Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
62/1081/0 Komitet Zakładowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Wojewódzkim Związku Spółdzielni Rolniczych "Samopomoc Chłopska" w Siedlcach 1978-1989 0 Unroll
Number of units in the group: 17
62/1082/0 Komitet Uczelniany Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Wyższej Szkole Rolniczo - Pedagogicznej w Siedlcach 1960-1989 0 Unroll
Number of units in the group: 87
62/1083/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Wytwórni Lekkich Konstrukcji Stalowych "Mostostal" w Siedlcach 1974-1984 0 Unroll
Number of units in the group: 3
62/1084/0 Komitet Zakładowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Fabryce Maszyn Budowlanych "Bumar-Proma" w Ostrówku Węgrowskim 1976-1989 0 Unroll
Number of units in the group: 23
62/1085/0 Komitet Zakładowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Zakładach Mięsnych w Sokołowie Podlaskim 1976-1981 0 Unroll
Number of units in the group: 8
62/1086/0 Podstawowe Organizacje Partyjne Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej z Komitetu Gminnego w Suchożebrach [niereprezentatywne] 1982-1989 0 Unroll
Number of units in the group: 13
62/1087/0 Podstawowe Organizacje Partyjne Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej z Komitetu Gminnego w Sobolewie [niereprezentatywne] 1979-1988 0 Unroll
Number of units in the group: 11
62/1088/0 Podstawowe Organizacje Partyjne Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej z Komitetu Gminnego w Woli Mysłowskiej [niereprezentatywne] 1986-1989 0 Unroll
Number of units in the group: 3
62/1089/0 Podstawowe Organizacje Partyjne Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej z Komitetu Miejskiego w Siedlcach [niereprezentatywne] 1983-1989 0 Unroll
Number of units in the group: 21
62/1090/0 Komitet Powiatowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Siedlcach 1948-1975 0 Unroll
Konferencje Powiatowe 1949-1975 sygn. 1-12, Posiedzenia plenarne KP 1949-1972 sygn. 13-19, Posiedzenia Egzekutywy KP 1948-1973 sygn. 20-41, Tematyka posiedzeń 1949-1975 sygn. 42-43, Komitet Miejski PZPR w Siedlcach, Konferencje 1949- 1955 sygn. 44, Egzekutywa 1949-1955 sygn. 45-48, Powiatowa Komisja Rewizyjna 1967-1975 sygn. 49-58, Sekretariat i wydział Organizacyjny 1962-1975 sygn. 59-97, Komisja Wewnątrzpartyjna 1970 sygn. 98, Komisja Administracyjna 1962, 1970-1974 sygn. 99-105, Komisja Organizacyjna 1965-1971 sygn. 106-108, Komisja Ekonomiczna 1975 sygn. 109, Komisja Historii Partii 1948-1975 sygn. 110-112, Komitet ds. Rolnictwa 1963-1970 sygn. 113-121, Komisja Skarg i Zażaleń 1961-1975 sygn. 122-150, Wydział Propagandy (materiały dot. Szkolnictwa) 1968-1974 sygn. 151-156, Protokóły z kontroli POP 1969-1975 sygn. 157-213, Protokóły zebrań Komitetów Gromadzkich i podstawowych organizacji partyjnych 1964-1975 sygn. 214-279, Protokół konferencji PPR (kserokopia) 1949 sygn. 280, Ewidencja partyjna 1967-1975 [1976] sygn. 281-284, Listy płac 1949-1969 sygn. 285-304, Materiały na XI Konferencję Sprawozdawczo-Wyborczą 1974-1975 sygn.305, nab. 5591/2018, konferencje 1949-1975, sygn.306-320, plenum 1958, sygn. 321-337, powiatowa komisja rewizyjna 1950-1974, sygn.338, egzekutywa 1948-1975, sygn.339-397, komisja kontroli partyjnej 398, 1949-1969, sekretariat i wydział organizacyjny 1949-1974, sygn.399-415, Komitet Miejski POP 1949-1972, sygn.616-417, Reprezentatywne POP 1949-1972, sygn.419-439 Number of units in the group: 439
