Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
62/1821/0 Węgrowski Ośrodek Kultury 1975-1986 0 Unroll
nab. 4127/10 - 28 j.a. 0,30 mb Protokoły narad kordynacyjnych 1975-1976, rady programowej 1985, statuty, regulaminy 1975-1984, statut Ogniska Art.. 1981-1986, plany pracy 1982-1985, sprawozdania z działalności i finansowe 1975-1985, budżety i ich zmiana 1975-1985 Number of units in the group: 28
62/1822/0 Zarząd Żandarmerii Powiatów Łukowskiego, Radzyńskiego i Garwolińskiego 1908-1911 0 Unroll
Akta wpisane do inwentarza z sygnaturami: 113, 122-126, 129, 136, 256 oraz [Program zajęć ze strażnikami Siedleckiej Gubernii z uwagi na ruch rewolucyjny w 1909 roku] Number of units in the group: 10
62/1823/0 Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Siedlcach 1944-1947 0 Unroll
nab. 4133/10 - 1 j.a. bilans OSM 1944-1947 Number of units in the group: 1
62/1824/0 Urząd Rejonowy w Węgrowie 1990-1998 0 Unroll
nab. 4137/10 - 43 j.a. 0,70 mb Number of units in the group: 43
62/1825/0 Diecezjalny Komitet Charytatywno-Społeczny w Siedlcach [1980-1983] 1984-1989 0 Unroll
nab. 4138/10 - 7 j.a. 0,10 mb Komunikaty, orędzia, homilie prymasa, biskupów; Statut. Protokóły, notatki ze spotkań komitetu, plany przebiegu spotkań (część w brudnopisach nie datowana); Sprawozdania z działalności; Listy członków, Wydarzenia o charakterze religijnym, modlitwy; Pomoc prześladowanym, internowanym; Materiały ulotne, zdjęcia, Number of units in the group: 7
62/1826/0 Gminna Rada Narodowa w Wiśniewie powiat Siedlce 1946-1953 0 Unroll
Dział Ogólno-administracyjny: protokóły z sesji GRN 1951 sygn.1, Dokumentacja Komisji Kultury i Oświaty 1951-1953 sygn. 2, Dział Finansowo-budżetowy: Postępowanie karno-administracyjne, rejestr wyroków 1946-1953 sygn. 3-5. Number of units in the group: 5
62/1827/0 Zakład Budowlany Lasów Państwowych w Iganiach 1992-1994 0 Unroll
nab. 4139/10 - 10 j.a.0,10 mb Number of units in the group: 10
62/1828/0 Ośrodek Remontowo- Budowlany Lasów Państwowych w Siedlcach 1978-1994 0 Unroll
nab. 4140/10 - 28 j.a.0,30 mb Number of units in the group: 28
62/1829/0 Ośrodek Transportu Leśnego w Siedlcach 1961-1992 0 Unroll
nab. 4140/10 (96 j.a.1,00 mb) Number of units in the group: 96
62/1830/0 Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim [1971] 1975-1998 [2001] 0 Unroll
nab. 4147/10 - 8492 j.a. 20 mb, akta komornicze dot. należności Skarbu Państwa z lat 1975-1998, nab. 4373/2011 - spis nr 1 178 j.a. 1,25 mb- akta administracyjne z lat [1969] 1975-1985, nab.4498/2012 akta administracyjne 18 j.a. 0,20 mb, nab. 4663/2013 - akta administracyjne 1987 -,15 ja. 0,10 mb., akt komornika I Rewiru Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim z lat 1992-1997, sygn.8683-8692 Number of units in the group: 8692
62/1831/0 Sokołowski Ośrodek Kultury [1959-1962] 1964-1995 0 Unroll
nab. 4149/10 - 46 j.a. 0,60 mb, nab. 5857/2020 - 61 j.a., 0.70 m.b.(protokóły, plany pracy korespondencja, sprawy finansowe,program rozwoju, scenariusze imprez [1959-1962] 1966-1991, sygn. 47-107, nab. 5858/2020 - 28 j.a., 0.08 m.b. - dokumentacja ulotna (broszury, informatory, zaproszenia, ulotki, plakaty, foldery) 1973-1995, sygn.108-135 Number of units in the group: 135
62/1832/0 Sąd Grodzki w Węgrowie 1929-1939 [1940-1945] 0 Unroll
1.Akta Sądu Grodzkiego w Węgrowie Sprawy z kategorii„C”1929-1931,sygn.1-693; Sprawy z kategorii „A” 1930-1934, sygn.694-821; Sprawy z kategorii „N”,1933-1933 sygn.822-899; Sprawy z kategorii „Z”1930-1931sygn.900-973, Sprawy z kategorii „Zr”1930-1939 sygn.974-979, Sprawy z kategorii „Kg.”1929-1939 sygn.980-3441 2.Akta komornika Km przy Sądzie Grodzkim w Węgrowie 1929-1939 [1940-1945] sygn.1k-3804k Number of units in the group: 7245
62/1833/0 Zbiór Zygmunta Bittnera 1924-1954 0 Unroll
nab. 4163/10 - 6 j.a. 0,04 mb Roczne Walne Zgromadzenie Polskiego Związku Piłki Nożnej. Łódz 22-23.II 1947 [protokół, sprawozdanie]; Plakat na zawody 3 maj 1947 Główne dni PZPN międzymiastowe zawody w piłce nożnej Łódz-Siedlce ; Podlaska Wystawa Rzemieślnicza w Siedlcach. Folder wyd. Okręgowe Towarzystwo Rzemieślnicze w Siedlcach 1935; Plakaty Ligi Przyjaciół Żołnierza [druk w Łodzi], Korespondencja profesora Józefa Mikulskiego z dr. Czekalskim, dr J. Ostaszewskim. 1930-1935, Zbiór pamiątek [druki, foldery turystyczne, gazety] 1924-1954 Number of units in the group: 6
