Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
21/988/0 Świętokrzyski Związek Spółdzielni Ogrodniczo - Pszczelarskich w Kielcach [1945] 1952-1990 0 Unroll
Zjazdy delegatów, walne zgromadzenia, posiedzenia rady, posiedzenia plenum, rejestr uchwał i wniosków, organizacja związku, plany gospodarczo – finansowe, bilanse, sprawozdania z działalności, protokóły z lustracji, porozumienia płacowe. Zgromadzenie organizacyjne i walne zgromadzenia, posiedzenia zarządu i rady tymczasowej, analiza ekonomiczne, sprawozdania finansowe, akta dotyczące postępowania likwidacyjnego Number of units in the group: 246
21/989/0 Krajowy Związek Spółdzielni Zabawkarskich w Kielcach 1972-1989 0 Unroll
zjazdy delegatów, posiedzenia plenum i prezydium rady, posiedzenia komisji stałych, posiedzenia zarządu, narady i odprawy, organizacja wewnętrzna, regulaminy, instrukcje, rejestry uchwał, postanowień, plany techniczno ekonomiczne, sprawozdania z wykonania planów, analizy ekonomiczne, sprawozdania finansowe, oceny i informacje, monografie spółdzielni i zakładów Number of units in the group: 119
21/990/0 Zarząd Wojewódzki Związku Młodzieży Polskiej w Kielcach 1945-1956 0 Unroll
Konferencje sprawozdawczo – wyborcze, posiedzenia plenum, posiedzenia prezydium, plany pracy i sprawozdania, oceny działalności, ankiety sprawozdawcze z powiatów, konkursy, referaty i przemówienia okolicznościowe, protokóły posiedzeń plenum zarządów powiatowych, posiedzenia prezydium zarządów powiatowych, informacje o pracy zarządów powiatowych Number of units in the group: 556
21/991/0 Zarząd Wojewódzki Związku Młodzieży Wiejskiej w Kielcach 1958-1975 0 Unroll
ZMW Chmielnik, Opoczno, Lipsko, Jędrzejów, Szydłowiec, Busko – Zdrój, Wojewódzka Rada Przysposobienia Spółdzielczego Plany pracy 1. Number of units in the group: 399
21/992/0 Zarząd Powiatowy Związku Młodzieży Wiejskiej w Białobrzegach 1957-1975 0 Unroll
Zjazdy, konferencje sprawozdawczo wyborcze, plenum, posiedzenia prezydium, plany pracy, ankiety sprawozdawcze, informacje, oceny ,uchwały, wytyczne, programy Number of units in the group: 77
21/993/0 Zarząd Powiatowy Związku Młodzieży Wiejskiej w Busku - Zdroju 1959-1975 0 Unroll
.Zjazdy, konferencje sprawozdawczo wyborcze, posiedzenia plenum, posiedzenia prezydium, plany pracy, ankiety sprawozdawcze, informacje, oceny, uchwały, wytyczne, programy, Zarząd Gromadzki ZMW w Raczycach Number of units in the group: 77
21/994/0 Zarząd Powiatowy Związku Młodzieży Wiejskiej w Chmielniku 1957-1961 0 Unroll
zjazdy powiatowe Number of units in the group: 3
21/995/0 Zarząd Powiatowy Związku Młodzieży Wiejskiej w Jędrzejowie 1957-1975 [1988] 0 Unroll
Zjazdy, konferencje sprawozdawczo – wyborcze, posiedzenia plenum, posiedzenia prezydium, plany pracy, ankiety sprawozdawcze, informacje, oceny, uchwały, wytyczne, programy Akta Zarządu Gminnego ZMW w Małogoszczu Number of units in the group: 73
21/996/0 Zarząd Powiatowy Związku Młodzieży Wiejskiej w Kielcach 1958-1975 0 Unroll
Zjazdy, konferencje sprawozdawczo wyborcze, posiedzenia plenum, posiedzenia prezydium, plany pracy, ankiety sprawozdawcze, informacje, oceny ,uchwały, wytyczne Number of units in the group: 32
21/997/0 Zarząd Powiatowy Związku Młodzieży Wiejskiej w Końskich 1957-1975 0 Unroll
Zjazdy, konferencje sprawozdawczo wyborcze, posiedzenia plenum, posiedzenia prezydium, plany pracy, informacje, oceny ,uchwały, Number of units in the group: 17
21/998/0 Zarząd Powiatowy Związku Młodzieży Wiejskiej w Kazimierzy Wielkiej 1958-1973 0 Unroll