62/1091/0 Komitet Powiatowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Mińsku Mazowieckim 1949-1975 0 Unroll
Konferencje Powiatowe 1952-1971 sygn. 1-2, Tematyka posiedzeń plenarnych i Egzekutywy 1949-1975 sygn. 3, Posiedzenia plenarne Komitetu Powiatowego 1949-1952, 1961-1962, 1964, 1971-1972 sygn. 4-8, Posiedzenia Egzekutywy KP 1949, 1951-1952, 1958-1962, 1964-1965, 1971-1972 sygn. 9-21, konferencje 1949-1971, sygn.22-30, plenum KP PZPR 1949-1975, sygn.31-47, egzekutywa 1949-1975, sygn.49-106, komisje 1954-1959, sygn.48,107, wydział organizacyjny 1949-1975, sygn.108-118, Komitet Miejski 1949-1975, sygn.119-124, dowody wydania znaczków partyjnych 1949-1950, sygn.125, listy płac pracowników komitetu powiatowego 1972-1975, sygn.126-129 Number of units in the group: 129
62/1092/0 Komitet Powiatowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Garwolinie 1949-1975 0 Unroll
Materiały z Konferencji Sprawozdawczo-wyborczych 1949-1952 sygn.1, Materiały z posiedzeń plenarnych KP PZPR 1949-1951 sygn. 2, Protokóły posiedzeń plenarnych KP 1960-1965 sygn. 3, Tematyka posiedzeń plenarnych i Egzekutywy KP 1949-1975 sygn.4, Protokóły z posiedzeń Egzekutywy 1949-1972 sygn. 5-17, 19, Protokóły z wspólnego posiedzenia Egzekutywy KP PZPR w Garwolinie i KP PZPR w Rykach 1971 sygn. 18, Listy płac 1949-1972 sygn. 20-25, 92 j.a 2,20 mb scalone z zesp.72/2515/0, konferencje 1949-1972, sygn.26-32, posiedzenia plenarne 1949-1975, sygn.33-48, egzekutywa 1949-1974, sygn.50-91, komisja kontroli i stronnictw politycznych 1949-1954 sygn.92, 98, ankiety 1949-1973, sygn.93-96,99, wybory do Sejmu 1952, sygn.97, konferencje sprawozdawczo-wyborcze 1949-1971, sygn.100-117, listy płac pracowników komitetu powiatowego PZPR 1973-1975, sygn.118-120 Number of units in the group: 120
62/1093/0 Komitet Powiatowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Sokołowie Podlaskim 1948-1974 0 Unroll
Protokóły z Konferencji Powiatowych 1949-1956, 1961-1969 sygn.1-2, Protokóły z posiedzeń plenarnych KP PZPR 1949-1961, 1964-1972 sygn. 3-4, protokóły z posiedzeń egzekutywy KP 1949-1965 sygn. 5-15, Materiały na posiedzenia plenarne 1973-1974 sygn. 16, Ankiety członków PPR b.d. sygn. 17, Listy płac [1945-1948] 1949-1972 sygn. 17-25, nab. 4150/10 rejestry członków i kandydatów PPS z ich weryfikacją 1948 - 2 j.a. Number of units in the group: 27
62/1094/0 Komitet Powiatowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Węgrowie 1948-1975 0 Unroll
