Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
62/1541/0 Przedsiębiorstwo Nasienne "Centrala Nasienna" w Siedlcach [1960] 1962-2002 0 Unroll
Organizacja przedsiębiorstwa 1962-2000 sygn.1, Zarządzenia Dyrektora 1980-1990, 1995-2000 sygn. 2-5, Samorząd załogi i Rada Pracownicza 1994-1999 sygn. 6-9, Regulaminy 1985-1999 sygn. 10-13, Instrukcje obiegu dokumentów 1968-1996 sygn.14-16, Wywłaszczenia gruntów pod Centralę [1960] 1962-2002 sygn. 17-54, Biznes plan 1995 sygn.22, Analizy 1997-1998 sygn. 23-24, Sprawozdania o zatrudnieniu 1990-2000 sygn. 25, Sprawozdania o kosztach 1998-1999 sygn. 26-27, Bilanse 1978-2002 sygn. 28-52, Protokóły kontroli 1994-2000 sygn. 53, Prywatyzacja przedsiębiorstwa 1962-2000 sygn. 55-61, Wierzytelności 2000 sygn. 62-63, Upadłość przedsiębiorstwa 1999-2002 sygn. 64-70 Number of units in the group: 70
62/1542/0 Gminna Rada Narodowa w Miastkowie Kościelnym 1974-1990 0 Unroll
1. Protokóły sesji GRN 1977-1980, 1982,1983,1986-1990 sygn. 1- 10, 44, Protokóły posiedzeń komisji 1980, 1982-1983, 1984-1985, 1987-1989 sygn.11-36, Protokóły posiedzeń prezydium 1977,1980-1984,1987-1988, sygn. 37-43, 45, Rejestr uchwał Gminnej Rady Narodowej 1978-1990 sygn. 46, Posiedzenia komisji 1981 sygn.47-49, nab. 4375/2011 - 13 j.a. 0,20 mb Number of units in the group: 62
62/1543/0 Akta stanu cywilnego gminy wyznania mojżeszowego w Stoczku Łukowskim powiat Łuków 1884-1920 809 Unroll
Ks. U (unikat) 1884-1888 sygn.1, Ks. M 1884-1913 sygn.2, ks. Z 1884-1893 sygn.3, ks. U 1889-1894 sygn. 4, ks. Z 1889-1898, 1899-1917 sygn. 5-6, księgi UMZ (duplikaty) 1886, 1887, 1894, 1896, 1898, 1899 sygn. 7-12, Dokumenty do małżeństw 1886, 1887, 1894, 1896, 1898, 1899 sygn. 13-18, akta urodzeń unikat 1894-1918 [1920] sygn. 19, księgi duplikat UMZ 1907, 1909, 1912, 1913 [ do ks. 1913 dołączone dwa wpisy z 1920 roku dot. ślubów w 1906 i 1917 roku] sygn. 20-22, 26 , alegaty 1907, 1909, 1912 sygn. 23-25 Number of units in the group: 26
62/1544/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Gąsiorach powiat Łuków 1955-1967 0 Unroll
sygn 1-13 budżet gromady 1955-1965, sygn 14-15 budżet gromady i plan funduszu gromadzkiego 1966-1967. Number of units in the group: 15
62/1545/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Zarzecu powiat Łuków 1955-1957 0 Unroll
sygn 1-3. Budżet gromady 1955-1957 Number of units in the group: 3
62/1546/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Łazach powiat Łuków 1955-1959 0 Unroll
sygn 1-3 budżet gromady 1955, 1956, 1959. Number of units in the group: 3
62/1547/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Gołąbkach powiat Łuków 1955-1957 0 Unroll
sygn 1-3 budżet gromady 1955-1957 Number of units in the group: 3
62/1548/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Patrykozach powiat Sokołów Podlaski 1959-1959 0 Unroll
1. Budżet 1959 sygn. 1, 2. Budżet na rok 1960 / niezrealizowany z powodu likwidacji gromady/ 1959 sygn. 2 [zawartość na podstawie karty A 2002-03-22 M. Niedziółka] Number of units in the group: 2
62/1549/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kożuchowie powiat Sokołów Podlaski 1959-1959 0 Unroll
1. Budżet 1959 sygn. 1, 2. Budżet na rok 1960 / niezrealizowany z powodu likwidacji gromady/ 1959 sygn. 2 [zawartość na podstawie karty A 2002.03.22 M. Niedziółka] Number of units in the group: 2