Zjazdy, konferencje sprawozdawczo wyborcze, posiedzenia plenum, posiedzenia prezydium, plany pracy, informacje, oceny ,uchwały, wytyczne Number of units in the group: 22
21/999/0 Zarząd Powiatowy Związku Młodzieży Wiejskiej w Kozienicach 1957-1975 0 Unroll
Zjazdy, konferencje sprawozdawczo wyborcze, posiedzenia plenum, posiedzenia prezydium, plany pracy, ankiety sprawozdawcze, informacje, oceny ,uchwały, wytyczne. Programy Number of units in the group: 61
21/1000/0 Zarząd Powiatowy Związku Młodzieży Wiejskiej w Lipsku 1957-1975 0 Unroll
Zjazdy, konferencje sprawozdawczo wyborcze, posiedzenia plenum, posiedzenia prezydium, plany pracy, ankiety sprawozdawcze, informacje, oceny ,uchwały, wytyczne, programy Number of units in the group: 48
21/1001/0 Zarząd Powiatowy Związku Młodzieży Wiejskiej w Opatowie 1958-1975 0 Unroll
Zjazdy, konferencje sprawozdawczo wyborcze, posiedzenia plenum, posiedzenia prezydium, plany pracy, ankiety sprawozdawcze, informacje, oceny ,uchwały, wytyczne, programy Number of units in the group: 28
21/1002/0 Zarząd Powiatowy Związku Młodzieży Wiejskiej w Opocznie 1956-1975 0 Unroll
Zjazdy, konferencje sprawozdawczo wyborcze, posiedzenia plenum, posiedzenia prezydium, plany pracy, ankiety sprawozdawcze, informacje, oceny ,uchwały, wytyczne, programy Number of units in the group: 61
21/1003/0 Zarząd Powiatowy Związku Młodzieży Wiejskiej w Pińczowie 1957-1975 0 Unroll
Zjazdy, konferencje sprawozdawczo wyborcze, posiedzenia plenum, posiedzenia prezydium, plany pracy, ankiety sprawozdawcze, informacje, oceny ,uchwały, wytyczne Number of units in the group: 82
21/1004/0 Zarząd Powiatowy Związku Młodzieży Wiejskiej w Przysusze 1958-1975 0 Unroll
Zjazdy, konferencje sprawozdawczo wyborcze, posiedzenia plenum, posiedzenia prezydium, plany pracy, ankiety sprawozdawcze, informacje, oceny ,uchwały, wytyczne, Number of units in the group: 72
21/1005/0 Zarząd Powiatowy Związku Młodzieży Wiejskiej w Radomiu 1962-1975 0 Unroll
Zjazdy, konferencje sprawozdawczo wyborcze, posiedzenia plenum, posiedzenia prezydium, plany pracy, informacje, wytyczne, programy Number of units in the group: 11
21/1006/0 Zarząd Powiatowy Związku Młodzieży Wiejskiej w Sandomierzu 1957-1975 0 Unroll
Zjazdy, konferencje sprawozdawczo wyborcze, posiedzenia plenum, posiedzenia prezydium, plany pracy, ankiety sprawozdawcze, informacje, oceny ,uchwały, wytyczne, akcja letnia , konkursy, programy Number of units in the group: 111
21/1007/0 Zarząd Powiatowy Związku Młodzieży Wiejskiej w Starachowicach 1957-1975 0 Unroll
Zjazdy, konferencje sprawozdawczo wyborcze, posiedzenia plenum, posiedzenia prezydium, plany pracy, ankiety sprawozdawcze, informacje, oceny ,uchwały, wytyczne, Number of units in the group: 38
21/1008/0 Zarząd Powiatowy Związku Młodzieży Wiejskiej w Staszowie 1959-1975 0 Unroll
Zjazdy, konferencje sprawozdawczo wyborcze, posiedzenia plenum, posiedzenia prezydium, plany pracy, ankiety, informacje, oceny, uchwały, wytyczne, Number of units in the group: 22
21/1009/0 Zarząd Powiatowy Związku Młodzieży Wiejskiej w Szydłowcu 1958-1975 0 Unroll
Zjazdy, konferencje sprawozdawczo wyborcze, posiedzenia plenum, posiedzenia prezydium, plany pracy, ankiety sprawozdawcze, informacje, oceny ,uchwały, wytyczne, programy Number of units in the group: 73
21/1010/0 Zarząd Powiatowy Związku Młodzieży Wiejskiej we Włoszczowie 1957-1975 0 Unroll
Zjazdy, konferencje sprawozdawczo wyborcze, posiedzenia plenum, posiedzenia prezydium, plany pracy, ankiety sprawozdawcze, informacje, oceny ,uchwały, wytyczne, Number of units in the group: 40