Protokoły z obrad Konferencji Powiatowych (4) 1949-1971, sygn.1-3, Protokoły z posiedzeń plenarnych Komitetu Powiatowego (22) 1948-1975, sygn.4-11, 47-61, Tematyka posiedzeń plenarnych i Egzekutywy (1)- uchwały i wytyczne 1971-1974, sygn.37, Protokoły z posiedzeń Egzekutywy (70), 1949-1975, sygn.13-36, 63-108, Komisja Rewizyjna (1)1971-1973, sygn.62, Wydział Organizacyjny (9) 1950-1975, sygn.109-117, Komitet Miejski (3) 1949-1974, sygn.118-120, Komitet Gromadzki (31) 1949-1974, sygn.121-151, Konferencja (9) 1949-1975, sygn.38-46 Number of units in the group: 151
62/1095/0 Komitet Powiatowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Łukowie [1948] 1949-1975 0 Unroll
Konferencja Powiatowa PPR 1948 sygn.1, Konferencja Powiatowa 1949 sygn.2, Referat na posiedzenie plenarne nt. wychowania ideowego1973 sygn. 3, Materiały na konferencje niższych instancji (Stoczek Łukowski, Adamów, Wojcieszków, Serokomla, Krzywda, Łuków, Stanin, Trzebieszów) 1974 sygn. 4-6, Listy płac 1956-1957, 1958-1961, 1963-1967, 1968-1972, 1973-1975 sygn. 7-11 Number of units in the group: 11
62/1096/0 vacat - Akta stanu cywilnego gminy wyznania mojżeszowego w Kocku powiat Łuków - przekazany do Archiwum Państwowego w Lublinie zespół 35/1740/0 0 Unroll
Number of units in the group: 0
62/1097/0 vacat - Akta sprzedaży sklepu w Siedlcach przez Aleksandrę Ogińską małżonkom Lewkowiczom - włączony do zespołu nr 513 Zbiór dokumentów pergaminowych i papierowych 0 Unroll
Number of units in the group: 0
62/1098/0 Miejska Rada Narodowa w Mińsku Mazowieckim 1973-1990 0 Unroll
1. Protokóły z sesji 1973-1990 sygn. 1-77, 2. Protokóły Komisji Drobnej wytwórczości i Usług 1984-1990 sygn. 78-79, 3. Protokóły Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej 1974 - 1990 sygn. 80-85, 4.Protokóły Komisji Ładu i Porządku 1974-90 sygn. 86-94, 5. Protokóły Komisji Oświaty i Kultury 1976-1990 sygn. 95-99, 6. Protokóły Komisji Rozwoju Gospodarczego, Handlu, Zaopatrzenia 1974-1990 sygn. 100-105, 7. Protokóły Komisji ds. Samorządu 1984-1990 sygn. 106-107, 8. Komitet Kontroli społecznej 1978-1983 sygn. 108-109, 9. Wybory Naczelnika 1989-1990 sygn. 110-111, 10. Protokóły posiedzeń Prezydium 1974- 1990 sygn. 112- 182, 11. Komitety Obwodowe 1974-1990 sygn. 183-241, dopływ 3398/05.04.27 (7 j.a.): protokóły z sesji 1985, dokumentacja PRON 1983-1987, nab. 4341/2011 - 5 ja. 010 mb uchwały MRN 1984-1990, nab. 5374/2017 2 j.a Rejestr wniosków komisji 1984-1986, komisja skrutacyjna IV sesji MRN 1988 Number of units in the group: 255
62/1099/0 vacat - Wybory do Sejmu i Senatu w gminie Przesmyki - włączony do zespołu 1355 0 Unroll
Number of units in the group: 0
62/1100/0 Społeczny Komitet Przeciwalkoholowy Oddział Wojewódzki w Siedlcach 1975-1990 0 Unroll
Uchwały , decyzje , zarządzenia 1980-1989 sygn.1-2, Zjazdy wojewódzkie protokóły z posiedzeń 1979-1989 sygn.3-4, Protokóły posiedzeń 1976-1990 sygn.5-6, Komisja Rewizyjna 1978-1989 sygn.7, Plany pracy i sprawozdania 1975-1989 sygn. 8-10, Protokóły kontroli 1983-1988 sygn.11, Deklaracje członkowskie 1975-1989 sygn.12, Konkursy 1975- 1989 sygn.13-16, Oddziały miejskie 1976-1989 sygn.17-19 Number of units in the group: 19
Showing 1,081 to 1,100 of 1,973 entries.