Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
13/281/0 Mehlo-Kramer Fabryka Sukna w Wapienicy 1936-1938 0 rozwiń
Oszacowania maszyn, z lat 1936-1938, sygn. 1-2 Liczba jednostek w zespole: 2
13/282/0 Fabryka Kapeluszy, Jan Biester i Syn w Bielsku 1939 0 rozwiń
Opis techniczny fabryki, z 1939 r., sygn. 1 Liczba jednostek w zespole: 1
13/283/0 Zakład Przemysłowo-Budowlany S.A. Karol Korn w Bielsku 1921-1951 0 rozwiń
Statut Spółki Akcyjnej Karol Korn, korespondencja, protokół zdawczo- odbiorczy wraz z wyceną majątku, z lat 1921-1951, sygn. 1-3 Liczba jednostek w zespole: 3
13/284/0 Fabryka Wag i Maszyn w Bielsku 1927-1928 0 rozwiń
Oferty, korespondencja dotycząca ofert, z lat 1927-1928, sygn. 1 Liczba jednostek w zespole: 1
13/285/0 Komisje wyborcze do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego w województwie bielskim 1987 0 rozwiń
Protokoły wyników głosowania w referendum ogólnokrajowym z dnia 29 listopada 1987 r. z miejscowości: Bielsko-Biała, Kozy, Porąbka, Wilkowice, Szczyrk, Cieszyn, Ustroń, Wisła, Skoczów, Strumień, Brenna, Chybie, Dębowiec, Goleszów, Hażlach, Istebna, Żywiec, Gilowice-Ślemień, Ujsoły, Maków Podhalański, Świnna, Milówka, Stryszawa, Radziechowy Wieprz, Sucha Beskidzka, Węgierska Górka, Jeleśnia, Budzów, Koszarawa, Czernichów, Brzeżnica, Osiek, Zembrzyce, sygn. 1-33 Liczba jednostek w zespole: 33
13/286/0 Zakłady Przemysłu Wełnianego im. Józefa Magi "Lantex" w Bielsku-Białej 1951-1972 0 rozwiń
Schematy organizacyjne zakładu, dokumentacja dotycząca reorganizacji, zarządzenia wewnętrzne, pisma okólne, instrukcje i regulaminy, notatki służbowe, protokoły z zebrań załogi i kierownictwa zakładu, wytyczne dla sekcji zakładu, protokoły z kontroli wewnętrznych, zarządzenia pokontrolne, z lat 1951-1972, sygn. 1-14 Liczba jednostek w zespole: 14
13/287/0 Fryderyk Tislowitz Fabryka Sukna w Białej 1938-1941 0 rozwiń
Raport z wprowadzenia nowego porządku w rachunkowości, organizacji narad i tworzenia podstaw kalkulacyjnych w fabryce, zmiany systemu rachunkowości, oszacowania maszyn firmy przez komisarza wykonawczego F. Vogta., inwentarze do bilansu otwarcia i zamknięcia, z lat 1938-1941, sygn. 1-7 Liczba jednostek w zespole: 7
13/288/0 Fabryka Sukna Karol Jankowski i Syn w Białej 1938 0 rozwiń
Wycena maszyn i urządzeń oraz zdjęcia ze stanu inwentarzowego zużytych, z 1938 r., sygn. 1 Liczba jednostek w zespole: 1
13/289/0 Powiatowy Komitet Wykonawczy Polskiej Komisji Likwidacyjnej w Białej 1918 0 rozwiń
Powiatowy Komitet Wykonawczy Polskiej Komisji Likwidacyjnej w Białej: księga protokołów z posiedzeń Powiatowego Komitetu Wykonawczego Polskiej Komisji Likwidacyjnej, z 1918 r., sygn. 1 Liczba jednostek w zespole: 1
13/290/0 Urząd Kultury Rolnej w Bielsku 1940-1942 0 rozwiń
