Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
62/1721/0 Przedsiębiorstwo Produkcji Leśnej "Las" w Siedlcach [1946] 1954-2007 0 Unroll
Akta Przedsiębiorstwa Produkcji Leśnej „Las” w Siedlcach, 1946 –2005, 755 j. a., sygn. 1 - 755 Zarządzanie, 1951-1995, 641 j. a., sygn. 1-641, Kadry, 1946-1994, 55 j. a., sygn. 642 - 696, Środki rzeczowe, 1954 – 2005, 56 j. a., sygn. 697 - 751, Ekonomika, 1972 – 1992, 3 j .a, sygn. 752 – 754 Akta Przedsiębiorstwa Produkcji Leśnej „Las” spółka z o.o., 1956 – 2007, 132 j. a., sygn. 756 - 887 Zarządzanie, 1981- 2007, 99 j. a., sygn. 756 – 837, 859, 860, 871 – 874, 879, Kadry, 1985 – 1999, 4 j. a, sygn. 838, 856, 858, 875 Środki rzeczowe, 1956 – 2007, 19 j. a, sygn. 839 – 852, 870, 876, 880, 881 - 882, Ekonomika, 1991 – 1998,5 j. a., sygn. 853 – 855, 877- 878 Dokumenty upadłościowe, 1998 – 2006, 5 j. a, sygn. 883- 887, ochrona p.poż i przepisy BHP 1975-1994, sygn.888, analiza stanu BHP za 1985 r., sygn. 889, protokół kontroli finansowej 1977, sygn.889, racjonalizacja i wynalazczość 1972, sygn.890, postęp techniczny- przepisy 1975-1985, sygn. 893, zakładowe instrukcje technologiczne produktów spożywczych 1971-1975, sygn.893, notatki i ustalenia dotyczące przeglądów maszyn, urządzeń 1982-1987, sygn.894 Number of units in the group: 894
62/1722/0 Fundacja Rozwoju Regionu Podlaskiego "Ekoland" w Siedlcach 1991-2006 0 Unroll
Protokóły i Uchwały zarządu i rady Fundacji 1991-2006 sygn.1-7, Zarządzenia Wojewody i Marszałka w sprawie zmian składu osobowego 1991-2006 sygn. 8, postanowienia sądowe- zmiany w rejestrze 1991-2006 sygn. 9, statut 1991-2000 sygn. 10, sprawozdania z działalności 1991-2005 sygn. 11-17, sprawozdania finansowe z wydatkowania środków z pomocy 1997-2000 sygn.18, protokóły kontroli zewnętrznych 1998-2005 sygn. 19, mienie Fundacji 1991-1993 [1997] sygn. 20 Centrum Edukacyjno- Konsultingowe. Materiały na szkolenia i seminaria 1998-2004 sygn. 21-26, projekt logo 2001 sygn. 27, wnioski w sprawie dotacji 2000-2001 sygn. 28-33 Number of units in the group: 33
62/1723/0 Akta komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów samorządowych 11 października 2002 roku i wyborów uzupełniających z terenu powiatów Garwolin, Łosice, Mińsk Mazowiecki, Siedlce, Sokołów Podlaski, Węgrów, miasta Siedlce na prawach powiatu 2002-2005 0 Unroll
nab. 3682/2007 (ze spisu nr 8/2007 wyłączono 11 j.a. Do zespołu 1634) rejestracja kandydatów na radnych do rad gmin, wyniki głosowania do rad gmin, rejestracja kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta i wyniki głosowania, protokóły komisji obwodowych i gmminych, rejestracja kandydatów na radnych do rad powiatowych i wyniki głosowania, sprawozdania finansowe komisji wyborczych, nab. 3742/08 (35 j.a. 0,70 mb) Wybory uzupełniające do rad gmin kadencji 2002-2006 odbyte w latach 2003-2005, Obwieszczenia Komisarza Wyborczego, sprawozdania finansowe, podział na okręgi Number of units in the group: 288
62/1724/0 Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Siedlcach 1996-2014 0 Unroll
