Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
62/1121/0 Publiczna Średnia Szkoła Zawodowa w Mordach 1948-1951 0 Unroll
Zawartość na podstawie inwentarza: 1. Katalog główny ocen 1947/48 - 190/51 sygn. 1-5 Number of units in the group: 5
62/1122/0 Szkoła Dokształcająca Zawodowa Okręgowego Towarzystwa Rzemieślniczego w Siedlcach 1924-1947 0 Unroll
Zawartość na podstawie inwentarza: 1. Protokóły posiedzeń Rady Pedagogicznej 1924-1939 sygn. 1 2. Swiadectwa ukończenia szkoły 1928-1929 sygn. 2 3. Świadectwa ukończenia szkoły podstawowej 1924-1933 sygn. 3 4. Arkusze ocen 1924-1934 sygn. 4 5. Wykazy postępów 1929-1934 sygn. 5 6. Arkusze ocen 1932-1939 sygn. 6 7. Księga ocen 1938-1939, 1941/45 sygn. 7, 12, 13, 14, 15 8. Świadectwa ukończenia szkoły 1935/36 -1945/46 sygn. 8-11, 16, 18 9. Postępy w nauce 1946 sygn. 17 10. Katalogi okresowe 1946/47 sygn. 19 11. Świadectwa ukończenia szkół podstawowych 1934-1950 sygn.20 Number of units in the group: 20
62/1123/0 Państwowe Gimnazjum Mechaniczne w Siedlcach 1941-1949 [1956] 0 Unroll
Zawartość na podstawie inwentarza: 1. Protokóły posiedzeń Rady Pedagogicznej 1941-1949, 1949-1956 sygn. 1-2 2. Odpisy świdectw czeladniczych 1944, 1946/49, duplikaty świadectw sygn. 3-5 3. Wykazy postępów w nauce [1941] 1944-1947 sygn. 6 1946-1950 sygn. 8-12 4. Katalogi ocen 1944/45 sygn. 7 Number of units in the group: 12
62/1124/0 Państwowe Liceum Mechaniczne w Siedlcach 1949-1952 0 Unroll
Zawartość na podstawie inwentarza: 1. Wykaz postępów uczniów z lat 1948-1952 sygn. 1-2, 2. Protokóły dojrzałości i świadectwa 1950-1951 sygn. 3-4, 3. Wykazy postępów 1951/52 sygn. 5, 4. Protokóły egzaminu kwalifikacyjnego 1951/52 sygn. 6, nab. 5324/2017 książka ewidencji kontroli 1950 Number of units in the group: 7
62/1125/0 Zasadnicza Szkoła Budowlana Centralnego Urzędu Szkolenia Zawodowego w Siedlcach 1952-1954 0 Unroll
Zawartość na podstawie inwentarza: 1. Protokóły egzaminów kwalifikacyjnych 1951/52, 1952/53, 1953/54 sygn. 1, 3, 5, 2. Katalogi klasyfikacyjne 1951/52, 1952/53, 1953/54 sygn. 2, 4, 6, Księgi protokółów Rady Pedagogicznej 1951-1954 sygn.7-9 Number of units in the group: 9
62/1126/0 Zasadnicza Szkoła Metalowa Centralnego Urzędu Szkolenia Zawodowego w Siedlcach [1941] 1952-1955 0 Unroll
Zawartość na podstawie inwentarza: 1. Katalogi klasyfikacyjne 1952, 1953, 1955 sygn. 1, 2, 6 2. Protokóły egzaminów kwalifikacyjnych 1952/53, 1953/54, 1954/55 sygn. 3, 4, 5, 7 3. Protokóły egzaminów na czeladników 1941-1954 sygn. 8 Number of units in the group: 8
62/1127/0 Zasadnicza Szkoła Mechanizacji Rolnictwa Centralnego Urzędu Szkolenia Zawodowego w Siedlcach 1955-1959 0 Unroll
Zawartość na podstawie inwentarza: 1. Katalogi klasyfikacyjne 1955/56 , 1956/57 sygn. 1-2, 1957/58, 1958/59 sygn. 5,6 2. Protokóły egzaminów kwalifikacyjnych 1956/57 sygn. 3-4, 3. Protokóły egzaminu końcowego 1958/59 sygn. 7, 4. Warsztaty, prace uczniów 1959 sygn. 8-9, 5. Odpisy świadectw czeladniczych 1957-1959 sygn. 10, nab.5326/2017 dokumentacja prawna szkoły 1958-1975 sygn.11 Number of units in the group: 11
62/1128/0 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 w Siedlcach [1937] 1959-1965 0 Unroll
Zawartość na podstawie inwentarza: 1. Protokóły egzaminów końcowych 1959 -1963 sygn. 1-17, 2. Arkusze ocen 1959- 1965 sygn 18-25, nab.5327/2017 księga protokółów Rady Pedagogicznej 1962-1963, katalog klasyfikacyjny ZSZ nr 1 dla pracujących 1959-1960, nieodebrane świadectwa i dokumenty 1937-1961 Number of units in the group: 28
62/1129/0 Kasa Skarbowa w Siedlcach 1867-1904 0 Unroll
