Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
21/1485/0 Cech Stolarski w Jędrzejowie 1847-1943 0 Unroll
Pojedyncze dokumenty Cechu Stolarzy w Jędrzejowie 1847, 1849, 1896 r. Akta na poczynione wydatki Starszych Zgromadzenia Stolarskiego w Jędrzejowie 1852-1899 r. Książka wyzwolin czeladzi stolarskich od dnia 1 kwietnia 1886 roku w Jędrzejowie 1886-1938 r. Książka protokółow Cechu Stolarskiego w Jędrzejowie 1928-1943 r. ksiażka protokółow Cechu Stolarskiego w Jędrzejowie 1928-1943 r. Swiadectwa i zaświadczenia szkolne z Jędrzejowa 1884-1927 r. Number of units in the group: 5
21/1486/0 Cech Masarsko - Rzeźniczy w Jędrzejowie 1922-1935 0 Unroll
Księga wyzwolin na czeladnika Cechu Masarsko - Rzeźniczego w Jędrzejowie 1922-1927 r. Księga protokółów zapisywania na uczni Cechu Masarsko- Rzeźnickiego w Jędrzejowie 1922-1935 r. Number of units in the group: 2
21/1487/0 Cech Ślusarzy i Kowali w Jędrzejowie 1928 0 Unroll
Statut Cechu Ślusarzy i Kowali w Jędrzejowie 1928 r. Number of units in the group: 1
21/1488/0 Cech Stelmachów i Kołodziejów w Kielcach 1832-1895 0 Unroll
Książka uczniów i czeladzi Zgromadzenia Stelmachów i Kołodziejów w Kielcach 1832-1895 r. Number of units in the group: 1
21/1489/0 Cech Stolarski i Kowalski w Opocznie 1888-1902 0 Unroll
Księga zapisu czeladzi Zgromadzenia Stolarskiego i Kowalskiego w Opocznie 1888-1902 r. Number of units in the group: 1
21/1490/0 Cech Kowali i Ślusarzy w Opocznie 1906-1932 0 Unroll
Księga zapisów na terminatora profesji kowalskiej i ślusarskiej w Opocznie 1906-1911, 1921-1927 r. Księga zapisów na terminatora profesji kowalskiej w Opocxnie 1913-1914 r. Księga przychodów i rozchodów cechu kowalskiego w Opocznie 1911-1932 r. Number of units in the group: 3
21/1491/0 Cech Szewski w Opocznie 1912-1941 0 Unroll
Księga protokółów majstrów Cechu Szewskiego w Opocznie 1912-1941 r. Number of units in the group: 1
21/1492/0 Cech Rzeźniczo - Wędliniarski w Opocznie 1938-1939 0 Unroll
Dzienniik korespondencji Cechu Rzeźniczo Wędliniarskiego w Opocznie 1938-1939 r. Number of units in the group: 1
21/1493/0 Cech Szewski w Pińczowie 1838-1841 0 Unroll
Dokumenty rzemieślnicze Zgromadzenia Szewskiego w Pińczowie 1838, 1940 r Kwity Cechu Szewskiego w Pińczowie 1840, 1841 r. Number of units in the group: 2
21/1494/0 Cech Ślusarzy w Przysusze 1903-1927 0 Unroll
Księga zapisu na majstrów ślusarskich w Przysusze 1903,1910, 1926-1927 r. Number of units in the group: 1
21/1495/0 Cech Murarski, Kowalski, Garncarski w Sandomierzu 1787-1807 0 Unroll
Protokół Cechu Murarskiego, Kowalskiego, Garncarskiego zaczynający się w roku 1787 dnia 10 miesiąca lipca w Sandomierzu 1787-1807 r. Number of units in the group: 1
21/1496/0 Cech Bednarzy w Siewierzu 1862 0 Unroll
Dokument Zgromadzenia Bednarzy z Siewierza 1862 r. Number of units in the group: 1
21/1497/0 Cech Fryzjerów w Skarżysku Kamiennej 1932-1939 0 Unroll
Księga protokołów Cechu Fryzjerów w Skarżysku Kamiennej 1932-1939 r. Number of units in the group: 1
21/1498/0 Cech Szewski w Słupi Nowej 1744-1874 0 Unroll
Księga cechowa Zgromadzenia Szewskiego w Słupi Nowej 1744-1860 r. Księga zapisów wszystkich braci kunsztu szewskiego w Słupi Nowej 1806-1874 r. Number of units in the group: 2