62/1550/0 Komisje do spraw referendum o powszechnym uwłaszczeniu obywateli przeprowadzonego w dniu 18 lutego 1996 roku 1996-1996 0 Unroll
protokóły Komisji Obwodowych ds. Referendum o powszechnym uwłaszczeniu obywateli - 10 j.a 1996 protokóły Komisji Obwodowych ds. Referendum o niektórych kierunkach wykorzystania majątku państwowego - 10 j.a. 1996 Number of units in the group: 20
62/1551/0 Bank Rolny Oddział Powiatowy w Siedlcach 1950-1975 0 Unroll
Przejmowanie agend organizacyjnych banku 1975-1975 sygn.1-3, Sprawozdania opisowe z działalności 1958-1965 sygn.4-6, Sprawozdania z wykonania zadań pokontrolnych 1972 sygn. 7, Sprawozdania z zatrudnienia 1970-1973 sygn. 8, Sprawozdania z kredytowania 1966-1973 sygn. 9-18, Sprawozdania z kredytowania inwestycji 1966-1973 sygn. 19-26, Sprawozdanie z Funduszu Rozwoju Rolnictwa 1966-1973 sygn. 27-37, Sprawozdanie ze stanu środków trwałych 1974 sygn. 38, Bilans 1950-1975 sygn. 39-75, Dokumentacja kredytowanych przedsiębiorstw (bilanse, analizy ekonomiczne, plany płac i inwestycji, plany finansowo-gospodarcze) 1952-1975 sygn. Sygn. 76-497 Number of units in the group: 497
62/1552/0 Bank Rolny Oddział Powiatowy w Łukowie 1955-1975 0 Unroll
Przejmowanie agend organizacyjnych banku 1970-1975 sygn.1, Instrukcje i wytyczne w zakresie metod i techniki pracy 1958-1972 sygn.2-5, Kontrole, rewizje 1963-1974 sygn. 6-11, Plany dochodów i kosztów 1970-1973 sygn. 12-17, Sprawozdania (z zatrudnienia, kredytowania, inwestycji kredytowanych) 1968-1975 sygn. 18-82, Bilans 1955-1975 sygn. 83-92, Dokumentacja kredytowanych przedsiębiorstw (bilanse, analizy ekonomiczne, plany płac i inwestycji, plany finansowo-gospodarcze)1969-1975 sygn. Sygn. 93-331 Number of units in the group: 331
62/1553/0 Bank Rolny Oddział Kredytowy w Mińsku Mazowieckim 1964-1975 0 Unroll
Protokóły z narad pracowniczych 1965-1974 sygn. 1-8 (8 j.a. ), Rejestr pieczęci i stempli 1965-1971 sygn. 9 (1 j.a.), Rewizje i kontrole 1964-1975 sygn. 10-21 (12 j.a.), Plany dochodów i kosztów 1968-1972 sygn. 22-26 (5 j.a), Protokóły z kontroli zamknięć rocznych i sprawozdań finansowych 1967-1974 sygn. 27-33 (8 j.a.), Sprawozdania opisowe z działalności 1964-1972 sygn. 34 –44 (10 j.a.), Sprawozdania z funduszu płac, z działalności kredytowej 1970-1974 sygn. 45-47 (3 j.a.. ), Dokumentacja kredytowanych przedsiębiorstw 1968-1975 sygn. 48-69 (22 j.a.), W tym: Kółko Rolnicze w Jakubowie 1970-1975 sygn. 48-57 (10 j.a.), Kółko Rolnicze w Rudzienku k/Kołbieli 1968-1974 sygn. 58-69 (12 j.a.) Number of units in the group: 69
62/1554/0 Bank Rolny Oddział Kredytowy w Węgrowie [1947-1949] 1950-1975 0 Unroll
I. Dokumentacja odziedziczona 1947-1949 sygn. 1-3 : po Banku Gospodarstwa Spółdzielczego 1947-1948 (2 ja. ) sygn.1-2, po Państwowym Banku Rolnym 1949 sygn. 3 II. Dokumentacja własna: 1.Kontrole, rewizje, lustracje 1950-1975 sygn. 4-20, 2. Plany dochodów i kosztów 1969-1975 sygn. 21-25, 3. Sprawozdania z działalności 1962-1975 sygn. 55, 4. Analizy ekonomiczne 1963-1975 sygn. 56-57 Number of units in the group: 57
62/1555/0 Bank Rolny Oddział Kredytowy w Sokołowie Podlaskim 1964-1975 0 Unroll
Plan dochodów i kosztów 1970-1975 sygn.1-8, Protokóły z kontroli 1964-1974 sygn. 9-12, Sprawozdania z zatrudnienia 1971-1972 sygn.13, Protokół przekazania kont kredytów do banków spółdzielczych 1975 sygn.14 Number of units in the group: 14
62/1556/0 Bank Rolny Oddział Kredytowy w Garwolinie 1973-1975 0 Unroll
