Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
13/881/0 Komisje wyborcze do przeprowadzenia wyborów do rad narodowych w 1988 r. na terenie gminy Wadowice 1988 0 Unroll
Number of units in the group: 1
13/882/0 Publiczna Szkoła Powszechna Żeńska nr 1 im. Królowej Jadwigi w Oświęcimiu 1947-1948 0 Unroll
Number of units in the group: 1
13/883/0 Państwowe Gospodarstwo Rybackie Grojec Adolfin w Grojcu 1958-1974 0 Unroll
Number of units in the group: 9
13/884/0 Państwowe Gospodarstwo Rybackie Rudze w Rudzach 1960-1973 0 Unroll
Number of units in the group: 2
13/885/0 Akta miasta Żywca [1766-1786] 1804-1950 0 Unroll
Akta Rady Mężów Wybranych: księgi ingrossacyi różnych instrumentów, zarządzenia, korespondencja organizacyjna, księga przychodu i rozchodu kasy z lat 1776-1911, sygn. 1-4, 256-257. Akta Rady Miejskiej i Zwierzchności Gminnej: protokoły i uchwały Rady Miejskiej i Zwierzchności Gminnej, korespondencja organizacyjna, dzienniki podawcze i indeksy, księgi meldunkowe, spisy poborowych, księgi kasy miejskiej, księga gruntowa z lat 1864-1918, sygn. 5-8, 9/1-9/2, 10-64, 246, 247, Zarząd Miejski w Żywcu. Dział ogólno - organizacyjny: księga protokołów posiedzeń Rady Gminy, korespondencja w sprawach osobowych i majątku gminnego, z lat 1919-1939, sygn. 65-66, 255, Dział finansowo - budżetowy: budżety, korespondencja w sprawach finansowych z lat 1920-1939, sygn. 67-74, Dział gospodarki gminnej: korespondencja w sprawach oświaty, kultury, zdrowia, opieki społecznej, rolnictwa, przemysłu i handlu z lat 1923-1939, sygn. 75-83, Dział administracyjny: sprawy wyborów, ewidencji ludności, bezpieczeństwa i porządku publicznego, księgi raportów policyjnych, straży miejskiej, sprawy wojskowe i budowlane, księgi kasy miejskiej z lat 1847-1940, sygn. 84-128, 248, Stadtverwaltung Saybusch: zarządzenia burmistrza, korespondencja dot. zużycia prądu, gazowni miejskiej oraz obrony przeciwlotniczej z lat 1939-1943, sygn. 249-254, Miejska Rada Narodowa i Zarząd Miejski. Dział ogólno - organizacyjny: przepisy i zarządzenia, protokoły posiedzeń Miejskiej Rady Narodowej, Prezydium i Komisji oraz Zarządu Miejskiego, korespondencja dot. majątku gminy z lat 1945-1950, sygn. 129-135, 136/1-136/2, 137-142, 170-182, Dział finansowo - budżetowy: budżety, korespondencja w sprawach finansowych, księgi posiadłości gruntowych i rejestry gospodarstw wraz z wymiarem podatku, wykaz zatrudnienia sporządzony w celach podatkowych: z lat 1945-1950, sygn. 143-148, 183-184, 235-238, 239/1-239/6, 240, Dział gospodarki gminnej: korespondencja w sprawach oświaty, kultury, zdrowia publicznego, opieki społecznej, rolnictwa, przemysłu i handlu z lat 1945-1950, sygn. 149-155, 156/1-156/2, 157, 185-187, 188/1-188/4, 189, Dział administracyjny (sprawy poruczone): ewidencja ludności, sprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego, sprawy budowlane i odbudowy, aprowizacja i walka z drożyzną z lat 1945-1950, sygn. 158-163, 164/1-164/2, 165/1-165/2, 166-169, 