Urząd Kultury Rolnej w Bielsku: akta pomiarowe powiatów cieszyńskiego i żywieckiego, z lat 1940-1942, sygn. 1 Liczba jednostek w zespole: 1
13/291/0 Komenda Policji Ochronnej Powiatu Bielskiego 1939-1940 0 rozwiń
Komenda Policji Ochronnej Powiatu Bielskiego: sprawozdanie z sytuacji politycznej i gospodarczej bielskiego okręgu policyjnego, z lat 1939-1940, sygn. 1 Liczba jednostek w zespole: 1
13/292/0 vacat - Okręgowy Urząd Likwidacyjny w Katowicach Delegatura w Bielsku - część włączono do zespołu 13/204, część przekazano do AP Katowice Odział w Oświęcimiu, obecnie w zespole nr 13/536 w Oddziale Bielsko-Biała 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
13/293/0 Sąd Przemysłowy w Bielsku 1928 0 rozwiń
Sąd Przemysłowy w Bielsku: sprawy sporne i skargi o odmowę zapłacenia należności tytułem odszkodowania, z 1928 r., sygn. 1 Liczba jednostek w zespole: 1
13/294/0 Sąd Obwodowy w Bielsku [1924] 1941-1944 0 rozwiń
1. Sprawa spadkowa sygn. 1 2. Sprawa opiekuńcza, sygn. 2 Liczba jednostek w zespole: 2
13/295/0 Więzienie Sądu Krajowego w Bielsku 1941-1945 0 rozwiń
Więzienie Sądu Krajowego w Bielsku: sprawy karne, z lat 1941-1945, sygn. 1-27 Liczba jednostek w zespole: 27
13/296/0 C.K. Komisariat Nadzoru Skarbowego w Bielsku 1847-1897 0 rozwiń
C. K. Komisariat Nadzoru Skarbowego w Bielsku: zarządzenia i okólniki oraz instrukcje w sprawach zgłoszeń produkcji piwa, z lat 1847-1897, sygn. 1-2 Liczba jednostek w zespole: 2
13/297/0 C.K. Departament Finansowy w Opawie - Okręg Szacunkowy w Bielsku 1879-1880 0 rozwiń
C. K. Departament Finansowy w Opawie - Okręg Szacunkowy w Bielsku: finansowy obwód szacunkowy Bielska, z lat 1879-1880, sygn. 1-4 Liczba jednostek w zespole: 4
13/298/0 Ewangelicki Urząd Parafialny w Białej 1919-1938 0 rozwiń
I. Statystyka parafialna, z lat 1933-1935, sygn. 1 II. Wstapienia i wystąpienia z kościoła ewangelickiego: księgi wstapień i wystąpień z kościoła wyznania ewangelicko-augsburskiego, z lat 1919-1938, sygn. 2 III. Księgi urodzeń, małżeństw i zgonów 1. Księgi urodzeń, z lat 1919-1938, sygn. 3-22 2. Księgi małżeństw, z lat 1919-1938, sygn. 23-42 3. Księgi zgonów, z lat 1919-1938, sygn. 43-62 Liczba jednostek w zespole: 62
13/299/0 Izba Przemysłowo - Handlowa w Katowicach Ekspozytura w Bielsku 1935 0 rozwiń
Izba Przemysłowo- Handlowa w Katowicach Ekspozytura w Bielsku: plany przebudowy budynku Izby Przemysłowo-Handlowej w Bielsku, z 1935 r., sygn. 1 Liczba jednostek w zespole: 1
13/300/0 Okręgowa Izba Gospodarcza Górnego Śląska Oddział w Bielsku 1942-1945 0 rozwiń
Okręgowa Izba Gospodarcza Górnego Śląska Oddział w Bielsku: korespondencja dotycząca rozbudowy dworca kolejowego w Bielsku, z lat 1942-1945, sygn. 1 Liczba jednostek w zespole: 1
Wyświetlanie 281 do 300 z 1 416 wpisów.