62/1834/0 Prokurator Siedleckiego Sądu Okręgowego 1904-1915 [1916-1917] 0 Unroll
przes. 90/2010.08.30 z zesp. Nr 1 - 31 j.a.0,25 mb Number of units in the group: 31
62/1835/0 Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Siedlcach [1957-1974] 1975-1998 [2000] 0 Unroll
nab. 4180/10 - 74 ja. 0,90 mb Sekcja Organizacyjna i Spraw Pracowniczych, anteriora Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna na miasto i powiat Siedlce, nab. 4753/2013 - 77 ja. 1 mb Stanowisko pracy ds. BHP, nab. 4770/2013 - 38 ja. 0,50 mb, nab. 4948/2014 57 j.a. 1,10 mb Dział Higieny Komunalnej, Oddział Oświaty Zdrowotnej, Oddział Zapobiegawczy Nadzoru Sanitarnego, nab. 5040/2015 - 119 j.a 1,75 mb, nab.5203/2016 - 101 j.a 2,50 mb, nab.5252/2016 -120 ja. 2,80 mb spis poz. 467-586 Number of units in the group: 589
62/1836/0 Zakłady Mięsne w Łukowie 1969-1989 0 Unroll
nab. 4181/10 - 27 j.a. 0,30 mb zarządzenia własne, nab. 4376/2011- 32 j.a. 0,60 mb Number of units in the group: 59
62/1837/0 Szpital Miejski w Siedlcach 1938-1994 0 Unroll
nab. 4190/10, (og. 7 j.a. 0,25 mb ) karty ewidencyjne rannych oddziału wojskowego 1939 sygn. 1, księga główna chorych 1939-1942, sygn. 2-4, księga oddziałowa oddziału chirurgicznego 1938-1944, sygn. 5, księga oddziałowa oddziału wewnętrznego 1938-1958, sygn.6, księga oddziałowa oddziału płucnego 1938-1953, sygn.7; nab. 5178/2016 (83 j.a.) księgi główne szpitala 1938-1978, sygn.8-62, księgi główne szpitala na ul. Bema (oddział gruźliczy, wewnętrzny, dziecięcy) 1969-1978, sygn.63-78, dodatek do księgi głównej 1979-1989, sygn. 79, skorowidz 1966-1968, sygn. 80, księgi oddziałowe (oddział wewnętrzny, dziecięcy, reumatologiczny, zakaźny) 1944-1953, sygn.81-90, nab. 5740/2019, książka orzeczeń komisji lekarskiej 1982-1989, sygn.90, księga główna przyjęć 1953-1956, sygn.92-95, księga główna chorych 1967-1994, sygn.96-152, skorowidze do ksiąg głównych chorych 1950-1993, sygn.153-212, księgi chorych (oddział obserwacyjny, wewnętrzny, gruźliczy, chirurgiczny) 1955-1991, sygn.213-256, książka gabinetu zabiegowego oddział chirurgiczny 1986, sygn.257, księgi przyjęć i odmów izby przyjęć 1993, sygn.258-273, książki oddziału noworodków 1985-1993, sygn.274-290, książki raportów pielęgniarskich położnictwo 1986-1991, sygn.291-293, księga dokonanych operacji - oddział położniczy 1971-1972, sygn.294, księga odmów zakładu leczniczego 1952-1954, sygn. 295, księga chorych 1950-1952, sygn.296, księga przyjęć chorych do szpitala 1954-1965, sygn.297 Number of units in the group: 297
62/1838/0 Państwowa Komisja Weryfikacyjna dla Legalizacji Wyników Tajnego Nauczania w Łukowie 1944-1945 0 Unroll
nab. 4192/10 - 1 j.a. 0,01 mb Zestawienie ocen rocznych. Protokóły i zaświadczenia komisji. Świadectwa ukończenia gimnazjum. (1 j.a.) Number of units in the group: 1
62/1839/0 Akta stanu cywilnego Parafii Mariawickiej w Cegłowie powiat Mińsk Mazowiecki 1906-1917 0 Unroll
Akta urodzeń, małżeństw, zgonów (duplikat) 1906-1909, 1912, 1913 sygn. 1, 10, 12; akta urodzeń 1908-1909, 1910-1911 sygn. 2-3, 6, akta małżeństw 1908-1909, 1911 sygn. 4-5, 8, akta małżeństw, zgonów 1910-1911 sygn. 7, akta zgonów 1911 sygn. 9, dokumenty do akt małżeństw 1912, 1913 sygn. 11, 13, Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1914 sygn. 14, dokumenty do akt małżeństw 1914 sygn.15, Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1915-1917 sygn. 16-18 Number of units in the group: 18
62/1840/0 Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury w Siedlcach 1983-1989 0 Unroll
nab. 4207/10 - 121 j.a. 2,50 mb akta luźne zawierające głównie dokumentację z konkursów przeprowadzanych przez stowarzyszenie, książka korespondencji, teczki z korespondencją , Statut, Sprawozdania z działalności, Dokumentacja finansowo-księgowa RSTK woj. siedleckiego, negatywy klisz zdjęciowych, zdjęcia na konkursy Number of units in the group: 121
Showing 1,821 to 1,840 of 1,973 entries.