Sprawozdania o stanie środków obrotowych przedsiębiorstw państwowych (tabelaryczne i opisowe) za 1973 i 1974 rok – 1973-1975 sygn. 1-2, sprawozdania z bankowej kontroli funduszu płac za 1973-1974 rok – 1973-1975 sygn. 3-4 Number of units in the group: 4
62/1557/0 Urząd Gminy w Sadownem [1971] 1973-1990 0 Unroll
Wybory 1973-1976 sygn. 1-3, materiały na sesje 1986-1990 sygn. 4-7 (4 j.a) , Materiały na posiedzenia Komisji 1987-1990 sygn. 8-10 (3 j.a.), Realizacja wniosków Komisji 1978-1980 sygn. 11-12 (2 j.a.), Materiały na posiedzenia 1987-1990 sygn. 13-15 (3 j.a.), Realizacja postanowień 1978-1986 sygn.16-24 (9 j.a.), Wybory sołtysów [1971] 1973-1982 sygn. 25-27 (3 j.a.), Zebrania wiejskie 1974-1986 sygn. 28-40 (13 j.a.), Sołectwa 1984-1990 sygn. 41-63 (23 j.a.), narady pracowników 1987-1990 sygn. 64-67 (4 j.a.), statut 1989 sygn. 68, regulamin organizacyjny 1974-1989 sygn. 69-74, Uchwały 1987-1990 sygn. 75-76, Zarządzenia 1976-1990 sygn. 77-89, Plany 1974-1990 sygn. 90-116, Analizy skarg i wniosków 1976-1990 sygn. 117-127, Akty normatywne 1973-1975 sygn. 128, PRON 1982-1989 sygn.129-130, Kontrole 1973-1990 sygn. 131-136, 138-144 (w bazie brak sygn. 137), Dane statystyczne o pracownikach 1977-1990 sygn. 145-155 (11 j.a.), plany gospodarcze 1983-1990 sygn. 156-168 (13 j.a.), działalność Kolegium 1976-1982 sygn. 169-175, FJN 1981 sygn. 176, Grobownictwo i cmentarze 1984-1990 sygn. 177-179, Odznaczenia 1976-1978 sygn. 180-182, Nab. 3814/08 - 13 j.a. Sprzedaż gruntów z lat 1977-1989, nab. 4420/2011 -14 j.a 0,40 mb przekazywanie gospodarstw 1978-1985, nab. 5152/2016 - 29 j.a. 0,45 mb Kółka Rolnicze, zgromadzenia, zmiany geodezyjne Number of units in the group: 238
62/1558/0 Gminna Rada Narodowa w Sadownem 1973-1990 0 Unroll
Wybory do rad narodowych, spotkania przedwyborcze 1977-1988 sygn. 1-12, protokóły z sesji 1973-1989 sygn. 13-27, Uchwały 1976-1989 sygn. 28-31, Protokóły Prezydium 1978-1990 sygn. 32-42, Postanowienia Prezydium 1976-1988 sygn. 43-46, Protokóły Komisji 1974- 1990 sygn. 47-71, 73, sprawy osobowe rady 1976-1977 sygn.72, Komitet Kontroli Społecznej 1979-1983 sygn. 74-80 Number of units in the group: 80
62/1559/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Zarzetce powiat Węgrów 1961-1961 0 Unroll
protokóły z sesji 1961 1j.a, 0,02 mb Number of units in the group: 1
62/1560/0 Kancelaria notariuszy przy Wydziale Hipotecznym Sądu Grodzkiego w Łukowie Gustawa Około-Kułaka, Leona Nowackiego, Piusa Łuczaja [1939] 1940-1951 0 Unroll
*Akty notarialne Notariusza Gustawa Około-Kułaka 1940, 1941, 1942, 1943-1944 Sygn. 1-6, *Akty notarialne Notariusza Leona Nowackiego 1944, 1945, 1946, 1947, 1948 Sygn. 6, Sygn. 7, Sygn. 8-9, Sygn. 10-11, Sygn. 12, *Akty notarialne Notariusza Piusa Łuczaja 1948, 1949, 1950, 1951 Sygn.13, Sygn.14, Sygn.15, Sygn.16, Skorowidze do aktów not. Notariusza Leona Nowackiego i Gustawa Około-Kułaka 1939-1944 Sygn.17, *Skorowidz do aktów not. Notariusza Leona Nowackiego 1947 Sygn. 18, *Skorowidz do aktów not. Notariusza Leona Nowackiego i Piusa Łuczaja 1948-1951 Sygn. 19. Nab. 3918/09 Rep. Piusa Łuczaja 1948, 1950, repertorium Gustawa Około-Kułaka 1941-1946 (1 j.a.) , Repertorium Leona Nowackiego 1947-1948 (1 ja.), nab. 4235/10 Rep. Nowackiego 1939-1941, Rep. Nowackiego 1946-1947, księga protestów Nowackiego 1941-1948, Rep. Około-Kułaka 1943-1944, Rep. Łuczaja 1950-1951 Number of units in the group: 28
Showing 1,541 to 1,560 of 1,973 entries.