21/1012/0 Zarząd Wojewódzki Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej w Kielcach [1972] 1976-1991 0 Unroll
Wojewódzkie Konferencje Sprawozdawczo-Wyborcze i Programowe z lat 1978-1989 / protokóły, z załącznikami /– sygn. 1 - 8, Plenum Zarządu Wojewódzkiego z lat 1976 – 1989 / protokoły posiedzeń referaty, plany i programy działania, uchwały / – sygn. 9 - 22, Prezydium Zarządu Wojewódzkiego z lat 1976 – 1989 / protokoły posiedzeń, informacje, oceny, plany pracy / – sygn. 23 – 44, Sekretariat Zarządu Wojewódzkiego z lat 1978 – 1981 / protokoły z załącznikami / – sygn. 45 – 49, Biuro Wykonawcze ZW z lat 1981 – 1989 /protokóły z załącznikami / – sygn. 50 - 58, Akta Rad Środowiskowych z lat 1981, 1985, 1987, 1988 / Rady Młodzieży Szkolnej, Rady Młodzieży Robotniczej, Rady Młodzieży Wiejskiej, Rady Młodych Pracowników Administracji Państwowej, Rady Zdrowia / – sygn. 59 – 65, Akta Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej z lat 1976 – 1988 / regulamin, plany pracy, protokóły posiedzeń, protokóły z kontroli / – sygn. 66 – 75, Akta Wojewódzkiego Sądu Koleżeńskiego z lat 1976 – 1986, 1989 / plany pracy , instrukcje, sprawozdanie / - sygn. 76 – 78, Akta Wydziału Organizacyjnego z lat [ 1975 ] 1976 – 1989 / akta Komisji Organizacyjnej, instrukcje i wytyczne , plany pracy i harmonogramy przedsięwzięć , sprawozdania statystyczne, zebrania powszechne kół i powszechne współzawodnictwo kół, kampania sprawozdawczo wyborcza kół, odznaczenia, wykazy członków, nadzór nad działalnością instancji, materiały ze zjazdów krajowych / – sygn. 79 - 128 Akta Wojewódzkiego Ośrodka Społeczno Prawnego z lat [1974] 1976 – 1989 / organizacja ośrodka, protokóły prezydium, plany pracy, informacje, narady i spotkania, wykazy i charakterystyki członków, olimpiady wiedzy społeczno – prawnej, młodzieżowi kuratorzy społeczni, porozumienia o współdziałaniu, poręczenia, działalność terenowych ośrodków społeczno - prawnych / - sygn. 129 – 145; Akta Wojewódzkiego Zespołu Młodych Radnych z lat 1981 – 1989 / protokóły posiedzeń, informacje, składy osobowe , plany pracy, działalność zespołów młodych radnych w instancjach / - sygn. 146 – 147; Akta Wydziału Młodzieży Robotniczej z lat 1976 – 1988 / plany pracy, Forum Młodej Kadry Inżynieryjno – Technicznej, informacje, akcja socjalna, czyny społeczne, współzawodnictwo pracy, Turniej Młodych Mistrzów Techniki, Turniej Młodych Mistrzów Gospodarności, Turniej Młodych Mistrzów Organizacji, dok. obozu dla społ. inspektorów pracy / - sygn. 148 – 173; Akta Wydziału Młodzieży Wiejskiej z lat 1976 – 1988 / plany pracy, zloty młodych rolników i olimpiady wiedzy rolniczej, akcje: „wiosna czynów”, „każdy kłos na wagę złota”, współzawodnictwo „wzorowy młody rolnik”, obóz dla młodzieży pracującej w rolnictwie / - sygn. 174 – 184; Akta Wydziału Młodzieży Szkolnej z lat 1976 – 1988 / Komisja Nauki Oświaty i Kwalifikacji, Komisja ds. Opiekunów i Młodych Nauczycieli, plany pracy, informacje, narady i szkolenia, konkursy, współzawodnictwa ( m. in. „Kałamarski Laur” ), olimpiady i turnieje w szkołach, akcja „lato” i „zima”, szkolnictwo wojskowe, centralne święto młodości, dokumentacja obozu szkoleniowo – wypoczynkowego / - sygn. 185 – 225; Akta Komisji Sportu Turystyki i Wychowania Obronnego z lat 1976 – 1985, / plany pracy i informacje , protokół Kom. Wychowania Patriotycznego i Przygotowania Obronnego; akcja „lato” i „ zima” turnieje sportowe, rajdy, obozy szkoleniowe i wypoczynkowe / - sygn. 226 – 235; Akta Komisji Zagranicznej z 