Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
21/931/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Masłowie [1972] 1973-1989 0 Unroll
Konferencje sprawozdawczo wyborcze, posiedzenia plenum, posiedzenia egzekutywy, posiedzenia gminnej komisji rewizyjnej, reprezentatywne POP Number of units in the group: 54
21/932/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Michałowie [1972] 1973-1989 0 Unroll
Konferencje sprawozdawczo wyborcze posiedzenia plenum posiedzenia egzekutywy reprezentatywne POP Number of units in the group: 60
21/933/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Miedzianej Górze [1972] 1973-1989 0 Unroll
Konferencje sprawozdawczo wyborcze posiedzenia plenum posiedzenia egzekutywy reprezentatywne POP Number of units in the group: 39
21/934/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Mircu 1975-1989 0 Unroll
Konferencje sprawozdawczo wyborcze posiedzenia plenum posiedzenia egzekutywy reprezentatywne POP Number of units in the group: 51
21/935/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Mniowie [1972] 1973-1989 0 Unroll
Konferencje sprawozdawczo wyborcze posiedzenia plenum posiedzenia egzekutywy reprezentatywne POP Number of units in the group: 65
21/936/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Morawicy [1972] 1973-1989 0 Unroll
Konferencje sprawozdawczo wyborcze, posiedzenia plenum, posiedzenia egzekutywy, posiedzenia gminnej komisji rewizyjnej, reprezentatywne POP, Kampania sprawozdawczo wyborcza, konferencje, posiedzenia, egzekutywy, narady i szkolenia, uchwały, postanowienia, wytyczne, programy i plany pracy, Gminny Ośrodek Pracy Ideologicznej, POP, czyn partyjny, odznaczenia, sprawy gospodarcze, składki i deklaracje członkowskie Number of units in the group: 111
21/937/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Nagłowicach-Oksie 1974-1989 0 Unroll
Konferencje sprawozdawczo wyborcze posiedzenia plenum posiedzenia egzekutywy gminna komisja rewizyjna reprezentatywne POP Number of units in the group: 49
21/938/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Nowej Słupi [1972] 1973-1989 0 Unroll
Konferencje sprawozdawczo wyborcze posiedzenia plenum posiedzenia egzekutywy gminna komisja rewizyjna reprezentatywne POP Number of units in the group: 34
21/939/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Nowym Korczynie 1974-1989 0 Unroll
Konferencje sprawozdawczo wyborcze posiedzenia plenum posiedzenia egzekutywy gminna komisja rewizyjna reprezentatywne POP Number of units in the group: 241
21/940/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Oleśnicy 1975-1989 0 Unroll
Konferencje sprawozdawczo wyborcze posiedzenia plenum posiedzenia egzekutywy gminna komisja rewizyjna reprezentatywne POP Number of units in the group: 57
21/941/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Opatowcu 1974-1989 0 Unroll
Konferencje sprawozdawczo wyborcze posiedzenia plenum posiedzenia egzekutywy gminna komisja rewizyjna reprezentatywne POP Number of units in the group: 47
21/942/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Pacanowie 1975-1989 0 Unroll
Konferencje sprawozdawczo wyborcze posiedzenia plenum posiedzenia egzekutywy gminna komisja rewizyjna reprezentatywne POP Number of units in the group: 50
21/943/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Pawłowie 1975-1989 0 Unroll
Konferencje sprawozdawczo wyborcze posiedzenia plenum posiedzenia egzekutywy gminna komisja rewizyjna reprezentatywne POP Number of units in the group: 63
21/944/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Piekoszowie [1972] 1973-1989 0 Unroll
Konferencje sprawozdawczo wyborcze posiedzenia plenum posiedzenia egzekutywy posiedzenia gminnej komisji rewizyjnej reprezentatywne POP Number of units in the group: 98
21/945/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Pierzchnicy 1975-1989 0 Unroll
Konferencje sprawozdawczo wyborcze posiedzenia plenum posiedzenia egzekutywy gminna komisja rewizyjna reprezentatywne POP Number of units in the group: 37
21/946/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Racławicach-Pałecznicy 1975-1989 0 Unroll
Konferencje sprawozdawczo wyborcze posiedzenia plenum posiedzenia egzekutywy gminna komisja rewizyjna reprezentatywne POP Number of units in the group: 24
21/947/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Radoszycach 1975-1989 0 Unroll
Konferencje sprawozdawczo wyborcze posiedzenia plenum posiedzenia egzekutywy reprezentatywne POP Number of units in the group: 34
