Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
62/1601/0 Akta notariusza Henryka Taborowskiego w Łosicach 1935-1950 0 Unroll
Nab. 3138/03 akta notarialne 1940-1946 (7 j.a), skor. 1939-1946 (1j.a) Nab. 3286/04 Repertoria: 1935-1946, 1939-1940, 1941-1945, 1946 Number of units in the group: 12
62/1602/0 Akta notariusza Mieczysława Niedzielskiego w Siedlcach 1946-1950 0 Unroll
Wszystkie zespoły zawierają księgi aktów notarialnych dotyczących : umów kupna sprzedaży nieruchomości tj. majątków, gospodarstw rolnych, domów, placów, podziałów nieruchomości, darowizn, umów handlowych, dzierżawnych, pożyczek, rozporządzenia na wypadek śmierci, intercyzy przedślubne i inne układy majątkowe między małżonkami, akty plenipotencji, akty pojednawcze, pokwitowania zapłaconych sum należności dłużnych i innych rozliczeń spadkowych i majątkowych, wezwania do zapłaty oraz pomoce ewidencyjne tj. księgi repertoriów notarialnych i skorowidze. Struktura archiwalna zespołów odzwierciedla ich zawartość. - Akta notarialne1946 - 1950, sygn. 1 - 5, - Repertoria 1946 - 1950, sygn. 6 - 9, - Skorowidze 1946 - 1950, sygn. 10 - 11 Number of units in the group: 11
62/1603/0 Akta notariusza Jana Iwańskiego w Siedlcach 1940-1946 0 Unroll
Wszystkie zespoły zawierają księgi aktów notarialnych dotyczących : umów kupna sprzedaży nieruchomości tj. majątków, gospodarstw rolnych, domów, placów, podziałów nieruchomości, darowizn, umów handlowych, dzierżawnych, pożyczek, rozporządzenia na wypadek śmierci, intercyzy przedślubne i inne układy majątkowe między małżonkami, akty plenipotencji, akty pojednawcze, pokwitowania zapłaconych sum należności dłużnych i innych rozliczeń spadkowych i majątkowych, wezwania do zapłaty oraz pomoce ewidencyjne tj. księgi repertoriów notarialnych i skorowidze. Struktura archiwalna zespołów odzwierciedla ich zawartość. - Akta notarialne 1940 - 1946, sygn. 1 - 7 -Repertoria 1940 - 1946, sygn. 8 - 10 - Skorowidze 1940 - 1946, sygn. 11 - 12 - Akta finansowe notariusza 1945 - 1946, sygn. 13 - 15. Number of units in the group: 15
62/1604/0 Akta notariusza Józefa Gałęziewicza w Siedlcach 1949-1950 0 Unroll
Wszystkie zespoły zawierają księgi aktów notarialnych dotyczących : umów kupna sprzedaży nieruchomości tj. majątków, gospodarstw rolnych, domów, placów, podziałów nieruchomości, darowizn, umów handlowych, dzierżawnych, pożyczek, rozporządzenia na wypadek śmierci, intercyzy przedślubne i inne układy majątkowe między małżonkami, akty plenipotencji, akty pojednawcze, pokwitowania zapłaconych sum należności dłużnych i innych rozliczeń spadkowych i majątkowych, wezwania do zapłaty oraz pomoce ewidencyjne tj. księgi repertoriów notarialnych i skorowidze. Struktura archiwalna zespołów odzwierciedla ich zawartość. - Akta notarialne 1949 - 1950, sygn. 1 - Repertorium 1949 - 1950, sygn. 2 - Skorowidz 1949 - 1950, sygn. 3 Number of units in the group: 3
62/1605/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Jadowie powiat Wołomin 1878-1936 2139 Unroll
