Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
62/681/0 Komenda Powiatowa Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" w Siedlcach 1955-1955 0 rozwiń
Sprawy organizacyjne, propagandowe i szkoleniowe sygn. 1955 sygn. 1-11 (z podziałem na teczki pism wchodzących sygn. 1-7, pism wychodzących sygn. 8-11) Liczba jednostek w zespole: 11
62/682/0 Komenda Powiatowa Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" w Mińsku Mazowieckim [1948-1952] 1953-1955 0 rozwiń
Sprawy organizacyjne, propagandowe, szkoleniowe [rozkazy, wytyczne, instrukcje Komendy Głównej 1954 sygn. 1-7, plany pracy 1954-1955 sygn. 8-11, informacje, sprawozdania 1954-1955 sygn. 12-21] sprawy personalne ewidencja legitymacji 1953-1954 sygn.22, Sprawy kadrowe i personalne, zaświadczenia dla junaków 1954-1955 sygn. 23-25, materiały finansowo-gospodarcze 1952-1955 sygn. 26-33, Korespondencja - szkolenia, kluby zrzeszenia, obiekty sportowe i ich ewidencja 1948, Teczka nr 1 W.F. (3) [Korespondencja- szkolenia, kluby, zrzeszenia, obiekty sportowe i ich ewidencja, sprawy imprez, sprawy kultury fizycznej] 1948, sygn.34 Liczba jednostek w zespole: 34
62/683/0 Związek Zawodowy Pracowników Państwowych Koło w Siedlcach 1945-1952 0 rozwiń
1.Sprawy organizacyjne 1946, 1950 sygn. 1-3 2.Sprawy personalne 1945-1946, 1949-1952 sygn. 4- 5 3.Szkolenie pracowników w ASP w Łodzi 1946 sygn. 6 4.Sprawy gospodarcze 1946, 1950-1952 sygn. 7-8 5.Referat Kobiecy [okólniki] 1950 sygn. 9 Liczba jednostek w zespole: 9
62/684/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Trawach powiat Węgrów 1962-1971 0 rozwiń
Protokoły sesji rady 1963-1964 sygn. 1-2, protokoły posiedzeń prezydium 1963-1968 sygn. 3-4, 17-18, plany pracy prezydium i rady 1962-1966 sygn. 5-6, działalność organów kolegialnych 1964-1966 sygn. 7-8, plany gospodarcze i sprawozdania 1965 sygn. 9, protokoły pokontrolne 1964-1966 sygn. 10, skład osobowy Komisji Mienia Grodzkiego 1962-1965 sygn. 17-18, zebrania wiejskie 1963-1966, 1971 sygn. 12-16, protokoły komisji 1965-1970 sygn. 19-21, kontrole i inspekcje zewnętrzne 1969-1971 sygn. 22 Liczba jednostek w zespole: 22
62/685/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Grębkowie powiat Węgrów 1958-1972 0 rozwiń
Protokoły sesji rady 1958-1961 sygn. 1, protokoły posiedzeń prezydium 1961-1967 sygn. 2-3, posiedzenia i sprawy organizacyjne prezydium 1969-1971 sygn. 5-6, kontrole i zarządzenia pokontrolne 1963-1964, 1966, 1969-1972 sygn. 7-8, zebrania wiejskie 1965, 1969-1970, 1972 sygn. 9-11, sprawy ogólno-administracyjne 1964-1966 sygn. 12, sprawy pracownicze 1966 sygn. 13 Liczba jednostek w zespole: 13
62/686/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Sadownem powiat Węgrów 1954-1972 0 rozwiń