21/948/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Rakowie 1974-1989 0 Unroll
Konferencje sprawozdawczo wyborcze posiedzenia plenum posiedzenia egzekutywy posiedzenia gminnej komisji rewizyjnej reprezentatywne POP Number of units in the group: 158
21/949/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Rudzie Malenieckiej 1975,1986-1989 0 Unroll
Konferencja sprawozdawczo – wyborcza, posiedzenia plenum, posiedzenia egzekutywy1975, 1986 – 19891 – 9 Number of units in the group: 9
21/950/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Samsonowie 1972-1976 0 Unroll
Konferencje sprawozdawczo – wyborcze, posiedzenia plenum, posiedzenia egzekutywy1972 – 1976sygn 1-8 Number of units in the group: 8
21/951/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Sędziszowie [1972] 1973-1989 0 Unroll
konferencje sprawozdawczo wyborcze, posiedzenia plenum, posiedzenia egzekutywy, posiedzenia gminnej komisji rewizyjnej, reprezentatywne POP Number of units in the group: 81
21/952/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Sitkówce-Nowinach [1972] 1973-1989 0 Unroll
konferencje sprawozdawczo wyborcze, posiedzenia plenum, posiedzenia egzekutywy, posiedzenia gminnej komisji rewizyjnej, reprezentatywne POP Number of units in the group: 65
21/953/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Słaboszowie 1973-1989 0 Unroll
konferencje sprawozdawczo wyborcze, posiedzenia plenum, posiedzenia egzekutywy, posiedzenia gminnej komisji rewizyjnej, reprezentatywne POP Number of units in the group: 52
21/954/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Słupi Jędrzejowskiej [1958]1972-1989 0 Unroll
konferencje sprawozdawczo wyborcze, posiedzenia plenum, posiedzenia egzekutywy, posiedzenia gminnej komisji rewizyjnej, reprezentatywne POP Number of units in the group: 104
21/955/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Sobkowie 1972-1989 0 Unroll
Konferencje sprawozdawczo – wyborcze, posiedzenia plenum, posiedzenia egzekutywy, posiedzenia gminnej komisji rewizyjnej, reprezentatywne POP1975 – 1989 sygn 1-52 Konferencja Gminna, posiedzenia KG1972 – 1974sygn 1-2 Number of units in the group: 54
21/956/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Solcu-Zdroju 1975-1989 0 Unroll
konferencje sprawozdawczo wyborcze, posiedzenia plenum, posiedzenia egzekutywy, posiedzenia gminnej komisji rewizyjnej, reprezentatywne POP Number of units in the group: 40
21/957/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Stępocicach [1972] 1973-1976 0 Unroll
konferencja sprawozdawczo wyborcza, posiedzenia plenum, posiedzenia egzekutywy Number of units in the group: 9
21/958/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Stopnicy 1974-1990 0 Unroll
konferencje sprawozdawczo wyborcze, posiedzenia plenum, posiedzenia egzekutywy, posiedzenia gminnej komisji rewizyjnej, reprezentatywne POP Number of units in the group: 68
21/959/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Strawczynie [1972] 1973-1989 0 Unroll
konferencje sprawozdawczo wyborcze, posiedzenia plenum, posiedzenia egzekutywy, posiedzenia gminnej komisji rewizyjnej, reprezentatywne POP Number of units in the group: 214
21/960/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Szydłowie 1975-1989 0 Unroll
konferencje sprawozdawczo wyborcze, posiedzenia plenum, posiedzenia egzekutywy, gminna komisja rewizyjna, reprezentatywne POP Number of units in the group: 42
21/961/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Tuczępach [1964] 1973-1989 0 Unroll
konferencje sprawozdawczo wyborcze, posiedzenia plenum, posiedzenia egzekutywy, gminna komisja rewizyjna, reprezentatywne POP Number of units in the group: 93
21/962/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Waśniowie 1975-1989 0 Unroll
konferencje sprawozdawczo wyborcze, posiedzenia plenum, posiedzenia egzekutywy, gminna komisja rewizyjna, reprezentatywne POP Number of units in the group: 36
21/963/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Wąchocku [1972] 1973-1989 0 Unroll
konferencje sprawozdawczo wyborcze, posiedzenia plenum, posiedzenia egzekutywy, posiedzenia gminnej komisji rewizyjnej, reprezentatywne POP Number of units in the group: 82
21/964/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Wiślicy 1974-1989 0 Unroll