księgi unikat Urodzeń 1890- 1891, 1892-1897, 1898-1905, 1906-1908 [księga U z lat 1898-1905 w bardzo złym stanie, destrukt, nie można udostępniać] sygn. 1-4, skorowidz U 1898-1907, 1906-1908 sygn. 5-6, księgi unikat Małżeństw 1885- 1900, 1901-1908, 1909-1915 sygn. 7-8, 16, skorowidz małżeństw 1901-1908 sygn. 9, księgi unikat zgonów 1878- 1891, 1892- 1899, 1900-1905 sygn. 10-12, księgi unikat urodzeń 1909-1911, 1912-1915 sygn.13, 20, księga zgonów unikat 1906-1936 sygn.14-15, 21-23, księga małżeństw 1909-1934 sygn. 16-19 Number of units in the group: 23
62/1606/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Knychówku powiat Sokołów Podlaski 1886-1931 1432 Unroll
Akta małżeństw 1886-1931 sygn. 1, 8-10, Akta zmarłych 1887-1928 sygn. 2, 6, 12-14, Akta urodzeń 1890-1913 sygn. 3-5, 7, akta zbiorowe 1923-1930 [1970-2009] sygn. 14 Number of units in the group: 14
62/1607/0 Akta stanu cywilnego parafii prawosławnej w Drohiczynie Ruskim powiat Sokołów Podlaski 1826-1914 381 Unroll
Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1890-1914 sygn. 1-25, nab. 5616/2018 - 30 j.a. akta urodzeń, małżeństw, zgonów z lat 1826-1880, scalenie z zesp. 4/539/0, sygn.26-55 Number of units in the group: 55
62/1608/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Sobieniach Jeziorach powiat Garwolin 1879-1934 842 Unroll
Zespół zawiera : księgi Urodzeń, 1890-1900,1900-1908 sygn.1-2, Małżeństw 1879-1900 sygn.3, akta zgonów 1882-1902 sygn.4, dokumenty do akt urodzeń (sprostowania akt) 1898, 1901, 1903, 1905, 1908 sygn. 5-9, księga małżeństw (unikat) 1901-1921, sygn. 10, księga małżeństw unikat 1921-1934, sygn. 11, księga zgonów unikat 1902-1919, sygn.12, Akta zbiorowe do księgi małżeństw 1911-1934 [1959-1998], sygn. 13 Number of units in the group: 13
62/1609/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Warszawicach powiat Garwolin 1883-1922 823 Unroll
Zespół zawiera: księgi urodzeń 1889-1916 sygn. 2-4, 9-10, księgi zgonów 1883-1919 sygn.1, 13, księgi małżeństw 1891-1922 sygn.11-12, akta zbiorowe urodzeń z lat 1892, 1896, 1898, 1900 sygn. 5-8, akta zbiorowe małżeństw 1912-1922 sygn.14 Number of units in the group: 14
62/1610/0 Akta stanu cywilnego gminy wyznania mojżeszowego w Sobieniach Jeziorach powiat Garwolin 1877-1915 1505 Unroll
Akta urodzeń 1877-1915 sygn. 1, 4-6, 8-9, Akta małżeństw 1877-1914 sygn. 2, 7, 11, Akta zgonów 1877-1915 sygn. 3, 13, rejestry urodzeń 1913-1915 sygn. 10, rejestr małżeństw 1892-1915 sygn. 12, rejestr zgonów 1892-1915 sygn. 14, akta zbiorowe małżeństw 1915 sygn. 15 Number of units in the group: 15
62/1611/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Repkach powiat Sokołów Podlaski 1967-1968 0 Unroll
Protokóły z posiedzeń Prezydium 1967-1968 (1 j.a.) Number of units in the group: 1
62/1612/0 Sąd Powiatowy w Garwolinie [1931-1945] 1951-1975 [1976-2004] 0 Unroll