1985 r. / porozumienie o współpracy z KW Komunistycznej Młodzieży Węgier, zasady wyjazdów zagr. w ramach OHP/ - sygn. 236 – 237; Akta Komisji Historii Ruchu Młodzieżowego z lat [ 1966 ] 1976 – 1989 / konferencja KHRM Plenum, Prezydium, plany pracy i plany obchodów rocznic, informacje i sprawozdania z działalności, narady i spotkania z byłymi działaczami ruchu młodzieżowego, opracowania naukowe n.t. historii ruchu młodzieżowego, dokumentacja sesji popularno - naukowych, wykazy działaczy, wspomnienia działaczy, wydawnictwa, dokumentacja obchodów rocznic, dokumenty terenowych komisji ruchu młodzieżowego / sygn. 238 – 361; Akta Archiwum z lat [1974 ] 1976 - 1988 r. / instrukcje archiwalne, wykazy akt, informacje o stanie archiwum / - sygn. 362 - 363 Akta Wydziału Kształcenia Politycznego z lat. 1976 – 1987 /plany pracy Komisji Propagandy i Prasy i Komisji Ideologicznej, kierunki kształcenia ideowo – politycznego, szkolenie masowe, dokumentacja olimpiad wiedzy społeczno politycznej, Wojewódzkiej Szkoły Aktywu, wykaz aktywu przeszkolonego, dokumentacja obozu szkoleniowo – wypoczynkowego, ankiety delegatów na zlot we Wrocławiu, Młodzieżowy Klub Myśli Politycznej / - sygn. 364 – 374; Akta Komisji Kultury z lat. 1976 – 1987 / plany pracy, dokumentacja sejmików działaczy kultury sportu i turystyki, założenia działalności kulturalnej, korespondencja dot. działalności kulturalnej, konkursów i narad, informacje o działalności klubów RUCH / - sygn. 375 – 381; Akta Wydziału Finansowo – Księgowego z lat. 1977 – 1981 / instrukcje w sprawach gospodarki finansowej, budżety i sprawozdania finansowe / - sygn. 382 – 390; Akta Wydziału Kadr z lat [ 1967 ] 1976 – 1991 / porozumienia, analizy i informacje w sprawach kadrowych, akta osobowe pracowników zakwalifikowane do kat. A / - sygn. 391 - 447 Akta Wydziału Ogólnego z lat. 1976 – 1977 / plany pracy / - sygn. 448; Akta Przewodniczącego z lat. 1976 – 1987 / referaty i wystąpienia okolicznościowe, informacje na temat działalności Wojewódzkiego Uniwersytetu Robotniczego i WBTM „Juwentur”, informacje z Komitetu ds. .Młodzieży przemówienia i / - sygn. 449 – 453; Akta Zarządów Uczelnianych Politechniki Świętokrzyskiej i Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach oraz Koła ZSMP w ośrodku Szkoleniowym w Sielpi z lat 1985 – 1988 – sygn. 454 – 456; Afisze i plakaty z lat 1986, 1988 / / - sygn. 457 – 459 Fotografie z lat [ 1937 ] 1976 – 1987 / z konferencji sprawozdawczo – wyborczych ZW, plenum ZW, odsłonięcia pomnika J. Krasickiego, wręczenia odznaczeń, dyplomów i nagród, narad i seminariów, wizyt w zakładach; patronatu młodzieży nad produkcją, konkursów, budownictwa patronackiego, zlotów młodych rolników i olimpiad wiedzy rolniczej, święta plonów, akcji „każdy kłos na wagę złota”, „zbieramy polni jesieni”, „wiosna czynów”; innych konkursów i olimpiad, ochotniczych hufców pracy, akcji lato i akcji zima, imprez sportowych, współpracy zagranicznej, konferencji i plenum Komisji Historii Ruchu Młodzieżowego, sesji popularno – naukowej, spotkań działaczy ruchu młodzieżowego, zbiór fotografii działaczy ruchu młodzieżowego, z manifestacji młodzieży, z olimpiad wiedzy społeczno – politycznej, ze zjazdów i zlotów krajowych i międzynarodowych, i imprez kulturalnych, fotografie aktywu ZSMP / - sygn. 460 - 613 Number of units in the group: 613
21/1013/0 Zarząd Powiatowy Związku Młodzieży Wiejskiej w Zwoleniu 1957-1975 0 Unroll
konferencje sprawozdawczo wyborcze, zjazdy, posiedzenia plenum, posiedzenia prezydium, plany pracy, informacje, oceny, uchwały Number of units in the group: 35