194-200, Dział Aministracji społecznej: korespondencja dot. oświaty, kultury, opieki społecznej, bezrobocia i ubezpieczenia społecznego, gospodarki lokalowo-mieszkaniowej, ewidencji grobów żołnierskich i ludności cywilnej z lat 1949-1950, sygn. 190-193, Kasa Miejska: księgi dochodów i wydatków budżetowych, dłużników i wierzycieli, kasowe z lat 1945-1950, sygn. 201-202, 203/1-203/3, 204/1-204/5, 205/1-205/4, 206/1-206/3, 207-208, 209/1-209/4, 210, 211/1-211/7, 212-214, 215/1-215/5, 216/1-216/7, 217/1-217/6, 218/1-218/3, 219/1-219/4, 220, 221/1-221/2, 222/1-222/7, 223, 224/1-224/4, 225, 226/1-226/2, 227/1-227/3, 228, 229/1-229/2, 230/1-230/2, 231, 232/1-232/4, 233/1-233/3, 234/1-234/4, Zbiór plakatów: plakaty i obwieszczenia Miejskiej Rady Narodowej i Zarządu Miejskiego z lat 1945-1950, sygn. 241-245 Number of units in the group: 333
13/886/0 Akta gminy Cięcina 1922-1953 0 Unroll
Korespondencja w sprawach organizacyjnych i budżetowych, księgi budżetowe, rejestry wymiarowe podatku gruntowego, budżet, księgi szarwarkowe gromad z lat 1922-1953, sygn. 1-23. Number of units in the group: 23
13/887/0 Akta gminy Gilowice 1931-1954 0 Unroll
Korespondencja w sprawach organizacyjnych, osobowych, budżetowych, oświaty i kultury, opieki społecznej, rolnych, budowlanych, rejestr mieszkańców, rejestr wymiarowy podatku gruntowego, protokoły posiedzeń Zarządu Gminy i Gminnej Rady Narodowej, sprawy organizacyjne Prezydium Gminnej Rady Narodowej, realizacja uchwał Gminnej Rady Narodowej i Prezydium Gminnej Rady Narodowej z lat 1931-1954, sygn. 1-2, 3/1-3/3, 4, 5/1-5/2, 6/1-6/2, 7-30, 31/1-31/2, 32-67. Number of units in the group: 84
13/888/0 Akta gminy Jeleśnia 1929-1954 0 Unroll
Budżet, korespondencja w sprawach organizacyjnych, protokoły z posiedzeń GRN, Zarządu, Komisji, korespondencja w sprawach rolnictwa, oświaty, kultury, budowlanych, rejestr wymiarowy podatku gruntowego z lat 1929-1954, sygn. 1-38. Number of units in the group: 38
13/889/0 Akta gminy Łodygowice 1925 -1954 0 Unroll
Rejestry mieszkańców, wnioski o przyznanie niemieckiego obywatelstwa, sprawy wojskowe, służba pomocnicza kobiet, zapomogi, zarobki pracowników gminnych, protokoły posiedzeń Gminnej Rady Narodowej, Prezydium oraz komisji, budżet, korespondencja w sprawach oświaty i kultury, kontrola ruchu ludności, rejestry wymiarowe podatku gruntowego, korespondencja w sprawach rolnych, organizacyjnych, działalność gminnych komisji, ewidencja ruchu ludności z lat 1925-1954, sygn. 1-60, 61/1-61/2, 62-67, 68/1-68/2, 69/1-69/2, 70-74 Przesunięcie z 2012 r. protokoły sesji i posiedzeń GRN w Łodygowicach, książka protokołów zebrań, książka protokołów Komisji Mienia, spis ludności z lat 1947-1954, sygn. 75-85 Przesunięcie z 2016 r. kwestionariusze i wnioski odroczeniowe poborowych z lat 1952-1954, sygn. 86-88. Number of units in the group: 91
13/890/0 Akta gminy Milówka 1945 - 1954 0 Unroll
Sprawy organizacyjne, budżet, sprawy budowlane, rejestry wymiarowe podatku gruntowego z lat 1945-1954, sygn. 1-44, 45/1-45/2. Number of units in the group: 46
