Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
13/795/0 Księgi i akta gruntowe, sądów w Andrychowie 1845-1936 0 Unroll
Number of units in the group: 80
13/796/0 Księgi i akta gruntowe, sądów w Kalwarii 1877-1946 0 Unroll
Number of units in the group: 139
13/797/0 Księgi i akta gruntowe, sądów w Wadowicach 1864-1946 0 Unroll
Number of units in the group: 249
13/798/0 Księgi i akta gruntowe, sądów w Zatorze 1892-1939 0 Unroll
Number of units in the group: 73
13/799/0 Publiczna Szkoła Powszechna w Andrychowie [1917-1921] 1922-1940, 1944-1948 [1949-1963] 0 Unroll
I. Szkoła Ludowa 6 Klasowa Męska w Andrychowie z lat 1917-1920 /sygn.1-3/ Katalogi klasowe z wykazami klasyfikacyjnymi. II. Szkoła Ludowa 7 Klasowa Męska w Andrychowie z lat 1920-1921 /sygn.4/ Katalog klasowy z wykazami klasyfikacyjnymi. III.Szkoła Powszechna 7 Klasowa Męska w Andrychowie z lat 1921-1927 /sygn.5-10/ Katalogi klasowe z wykazami klasyfikacyjnymi. IV.7 Klasowa Publiczna Szkoła Powszechna Męska w Andrychowie z lat 1927-1935 /sygn.11-18/ Katalogi klasowe i księgi ocen. V. Publiczna Szkoła Powszechna Nr 1 w Andrychowie z lat 1935-1940, 1944-1948 /sygn.19-27/ Księgi ocen. V. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Andrychowie z lat 1948-1963 /sygn.28-39/ Arkusze ocen, księgi uczniów. Number of units in the group: 39
13/800/0 Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Kauczuków i Tworzyw Winylowych w Oświęcimiu [1936-1972] 1973-2007 [2008-2010] 0 Unroll
Number of units in the group: 4521
13/801/0 Stacja Hodowli i Unasieniania Zwierząt w Kleczy Dolnej [1957-1975] 1976-1991 [1992-2000] 0 Unroll
I. Państwowy Zakład Unasieniania Zwierząt w Drogomyślu z lat 1957-1976 /sygn.1-21/ Sprawy organizacyjne (protokoły i sprawozdania Rady Zakładowej, sprawozdania) bilanse. II. Stacja Hodowli i Unasieniania Zwierząt w Kleczy Dolnej z lat 1976-1992 /sygn.22-39/ Zarządzenia wewnętrzne plany i sprawozdania, bilanse. III. Stacja Hodowli i Unasieniania Zwierząt w Karczowie Zakład Unasieniania Zwierząt w Kleczy Dolnej z lat 1992-2000 /sygn.40-53/ Zarządzenia własne, sprawy przekształceń, sprawozdania GUS, bilanse roczne. Number of units in the group: 53
13/802/0 Komisje wyborcze do przeprowadzenia wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego z terenu powiatu wadowickiego w 2010 r. 2010-2011, 2013 0 Unroll
Number of units in the group: 70
13/803/0 Komisje wyborcze do przeprowadzenia wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego z terenu powiatu oświęcimskiego w 2010 r. 2010, 2013 0 Unroll
Number of units in the group: 68
13/804/0 Akta Notariusza Kazimierza Bąka w Andrychowie 1917 0 Unroll
Number of units in the group: 1
13/805/0 Akta Notariusza Marcina Gayczaka w Andrychowie 1879-1896 0 Unroll
Number of units in the group: 1
13/806/0 Akta Notariusza Franciszka Horaka w Andrychowie 1901-1914 0 Unroll
Number of units in the group: 2
13/807/0 Akta Notariusza Marcina Groyeckiego w Andrychowie 1899-1900 0 Unroll
Number of units in the group: 2
13/808/0 Akta Notariusza Franciszka Gutwińskiego zastępcy notariusza w Andrychowie 1916-1917 0 Unroll
Number of units in the group: 1
13/809/0 Akta Notariusza Juliana Janickiego w Andrychowie 1921 0 Unroll
Number of units in the group: 1
13/810/0 Akta Notariusza Stefana Klimczyka zastępcy notariusza w Andrychowie 1926 0 Unroll
Number of units in the group: 1
13/811/0 Akta Notariusza Władysława Mynarskiego zastępcy notariusza w Andrychowie 1920 0 Unroll
Number of units in the group: 1
13/812/0 Akta Notariusza Piotra Pieli w Andrychowie 1900-1901 0 Unroll
Number of units in the group: 1
13/813/0 Akta Notariusza Stanisława Grodnickiego zastępcy notariusza w Kalwarii 1919, 1924-1927 0 Unroll
Number of units in the group: 7
13/814/0 Akta Notariusza Wiktora Jaworskiego w Kalwarii 1875-1895 0 Unroll
Number of units in the group: 9
Showing 781 to 800 of 1,376 entries.