Zespół zawiera 3 jednostki. Są to: SYGN. 1. rejestr bierczy powiatu siedleckiego, węgrowskiego, sokołowskiego, konstantynowskiego, bialskiego, włodawskiego, radzyńskiego, łukowskiego, garwolińskiego 1867 - 1869 SYGN. 2 formularze osobowe urzędników 1900-1902 SYGN. 3 dziennik kasowy 1903-1904 Number of units in the group: 3
62/1130/0 Sąd Pokoju w Węgrowie 1919-1928 0 Unroll
Akta spraw cywilnych i karnych, nab. 4764/2013 1 ja. 0,01 mb sprawa cywilna C 1044/26 Number of units in the group: 3388
62/1131/0 Królewsko - Polski Sąd Pokoju w Latowiczu 1917-1918 0 Unroll
Zawiera wyłącznie repertorium i akta spraw cywilnych . - Akta spraw cywilnych 1917 – 1918 sygn. 1 - 61, - Repertorium spraw cywilnych 1918 Sygn. 62 Number of units in the group: 62
62/1132/0 Zbiór książek meldunkowych z miasta i powiatu Mińsk Mazowiecki 1951-1956 0 Unroll
Zbiór książek meldunkowych z terenu miasta Mińska Mazowieckiego 1951-1956 -(55 j.a układ alfabetyczny wg ulic, m.in.. Książka Szpitala Powiatowego 1953-1956 sygn. 37-42, Hotel FUD 1954 sygn. 29) sygn. 1-51, 55-58 gromadzkie książki meldunkowe wieś Kędzierak, os. Siennica, obóz cygański 1951-1953 sygn. 52-54 Number of units in the group: 58
62/1133/0 Mapy sztabowe - zbiór kartograficzny 1887-1981 0 Unroll
Układ alfabetyczny wg nazw obiektów: Zawiera: A. Mapy sztabowe 1887-1955 - 234 j.a., W tym: polskie 1921-1955 - 112 j.a., Austriackie 1903-1936 - 66 j.a. ; Niemieckie 1911-1940 - 47 j.a.; Rosyjskie 1887 - 1914 - 8 j.a.; Czeskie - 1926 - 1 j.a.; B. Pozostałe mapy: - mapy Polski 1920-1981 - 77 j.a.(w tym mapki powiatu siedleckiego wyd. J. Mikulski sygn. 203-242, plany Siedlec sygn. 243-247), - mapy Europy i świata 1930 - 1957 - 24 j.a. Number of units in the group: 326
62/1134/0 Powiatowy Związek Kółek Rolniczych w Łukowie 1953-1975 0 Unroll
Akta bez konsekwentnego układu rzeczowego Powiatowe Zjazdy Delegatów Związku Kółek Rolniczych i Organizacji Rolniczych w Łukowie 1959-1974 sygn. 1-18, Rada Kobiet 1958-1974 sygn. 19-24, Wybory delegatow na Zjazd Powiatowy 1957 sygn. 25, Protokóły z posiedzeń Prezydium PZKR i OR 1958-1973 sygn. 26-33, Materiały na posiedzenia, referaty, plany, programy działania, sprawozdania 1957-1975 sygn. 34-60, budżety, bilanse, sprawozdania finansowe 1954-1975 sygn. 61-84, Fundusz Rozwoju Rolnictwa, plany związane z produkcją rolniczą (nasienne, nawozowe itp.) 1960-1975 sygn. 85-116, Organizacje polityczne i gospodarcze: Związki zawodowe, ZMW, podstawowe organizacje partyjne, związki producentów itp. 1956-1975 sygn. 117-158, Rejestry kółek rolniczych, ewidencja członków kółek i kół gospodyń 1957-1975 sygn. 159-199, zebrania sprawozdawczo-wyborcze, plany działania, sprawozdania 1957-1975 sygn. 200-224, bilanse, sprawozdania finansowe kółek rolniczych 1959-1974 sygn. 225-294, plany społeczno-gospodarcze, gospodarczo-finansowe kółek 1962-1972 sygn. 295-334, inwestycje: projekty baz, poszczególnych zabudowań itp. 1959-1971 sygn. 335-361, Koła Gospodyń Wiejskich: rejestry, plany pracy, szkolenia, konkursy 1957-1974 sygn. 362-456, Zespoły Przysposobienia Rolniczego- ewidencja, dzienniki, sprawozdania 1957-1974 sygn. 457-544, narady agronomów gromadzkich b.d. Sygn. 545, Fundusz Rozwoju Rolnictwa 1971-1973 sygn. 546-547, wykazy pracowników 1962-1965 sygn. 548-549 Number of units in the group: 549
62/1135/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Zwoli powiat Garwolin 1858-1938 983 Unroll
Akta małżeństw 1858-1919 sygn. 1, 15, Akta urodzeń 1867-1891 sygn. 2, Akta urodzeń 1892- 1904 (do nr 52 bez indeksu ), 1904-1914 sygn. 3, 7, akta zgonów 1883-1938 sygn.4, 16,17, akta zbiorowe sygn. 5-6, 8-14 Number of units in the group: 17