13/891/0 Akta gminy Porąbka 1938-1954 0 Unroll
Protokoły Zarządu Gminnego , protokoły posiedzeń GRN, Prezydium i Komisji, sprawy rolnictwa, sprawy budowlane, budżet, sprawy socjalne i kulturalne, rejestry wymiarowe podatku gruntowego z lat 1938-1954, sygn. 1-38. Number of units in the group: 38
13/892/0 Akta gminy Rajcza 1931-1954 0 Unroll
Ewidencja i kontrola ruchu ludności, budżet, sprawy organizacyjne, budowlane i rolne, rejestry wymiarowe podatku gruntowego z lat 1931-1954, sygn. 1-24, 25/1-25/2, 26/1-26/2, 27-28, 29/1-29/2, 30-50. Number of units in the group: 84
13/893/0 Akta gminy Sporysz 1931-1954 [1955] 0 Unroll
Budżet, rejestry mieszkańców, sprawy organizacyjne, protokoły posiedzeń Gminnej Rady Narodowej, Zarządu oraz komisji , rolnictwo, oświata i kultura, kontrola ruchu ludności, rejestry wymiarowe podatku gruntowego z lat 1931-1954 sygn. 1-23, 24/1-24/5, 25/1-25/5, 26-85, 86/1-86/2, 87/1-87/2, 88-125. Number of units in the group: 139
13/894/0 Akta gminy Stryszawa 1945-1954 0 Unroll
Sprawy organizacyjne, protokoły posiedzeń Gminnej Rady Narodowej, Zarządu, komisji, budżety, księgi finansowe, sprawy oświaty i kultury, sprawy budowlane, rejestry wymiarowe podatku gruntowego, wykazy gospodarstw z lat 1945-1954, sygn. 1, 2/1-2/10, 3-21, 22/1-22/2, 23-35, 36/1-36/2, 37-56. Number of units in the group: 67
13/895/0 Akta gminy Ślemień 1929-1954 0 Unroll
Budżet, protokoły posiedzeń Gminnej Rady Narodowej, Prezydium Gminnej Rady Narodowej, Zarządu i komisji, sprawy organizacyjne, budowlane, rejestry wymiarowe podatku gruntowego z lat 1929-1954, sygn. 1-40, 41/1-41/2, 42, 43/1-43/2, 44-46. Number of units in the group: 48
13/896/0 Akta gminy Ujsoły 1951-1953 0 Unroll
Sprawy budowlane, rolne, rejestry wymiarowe podatku gruntowego z lat 1951-1953, sygn. 1-5. Number of units in the group: 5
13/897/0 Akta gminy Zabłocie 1931-1954 0 Unroll
Ewidencja ruchu ludności, protokoły posiedzeń Gminnej Rady Narodowej, Prezydium Gminnej Rady Narodowej i komisji, budżet, księgi finansowe, rejestry wymiarowe podatku gruntowego z lat 1931-1954, sygn. 1, 2/1-2/12, 3/1-3/7, 4/1-4/3, 5/1-5/2, 6-15, 16/1-16/2, 17-29, 30/1-30/7, 31-42. Number of units in the group: 69
13/898/0 Akta gminy Stary Żywiec 1867-1906 0 Unroll
Listy pospolitego ruszenia, księga meldunkowa wojskowych z lat 1867-1906, sygn. 1-2. Number of units in the group: 2
13/899/0 Starostwo Powiatowe w Żywcu 1945-1950 0 Unroll
Referat Ogólny: sprawy organizacyjne, powodziowe z lat 1945-1950, sygn. 1-9, Referat Szkód Wojennych: kwestionariusze i kartoteki szkód wojennych z lat 1945-1948, sygn. 10-86; 267-283. Referat Rachunkowo - Gospodarczy: księga rachunkowa 1948, sygn. 87, Referat Społeczno - Polityczny: miesięczne sprawozdania sytuacyjne starosty, sprawy partii i ugrupowań politycznych, sprawy wyznaniowe, narodowościowe, rejestracja stowarzyszeń, grobownictwo wojenne z lat 1945-1950, sygn. 88-124, Referat