Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
13/773/0 Akta komisji wyborczych do Sejmu PRL i rad narodowych z terenu powiatu wadowickiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 1 czerwca 1969 r. 1969 0 Unroll
Number of units in the group: 15
13/774/0 Inspektorat Szkolny w Wadowicach 1934-1939 0 Unroll
Number of units in the group: 7
13/775/0 Akta komisji wyborczych do rad narodowych z terenu powiatu wadowickiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 2 lutego 1958 r. 1958 0 Unroll
Number of units in the group: 10
13/776/0 Akta komisji wyborczych do rad narodowych z terenu powiatu wadowickiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 9 grudnia 1973 r. 1973 0 Unroll
Number of units in the group: 7
13/777/0 Akta komisji wyborczych do rad narodowych z terenu powiatu wadowickiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 5 grudnia 1954 r. 1954 0 Unroll
Number of units in the group: 4
13/778/0 Akta komisji wyborczych do Sejmu PRL z terenu powiatu wadowickiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 20 stycznia 1957 r. 1957 0 Unroll
Number of units in the group: 1
13/779/0 C.k. Rada Szkolna Okręgowa w Wadowicach 1914 0 Unroll
Number of units in the group: 1
13/780/0 Miejski Komitet Frontu Jedności Narodu w Andrychowie 1958-1971 0 Unroll
Number of units in the group: 3
13/781/0 Wydział Powiatowy w Wadowicach 1922-1932, 1933, 1938, 1939 0 Unroll
Number of units in the group: 3
13/782/0 Powiatowy Urząd Samochodowy w Żywcu 1945-1946 0 Unroll
Number of units in the group: 1
13/783/0 Miejski Komitet Frontu Jedności Narodu w Wadowicach 1965-1973 0 Unroll
Number of units in the group: 5
13/784/0 Kółko Rolnicze w Andrychowie 1962-1969 0 Unroll
Number of units in the group: 1
13/785/0 Związek Samopomocy Chłopskiej Zarząd Oddziału Gminnego w Zatorze 1945-1949 0 Unroll
Number of units in the group: 11
13/786/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej przy Starostwie Powiatowym w Wadowicach 1949-1950 0 Unroll
Number of units in the group: 2
13/787/0 Koło Polskiej Partii Robotniczej przy Starostwie Powiatowym w Wadowicach 1948 0 Unroll
Number of units in the group: 4
13/788/0 Miejsko-Gminny Komitet Frontu Jedności Narodu w Zatorze 1974-1975 0 Unroll
Number of units in the group: 1
13/789/0 Powiatowy Urząd Samochodowy w Białej 1946-1947 0 Unroll
Number of units in the group: 2
13/790/0 Gminna Szkoła Rolnicza w Ryczowie 1948-1949 0 Unroll
Number of units in the group: 1
13/791/0 Księgi i akta gruntowe, sądów w Kętach 1800-1936 0 Unroll
Number of units in the group: 209
13/794/0 Sąd Grodzki w Kętach [1891, 1909-1928] 1929-1939 0 Unroll
Number of units in the group: 46
Showing 761 to 780 of 1,375 entries.