62/1136/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Górznie powiat Garwolin 1797-1934 1672 Unroll
Akta urodzeń 1797-1825, 1881-1894, 1894-1902, 1902-1909, 1909-1914 sygn. 1, 3-4, 6-7; akta małżeństw 1901-1934 sygn. 8-10, akta zgonów 1890, 1890 (nr 88-159)-1906 (nr 1-116), 1907-1925 sygn. 2, 5,11 Number of units in the group: 11
62/1137/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Węgrowie 1951-1973 0 Unroll
nab. 2332/1996.12.18 (65 j.a 0,75 mb), nab. 4027/09 3 ja. Protokóły sesji 1962, 1967, Uchwały Prezydium 1967 (otrzymane z Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie), nab. 4599/2012 (5 ja. 0,08 mb) Protokóły sesji MRN z lat 1961, 1963-1966 (przekazane przez Muzeum Zbrojownia w Liwie), nab. 5416/2017 11 j.a. 0,10 mb Number of units in the group: 84
62/1138/0 Urząd Gminy w Dębem Wielkim [1923-1972] 1973-1990 0 Unroll
Zebrania wiejskie, sołtysi, samorząd mieszkańców wsi 1977-1979, 1982-1990 s.1-34, Koordynacja, współdziałanie z jednostkami niepodporządkowanymi 1984, 1988-1990 s.35-37, Statut i Regulamin Organizacyjny 1989 s.38, Zarządzenia i decyzje naczelnika 1973-1990 s.39-74, Plany pracy i ich realizacja 1984-1989 s.75, Skargi i wnioski 1976-1977,1983-1988 s.76-82, Kroniki i monografie 1976 s.83, Kontrole 1973-1988 s.84-98, Ewidencja pracowników odznaczonych 1979-1989 s. 99, Szkolenia pracowników 1984 s.100, Budżet 1985-1990 s.101-110, Bilans 1985-1990 s.111-116, Plany inwestycyjne i sprawozdania 19985-1987 s.117-119, Czyny społeczne 1983-1990 s.120-147, Analizy stanu zatrudnienia i skierowań 1981-1982 s.148-149, nab. 3960/09 - 176 j.a. 2,50 mb: informacje z gospodarki ziemią, materiały na sesje, decyzje o warunkach zabudowy 1982-1988, wskazania lokalizacyjne 1988-1990, zebrania wiejskie 1978-1990, kontrole, kółka rolnicze, przejmowanie gospodarstw na Skarb Państwa 1974-1990 i za rentę, obrót cywilno-prawny 1980-1989, Państwowy Fundusz Ziemi, ochrona gruntów, nab. 4746/2013 - 217 ja. 1,45 mb koncesje na działalność 1957-1988, budżet gminy 1987, 1988, ewidencja parku w Olesinie 1979, nab. 4966/2014 20 ja. 0,10 mb - akta nauczycieli, koła gospodyń, kółka rolnicze), przes.110/2014 rozgraniczenia nieruchomości 1979-1982 Number of units in the group: 585
62/1139/0 Żelechowskie Zakłady Obuwia w Żelechowie 1976-1999 0 Unroll
Zawartość na podsytawie karty A z 5.03.2004 sporządzonej przez W. Więch- Tchórzewską Statuty organizacyjne, postanowienie ogólne, regulaminy zakładu 1979,1991-1992 sygn.1-9, Wzory druków 1976-1991 sygn.10, Wewnętrzne zarządzenia dyrektora 1977-1989,1992 sygn.11-35, Plany gospodarcze, techniczne ekonomiczne i bilanse 1976-1984,1986-1989,1991-1992,1994-1999 sygn. 36-60, Sprawozdania z realizacji programów 1984-1990 sygn.62-67, Sprawozdania z działalności- biuletyny 1993-1998 sygn.61, Analizy ekonomiczne 1976-1981,1983-1990 sygn. 68-95, Sprawozdania z kontroli i stanu zatrudnienia 1977,1987 sygn.96,97, Umowy zbiorowe dotyczące zasad wynagradzania 1990 sygn.98, Program edukacji pracowników 1985 sygn.99, Zakładowy plan kont. 1991 sygn.100, Sprawozdania finansowe 1978,1990,1992-1998 sygn.101-124 Number of units in the group: 124
62/1140/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Gończycach powiat Garwolin 1881-1935 1015 Unroll
Akta zgonów 1881-1926 sygn. 1, 6, 11, Akta urodzeń 1890-1909 sygn. 2-4, akta małżeństw 1884-1935 sygn.5, 7-8, akta zbiorowe małżeństw 1908-1935 sygn. 9-10, akta zbiorowe urodzeń 1890-1907 [1953-1990] sygn. 12-13 Number of units in the group: 13
Showing 1,121 to 1,140 of 1,973 entries.