nab. 3158/03 - 452 j.a Akta spraw C, Zg, NS, (Z pierwotnej liczby 1256 j.a wydzielono 804 j.a jako samodzielny zespół Wydział Zamiejscowy w Sobolewie Sądu Powiatowego w Garwolinie); dopływ 3326/2004 akta spraw 238 j.a 0,70 mb, Pomoce (9 j.a 0,20 mb): Rep.C 1952-53, Rep.Kad 1951-1952, Rep. Kp 1952, Skor. C 1951, 1952, 1953, NS 1950-51, 1952, 1953, nab. 4610/2012 - 536 ja. 3,40 mb, nab. 4897/2014 - pomoce kancelaryjne Komornika 43 j.a 1,50 mb, nab. 5268/2016 (1650 j.a 8,60 mb), nab. 5402/2017 - 2060 j.a 7,30 mb sprawy Ns 1961, 5674/2019, 1941 j.a. akta spraw niespornych, akta spraw cywilnych, pomoce kancelaryjne Number of units in the group: 7002
62/1613/0 Rejon Dróg Publicznych w Węgrowie 1975-1991 0 Unroll
Number of units in the group: 342
62/1614/0 Zakład Karny w Siedlcach [1952-1972] 1973-1994 0 Unroll
nab. 3162/2003.08.19, - 29 j.a 0,70 mb., zarządzenia, statystyka, sprawozdania finansowe, sygn.1-29, nab. 4304/2011 (26 j.a 0,70 mb) skorowidze osadzonych 1968-1985, bilanse 1978-1984, protokóły rady pedagogicznej szkoły przyzakładowej,sygn.30-55, nab. 4537/2012- 3 ja. 0,05 mb - bilans roczny 1986-1987, skorowidz alfabetyczny osadzonych 1987, dokumentacja dot. poradni przeciwalkoholowej w ZK 1975-1983, sygn 66-68, nab. 4733/2013- 2 ja. 0,05 mb bilans Zakładu 1986, skorowidz osadzonych 1987, sygn.56-57, nab. 4917/2014 bilans 1987-1988, skorowidz osadzonych 1988, sygn.69-70, nab. 5107/2015 bilans za 1988 rok, skorowidz osadzonych 1989,sygn.58-59, nab. 5251/2016 -6 j.a. bilans 1989-1990, skorowidz osadzonych 1990, protokoły z przeszukań ogólnych i kontroli, sygn.60-65, nab. 5387/2017 4 j.a. skorowidz osadzonych 1991, bilans 1990, analiza działalności jednostki 1985-1986, sygn.71-74, nab.5462/2018- analiza działalności, bilanse, protokoły posiedzeń rady pedagogicznej 1987-1992, sygn.75-78, nab.5784/2019- zarządzenia i instrukcje dotyczące służby zdrowia 1963-1992, sygn.79, przepisy własnej jednostki 1992, sygn.80, bilanse 1992-1993, sygn.81, skorowidz osadzonych 1993, sygn.82, książki ruchu skazanych 1985-1993, sygn.83-90, skorowidz osadzonych 1994, nab. 5916/2020- 44 j.a. 0,25 mb., sygn.91, plany zatrudnienia 1979-1982, sygn.92-93, bilanse roczne 1993, sygn.94,sprawozdania 1978-1992, sygn.95, kontrole1979-1981, sygn.96,98, plany pracy 1974, sygn.97, współpraca między jednostkami służby więziennej 1992, sygn.99, wykaz etatów 1995-1996, sygn.100, rozporządzenia, zarządzenia, instrukcje, decyzje Ministra Sprawiedliwości w sprawach dotyczących więziennictwa 1991-1993 [2012] sygn.101-102, plany pracy kwartalne 1983, sygn.103, kontrole dokonane przez zespoły oraz inspektorów Służby Więziennej 1993-1994, sygn.104-105, zarządzenia, decyzje, instrukcje, wytyczne dyrektora OZZK w zakresie działalności jednostek podległych 1988-1989, sygn.106-107, zarządzenia, decyzje, instrukcje, wytyczne dyrektora CZZK 1990-1994, sygn.108-112, kontrole wycinkowe w zakresie działalności określonej służby własnej jednostki i jednostek podległych 1987, 1994, sygn.113-114, wykaz etatów 