Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
29/449/33 Dominium Zbydniów 1843 - 1850 0 Unroll
Number of units in the group: 1
29/449/34 Dominium Zręczyce 1847 - 1855 0 Unroll
Number of units in the group: 1
29/449/35 Dominium Zegartowice 1848 - 1855 0 Unroll
Number of units in the group: 2
29/449/36 Dominium Żerosławice 1847 - 1854 0 Unroll
Number of units in the group: 0
29/449/37 Sprawy wojskowe dominiów z obszaru Urzędu Powiatowego w Dobczycach 1848 - 1855 [1856] 0 Unroll
Number of units in the group: 0
29/449/38 Kamera Miejska Dobczycka [1787] 1834 - 1855 0 Unroll
Number of units in the group: 18
29/449/39 C.K. Urząd Podatkowy w Dobczycach 1856 - 1863 0 Unroll
Number of units in the group: 1
29/450/0 C.K. Sąd Powiatowy w Dobczycach [1800] 1867 - 1918 0 Unroll
1.Akta prezydialne (normalia, sprawy legislacyjne, organizacja jednostki własnej, brakowanie akt itp.) 1867-1918 (sygn.SPDo 1-14, 146) 2.Sprawy cywilne 1867-1918 (sygn.SPDo 15-34) 3.Sprawy spadkowe 1867-1918 (sygn.SPDo 35-57) 4.Sprawy opiekuńcze 1898-1918 (sygn.SPDo 58-64) 5.Sprawy egzekucyjne 1881-1911 (sygn.SPDo 65-66, 73-74) 6.Sprawy karne 1869-1916 (sygn.SPDo 75-76) 7.Księgi pomocnicze 1854-1884, 1914 (sygn.SPDo 77-78) 8.Hipoteka: a) protokoły założenie ksiąg gruntowych 1880-1883 (sygn.SPDo 90-100) b) akta hipoteczne 1880-1902 (sygn.SPDo 67-72) c) księgi gruntowe 1800-1899 (sygn.SPDo 89, 101-110, 118-144) 9.Depozyt sądowy 1870-1884 (sygn. SPDo 145) 10.Księgi pomocnicze (sygn.SPDo 142-167) Number of units in the group: 169
29/451/0 Sąd Grodzki w Dobczycach [1906] 1919 - 1944 [1948] 0 Unroll
1.Akta prezydialne 1919-1940 (sygn.SGDo 1-5) 2.Sprawy cywilne 1922-1933 (sygn.SGDo 6) 3.Sprawy spadkowe 1920-1940 (sygn.SGDo 7-12) 4.Sprawy hipoteczne 1927-1944 (sygn.SGDo 13) 5.Sprawy z tzw. rejestru zbiorowego 1920-1941(sygn.SGDo 14-16) 6.Sprawy egzekucyjne 1931 (sygn.SGDo 17) 7.Sprawy opiekuńcze 1921-1926 (sygn.SGDo 17) 8.Sprawy karne 1924, 1927 (sygn.SGDo 17) 9.Księgi 1919-1932 (sygn.SGDo18-21) 10.Akta do rozdzielenia (sygn.SGDo 22) Number of units in the group: 24
29/452/0 vacat - Sąd Pokoju Okręgu V Krzeszowice - włączono do zespołu nr 200 - Archiwum Wolnego Miasta Krakowa 0 Unroll
Number of units in the group: 0
29/453/0 C.K. Sąd Apelacyjny we Lwowie (dot. zachodniej części Galicji) 1785 - 1855 0 Unroll
Number of units in the group: 9
29/454/0 vacat - C.K. Sąd Powiatowy w Milówce przekazano do Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej 13/964 C.k. Sąd Powiatowy w Milówce 0 Unroll
Number of units in the group: 0
29/454/1 Dominium Kamesznica 1800 - 1855 0 Unroll
Number of units in the group: 1
29/454/2 Dominium Rajcza 1817 - 1855 0 Unroll
Number of units in the group: 0
29/454/3 Dominium Rycerka Dolna 1817 - 1857 0 Unroll
Number of units in the group: 1
29/454/4 Dominium Rycerka Górna 1810 - 1855 [1860] 0 Unroll
Number of units in the group: 2
29/454/5 Dominium Sól 1768 - 1855 0 Unroll
Number of units in the group: 7
29/454/6 Dominium Wieprz 1706 - 1859 0 Unroll
Number of units in the group: 15
29/454/7 C.K. Urząd Powiatowy w Milówce 1855 - 1867 0 Unroll
Number of units in the group: 19
29/455/0 vacat - Sąd Pokoju Okręgu III Mogiła - włączono do zespołu nr 200 - Archiwum Wolnego Miasta Krakowa 0 Unroll
Number of units in the group: 0
Showing 681 to 700 of 4,527 entries.