Wojskowy: księgi ewidencyjne poborowych, protokoły Komisji Kwalifikacyjno-Rejestracyjnej Służba Polsce z lat 1945-1949, sygn. 125-141; 266, Referat Administracyjno - Prawny: sprawy nadania oraz zwolnienia z obywatelstwa, statystyka ruchu ludności, sprawy wywłaszczeń z lat 1945-1950, sygn. 142-152, Referat Karno - Administracyjny: protokoły rozpraw karno - administracyjnych z lat 1945-1950, sygn. 153-157, Referat Opieki Społecznej: zwalczanie włóczęgostwa, fundacje związane z opieką społeczną z lat 1949-1950, sygn. 158-161, Referat Budownictwa: opiniowanie i zatwierdzanie projektów budowlanych z lat 1948-1950, sygn.162-163, Oddział Rolnictwa i Reform Rolnych: statystyka rolna, sprawy łowiectwa, parcelacja majątków ziemskich, sprawy oświaty rolniczej, sprawy weterynarii z lat 1945-1950, sygn. 164-192, Referat Przemysłu: koncesje na prowadzenie zakładów przemysłowych, prywatnych i spółdzielczych, zatwierdzanie urządzeń zakładów rzemieślniczych, statystyka z lat 1945-1949, sygn. 193-243, Referat Handlu: uprawnienia na prowadzenie handlu, ankiety przedsiębiorstw przemysłu spożywczego, sprawy cen, sprawozdania i statystyka z lat 1945-1950, sygn. 244-264, Referat Aprowizacji: korespondencja dotycząca aprowizacji z lat 1945-1950, sygn. 265, Number of units in the group: 321
13/900/0 Polskie Towarzystwo Tatrzańskie Oddział w Żywcu 1900-1966 0 Unroll
Towarzystwo Tatrzańskie Oddział Babiogórski w Żywcu . Akta Zarządu Towarzystwa Tatrzańskiego: statuty, protokoły Walnych Zgromadzeń i posiedzeń Zarządu, sprawozdania z lat 1900-1913, sygn. 1-17. Działalność gospodarcza i turystyczna: remonty dróg, budowa schronisk, organizacja wycieczek z lat 1906-1914, sygn. 18-29. Księgowość: książki rachunkowe i kasowe z lat 1906-1908, sygn. 30-32. Polskie Towarzystwo Tatrzańskie Oddział Babiogórski w Żywcu. Akta Zarządu Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego: statuty, protokoły posiedzeń Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Walnych Zgromadzeń, sprawozdania, plany pracy, regulaminy z lat [1912] 1919-1939, sygn. 33-65. Działalność gospodarcza i turystyczna: działalność Sekcji Narciarskiej i Kół PTTOB w Andrychowie, Wadowicach, Zwardoniu, budowa schronisk i stacji turystycznych z lat 1919-1939, sygn. 66-107. Księgowość: bilanse, sprawozdania kasowe z lat 1927-1937, sygn. 108-118. Polskie Towarzystwo Tatrzańskie Oddział w Żywcu. Akta Zarządu Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego Oddział w Żywcu: protokoły Walnych Zebrań, sprawozdania, akta dot. zjednoczenia PTT i PTK, akta likwidacji PTT z lat 1945-1950, sygn. 119-127. Działalność gospodarcza i turystyczna: działalność Sekcji Narciarskiej Kół PTT w Andrychowie, Milówce, Wadowicach, Węgierskiej Górce, remonty, odbudowa i budowa schronisk, wykaz pism pobranych do Muzeum Turystyki Grskiej z lat 1945-1950, sygn. 128-152. Księgowość: bilanse, inwentarz majątku z lat 1945-1950, sygn. 153-154 Number of units in the group: 154
Showing 881 to 900 of 1,416 entries.