1986, sygn.115-116, plany ochrony i obrony 19891992 [2012] sygn. 118-121, protokoły z kontroli zakładów karnych 1983-1984, sygn.122-123, sprawozdania statystyczne o więźniach 1983-1984, sygn.124, analizy jednostki własnej 1992, sygn.125, plany zapewnienia porządku w Zakładzie Karnym w Siedlcach 1983-1984, sygn.126-127, planowanie i sprawozdawczość na poziomie jednostki Służby Więziennej, 1993, sygn.128, programy i plany szkoleń z zakresu obronności 1986-1989, 1991-1992, sygn.129-134 Number of units in the group: 134
62/1615/0 Liceum Ogólnokształcące imienia Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach 1944-1961 0 Unroll
nab. 3180/2003.10.02 katalogi ocen 1944-1952, protokóły egzaminów dojrzałości 1949-1960, Protokóły posiedzeń Rady Pedagogicznej 1947-1960, nab. 4211/10 - ogółem 17 j.a 0,20 mb (spis nr 5 poz. 96-110) świadectwa 1945-1961, w tym poz. 111-112 świadectwa Liceum TPD im. Żółkiewskiego 1955-1956 (2 j.a ), nab. 4323/11 - 13 j..a 0,25mb (katalogi główne 19441951, arkusze ocen ze szkół powszechnych 1945-1950) Number of units in the group: 94
62/1616/0 Powszechna Kasa Oszczędności Oddział w Łukowie 1963-1975 0 Unroll
bilanse roczne 1963-1967, 1972-1975 sygn. 1-8 Number of units in the group: 8
62/1617/0 Liceum Ogólnokształcące imienia Tadeusza Kościuszki w Łukowie 1920-1999 0 Unroll
Poz. 1-10 na spisie z 2003 roku zawierające akta Pensji Żeńskiej i Gimnazjum Żeńskiego w Łukowie z lat 1917-1936 przesunięto do zespołu 1746 Arkusze ocen Państwowego Gimnazjum i Liceum / LO im. T. Kościuszki w Łukowie 1944/45 - 1974/75 (41 j.a.), Arkusze ocen Szkoły Ogólnokształcącej Stopnia Licealnego dla Pracujących/ Państwowego LO dla Pracujących 1949/40- 1974/75 (26 j.a.), nab. 4193/10 - 105 ja., nab. 4872/2014 - 142 ja. 2,70 mb (6 spisów dla szkoły dziennej, dla pracujących, szkół zaocznych) Number of units in the group: 352
62/1618/0 Urząd Miejski w Siedlcach [1936-1956] 1973-1990 [1991-2001] 0 Unroll
Spotkania posłów i radnych WRN 1973 sygn.1, Współdziałanie komisji stałych z organizacjami zawodowymi i społecznymi 1973 sygn. 2, Realizacja wniosków komitetów obwodowych 1976 sygn. 3, Współdziałanie samorządu z organizacjami społ., zawodowymi i administracyjnymi 1980 sygn. 4, Konferencje, zjazdy, narady pracowników własnej jednostki, narady koordynacyjne 1975-1987 sygn. 5-13, Organizacja urzędu własnego 1976-1978 sygn. 14-17, Akty normatywne własnej jednostki- zarządzenia i decyzje Prez. Miasta (regulaminy, statuty) 1975-1989 sygn.18-39, Plany pracy UM , plany pracy wydziałów 1974-1987 sygn. 40-101, Sprawozdania z wykonania planów pracy 1974-1986 sygn. 102-117, Wykazy nieruchomości do Narodowego Spisu Powszechnego 1977-1978 sygn.118-126 , Sprawozdania i opracowania statystyczne 1974-1978 sygn. 127-137, Skargi i wnioski- rejestry, analizy i sprawozdania 1974-1987 sygn. 138-153, Publikacje prasowe , wywiady, informacje 1974-1976 sygn. 154-158, Kontrole i inspekcje-protokóły kontroli, zarz. pokontrolne, wnioski 