21/1499/0 Cech Bednarski, Ciesielski, Kołodziejski, Stolarski, Rymarski, Szklarski, Garncarski, Kotlarski, Ślusarski, Kupiecki w Słupi Nowej 1775-1856 0 Unroll
Urząd Starszych Cechu Pospolitego Bednarskiego, Ciesielskiego, Kołodziejskiego, Stolarskiego, Rymarskiego, Szklarskiego Garncarskiego, Kotlarskiego, Kowalskiego, Slusarskiego i Kupieckiego w Nowej Słupi 1775-1858 r. Number of units in the group: 1
21/1500/0 Cech Rzemieślniczy w Wiślicy 1802-1907 0 Unroll
Urząd Starszych Zgromadzenia Rzemieśliniczego w Wiślicy 1802-1907 r. Number of units in the group: 1
21/1501/0 Cech Szewski w Kielcach 1842 0 Unroll
Cech Szewski w Kielcach - okładka 1842 r. Number of units in the group: 1
21/1502/0 Cech Szewców w Szydłowie 1669 0 Unroll
Rada miejska Szydłowa zatwierdza statut Cechu Szewców 1669 r. Number of units in the group: 1
21/1503/0 Akta Komisji Wyborczych z Wyborów do Sejmu i Senatu RP z terenu województwa świętokrzyskiego przeprowadzonych w dniu 23 września 2001 roku 2001 0 Unroll
Okręgowa Komisja Wyborcza w Kielcach (protokóły z posiedzeń, protokóły z wyborów i wyniki głosowania do Sejmu i Senatu, protokóły rejestracji list kandydatów na posłów i senatorów), podział na obwody głosowania, skargi i protesty dotyczące wyborów, obwodowe komisje wyborcze z terenu miast: Kielce, Ostrowiec Świętokrzyski, Skarżysko Kamienna, Starachowice, Bodzentyn, Busko Zdrój, Chęciny, Chmielnik, Ćmielów, Działoszyce, Jędrzejów, Kazimierza Wielka, Końskie, Koprzywnica, Kunów, Małogoszcz, Opatów, Osiek, Ożarów, Pińczów, Połaniec, Sandomierz, Sędziszów, Skalbmierz, Staszów, Stąporków, Suchedniów, Wąchock, Włoszczowa, Zawichost (protokóły głosowania w obwodach), obwodowe komisje wyborcze z terenu gmin: Baćkowice, Bałtów, Bejsce, Bieliny, Bliżyn, Bodzechów, Bogoria, Brody, Czarnocin, Daleszyce, Dwikozy, Fałków, Gnojno, Gowarczów, Górno, Imielno, Iwaniska, Kije, Klimontów, Kluczewsko, Krasocin, Lipnik, Łagów, Łączna, Łoniów, Łopuszno, Łubnice, Masłów, Michałów, Miedziana Góra, Mirzec, Mniów, Morawica, Moskorzew, Nagłowice, Nowa Słupia, Nowy Korczyn, Obrazów, Oksa, Oleśnica, Opatowiec, Pacanów, Pawłów, Piekoszów, Pierzchnica, Radków, Radoszyce, Raków, Ruda Maleniecka, Rytwiany, Sadowa, Samborzec, Secemin, Sitkówka – Nowiny, Skarżysko – Kościelne, Słupia Jędrzejowska, Słupia Konecka, Smyków, Sobków, Solec – Zdrój, Stopnica, Strawczyn, Szydłów, Tarłów, Tuczępy, Waśniów, Wilczyce, Wiślica, Wodzisław, Wojciechowice, Zagnańsk, Złota (protokóły głosowania w obwodach). Preliminarz budżetowy i jego realizacja Number of units in the group: 222
21/1504/0 Zakłady Mięsne S.A. w Kielcach 1948-1995, 2002 0 Unroll
Organizacja własnej jednostki i jednostek podległych, schematy organizacyjne, struktura organizacyjna Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Przemysłu Mięsnego w Kielcach, zarządzenia wewnętrzne dyrektora: Kieleckiego Okręgowego Przedsiębiorstwa Obrotu Zwierzętami Rzeźnymi w Kielcach, Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Przemysłu Mięsnego w Kielcach, Zakładów Mięsnych w Kielcach, ewidencja pieczątek, spisy zdawczo – odbiorcze akt, brakowanie akt, Rada Robotnicza, Rady Zakładowe, Konferencje Samorządu Robotniczego, narady Kierownictwa, plany: perspektywiczne, kosztów, finansowe, Narodowe Plany Gospodarcze, plany: skupu zwierząt rzeźnych, funduszu płac i zadań gospodarczych, produkcji, operatywne tuczarni, obrotu żywca, zatrudnienia, sprawozdania finansowe – bilanse, sprawozdania produkcyjne, z kapitalnych remontów, bilanse Samodzielnego Oddziału Wykonawstwa Inwestycji WPPM w Kielcach, analizy działalności gospodarcze, techniczno – ekonomiczne, instrukcje kancelaryjne i rzeczowe wykazy akt, kontrole wewnętrzne, książka kontroli. Number of units in the group: 145