nab. 3684/07 (32 j.a 0,25 mb akta organizacyjne delegatury) Akty normatywne własne 1996-2000 (5 j.a. ), Kontrole 1996-2001 (5 j.a. ), Organizacja KBW 1996-2000 (5 j.a. ), sprawozdania statystyczne 1996-2000 (5 j.a.), referendum lokalne 2001 (5 j.a.), nadzór nad przestrzeganiem prawa wyborczego i prowadzeniem rejestru 2001-2001 (4 j.a.) , preliminarz budżetowy 2001-2002 (3j.a.), nab. 4213/10 -296 ja. 7,40 mb dokumentacja z wyborów w 2005 i 2009 roku, nab. 4490/2012 - 71 j.a. 1,50 mb wybory do Sejmu i Senatu 2007 r., nab. 5048/2015 - 5051/2015 karty do głosowania z wyborów samorządowych 2014 OKW nr 2 SzP. Pust elnik gm. Stanisławów, pow. Mińsk Mazowiecki, OKW nr 5 Jagodne gm. Garwolin, pow. Garwolin, OKW nr 3 SzP Wola Starogrodzka gm. Parysów, pow. Garwolin, OKW nr 2 Zespół Szkół gm. Stara Kornica pow. Łosice, nab. 5049/2015-5099/2015 karty do głosowania z wyborów samorządowych 2014 Number of units in the group: 1845
62/1725/0 Sąd Pokoju w Trzebieszowie 1918-1920 0 Unroll
Repertorium C 1918-1920 sygn.1, Akta sprawy cywilnej Jan Sosnowski p-ko Franciszce Sosnowskiej o dział majątku 1919-1920 sygn.2. Number of units in the group: 2
62/1726/0 Sąd Gminny w Serokomli 1915-1917 0 Unroll
Skorowidz spraw cywilnych 1915-1917, sygn.1 Dziennik spraw karnych 1915-1917, sygn.2 Książka opieki 1916-1917, sygn.3 Akta opiekuńcze 1917, sygn. 4 Number of units in the group: 4
62/1727/0 Królewsko - Polski Sąd Pokoju w Miastkowie 1917-1918 [1919] 0 Unroll
Number of units in the group: 291
62/1728/0 Sąd Gminny w Miastkowie 1915-1917 0 Unroll
Rejestr spraw cywilnych 1915-1917 sygn.1, Akta spraw cywilnych 1915-1917 [1918] sygn. 2-664 Number of units in the group: 664
62/1729/0 Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Siedlcach [1960] 1975-1998 0 Unroll
nab. 3695/07.12.18, 88 ja. 0,90 mb, nab. 4761/2013 - 8 ja. 0,05 mb - wydawnictwa własne, nab.5274/2016 budżety 1991-1998, protokóły, pokwitowania 1948-1970, sygn.99, dokumentacja techniczna budynku przy ul. 3 Maja 44 w Siedlcach Number of units in the group: 102
62/1730/0 Podlaskie Zakłady Wytwórcze Spółdzielnia Pracy w Siedlcach 1955-2008 0 Unroll
nab. 323/07.12.19 (55 j.a), nab. 3853/08 (3 j.a. ) bilanse 2006, 2007, 2008 Number of units in the group: 58
62/1731/0 Ciechanowskie Zakłady Terenowego Przemysłu Materiałów Budowlanych w Ciechanowie 1952-1970 0 Unroll
Bilans przekazania zakładu 1957-1958 sygn.1-4 Bilans 1952-1970 sygn.5-22, 26 Dokumentacja techniczna 1968-1969 sygn.23-25 Number of units in the group: 26
62/1732/0 Towarzystwo Miłośników Podlasia w Siedlcach 1958-2000 0 Unroll
I. materiały aktowe: Protokóły Walnych Zebrań oraz posiedzeń Zarządu z lat 1971-1996 sygn. 1, Statuty z 1958,1987 sygn.2, Korespondencja z lat 1971-1985, 1987-1993 sygn. 3-4, Sprawozdania z działalności 1970-1995 sygn. 5, Protokóły kontroli działalności towarzystwa z 1978, 1983 sygn. 6, Projekty sesji naukowej „Społeczeństwo Siedleckie w walce o wyzwolenie narodowe i społeczne” i scenariusz wystawy „XXXV lat władzy ludowej na Podlasiu i wschodnim Mazowszu 1944-1979” z lat 1978-1979 sygn. 7, Deklaracje członkowskie 1987-1993 sygn. 46, Sprawy finansowe 1987-2000 sygn. 47, dokumenty finansowe 1990-1992 sygn. 59, Społeczny Komitet Odbudowy Pomnika Józefa Piłsudskiego w Siedlcach 1989-1990 sygn. 48, Zbiorki utworów literackich b.d. sygn. 49, Wycinki prasowe 1988 sygn. 50, Klisza fotograficzna negatyw zdjęcia afisza sygn. 51, Teczki ogólne TMP [protokóły posiedzeń, sprawozdania, korespondencja] 1962-1969 sygn. 57-58, dokumentacja z próbą przekształcenia TMP w Towarzystwo Społeczno-Naukowe 1970-1978 sygn. 60, zdjęcia 1988-1990 sygn. 61, II. materiały ulotne: Zaproszenia 1987-1989 sygn. 8-26, Afisze 1988-1991 sygn. 27-39, Inne 1989-1990 sygn. 40-45, Biuletyny, Informatory o towarzystwach kultury 1984-1991 sygn. 52-56, Number of units in the group: 61