21/1014/0 Krajowa Państwowa Komunikacja Samochodowa - Dyrekcja Okręgowa w Kielcach 1953-2008 0 Unroll
Protokóły z posiedzeń rady, komisji; kierunki działania przedsiębiorstwa; protokóły zdawczo – odbiorcze oddziałów; schematy organizacyjne; regulaminy pracy; skargi i wnioski; wycinki prasowe; analizy; informacje i sprawozdania z działalności; sprawozdania statystyczne; plany finansowe; bilanse zarządu i ekspozytur; protokóły z kontroli zewnętrznych; komunikaty informacyjne Number of units in the group: 706
21/1015/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Św. Wojciecha w Kielcach 1890-1914 [1942] 0 Unroll
akta urodzeń małzeństw i zgonów oraz allegata Number of units in the group: 29
21/1016/0 Okręgowy Urząd Cen w Kielcach 1953-1985 0 Unroll
plany pracy i kontroli, rejestr wniosków i postulantów, skargi i wnioski, decyzje i zarządzenia akta kontroli przedsiębiorstw i instytucji, kierunkowy plan pracy OUC na 1985 rok z 1985 roku, brakowanie dokumentacji niearchiwalnej z 1981 roku, sprawozdania z kontroli stosowania cen z 1985 roku, Number of units in the group: 1079
21/1017/0 Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza "Prasa-Książka-Ruch" - Kieleckie Wydawnictwo Prasowe w Kielcach 1952-1991 0 Unroll
Protokóły z posiedzeń Rady Wydawniczej i Kolegium Wydawniczego („Słowo Ludu” i „Echo Dnia”), organizacja wewnętrzna, plany pracy i sprawozdania z ich wykonania, współpraca z partią i innymi instytucjami, listy czytelników (2 % listów z każdego problemu), konkursy, bilanse, narady pracownicze, zarządzenia wewnętrzne Number of units in the group: 428
21/1018/0 vacat - Centralny Związek Spółdzielczości Pracy - Okręgowy Oddział Lustracji w Kielcach - zobacz nr 503 0 Unroll
Number of units in the group: 0
21/1019/0 Vacat - Urząd Ziemski w Radomiu - przekazano do Archiwum Państwowego w Radomiu 0 Unroll
Number of units in the group: 0
21/1020/0 Państwowa Inspekcja Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych - Okręgowa Delegatura w Kielcach 1970-1998 [1999] 0 Unroll
Number of units in the group: 560
21/1021/0 Centrala Produktów Naftowych - Okręgowa Dyrekcja w Kielcach 1948-2000 0 Unroll
Akta organizacyjne, zarządzenia dyrektora, plany i sprawozdania finansowe, analizy działalności gospodarczej, plany rozbudowy stacji benzynowych, współzawodnictwo pracy, kontrole Number of units in the group: 216
21/1022/0 Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Kielcach 1960-1970 0 Unroll
dokumentacja kartograficzna (mapy sytuacyjno wysokościowe terenu powiatów: buskiego, jędrzejowskiego, kieleckiego, koneckiego, miechowskiego, plansze zdjęć lotniczych terenu województwa kieleckiego Number of units in the group: 1878
21/1023/0 Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej 27 Witebskiego Pułku Piechoty w Końskich 1888-1915 0 Unroll
akta urodzeń małzeństw i zgonów oraz allegata Number of units in the group: 7
21/1024/0 Hipoteka powiatu kieleckiego 1800-2012 0 Unroll
akta hipoteczne dóbr wielkiej własności ziemskiej, gospodarstw chłopskich, zakładów przemysłowych, skarbu państwa, Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, spółek akcyjnych, Państwowego Banku Rolnego, Banku Spółdzielczego, Towarzystwa Strzaży Ogniowej Towarzystwa Oświatowo Wychowaczego "Caritas" i innych Number of units in the group: 1565
21/1025/0 Armia Krajowa Okręgu Kieleckiego - Obwód Jędrzejowski 1939-1940 [1981-1994] 0 Unroll