21/1505/0 Zakłady Przemysłu Wapienniczego "Trzuskawica" S.A. w Sitkówce [1946] 1952-2003 0 Unroll
Akta organów kolegialnych (protokóły z narad pracowniczych, wytwórczych, partyjnych, aktywu gospodarczego, obrad Konferencji Samorządu Robotniczego, Rady Pracowniczej, ogólnych zebrań delegatów Samorządu Załogi) z lat 1948 – 1997, sygn. arch. 1 – 39, materiały archiwalne sfery organizacyjnej (przejmowanie, przekazywanie zakładów, schematy i wykazy graficzne struktury organizacyjnej) z lat 1956 – 1977, sygn. arch. 40 – 51, przepisy kancelaryjne i archiwalne (instrukcja kancelaryjna wraz rzeczowym wykazem akt, instrukcja archiwalna), sygn. arch. 52, akta normatywne (zarządzenia wewnętrzne Dyrektora, polecenia służbowe) z lat 1951 – 2003, sygn. arch. 53 – 126, archiwalia dotyczące planowania i sprawozdawczości (plany i informacje z ich wykonania, plany kosztów, finansowe, bilanse: Zakładów Wapiennych „Bukowa”, Zakładów Wapiennych „Sitkówka”, Zakładów Wapiennych „Nowiny”, Wapienników Jana Kochanowskiego i S-ka, Kamieniołomu „Nowiny”, Zakładów Wapienniczych „Sobków”, sprawozdania statystyczne) z lat [1946] 1951 – 2003, sygn. arch. 127 – 342, analizy ekonomiczne (rocznej działalności, kosztów, działalności gospodarczej) z lat 1962 – 2001, sygn. arch. 343 – 363, skargi i wnioski z lat 1968 – 1987, sygn. arch. 364, 365, współpraca i współdziałanie (ze związkami zawodowymi) z lat 1993 – 1999, sygn. arch. 366 – 383, prace naukowe opracowywane na zlecenie własnej jednostki z lat 1951 – 1978, sygn. arch. 384 – 394, kontrole zewnętrzne (protokóły z kontroli, zalecenia pokontrolne, odpowiedzi na realizację zaleceń pokontrolnych) z lat 1957 – 1990, sygn. arch. 395 – 426, bezpieczeństwo i higiena pracy z lat 1961 – 1984, sygn. arch. 427 – 429, dokumentacja prawna nieruchomości (wywłaszczenia, upaństwowienia) z lat [1948] 1954 – 1976, sygn. arch. 430 – 447, kalkulacje cen z lat 1973 – 1994, sygn. arch. 448 – 457, normy zakładowe z lat 1969 – 1976, sygn. arch. 458 – 360, 75 lat przemysłu wapienniczego w Sitkówce (monografia) z 1985 roku, sygn. arch. 461. Number of units in the group: 461
21/1506/0 Przedsiębiorstwo Budowy Obiektów Użyteczności Publicznej "Budopol - Kielce" Spółka z o.o. w Kielcach 1967-2004 0 Unroll
Posiedzenia Kolektywu, narady, schematy organizacyjne, zarządzenia wewnętrzne, polecenia służbowe, komunikaty, rejestracja przedsiębiorstwa, statuty, regulaminy: organizacyjne, pracy, podziału nagród, ochrony przeciwpożarowej, księgi służb, instrukcje obiegu dokumentów, normatywy kancelaryjne i archiwalne, plany finansowe, sprawozdania finansowe (bilanse), sprawozdania GUS, analizy działalności, skargi, regulamin kontroli wewnętrznej, kontrole zewnętrzne: NIK, IR-Ch, Izba Skarbowa w Kielcach, Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach, Urząd Kontroli Skarbowej, PIP, kontrole budów, archiwum zakładowe – spisy akt