarki gminnej 1949 sygn. 75, Dział administracyjny 1947-1954 sygn. 76-80, Wykazy mieszkańców Fiukówka, Huta, Kożuchówka, Krzywda, Laski, Patok Nowy i Stary, Radoryż Kościelny, Radoryż Smolany, Wielgolas, Budki, Cisownik, Drozdak 1953 sygn. 71-93, Dokumenty do akt stanu cywilnego 1947-1954 sygn. 94-106, Dział administracyjny (sprawy budowlane) 1948 sygn. 107, Protokóły posiedzeń GRN 1951 sygn. 110, Budżet 1949-1950 sygn.111, Rejestr podatku gruntowego 1948 sygn.112, rejestr gospodarstw 1950 sygn.113, Sprawy wyznaniowe 1946 sygn.114 Uwaga: Brak 10 jednostek: wykreślone sygnatury: 34-39, 108-109. W czasie skontrum w 1996r stwierdzono brak sygn.44-45. W 2008r inwentarz uzupełniono: skorowidze i księgi ludności wsi Krzywda (2 j.a.) , Fiukówka, Wielgolas, Radoryż Smolany (2 ja.), Kożuchówka 1890-1930 sygn. 115-121, Obligacje pożyczki narodowej wykupione przez sołectwa i Kasę Zapomogowo-Pożyczkową w Radoryżu 1934-1936 sygn.122 Liczba jednostek w zespole: 112
62/667/0 Akta gminy Tuchowicz powiat Łuków 1880-1954 0 rozwiń
Dział ogólno-organizacyjny; uchwały rady gminy, sprawy personalne, nadzór 1920-1944 sygn.1-10, Dział finansowo-budżetowy; budżety, ksiegi kasowe, rejestry podatku 1928-1944 sygn11-90, Dział gospodarki gminnej: drogi publiczne, oswiata, zdrowie, opieka społeczna, rolnictwo 1938-1943 sygn. 91-115, Dział administracyjny 1880-1954 sygn. 116-160, (w tym ewidencja ludności, księgi ludności wsi 1880-1944 sygn.116-144), Dział ogólno-organizacyjny: protokóły GRN, Komisji,plany pracy, sprawozdania, akta personalne, inspekcje 1946-1954 sygn.161-211, Dział Finansowo-Budżetowy 1947-1953 sygn. 212, 225, Dział administracyjny 1948-1953 sygn.226-235, Rejestry szarwarków 1949-1953 sygn.236-246, Akta różne dopisane w 1961r 1942-1954 sygn.247-250 Liczba jednostek w zespole: 235
62/668/0 Akta gminy Gołąbki powiat Łuków 1872-1954 0 rozwiń
1.Akta do 1918r: 1904 sygn.1, 2. Dział finansowo-budżetowy-rejesrty podatkowe 1928-1945 sygn.2-61, 3. Dział gospodarki gminnej: spis gospodarstw rolnych, weterynaria i hodowla, handel i przemysł, drogi i place, opieka społeczna, bezrobotni, opieka zdrowotna 1931-1945 sygn. 62-68, brak sygn. 65, 4. Dział administracyjny: wykazy zaślubionych, zmarłych , kontrola ruchu ludności, sprawy wojskowe, bezpieczenstwo publiczne 1872-1945 sygn. 69-86 brak sygn.87, 5. Dział ogólno-organizacyjny: plany pracy, sprawy osobowe rady, protokóły sesji, komisji rady i posiedzeń prezydium, protokóły zebrań sołtysów 1945-1954 sygn. 88-127, brak sygn. 128, 129, 130 , 6. Dział finnsowo-budżetowy: budżet i sprawozdania z realizacji budżetu , księgi biercze podatku gruntowego, rejestry podatkowe 1945-1954 sygn.131-169, brak sygn. 137, 138, 139, 140, 141, 160, 7. Dział gospodarki gminnej: oświata rolnicza, przemysl i handel, oświata, kultura 1945-1947 sygn.172-176, brak sygn. 177, 8. Dział administracji społecznej, ewidencja ludności, bezpieczeństwo i kontrola