Protokoły z sesji rady 1954-1967, 1969-1972 sygn. 1-12, 36-37, protokoły z posiedzeń prezydium 1954, 1958-1972 sygn. 13-24, 41-45, protokoły kontroli 1960-1969 sygn. 25-26, protokoły komisji 1961, 1965-1968 sygn. 27-34, zebrania wiejskie 1967 sygn. 35, uchwały 1968-1970 sygn. 38-39, regulamin pracy PGRN 1969 sygn. 40, Protokóły posiedzeń PGRN 1968-1972 sygn. 41-45, nab. 5153/2016 Państwowy Fundusz Ziemi - karty kontowe Liczba jednostek w zespole: 60
62/687/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Wyszkowie powiat Węgrów 1959-1969 0 rozwiń
Protokoły z sesji rady 1959-1966 sygn. 1-6, protokoły posiedzeń prezydium 1959, 1961-1969 sygn. 10-16, zarządzenia i okólniki oraz protokoły kontroli 1959-1962 sygn. 17, kontrole i zarządzenia pokontrolne 1965 sygn. 18, protokoły komisji 1960-1965 sygn. 19-26 Liczba jednostek w zespole: 26
62/688/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kątach powiat Węgrów 1955-1971 0 rozwiń
Protokoły sesji rady 1955-1967 sygn. 1-6, protokoły posiedzeń prezydium 1955-1967 sygn. 7-14, plan gospodarczy gromady 1962-1966 sygn. 15-19, program rozwoju gromady 1961-1965 sygn. 20, budżet gromady 1955-1967 sygn. 21-30, protokoły kontroli 1958-1966 sygn. 31-32, sprawozdawczość i statystyka 1964-1967 sygn. 33, część opisowa planu gospodarczego 1966 sygn. 34, protokoły komisji 1955-1967 sygn. 35-45, protokoły sesji 1957, 1969-1971 sygn. 46-49, protokoły posiedzeń 1968-1969 sygn. 50 Liczba jednostek w zespole: 50
62/689/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Ruchnie powiat Węgrów 1952-1971 0 rozwiń
Protokoły sesji rady 1960, 1962-1971 sygn. 1-10, protokoły posiedzeń prezydium 1960-1971 sygn. 11-23, zarządzenia, instrukcje, okólniki 1952 sygn. 24, uchwały, zarządzenia, okólniki 1954-1965 sygn. 25, plany pracy prezydium 1962-1965 sygn. 26, plany pracy rady 1962-1971 sygn. 27, plany gospodarcze i sprawozdania 1961-1969 sygn. 28, budżety 1968-1970 sygn. 29-30, kontrole i zarządzenia pokontrolne 1963-1965 sygn. 31, teczki i plany pracy komisji 1962 sygn. 32-34 Liczba jednostek w zespole: 34
62/690/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Wierzbnie powiat Węgrów 1958-1969 0 rozwiń
Protokóły sesji rady 1961-1962, 1967-1969 sygn. 1-2, protokoły komisji 1962-1963 sygn. 3, kontrole i zarządzenia pokontrolne 1964 sygn. 4, plany pracy 1958-1967 sygn. 5, wybory sołtysów – protokoły z zebrań wyborczych 1967-1969 sygn. 6 Liczba jednostek w zespole: 6
62/691/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Ostrówku powiat Węgrów 1964-1972 0 rozwiń
Protokóły z sesji 1965- 1969 sygn. 1-5, Protokóły posiedzeń Prezydium 1964-1969 sygn. 6-11, Działalność organów kolegialnych gromady 1964- 1965 sygn. 12-13, Zarządzenia 1966 sygn. 14, Protokóły kontroli 1967 sygn. 15, Protokóły posiedzeń 1966 sygn. 16 Protokóły sesji 1970- 1972 sygn. 17-19, Protokóły posiedzeń PGRN 1972 sygn. 20, Plany i sprawozdania 1971- 1972 sygn. 21-22 Liczba jednostek w zespole: 22
62/692/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kopciach powiat Węgrów 1954-1971 0 rozwiń
