Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
29/442/0 Sąd Okręgowy w Krakowie [1895] 1919 - 1939 [1967] 0 Unroll
Number of units in the group: 19561
29/443/0 C.K. Sąd Powiatowy Cywilny w Krakowie 1855 - 1918 [2013] 0 Unroll
Number of units in the group: 137
29/444/0 C.K. Sąd Powiatowy Karny w Krakowie 1898 - 1918 [1931] 0 Unroll
1. Akta spraw karnych 1905-1918 (sygn. 29/444/1-312) 2. Rejestry i skorowidze 1898-1905 (sygn. 29/444/313-315) Number of units in the group: 315
29/445/0 Sąd Powiatowy Karny w Krakowie [1911] 1919 - 1928 0 Unroll
I. Akta prezydialne 1919-1928 (sygn.SPKr II 1-28) II. Akta spraw karnych [1919] 1919-1928 (sygn. SPKr II 29-513) Number of units in the group: 513
29/446/0 Sąd Grodzki w Krakowie [1907] 1928 - 1950 0 Unroll
Number of units in the group: 1482
29/447/0 Sąd Niemiecki w Krakowie [1914] 1940 - 1945 0 Unroll
I. Akta prezydialne i księgowe (m.in spis personelu Sądu Niemieckiego i Sądu Specjalnego oraz Prokuratury Niemieckiej w Krakowie) 1941-1944 (sygn.DGKr 1-5) II. Sprawy cywilne niesporne 1. Testamentowe 1943-1945 (sygn. DGKr 6-9) 2. Spadkowe 1940-1944 (sygn. DGKr 10-27) 3. Opiekuńcze (1926) 1940-1945 (sygn. DGKr 28-109) 4. Kuratelaralne (1940) 1941-1944 (sygn. DGKr 110-118) 5. Sprawy opiekui prawnej 1942-1944 (sygn. DGKr 119) 6. Inne sprawy rodzinne (1943) 1944 (sygn. DGKr 120-122) 7. Sprawy wychowania zapobiegawczego 1943-1944 (sygn. DGKr 123) 8. Szczątki spraw bez sygnatur 1943 (sygn. DGKr 124) 9. Repertoria spraw rodzinnych 1940-1944 (sygn. DGKr 125-126) III. Sprawy cywilne sporne (m.in ojcostwo i alimenty, roszczenia finansowe) (1939) 1940-1945 (sygn. DGKr 127-174) IV. Różne sprawy cywilne (1914) 1942-1945 (sygn. DGKr 175-177) V. Akta nakazowe 1944-1945 (sygn. DGKr 178) VI. Sprawy karne (morderstwa, oszustwa, kradzieże, hazard, paserstwo, wypadki drogowe, nie noszenie przez Żydów opaski z gwiazdą) 1940-1945 (sygn. DGKr 179-193) VII. Sprawy wekslowe 1944 (sygn. DGKr 194) VIII. Sekwestry 1942-1945 (sygn. DGKr 195-200) IX. Akta depozytowe 1944 (sygn. DGKr 201) X. Rejestr handlowy 1944 (sygn. DGKr 202-203) XI. Zajęcia i eksmisje 1940-1944 (sygn. DGKr 204-207) XII. Sprawy rozwodowe 1944-1945 (sygn. DGKr 208-223) XIII. Akta komornicze 1940-1944 (sygn. DGKr 224-228) Number of units in the group: 228
29/448/0 vacat - C.K. Sąd Powiatowy w Białej - zespół przekazany do Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej zespół 13/1294 C.K. Sąd Powiatowy w Białej 0 Unroll
Number of units in the group: 0
29/449/0 C.K. Urząd Powiatowy w Dobczycach [1787] 1855 - 1866 0 Unroll
I. Dominia z obszaru Urzędu Powiatowego w Dobczycach 1808-1855 (1858) (sygn. UPDo 1-44 ) 1. Boczów, 2. Bojańczyce, 3. Brzezowa, 4.Dąbrowica, 5. Dobczyce, 6. Droginia, 7. Gdów, 8. Glichów, 9. Grabie, 10. Gruszów, 11.Kawec, 12.Kobylec, 13.Komorniki, 14.Lubomierz, 15.Łapanów, 16.Mierzyn, 17.Niepołomice, 18.Niezdów, 19.Osieczany, 20.Poznachowice Górne, 21.Raciechowice, 22.Sawa, 23.Sieraków, 24.Straszów, 25.Tarnawa, 26.Trzemeśnia, 27.Ujazd, 28.Wieruszyce, 29.Winiary, 30.Wiśniowa, 31.Wolica, 32.Zalesiany, 33.Zbydniów, 34.Zręczyce, 35.Zegartowice, 36.Żerosławice II. Kamera Miejska Dobczycka (Dobczycer Stadtkammerei) (1787) 1834-1855 1.Akta (normatywy, sprawy wojskowe, rzemiosło, sprawy drogowe, sprawy sądowe) (sygn.UPDo 39, 45-55, 58-60) 2.Dzienniki podawcze (sygn.UPDo 56-57) 3.Księga sądowa Urzędu Miejskiego w Dobczycach (sprawy karne) (sygn.UPDo 61) III. C.K. Urząd Podatkowy w Dobczycach (K.K. Steueramt in Dobczyce) 1856-1863 1.Depozyty sądowe (sygn. UPDo 62) IV. C.K. Urząd Powiatowy w Dobczycach (Bezirksamt in Dobczyce) 1855-1863 (jako sąd) 1.Normalia 1856-1865 (sygn. UPDo 63-64) 2.Sprawy drobiazgowe 1856-1864 (sygn. UPDo 65-67) 3.Sprawy spadkowe 1855-1866 (sygn. UPDo 68-81) 4.Sprawy egzekucyjne 1857-1866 (sygn. UPDo 82) 5.Sprawy karne 1859-1866 (sygn. UPDo 83-84) 6.Księgi sądowe 1855-1866 (sygn. UPDo 85-118) Number of units in the group: 118
29/449/1 Dominium Boczów 1853 - 1855 0 Unroll
Number of units in the group: 1
29/449/2 Dominium Bojańczyce 1846 - 1855 0 Unroll
Number of units in the group: 0
29/449/3 Dominium Brzezowa 1848 - 1853 0 Unroll
Number of units in the group: 0
29/449/4 Dominium Dąbrowica 1846 - 1855 0 Unroll
Number of units in the group: 1
29/449/5 Dominium Dobczyce 1841 - 1855 0 Unroll
Number of units in the group: 1
29/449/6 Dominium Droginia 1847 - 1855 0 Unroll
Number of units in the group: 7
29/449/7 Dominium Gdów 1850 - 1854 0 Unroll
Number of units in the group: 1
29/449/8 Dominium Glichów 1848 - 1855 0 Unroll
Number of units in the group: 0
29/449/9 Dominium Grabie 1850 - 1854 0 Unroll
Number of units in the group: 0
29/449/10 Dominium Gruszów 1838 - 1858 0 Unroll
Number of units in the group: 1
29/449/11 Dominium Kawec 1848 - 1852 0 Unroll
Number of units in the group: 1
29/449/12 Dominium Kobylec 1846 - 1855 0 Unroll
Number of units in the group: 0
Showing 641 to 660 of 4,527 entries.