1974-1985 sygn. 159-175, Zatrudnienie , kadry- sprawozdania GUS z zatrudnienia , szkolenia, wynagrodzenia 1976-1990 sygn.176-185, Skargi i wnioski dotyczące zwolnień dyscyplinarnych z pracy 1976 sygn. 186, Przydziały etatów, wykazy etatów 1977-1990 sygn. 187-203, Odznaczenia, wykazy odznacz., wnioski 1974-1984 sygn. 204-211, Plany i programy szkolenia pracowników 1976-1989 sygn. 212-217, Budżety zbiorcze, ich zmiana i realizacja 1976-1978 sygn. 218-245, Rewizje, kontrole zewnętrzne finansowe 1974-1975 sygn. 246-247, Plany społeczno-gospodarczego rozwoju miasta (roczne, wieloletnie, długofalowe) sprawozdania i analizy z wykonania 1973-1989 sygn. 248-278, Analizy ekonomiczno-problemowe tematyka dotycząca zatrudnienia, kadry dla przemysłu 1975-1978 sygn. 279-284, Problemowe opracowania monograficzne 1973-1979 sygn. 285-293, Czyny społeczne-realizacja i sprawozd. 1974-1979 sygn. 294-296, Wydział Oświaty i Wychowania- organizacja pracy w szkołach 1976-1979 sygn. 279-300, Wydz. Oświaty i Wychowania- wyniki nauczania, klasyfikacja 1977-1981 sygn. 301-303, Koordynacja organizowanych imprez kulturalnych 1975-1978 sygn. 304-309, Sprawozdania z działalności placówek kultury 1977 sygn. 310, Nadzór nad stowarzyszeniami 1977-1978 sygn. 311-312, Zezwolenia na zgromadzenia publiczne 1975-1980 sygn. 313-316, Sprawy USC- poświadczenia obywatelstwa, zmiana imion i nazwisk 1975-1980 sygn. 317-328, Cmentarze i miejsca pamięci narodowej 1975-1980 sygn. 329-333, Sprawy przejmowania ziemi, wykupu, uwłaszczenia, wywłaszczenia, odszkodowania 1976-1980 sygn.334-336, Opinie i decyzje lokalizacji ogólnych 1976 sygn. 337, Lokalizacje inwestycji-opinie uzgodnienia 1974 sygn. 338, Ewidencja gruntów i obiektów, nazewnictwo ulic i placów, podziały nieruchomości 1975-1978 sygn. 339-347, Numeracja porządkowa nieruchomości 1976-1978 sygn. 348-349, nab. 4101/10 - 8 j.a. ewidencja nieruchomości 1975-1980, 1980-1986, 4281/11- akta przyjęte w 2003r jako poz. 88, 321-331(nie uwzględnione w inwentarzu), nab. 4501/2012 Wydział Zatrudnienia, Spraw Socjalnych 7 ja. 0,07 mb, nab. 4576/2012 - 673 ja. 4,13 mb akta osobowe- koncesje na transport drogowy [1956] 1973-1990 [1991], nab. 4747/2013 - 22 ja. 0,60 mb sprawozdania z budżetu miejskiego 1982-1990, narady 1980-1981, przejmowanie nieruchomości 1986-1988, wykroczenia na terenie miasta 1981, grobownictwo wojenne 1984-1985, nab. 4798/2013 - 69 ja. 0,75 mb działalność gospodarcza-akta rzemieślników, nab. 4883/2014 koncesje na działalność gospodarczą poz. 70-1143, nab. 4919/2014 koperty dowodowe, nab. 4929/2014 rejestry zarządzeń prezydenta, informacje o budownictwie mieszkaniowym, zezwolenia na zgromadzenia, cmentarze wojenne, wywłaszczenia pod Komendę MO (Starowiejska), przejmowanie w zarząd państwowy budynków, nab. 5016/2015 - koncesje na działalność gospodarczą sp. 4 poz. 1144-1219, nab. 5154/2016 Wydział Zatrudnienia, spraw Socjalnych i Opieki Społecznej, nab. 5243/2016 - 7 ja. ewidencja zakładów przemysłowych spis poz.1220-1226, nab. 5388/2017 108 ja. 1,20 mb Number of units in the group: 6497