Protokoły sesji rady 1954-1967 sygn. 1-11, sesje i sprawy organizacyjne rady 1968 sygn. 12, protokoły posiedzeń prezydium 1954-1955, 1958-1967 sygn. 13-23, posiedzenia i sprawy organizacyjne prezydium 1968-1969, 1971 sygn. 24-26, plany prezydium i rady 1958-1967 sygn. 27-35, okólniki i zarządzenia 1960-1963 sygn. 36-40, plany wieloletnie 1960-1965 sygn. 41, plany gospodarcze i sprawozdania 1962-1967 sygn. 42-44, budżety 1961-1967 sygn. 45-51, kontrole i zarządzenia pokontrolne 1964-1967 sygn. 52-55, postulaty 1962-1969 sygn. 56, protokoły komisji 1960-1965 sygn. 57-59, protokoły z zebrań wyborczych sołtysów 1958 sygn. 60, zebrania wiejskie 1955-1959, 1961-1962, 1964-1967, 1971 sygn. 61-68 Liczba jednostek w zespole: 68
62/693/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Roguszynie powiat Węgrów 1955-1972 0 rozwiń
Protokoły sesji rady 1955, 1957-1959, 1963-1972 sygn. 1-11, 55-56, protokoły posiedzeń prezydium 1955-1960, 1962-1969 sygn. 12-24, plany pracy rady i prezydium 1955-1967 sygn. 25-26, budżety 1955-1961, 1963, 1965-1969 sygn. 27-38, 46-54, kontrole i zarządzenia pokontrolne 1958-1964, 1966-1967 sygn. 39, 40, teczka Komisji Sanitarno – Porządkowej 1961-1962 sygn. 41, zebrania wiejskie 1961-1962, 1966-1970 sygn. 42-45, uchwały rady 1972 sygn. 57 Liczba jednostek w zespole: 57
62/694/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kamionnej powiat Węgrów 1959-1968 0 rozwiń
Protokoły sesji rady 1959-1960, 1964-1968 sygn. 1-8, protokoły posiedzeń prezydium 1959-1960, 1964-1968 sygn. 9-14, plany pracy prezydium i rady 1961-1962 sygn. 15-16, protokoły zebrań aktywu gromadzkiego 1963 sygn. 17, kontrole i zarządzenia pokontrolne 1964-1965 sygn. 18-19, protokoły komisji 1961-1962, 1965-1968 sygn. 20-31, zebrania wiejskie 1961-1965 sygn. 32-36 Liczba jednostek w zespole: 36
62/695/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Łochowie powiat Węgrów 1961-1971 0 rozwiń
Protokoły sesji rady 1963-1965 sygn. 1-3, protokoły posiedzeń prezydium 1961-1968 sygn. 4-7, działalność organów kolegialnych 1964-1965 sygn. 8-9, protokoły komisji 1961-1968 sygn. 10-19, plany gospodarcze 1965 sygn. 20, protokoły kontroli 1961-1971 sygn. 21-28, zebrania wiejskie 1964-1967 sygn. 29-31, nab. 4298/2011 przekazanie działek w wieczyste użytkowanie 34 j.a. 0,15 mb Liczba jednostek w zespole: 65
62/696/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Stoczku Węgrowskim powiat Węgrów [1945] 1954-1968, 1972 0 rozwiń
Protokoły sesji rady 1952-1967 sygn. 1-18, protokoły posiedzeń prezydium 1950-1967 sygn. 19-36, akta zarządu gminy 1945-1951 sygn. 37-39, plany pracy 1955-1967 sygn. 40, protokoły posiedzeń komisji 1950-1968 sygn. 41-94, zebrania wiejskie 1960-1967 sygn. 95-101 budżet gromady 1972 sygn. 102 (jako nab. 3650/07 - 1 j.a.) Liczba jednostek w zespole: 102
62/697/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Liwie powiat Węgrów 1955-1972 0 rozwiń