62/1733/0 Zbiór Izabelli Rdzanek dotyczący genealogii rodzin Kołodziejskich, Zalewskich, Tarkowskich 1894-1990 0 Unroll
Zbiór pamiątek dotyczący Michała Zalewskiego i Józefy z Tarkowskich1º voto Lipka 2dº voto Zalewska, 1894-1957, 1 j. a., sygn. 1 Zbiór pamiątek dotyczący Franciszka Zalewskiego, 1958-1989, 1 j. a., sygn. 2 Zbiór pamiątek dotyczący Pauliny Kołodziejskiej, 1909-1981, 1 j. a., sygn. 3 Zbiór pamiątek dotyczący Piotra Kołodziejskiego, 1899-1969, 1 j. a., sygn. 4 Zbiór pamiątek dotyczący Józefa Franciszka Kołodziejskiego, 1940-1990, 1 j. a.,sygn. 5 Zbiór pamiątek dotyczący Anny z Kołodziejskich Zając, 1964-1984, 1 j. a., sygn.6 Zbiór pamiątek dotyczący Janiny z Kołodziejskich Tarkowskiej, 1933-1989, 1 j. a., sygn. 7 Zbiór pamiątek dotyczących Jadwigi z Kołodziejskich Rdzanek, 1938-1977, 1 j. a., sygn. 8 Number of units in the group: 8
62/1734/0 Sąd Gminny w Mysłowie 1865-1876 0 Unroll
Układ akt: 1. księga spraw cywilnych i karnych z lat 1865-1868 syg. 1 , 2. księgi spraw karnych z lat 1868-1870, 1875-1876 sygn. 2-5, 3. księgi sprawy cywilnych z lat 1874-1876 sygn. 6-7 Number of units in the group: 7
62/1735/0 Sąd Gminny w Prawdzie 1870-1875 0 Unroll
Układ akt: 1. akta spraw opiekuńczych z lat 1870-1874 sygn. 1 –3, księgi spraw karnych z lat 1874-75 sygn. 4-5. Number of units in the group: 5
62/1736/0 Sąd Gminny w Miastkowie 1865-1876 0 Unroll
Zawartość: sygn 1.Księga spraw karnych z lat lat 1865-1869, sygn 2. księga spraw karnych 1870-1872, sygn 3 księga spraw karnych z lat 1873-1874, księga spraw karnych z lat 1874-1876, sygn. 5 księga spraw cywilnych z lat 1873-1876 , sygn. 6 akta sprawy opiekuńczej 6/1874 z 1874 r. Number of units in the group: 6
62/1737/0 Akta stanu cywilnego gminy Huszlew powiat Łosice [1672-1811] 1810-1825 0 Unroll
Indeks urodzonych, zaślubionych zmarłych z lat 1672-1811 (zgonów 1720) nr 1, akta urodzeń 1810-1811 sygn. 2, akta małżeństw 1810-1811 sygn. 3, akta zgonów 1810-1811 sygn.4, akta urodzeń 1812-1813 sygn. 5, akta zapowiedzi i małżeństw 1812-1813 sygn. 6, akta zgonów 1812-1813 sygn. 7, 8, duplikaty akt urodzeń, małżeństw, zgonów 1814-1825 sygn. 9-20, alegaty 1814-1815, 1817-1825 sygn. 21-31 Number of units in the group: 31
62/1738/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Huszlewie 1826-1873 0 Unroll
Allegaty 1826-1832, 1834-1850, 1856, 1863 sygn. 1-26, księgi urodzeń, małżeństw, zgonów 1826-1864, 1870, 1873 sygn. 27-67 Number of units in the group: 67
62/1739/0 Akta Rejonowej Komisji Wyborczej w Siedlcach i podległych komisji obwodowych z wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego odbytych 13 czerwca 2004 roku 2004-2004 0 Unroll
nab. 3741/08.02.01 (26 j.a. 0,60 mb) protokóły głosowania, protokóły posiedzeń komisji obwodowych, rejonowej, podział na obwody, nadzór komisji rejonowej, protokół wyników głosowania, preliminarz budżetowy, uchwała o ważności wyborów Number of units in the group: 26
62/1740/0 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach 1989-2005 0 Unroll
dwa spisy (1-8 księgowość), (1-181 - administracja i wydawnictwa): Plany i sprawozdania roczne z działalności, bilanse,akta normatywne (stauty, regulaminy, zarządzenia), narady, wydawnictwa własne: Promyk nr -1-74, Promyczek 1-19, Doradca 1-47, scenariusze zajęć i lekcji, kontrole zewnętrzne, zadania zlecone Number of units in the group: 189
Showing 1,721 to 1,740 of 1,973 entries.