przejętych, umowa przechowania akt kat. „A”, Zakładowa Komisja Pojednawcza, fundusz socjalny, normy przydziału odzieży ochronnej, zespoły gospodarcze, regulaminy wynagradzania, normy obsady etatów, szkolenia BHP, wycinki prasowe, analizy stanu BHP, konkurs BHP, ochrona tajemnicy państwowej i służbowej i spraw Obrony Cywilnej, jubileusz przedsiębiorstwa, nadanie sztandaru, odznaczenia, dyplomy, podziękowania, sprawy Spółdzielni Mieszkaniowej „Budopol”, księgi pamiątkowe, album i fotografie luźne, regulamin usług transportowych, plany kont, nabycie udziałów Budopol – Energopol, likwidacja – prywatyzacja przedsiębiorstwa, umowy nabycia – zbycia udziałów, dokumentacja własnościowa, program działania Spółki z o.o., podział przedsiębiorstwa i wycena wartości, zgromadzenia wspólników, Rada Pracownicza, wykazy pracowników, dyplomy. Number of units in the group: 206
21/1507/0 Zarząd Powiatowy Stronnictwa Pracy w Jędrzejowie 1946 0 Unroll
Okólniki Zarządu Wojewódzkiego Stronnictwa Pracy w Kielcach, korespondencja od i do Władz i Kół Stronnictwa, korespondencja od i do Instytucji Rządowych, bieżące sprawy koła oraz korespondencja różna, deklaracja członkowskie (również druki) i legitymacje członkowskie, ewidencja członków, dowody kasowe, druki firmowe. Number of units in the group: 10
21/1508/0 Prokuratura Powiatowa w Końskich 1950-1974 0 Unroll
zarządzenia: Prokuratora Generalnego i Prokuratury Wojewódzkiej z lat 1950 – 1974 (sygn. arch. 1 – 12); pisma okólne z lat 1950 – 1973 (sygn. arch. 13 – 22); instrukcje z lat 1964, 1970 – 1973 (sygn. arch. 23 – 27); wyjaśnienia dotyczące prawa materialnego i formalnego z lat 1967, 1970 – 1972 (sygn. arch. 28 – 32); zarządzenia, okólniki i instrukcje innych władz z lat 1967, 1970 – 1972 (sygn. arch. 33 – 35); konferencje, narady i odprawy z 1972 r. (sygn. arch. 36); statystyka z lat 1967 – 1972 (sygn. arch. 37 – 44); plany i sprawozdania okresowe i doraźne z lat 1967 – 1974 (sygn. arch. 45 – 51); wytyczne Prokuratora Wojewódzkiego w Kielcach z 1970 roku (sygn. arch. 52); repertoria i skorowidze alfabetyczne z lat 1950 – 1966 (sygn. arch. 53 – 58; 61-91; 96-105; 110-114); dziennik „Prez” z lat 1950 – 1963 (sygn. arch. 59; 93; 106); wykaz „Ap” z lat 1950 – 1954, 1956 (sygn. arch. 60; 92); książka dowodów rzeczowych z lat 1950-1960 (sygn. arch.94); księga inwentarzowa z 1957 r. (sygn.arch. 95); wykaz osób tymczasowo aresztowanych z l. 1956-1963 (sygn.arch. 107); wykaz pomocniczy do repertorium "Ds" z 1963 r. (sygn.arch. 108); kontrolka ponagleń z 1964 r. (sygn. arch. 109) Number of units in the group: 114
21/1509/0 Prokuratura Rejonowa w Końskich 1975-1986 0 Unroll
zarządzenia, pisma okólne, instrukcje, wyjaśnienia dotyczące prowadzenia materiałów i formalności, planowanie i sprawozdawczość, statystyka. Number of units in the group: 32
21/1510/0 Urząd Gubernialny Kielecki do spraw Podatku Przemysłowego 1900-1917 0 Unroll
wykazy spraw rozpatrywanych na posiedzeniach Urzędu, skargi osób, świadectwa przemysłowe, budżety zakładów, sprawozdania, wyroki Sądu Kasacyjnego Number of units in the group: 15
21/1511/0 Urząd Podatkowy Guberni Kieleckiej 1885 0 Unroll
Akta ogólne dotyczące organizacji gubernialnego i powiatowych urzędów Number of units in the group: 1