Protokoły sesji rady 1955-1958, 1961-1967, 1969-1970 sygn. 1-6, sesje i sprawy organizacyjne rady 1971 sygn. 7, protokoły posiedzeń prezydium 1955-1958, 1961-1964, 1967, 1972 sygn. 9-11, 16, plany pracy prezydium i rady 1955 –1958, 1960-1961, 1966-1972 sygn. 17-23, sprawozdania budżetowe 1963-1966, 1970-1971 sygn. 24-26, protokoły komisji 1965-1972 sygn. 27-36, spotkania posłów i radnych z wyborcami 1969-1972 sygn. 37, uproszczone plany urządzenia lasów wsi: Jarnice, Krypy, Liw, Połazie, Zawady 1970-1972 sygn. 38-41, 43, uproszczony plan urządzenia gospodarstwa leśnego wsi Popielowo 1970-1972 sygn. 42 Liczba jednostek w zespole: 43
62/698/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Wrotnowie powiat Węgrów 1955-1972 0 rozwiń
Protokoły z sesji rady 1958-1968 sygn. 1-10, protokoły z posiedzeń prezydium 1958-1968 sygn. 11-20, uchwały rady i prezydium 1955-1967 sygn. 21-24, plany pracy 1960-1968 sygn. 25, plany gospodarcze 1961-1970, 1972 sygn. 26-31, 68, budżet 1955-1969 sygn. 32-37, protokoły kontroli 1960-1969 sygn. 38-39, protokoły komisji 1961-1968 sygn. 40-44, zebrania wiejskie 1958-1970 sygn. 45-47, plany i budżet 1955-1967 sygn. 48-65, budżety zbiorcze 1970, 1972 sygn. 66-67, plan gospodarczy 1972 sygn. 68 Liczba jednostek w zespole: 68
62/699/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Prostyni powiat Węgrów 1955-1967 0 rozwiń
Protokoły sesji rady 1956-1958, 1960-1967 sygn. 1-11, protokoły posiedzeń prezydium 1955-1956, 1958, 1960-1967 sygn. 12-22, plany pracy rady i prezydium 1955, 1957-1960, 1962-1967 sygn. 23-30, plany gospodarcze 1962-1964 sygn. 31-35, budżety 1955, 1957-1959, 1967 sygn. 36-40, kontrole i zarządzenia pokontrolne 1964-1966 sygn. 41-43, protokoły komisji 1955-1956, 1958-1960, 1962-1967 sygn. 44-71, wybory sołtysów 1958 sygn. 72, sesje sołtysów 1958, 1960, 1962-1963 sygn. 73-75, 77, zebrania wiejskie 1962-1967 sygn. 76, 78-81 Liczba jednostek w zespole: 81
62/700/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Korytnicy powiat Węgrów 1959-1972 0 rozwiń
Protokoły sesji rady 1961-1967 sygn. 1-7, protokoły posiedzeń prezydium 1963-1967,1972 sygn. 8-12, 39-40, uchwały prezydium i rady, rejestr uchwał 1964 sygn. 1964 sygn.13, plany pracy prezydium i rady 1963 sygn. 14, regulamin pracy prezydium 1965-1968 sygn. 15, kontrole i zarządzenia pokontrolne 1964-1967 sygn. 16-17, budżety 1964, 1966-1967, 1971 sygn. 18-21, 41, protokoły komisji 1959-1969 sygn. 22-32, sprawy sołtysów 1963 sygn. 33, zebrania wiejskie 1964-1965 sygn. 34-35, zebrania wiejskie i spotkania z wyborcami 1966-1967 sygn. 36-38, dokumentacja wyborów sołtysów 1971 sygn. 39 (zawartość na podstawie karty A z 26.02. 2001 M. Niedziółka), nab. 3973/09 1 j.a. 0,02 mb posiedzenia komisji stałych 1969-1972, nab. 5454/2018 korespondencja ogólna 1960-1973, akta dotyczące nieruchomości PFZ w Dąbrowie 1971 Liczba jednostek w zespole: 44
Wyświetlanie 681 do 700 z 1 973 wpisów.