Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
13/685/0 Stowarzyszenie Poszkodowanych Przez III Rzeszę Na Rzecz Budowy Obozu KL Auschwitz - Birkenau w Brzezince 1996-2006 0 Unroll
1.Postanowienia o rejestracji i likwidacji, statut, protokoły z zebrań walnych i Zarządu, deklaracje członkowskie, korespondencja, petycje, ogłoszenia, zaproszenia, wnioski o odszkodowania. Dokumentacja dowodowa z PM Auschwitz Birkenau /kserokopie/, broszura z lat 1996 - 2006 /sygn. 1 - 18/ Number of units in the group: 18
13/686/0 Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze "Chemik" Oddział Zakładowy przy Zakładach Chemicznych w Oświęcimiu [1953-1962] 1963-1997 [1998-2001] 0 Unroll
1.Dokumentacja aktowa, z załączonymi fotografiami i odbitkami map. Zawiera dokumentację założycielską Oddziału PTTK, protokoły z zebrań Zarządu i Plenum Zarządu, sprawozdania GUS z działalności, sprawozdania finansowe, kroniki z lat 1953 - 2001 /Sygn. 1 - 45/ Number of units in the group: 45
13/687/0 Powszechna Kasa Oszczędności Oddział w Wadowicach 1954-2005 0 Unroll
1. Korespondencja organizacyjna oraz bilanse Oddziału PKO w Wadowicach z lat 1954 - 1989 /sygn. 1-28/ 2. Dopływ 2007. Akta z lat 1963 - 2001 /sygn.29-99/ Sprawy organizacyjne Oddziału PKO, akty normatywne własne i zewnętrzne, plany i sprawozdania roczne, analizy skarg i wniosków, kontrole i rewizje kompleksowe i problemowe, bilanse roczne Oddziału PKO w Wadowicach za lata 1976-2000. 3. Dopływ 2013. Akta z lat 1954 - 2005 /sygn.100-133/ Zbiory aktów normatywnych własnych, wzory odcisków stempli i pieczęci, regulamin organizacyjny, sprawozdania z działalności, plany, skargi i wnioski, sprawy wypłaty odszkodowań za nieruchomości. 3. Dopływ 2014. Akta z lat 1998 - 1999, 2003 - 2004 /sygn.136-139/ Regulamin organizacyjny Oddziału, protokoły przekazania komórek organizacyjnych Banku, raport z audytu problemowego. Number of units in the group: 139
13/688/0 Zbiór fotografii Archiwum Państwowego w Katowicach Oddziału w Bielsku-Białej 1900-2014 0 Unroll
Number of units in the group: 650
13/689/0 Starostwo Powiatowe w Białej Krakowskiej [1783-1918] 1919-1939 0 Unroll
I. Starostwo Powiatowe w Białej (1853) 1919-1939 1.Akta prezydialne 1919-1925 (sygn. StB 491-492) 2.Akta ogólne 1919-1931 (sygn. StB 493-552) 3.Dzienniki podawcze i indeksy 1919-1921 (sygn. StB 553-559) II. C.K. Starostwo w Białej (K.K. Bezirkshauptmannschaft in Biała) (1799) 1869-1918 4.Akta i dzienniki podawcze prezydialne 1869-1918 (sygn. StB 25-40) 5.Normalia (1859) 1869-1917 (sygn. StB 41-45) 6.Akta ogólne (1799)1869-1918 (1923) (sygn. StB 45-377, 578,579) 7.Dzienniki podawcze i indeksy 1883-1918 (sygn. StB 378-490) III. 8.C.K. Urząd Cyrkularny w Myślenicach (K.K.Kreisamt in Myślenice) (sprawy kościelne i dominialne) 1783-1819 (sygn. StB 1) 9.C.K. Urząd Cyrkularny w Wadowicach (K.K. Kreisamt in Wadowice) (sprawy