21/1512/0 Starszy Strażnik Ziemski Powiatu Olkuskiego 1869-1893, 1909 0 Unroll
Zarządzenia naczelnika straży ziemskiej powiatu olkuskiego, poszukiwania osób będących pod nadzorem i ich imienne wykazy, rozkazy Number of units in the group: 7
21/1513/0 Starszy Strażnik Ziemski Rewiru Kroczyckiego 1891-1901 0 Unroll
Rozporządzenia, rozkazy ziemskiej straży, wezwania osób Number of units in the group: 17
21/1514/0 Starszy Strażnik Ziemski Rewiru Ojcowskiego 1888-1901 0 Unroll
Zarzadzenia naczelnika straży ziemskiej, rozkazy dzienne, spisy poszukiwanych osób Number of units in the group: 11
21/1515/0 Starszy Strażnik Ziemski Rewiru Olkuskiego 1867-1879 0 Unroll
Zarządzenia i rozkazy dzienne straży ziemskiej Number of units in the group: 9
21/1516/0 Starszy Strażnik Ziemski Rewiru Pilickiego 1886-1901 0 Unroll
Rozkazy dzienne dla straży ziemskiej, wykazy imienne strażników Number of units in the group: 11
21/1517/0 Starszy Strażnik Ziemski Rewiru Racławickiego 1887-1888 0 Unroll
Rozkazy straży ziemskiej kieleckiej guberni, raporty dzienne Number of units in the group: 2
21/1518/0 Starszy Strażnik Ziemski Rewiru Skalskiego 1868-1902 0 Unroll
rozkazy dla straży ziemskiej dotyczace min. ruchu służbowego, zarządzenia gubernatora dot min. obcokrajowców Number of units in the group: 13
21/1519/0 Starszy Strażnik Ziemski Rewiru Sławkowskiego 1886-1898 0 Unroll
rozkazy dla strazy ziemskiej oraz raporty dzienne starszego strażnika Number of units in the group: 5
21/1520/0 Starszy Strażnik Ziemski Rewiru Sułoszowskigo 1880-1901 0 Unroll
Rozkazy dla ziemskiej straży, raporty dzienne Number of units in the group: 20
21/1521/0 Starszy Strażnik Ziemski Rewiru Wolbromskiego 1892-1898 0 Unroll
Rozkazy, raporty dzienne strażnika ziemskiego Number of units in the group: 8
21/1522/0 Starszy Strażnik Ziemski Rewiru Żarnowieckiego 1874-1901 0 Unroll
Zarządzenia rozkazy dla strażników, raporty dzienne Number of units in the group: 19
21/1523/0 Kielecki Gubernialny Zarząd Żandarmerii 1877-1882 0 Unroll
Zestawienia statystyczne z powiatów gubernii kieleckiej dotyczące przemysłu, wykazy zakładów przemysłowych, szkolnictwa, liczby uczniów Number of units in the group: 5
21/1524/0 Zarząd Żandarmerii Powiatu Kieleckiego i Włoszczowskiego 1906, 1914-1915 0 Unroll
Dwie sprawy karne przeciw chłopom oskarżonym o wykroczenia polityczne Number of units in the group: 2
21/1525/0 Zarząd Żandarmerii Powiatu Olkuskiego i Miechowskiego 1908, 1914 0 Unroll
Akta dotyczące działalności politycznej właściciela majątku Śmiłowice, księży, córki lekarza, mieszkańców Skały Number of units in the group: 3
21/1526/0 Zarząd Żandarmerii Powiatu Stopnickiego, Pińczowskiego i Jędrzejowskiego 1913 0 Unroll
Akta dotyczące sprawy przeciw chłopom o przestępstwa polityczne Number of units in the group: 1
21/1527/0 Sąd Policji Poprawczej w Kielcach 1823-1876 0 Unroll
Instrukcja więzienna dla więzień oraz akta spraw o fałszerstwa dokumentów, kradzieże Number of units in the group: 5
21/1528/0 Sąd Kryminalny w Kielcach 1857-1871 0 Unroll
Akta spraw o kradzieże, rzucanie obelg, defraudacje leśne Number of units in the group: 5
21/1529/0 Sąd Policji Poprawczej w Radomiu 1865-1871 0 Unroll
Akta sprawy karnej o kradzież oraz akta Sądu Apelacyjnego Number of units in the group: 1
Showing 1,576 to 1,620 of 3,508 entries.