ruchu ludności,178-183, 9 akta zbiorowe urodzeń, małżeństw , zgonów z lat 1946-1953 sygn. 184-195, 10. Księga kontroli ruchu ludności, księgi meldunkowe, rejestr domów 1931-1951 sygn.196-204 brak sygn.198, 205, 206, 207, 208, 209, Numery: 87, 128-130, 137-141, 170-171, 177, 205-209 wybrakowane, Księga sum przechodnich 1948 sygn. 211, 11. Księgi ludności stałej sygn. 212-220: księgi ludności stałej z lat ok. 1890-1931 wsi: Aleksandrów sygn. 212 , Cieszkowizna sygn. 213, Dminin sygn. 214, Gołąbki sygn. 215, Kownatki sygn. 216, Kolonia Łazy sygn. 217 , Łazy sygn. 218, Rzymy-Rzymki 1886-1932 sygn. 219, (Rzymy-Rzymki przez pewien czas należały do gm. Skrzyszew) Folwark Wagram i Osada Pulków sygn. 220, 12. Kontrola pism przychodzących 1954 r. sygn 221, ostatecznie zespół liczy 204 j.a. 2,50 mb , w zespole występują jednostki 116a i 164a. Liczba jednostek w zespole: 204
62/669/0 Akta gminy Trzebieszów powiat Łuków [1842-1863] 1890-1954 0 rozwiń
1. Dział ogólno-organizacyjny 1940-1954 sygn. 1-37, 2. Dział finansowo-budżetowy 1939 sygn. 38-132, 3. Dział gospodarki gminnej 1940-1954 sygn. 133-151, 4. Dział administracyjny i administracji społecznej 1933-1954 sygn. 180-185 UWAGA: wykreślone sygnatury: 38, 55-67, 133-135, 174-176. W 2006r doinwentaryzowano 1 j.a. Księga ludności stałej wsi Szaniawy Matysy 1890-1930 Sygn. 186, Akta tyczące spisu wojskowego i uznania dzieci naturalnych 1842-1874 sygn. 187 (nab. 3822/08 dopisany w 2008r) Liczba jednostek w zespole: 166
62/670/0 Akta gminy Mysłów powiat Łuków 1944-1954 0 rozwiń
Akta Gminnej Rady Narodowej (protokóły, sprawozdania, akta komisji, sprawy personalne, wybory, zebrania sołtysów, podział administracyjny) 1944-1954 sygn. 1-39, budżet, sprawozdania finansowe, rejestry podatkowe 1944-1954 sygn.41-105, akta dotyczące rolnictwa 1950-1953 sygn. 109-114, Akta dotyczące oświaty, kultury 1948-1954 sygn.115-120, ruch ludności 1952 sygn. 121, rejestry akt, wyroków sądowych 1947-1954 sygn.122-127 uwaga: (wykreślone sygnatury 40, 41, 62-70, 106-108, 122-127) Liczba jednostek w zespole: 111
62/671/0 Akta gminy Jarczew powiat Łuków 1919-1954 0 rozwiń
Akta Gminnej Rady Narodowej i sołtysów 1919-1954 sygn.1-56, budżet, sprawozdania finansowe, rejestry podatkowe 1944-1954 sygn. 57-120, Akta dotyczące oświaty, kultury 1949-1954 sygn. 121-125, akta dotyczace wyborów do Sejmu i rady 1952-1954 sygn.126, Ewidencja ludności, sprawy meldunkowe, wykazy mieszkańców 1947-1954 sygn. 127-161, bezpieczeństwo publiczne, rejestry kar itp. 1947-1950 sygn.162-1168, akta dopisane po skontrum w 1961r 1949-1954 sygn. 169-172, wykreślone sygnatury: 16, 54, 55, 77-83, 119, 121-122, 164-167, 171-172. Liczba jednostek w zespole: 151
62/672/0 Akta gminy Stanin powiat Łuków 1838-1954 0 rozwiń
