Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
29/363/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Luborzycy 1810 - 1917, 1922, 1923, 1925, 1987 1837 Unroll
Wykaz urodzonych z 1854 r. obejmujący informacje o urodzonych w latach 1797-1809, zaślubionych w latach 1740-1809; Księgi urodzin, małżeństw i zgonów 1810-1855, 1864-1883, 1885-1914; księga małżeństw 1915-1917, 1922, 1923; księga zgonów 1925; Allegata 1810-1818, 1820-1821, 1823, 1825, 1827, 1829-1849, 1853-1855, 1873 (sygn. 29/363/145) Number of units in the group: 147
29/364/0 vacat - Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Miechowie - przekazano do Archiwum Państwowego w Kielcach zespół 21/706 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Miechowie 980 Unroll
Number of units in the group: 0
29/365/0 vacat - Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Nasiechowicach - przekazano do Archiwum Państwowego w Kielcach zespół 21/674 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Nasiechowicach 164 Unroll
Number of units in the group: 0
29/366/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Niedźwiedziu 1810 - 1916 [1944] 2653 Unroll
Wykaz z 1853 r. zawiera informacje o urodzonych w l.1621-1810, zaślubionych w l. 1640-1810, zmarłych w l. 1711-1810; Księgi urodzin, małżeństw i zgonów 1810-1852, 1854-1913, 1914-1915, 1915-1916; Księga urodzeń 1853; Alegata do ksiąg małżeństw 1810-1812, 1814-1815, 1819-1821, 1823-1828, 1830, 1832, 1834-1842, 1844-1856, 1858-1885, 1887-1943, Allegata i akta zbiorowe 1914, 1932-1943, Allegaty 1915-1916, Akta zbiorowe 1933-1944 (sygn. 29/366/204) Number of units in the group: 204
29/367/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Prandocinie 1862 - 1916 [1944] 8932 Unroll
Księgi urodzin, małżeństw i zgonów 1862, 1867-1914; Księga urodzeń 1915 - 1916, Księga małżeństw 1915-1916, Księga zgonów 1915-1916, Allegata do ksiąg małżeństw 1862-1863, 1866-1906, 1910, 1912-1944, Allegata 1915, 1916 (sygn. 29/367/1-101) Number of units in the group: 101
29/368/0 vacat - Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Racławicach (miechowskich) - przekazano do Archiwum Państwowego w Kielcach 21/676 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Racławicach 430 Unroll
Number of units in the group: 0
29/369/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Sieciechowicach 1858 - 1914 [1999] 165 Unroll
Księgi urodzin, małżeństw i zgonów 1858-1914; Alegata do ksiąg małżeństw 1901-1902, 1904 (sygn. 29/369/1-60) Number of units in the group: 60
29/370/0 vacat - Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Słaboszowie - przekazano do Archiwum Państwowego w Kielcach zespół 21/677 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Słaboszowie 483 Unroll
Number of units in the group: 0
29/371/0 vacat - Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Sławicach - przekazano do Archiwum Państwowego w Kielcach zespół 21/678 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Sławicach 193 Unroll
Number of units in the group: 0
29/372/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Słomnikach 1862 - 1913 [1937] 8790 Unroll
Księgi urodzin, małżeństw i zgonów 1862-1867, 1870, 1873-1883, 1885-1913 (sygn. 29/372/1-13, 15-42, 82-85, 90, 92, 94, 96) Księga urodzin, małżeństw 1884 (sygn. 29/372/14) Alegata do małżeństw 1862-1937 (sygn. 29/372/21,42-89, 93, 95, 97) Number of units in the group: 97
29/373/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Szreniawie 1810 - 1911 13503 Unroll
Wykaz urodzonych z 1852 r. obejmujący urodznonych w latach 1780-1809, zmarłych w latach 1797-1809; Księgi urodzin 1810-1815; Księgi małżeństw 1811-1815; Księgi zgonów 1810-1814; Księgi urodzin, małżeństw i zgonów 1816-1870, 1872-1911; Akta zapowiedzi 1810; Alegata do ksiąg małżeństw 1811-1822,1824-1825, 1827, 1830-1840, 1842-1859, 1861-1869, 1872-1894, 1896-1898, 1901-1902, 1905-1906, 1910-1911; Akta zbiorowe1962-1972 (sygn. 29/373/1-216) Number of units in the group: 216
29/374/0 vacat - Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Tczycy - przekazano do Archiwum Państwowego w Kielcach 21/679 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Tczycy 157 Unroll
Number of units in the group: 0
29/375/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Ulinie Wielkiej 1810 - 1911 [1966] 1107 Unroll
Wykaz z 1873 r. obejmujący urodzonych w latach 1721-1809, zaślubionych w latach 1720-1809, zmarłych w latach 1737-1809; Księgi urodzin 1810-1821, 1910; Księgi małżeństw 1811, 1813-1822; Ksiegi zgonów 1811-1821; Księgi urodzin, małżeństw i zgonów 1823-1902, 1904, 1907, 1911; Alegata do ksiąg małżeństw 1811-1813, 1816, 1820-1827, 1833-1837, 1840-1851, 1854-1855, 1857-1862, 1865-1866, 1868-1872, 1875-1879, 1882, 1886, 1889-1890, 1892, 1893, 1894-1902, 1904, 1910-1911; Wypisy z ksiąg urodzonych, zaślubionych i zmarłych [z lat 1815 i 1844] 1964; Akta zbiorowe1958-1966 (sygn. 29/375/1-199) Number of units in the group: 199
29/376/0 vacat - Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Uniejowie - przekazano do Archiwum Państwowego w Kielcach zespół 21/680 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Uniejowie 41 Unroll
Number of units in the group: 0
29/377/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Więcławicach 1810 - 1918 [2014] 2454 Unroll
Księgi urodzin, małżeństw i zgonów 1810-1913, 1914, 1918; Księga urodzeń 1915-1917 Księga małżeństw 1915-1917; Księga zgonów 1915-1917; Alegata do ksiąg małżeństw 1810-1821, 1823, 1826-1829, 1831-1833, 1841-1843, 1845-1850, 1861, 1898-1900, 1906-1907, 1913-1938 (sygn. 29/377/1-147) Number of units in the group: 149
29/378/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Wysocicach 1810 - 1911 881 Unroll
Księgi urodzin 1810-1822; Księgi małżeństw 1810-1822; Księgi zgonów 1810-1821; Księgi urodzin, małżeństw i zgonów 1823-1839, 1862-1911; Alegata do ksiąg małżeństw 1810-1812, 1814-1815, 1818-1820, 1821-1824, 1826-1828, 1830, 1836-1839, 1863-1868, 1870-1878, 1880, 1887, 1899-1900, 1902-1905, 1907-1911 (sygn. 29/378/1-200) Number of units in the group: 200
29/379/0 vacat - Urząd Stanu Cywilnego parafii Biały Kościół - mikrofilmy zarejestrowano w bazie danych MIKROFILM 0 Unroll
Number of units in the group: 0
29/380/0 vacat - Urząd Stanu Cywilnego parafii Bolesław - mikrofilmy zarejestrowano w bazie danych MIKROFILM 0 Unroll
Number of units in the group: 0
29/381/0 vacat - Urząd Stanu Cywilnego parafii Bydlin - mikrofilmy zarejestrowano w bazie danych MIKROFILM 0 Unroll
Number of units in the group: 0
29/382/0 vacat - Urząd Stanu Cywilnego parafii Chechło - mikrofilmy zarejestrowano w bazie danych MIKROFILM 0 Unroll
Number of units in the group: 0
Showing 561 to 580 of 4,527 entries.