kościelne, miejskie, dominialne) 1820-1855 (sygn. StB 2-4,573-576) 10.C.K. Urząd Obwodowy w Wadowicach (K.K. Kreisbehörde in Wadowice) (sprawy kościelne, szkolne, dominialne) 1855-1866 (sygn. StB 5, 577) 11.C.K. Urząd Powiatowy w Białej (K.K. Bezirksamt in Biała) 1856-1868 (sygn. StB 6-11 ) 12. C.K. Urząd Powiatowy w Kętach (K.K. Bezirksamt in Kęty) 1855-1867 (sygn. StB 21-21) 13. C.K. Urząd Powiatowy w Oświęcimiu (K.K. Bezirksamt in Oświęcim) 1854-1864 (sygn. StB 22) 14.Magistrat w Białej 1837-1855 (sygn. StB 23) 15.Magistrat w Kętach 1823-1856 (sygn. StB 23) 16.Magistrat w Oświęcimiu 1810-1855 (sygn. StB 23) 17.Dominia Bulowice, Czaniec, Pisarzowice 1823-1856 (sygn. StB 24) 18.Powiatowa Komisja Zasiłkowa w Białej (1915) 1920-1921 (sygn. StB 560) 19.Ekspozytura Rolnicza C.K. Namiestnictwa Nr 22 w Białej 1916-1919 (sygn. StB 561-562) 20.Powiatowa Komisja Aprowizacyjna 1920-1921 (sygn. StB 563) 21.Powiatowa Komisja Rozdziału Drzewa przy Starostwie w Białej 1919-1920 (sygn. StB 564) 22.Powiatowy Urząd Gospodarczy w Białej 1918-1923 (sygn. StB 565-568) 23.Zbiór akt z odciskami pieczęci gmin powiatu bialskiego i różnych urzędów spoza powiatu (sygn. StB 569-570) 24.Zbiór druków związanych z urzędowaniem starostwa (sygn. StB 571-572) Number of units in the group: 586
13/691/0 Sąd Obwodowy w Andrychowie 1941-1942 0 Unroll
Number of units in the group: 12
13/692/0 Sąd Grodzki w Andrychowie [1928-1944] 1945-1950 0 Unroll
Number of units in the group: 134
13/693/0 Sąd Obywatelski w Andrychowie 1948-1950 0 Unroll
Number of units in the group: 32
13/695/0 Sąd Grodzki w Kalwarii [1934-1939] 1940-1944 [1945-1949] 0 Unroll
Number of units in the group: 2318
13/696/0 Sąd Grodzki w Kalwarii [1930-1944] 1945-1950 0 Unroll
Number of units in the group: 2086
13/697/0 Sąd Powiatowy w Wadowicach 1919-1928 0 Unroll
Number of units in the group: 18
13/698/0 Sąd Obwodowy w Wadowicach 1940-1944 0 Unroll
Number of units in the group: 4
13/699/0 Sąd Grodzki w Wadowicach [1932-1944] 1945-1950 [1951,1958] 0 Unroll
Number of units in the group: 1541
13/701/0 Sąd Obwodowy w Zatorze 1942 0 Unroll
Number of units in the group: 1
13/702/0 Sąd Grodzki w Zatorze [1926-1944] 1945-1948 0 Unroll
Number of units in the group: 972
13/703/0 C.k. Sąd Obwodowy w Wadowicach 1868-1915 0 Unroll
Number of units in the group: 26
13/704/0 Sąd Okręgowy w Wadowicach [1912-1944] 1945-1950 [1951-1959] 0 Unroll
Number of units in the group: 995
13/705/0 Sąd Powiatowy w Wadowicach [1934-1950] 1951-1968 0 Unroll
Number of units in the group: 468
13/706/0 Powiatowy Związek Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych w Oświęcimiu 1960-1961 0 Unroll
Number of units in the group: 1
13/707/0 Rolnicza Spółdzielnia Wytwórcza im. Mikołaja Kopernika w Bielanach 1954-1957 0 Unroll
Number of units in the group: 2
Showing 681 to 700 of 1,376 entries.