akta w układzie chronologicznym do 1915 roku 1838-1915 sygn. 1-86, akta z lat 1916-1932 w układzie chronologicznym 1916-1932 sygn. 87-252, rejestry podatkowe, rejestry ludności [1895] 1931-1939 sygn. 253-312, dzienniki korespondencyjne 1918-1928 sygn.313-315, Akta Gminnej Rady Narodowej (protokóły posiedzeń rady i komisji, samorządu) 1945-1954 sygn.316-341, budżety , ksiązki kasowe 1951-1954 sygn. 342-355, rejestry podatkowe 1945-1954 sygn. 356-369, sprawy tajne 1951-1954 sygn. 370-374, akta dotyczące spraw oświatowo-kulturalnych, porządkowych 1953-1954 sygn. 375-377, spisy wyborców, rejestry mieszkańców, ewidencja 1947-1954 sygn. 378-390, akta dopisane po skontrum 1961r 1886-1951 sygn. 391-399. Liczba jednostek w zespole: 379
62/673/0 Akta gminy Serokomla powiat Łuków 1940-1954 0 rozwiń
Akta Gminnej Rady Narodowej (Plany pracy, protokóły posiedzeń rady i komisji, sprawozdania, sprawy personalne, wybory, zebrania sołtysów) 1944-1954 sygn.1-20, Budżet, sprawozdania finansowe, rejestry podatkowe 1940-1954 sygn. 21-142, ewidencja ludności, wykazy mieszkańców 1949-1953 sygn. 143-165, akta dotyczące akt stanu cywilnego 1949-1952 sygn. 166-169, sprawy budowlane 1950 sygn. 170-172, rejestry akt, wyroków sądowych 1948-1952 sygn. 174-177, akta dopisane po skontrum 1949-1953 sygn. 178-180 Liczba jednostek w zespole: 156
62/674/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Dąbiu powiat Łuków [1951] 1954-1960 0 rozwiń
Sprawy organizacyjne GRN 1959r. sygn 1, sesje GRN 1954-1959r. sygn. 2-6 , komisje GRN : mienia gromadzkiego , budżetowo-finansowa , rolna, rolnictwa i zaopatrzenia ludności , oświaty , kultury i zdrowia i spraw socjalnych , dróg i urządzeń gromadzkich , komitet gromadzki FJN 1954-1959r. sygn 7-28, posiedzenia Prezydium GRN, uchwały 1955-1959r. sygn. 29-38, budżet gromady , program rozwoju gospodarczego i sprawozdania z wykonania budżetu 1955-1960r. sygn.39-47, sprawozdania statystyczne , wymiar podatku gruntowego , wpłat na fundusz gromadzki , opłata elektryfikacyjna , świadczenia w naturze 1955-1960r. sygn. 48-57, wykazy wywłaszczonych gruntów pod kolej 1953-1956r. sygn. 58, sprawy poborowych 1951-1959 sygn. 59-61. Liczba jednostek w zespole: 61
62/675/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Wólce Domaszewskiej powiat Łuków [1956-1962] 1963-1968 0 rozwiń
Uchwały , zarządzenia , okólniki władz centralnych w sprawie działalności GRN 1964-1968r. sygn. 1-5, plany pracy, plany spotkań radnych, realizacja postulatów 1966-1967r. sygn. 6-8, sesje GRN -protokóły i uchwały 1960-1968r. sygn 9-16, Komisje GRN -finansów, planu gospodarczego, budżetu i finansów, rolnictwa i zaopatrzenia ludności, kultury i spraw socjalnych, mienia gromadzkiego, komisji pojednawczej, Komitetu Gromadzkiego FJN 1962-1968r. sygn 17-28 i 81 , posiedzenia Prezydium GRN 1963r.