62/1619/0 Miejska Rada Narodowa w Siedlcach 1973-1990 0 Unroll
Wybory do Sejmu PRL i Wojewódzkiej Rady Narodowej 1974-1980 sygn. 1-3, Wybory do rad narodowych stopnia podstawowego – MRN w Siedlcach 1978-1988 sygn. 4-5, Sesje Miejskiej Rady Narodowej – protokóły , materiały, załączniki 1973-1990 sygn.6-104, Ewidencja radnych -kwestionariusze osobowe radnych , wykazy kandydatów1973-1988 sygn.105-122, Wnioski i postulaty wyborców , realizacja 1973-1990 sygn.123-136, Komisje stałe –protokóły posiedzeń Komisji Rozwoju Gospodarczego 1974-1990sygn. 137-153, Komisje stałe –protokóły posiedzeń Komisji Wychowania , Oświaty i Kultury 1974-1990 sygn. 154-170, Komisje stałe –protokóły posiedzeń Komisji Zdrowia, Ochrony Środowiska i Spraw Socjalnych 1974-1990 sygn. 171-187, Komisje stale –protokóły posiedzeń Komisji Zaopatrzenia, Usług i Rolnictwa 1974-1984 sygn. 188-196, Komisje stałe –protokóły posiedzeń Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 1974-1990 sygn.197-212, Komisje stałe –protokóły posiedzeń Komisji Gospodarki Komunalnej i Lokalowej 1984-1990sygn. 213-220, Komisje stałe –protokóły posiedzeń Komisji Handlu , Usług i Drobnej Wytwórczości 1984-1990 sygn.221-228, Komisje stałe –protokóły posiedzeń Komisji Kultury, Turystyki i Sportu 1988-1990 sygn.229-231, Komisje stale –protokóły posiedzeń Komisji Ochrony Środowiska 1988-1990 sygn.232-234, Komisje stałe –protokóły posiedzeń Komisji ds. Samorządu 1984-1990 sygn.235-242, Ewidencja wniosków komisji stałych 1978-1989 sygn.243-244, Prezydium MRN –protokóły posiedzeń z załącznikami 1973-1990 sygn. 245-412, Uchwały i postanowienia prezydium 1973-1990 sygn.413-419, Komitety Obwodowe –protokóły posiedzeń , składy osobowe1973-1980 sygn.420-441, Zespoły Radnych -protokóły posiedzeń zespołów radnych zrzeszonych w zespołach roboczych 1973-1984 sygn.442-459, Rejestry uchwał 1974-1978 sygn. 460, Plany pracy rady, komisji i prezydium, szkoleń radnych 1974-1989 sygn. 461-475, Miejski Komitet Kontroli Społecznej -protokóły posiedzeń , plany pracy , informacje 1978-1984 sygn. 476-494, Wybory Prezydenta Miasta 1985-1987 sygn. 495, Odznaczenia –wnioski odznaczeniowe, charakterystyki kandydatów 1975-1980 sygn. 496, nab. 4930/2014 - rejestr i uchwały MRN 1978-1988, samorząd mieszkańców 1984-1990 Number of units in the group: 503
62/1620/0 Sąd Grodzki w Stoczku Węgrowskim [1939] 1940-1944 [1949] 0 Unroll
Akta prezydialne: Sygn. 1 Prowizoryczna księga inwentarzowa 1940 (1j.a), Sygn. 2 Książka ekspedycyjna 1940-1941 (1j.a.), Sygn. 3 Korespondencja ogólna 1940 (1j.a.), Akta spraw karnych: Sygn. 4- 530 Kg-sprawy karne, w których wniesiono akt oskarżenia do sądu grodzkiego [1939] 1940-1944[1949] (527 j.a.), Sygn. 531-730 Ko.- sprawy karne ogólne 1940-1942 (200 j.a.) Number of units in the group: 730
Showing 1,601 to 1,620 of 1,973 entries.