Placówka "Drogi" Prząsław podobwód III Góra - sprawy organizacyjne, meldunki, rozkazy, instrukcje Obwód AK Jędrzejów - łączność konspiracyjna, sprawozdania z dywersji, reorganizacje, meldunki, wykazy rozstrzelanych, szkice sytuacyjne, Placówka "Drogi", "Młyny" wykazy ewidencyjne, meldunki, kryptonimy, dokumentacja do książki, listy, relacje, - Oddział "Spaleni" Number of units in the group: 14
21/1026/0 Wojewódzki Związek Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych w Kielcach 1950-1990 0 Unroll
Zjazdy delegatów, posiedzenia rady, zarzad, komisje, narady, organizacja, rejestracja spóldzielni, deklaracje członkowskie, rejestry, likwidacja między powiatowych zwiazków RSP, plany, budżety, bilanse, sprawozdania zbiorcze z dzialalności, sprawozdania statystyczne skargi i wnioski, normatywy kancelaryjne, ewidencja zasobu archiwum zakładowego, kontrole zewnętrzne i jednostek podległych, lustracja, wycinki prasowe, informacje, regulaminy premiowania, szkolenia, wspólzawodnictwo, przeglądy, efektywności gospodarowania 1950 sygn 1-104 (71a, 73a,74a,75a,76a,)106-167,169-349,351-410,412-437,439-938 Akta rejestracji sądowej z okresu likwidacji sprawozdanie finansowe za okres 1989 i I kwartał 1990 akta kontroli NIK 1990 1-3 Number of units in the group: 941
21/1027/0 Komitet Zakładowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach [1959] 1975-1989 0 Unroll
Konferencje sprawozdawczo – wyborcze, posiedzenia plenum, posiedzenia egzekutywy, Izba Tradycji PZPR, dokumentacja OOP, plany pracy OOP, zakładowa komisja kontrolno – rewizyjna. Number of units in the group: 195
21/1028/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Sarbicach 1955-1959 0 Unroll
Sesje GRN, komisje - finansowo budżetowa , ochrony mienia gromadzkiego , oświaty, kultury i spraw spocjalnych, rolnictwa i leśnictwa, posiedzenia prezydium, zebrania wiejskie, budżet Number of units in the group: 20
21/1029/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Grabownicy 1955-1959 0 Unroll
sesje GRN, posiedzenia prezydium, sprawozdania gospodarcze , zbiorcze zestawienia przeliczonych na równoważnik pieniężny zaległości w obowiązkowych dostawach, budżet Number of units in the group: 12
21/1030/0 Urząd Skarbowy w Końskich 1928-1945 0 Unroll
rejestr spraw karnych, ewidencja nowo wzniesionych budowli, podatek od nieruchomości, podatek gruntowy, podatek dochodowy, podatek obrotowy, podatek przemysłowy, opłaty stemplowe, podatek od lokali, podatek od nieruchomości, rejestr przypisów i odpisów grzywien, wykaz nieruchomości żydowskich, akta spraw osobowych, korespondencja Number of units in the group: 41
21/1031/0 Urząd Skarbowy w Końskich 1945-1950 0 Unroll
1.Akta organizacyjne 2.Akta dotyczące działalności Okólniki, zarządzenia, rozporządzenia, protokóły z posiedzeń organów współdziałających z Urzędem Skarbowym Rejestry, księgi inwentarzowe, księgi biercze podatków: dochodowego, obrotowego, gruntowego, wykazy zaległości, grzywien i kar, akta dotyczące oszczędzania i daniny narodowej. Number of units in the group: 119
21/1032/0 Powiatowy Pełnomocnik Rządu ds. Podatku Gruntowego w Końskich 1947-1950 [1951] 0 Unroll
akta organizacyjne - posiedzenia komisji podatkowej, akta działalności powiatowego pełnomocnika - protokoły z kontroli zarządów gmin, rejestry wymiarowe podatku gruntowego Number of units in the group: 28
21/1033/0 Gminna Rada Narodowa w Sitkówce - Nowinach 1973-1990 0 Unroll
protokoły z sesji, uchwały rady, protokoły z posiedzeń prezydium, posiedzenia komisji, protokoły z kontroli zewnętrznych, regulminy Number of units in the group: 135
Showing 1,081 to 1,125 of 3,509 entries.