-sygn 29 i 34, 35, 37-41 zebrania wiejskie i gromadzkie, narady sołtysów 1960-1968r. sygn 30-33, 36, 42-49 , sprawy organizacyjne biura GRN : ewidencja pieczęci , spis akt zatrzymanych w składnicy i zakwalifikowanych na makulaturę 1956-1968r. sygn 50-54, plany gospodarcze gromady, bilanse, sprawozdania 1964-1969 r, sygn 55-61, kontrole i zarządzenia pokontrolne 1962-1968 sygn. 62-65, budżety 1964-1968r. Sygn 66-74, spis rolny i sprawy podatków i opłat wiejskich , 1963-1968 sygn. 75-80, Komisja Rolnictwa Zaopatrzenia Ludności - protokoły posiedzeń 1964-1965 sygn. 81, nab. 4399/2011 3 ja.. 0,03 mb wyznaczenie terenów budowlanych wsi Sarnów- Kierzków 1966-1970, ewidencja gruntów wsi Sarnów, Kierzków 1968 (2 j.a.) Liczba jednostek w zespole: 84
62/676/0 vacat - Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Gołaszynie - błędnie wpisany, przeniesiony pod Nr 56 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
62/677/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Ryżkach powiat Łuków [1950] 1954-1964 0 rozwiń
Przepisy i zarządzenia 1950-1961 sygn. 1-3, organizacja pracy biura, instrukcje, regulaminy, składnica akt 1960-1961 sygn. 4-5, protokoły z sesji rady 1954-1961 sygn. 6-12, komisje 1955-1961 sygn. 13-26, komitet FJN 1958 sygn. 27, protokoły z posiedzeń prezydium 1955-1961 sygn. 28-33, uchwały prezydium 1955-1957 sygn. 34-35, zebrania wiejskie, sołtysi 1955-1961 sygn. 36-42, statystyka, spis rolny 1960 sygn. 43-45, kontrole i zarządzenia pokontrolne 1957-1961 sygn. 46-49, mienie gromadzkie 1960-1961 sygn. 50-51, program rozwoju gospodarczego 1961 sygn. 52, budżety 1955-1961 sygn. 53-61, podatki, obowiązkowe dostawy, wykazy gospodarstw rolnych 1956-1961 sygn. 62-71, sprawy wojskowe [1951] 1954-1960 sygn. 72-75, nab. 4354/2011 1 j.a. 0,02 mb książka meldunkowa wsi Kierzków 1960-1964 Liczba jednostek w zespole: 76
62/678/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Sięciaszce 1 [Pierwszej] powiat Łuków 1954-1964 0 rozwiń
Przepisy i zarządzenia, organizacja biura 1955-1961 sygn. 1-11, protokoły z sesji rady 1955-1961 sygn. 12-18, uchwały PWRN i prezydium 1952-1959 sygn. 19-21, komisje 1955-1961 sygn. 22-37, komitet FJN 1954-1961 sygn. 38, protokoły posiedzeń prezydium, uchwały 1955-1961 sygn. 39-46, zebrania wiejskie, sołtysi 1955-1961 sygn. 47-48, plany gospodarcze 1955-1961 sygn. 49-52, kontrole i zarządzenia pokontrolne 1955-1961 sygn. 53-56, budżety i sprawozdania 1955-1962 sygn. 57-66, mienie gromadzkie 1960-1961 sygn. 67-68, podatki, obowiązkowe dostawy, wykazy gospodarstw 1954-1961 sygn. 69-84, sprawy wojskowe 1951-1961 sygn. 85-89, statystyka ludności, sprawy USC 1955-1961 sygn. 90-95, akta personalne 1955-1961 sygn. 96-99 Liczba jednostek w zespole: 99
62/679/0 Cesarsko - Niemiecki Sąd Okręgowy w Garwolinie 1915-1918 0 rozwiń
Zawiera akta spraw cywilnych. Akta sprawy cywilnej F dotyczącej wezwania 1917 Sygn. 1 , Akta spraw cywilnych O ogólnych1915 – 1918 Sygn. 2 – 56 Liczba jednostek w zespole: 56
62/680/0 vacat - Cesarsko - Niemiecki Sąd Okręgowy w Węgrowie - nie znaleziony w czasie skontrum 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
Wyświetlanie 661 do 680 z 1 973 wpisów.