Konferencje sprawozdawczo – wyborcze, posiedzenia plenum, posiedzenia egzekutywy, gminna komisja rewizyjna, reprezentatywne POP.Programy i plany pracy; sprawozdania o członkach i kandydatach; sprawozdawczość statystyczna; uchwały, postanowienia, wytyczne i instrukcje KW; wnioski egzekutywy; gminny ośrodek pracy ideowo – wychowawczej; szkolenia partyjne; akta POP: UG w Wiślicy, GS „SCH” w Wiślicy, górki, Kopaliny Mineralne, Jurków, Hołudza, Ostrów, Wawronice, Gorysławice, Szkoła gminna w Wiślicy, Kobylniki, Sielce, Łatanice, Skotniki Górne, Skorocice, Bilczów; czyn partyjny; obchody 1 Maja. Number of units in the group: 130
21/965/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Wodzisławiu 1974-1989 0 Unroll
konferencje sprawozdawczo wyborcze, posiedzenia plenum, posiedzenia egzekutywy, posiedzenia gminnej komisji rewizyjnej, reprezentatywne POP Number of units in the group: 53
21/966/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Zagnańsku 1975-1989 0 Unroll
Konferencje sprawozdawczo – wyborcze, posiedzenia plenum, posiedzenia egzekutywy, gminna komisja rewizyjna, reprezentatywne POP.1975 – 1989sygn 1-41 Number of units in the group: 41
21/967/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Złotej Pińczowskiej [1972] 1973-1989 0 Unroll
Konferencje sprawozdawczo – wyborcze, posiedzenia plenum, posiedzenia egzekutywy, posiedzenia gminnej komisji rewizyjnej, reprezentatywne POP Number of units in the group: 46
21/968/0 Komitet Zakładowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Zakładach Przemysłu Gipsowego "Dolina Nidy" w Gackach 1972-1989 0 Unroll
sprawozdania z zakładowej organizacji ZSMP, pisma wychodzące (korespondencja), wykazy realizacji zadań, wytyczne sekretariatu KC PZPR, plenum, konferencje, pisma różne, analiza i ocena realizacji zadań inwestycyjnych, protokoły z posiedzeń KZ PZPR, sprawy członkowskie POP, plany pracy egzekutywy OOP i KZ PZPR zakładów, komisja rewizyjna, zakładowa komisja kontrolno rewizyjna Number of units in the group: 54
21/969/0 Komitet Zakładowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Fabryce Samochodów Specjalizowanych "Polmo-SHL" w Kielcach 1949-1989 0 Unroll
konferencje sprawozdawczo wyborcze, posiedzenia plenum, posiedzenia egzekutywy, posiedzenia z zebrań zakładowej organizacji partyjnej, protokoły z narad partyjno gospodarczych, posiedzenia komisji kontroli partyjnej, posiedzenia komisji rewizyjnej, zebrania sprawozdawczo wyborcze w oddziałowych organizacjach partyjnych Number of units in the group: 175
21/970/0 Komitet Zakładowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Fabryce Łożysk Tocznych "Iskra" w Kielcach 1953-1989 0 Unroll
konferencja sprawozdawczo wyborcza, posiedzenia plenum, posiedzenia egzekutywy, konferencje sprawozdawczo programowe, posiedzenia zakładowej komisji kontroli partyjnej, protokoły z zebrań oddziałowych organizacji partyjnych Number of units in the group: 103
21/971/0 Komitet Zakładowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w ZUChiAP "Chemar" w Kielcach 1952-1989 0 Unroll
konferencje sprawozdawczo wyborcze, posiedzenia plenum, posiedzenia egzekutywy, protokoły z zebrań wyborczych i sprawozdawczo wyborczych POP, protokoły z narad aktywu, plany pracy, ankiety statystycze członków i kandydatów Number of units in the group: 244
21/972/0 Komitet Zakładowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Węźle PKP w Kielcach 1968-1989 0 Unroll
konferencje sprawozdawczo wyborcze, posiedzenia plenum, posiedzenia egzekutywy, posiedzenia zakładowej komisji rewizyjnej, uchwały KZ, sprawozdania statystyczne o członkach i kandydatach, protokoły z zebrań oddziałowych organizacji partyjnych, skargi i zażalenia, plany pracy, odznaczenia, szkolenia partyjne Number of units in the group: 239
21/973/0 Komitet Zakładowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach 1970-1986 0 Unroll
zebrania sprawozdawczo wyborcze, posiedzenia plenum, posiedzenia egzekutywy, zebrania POP Number of units in the group: 17
21/974/0 Komitet Zakładowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach 1972-1989 0 Unroll
posiedzenia egzekutywy, protokoły z zebrań ogólnych POP Number of units in the group: 19
21/975/0 Komitet Zakładowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Zakładach Cementowo-Wapienniczych "Nowiny" w Sitkówce 1964-1989 0 Unroll
konferencje sprawozdawczo wyborcze, posiedzenia plenum i egzekutywy, posiedzenia OOP, posiedzenia komisji rewizyjnej, posiedzenia komisji kontroli partyjnej, Number of units in the group: 68
Showing 991 to 1,035 of 3,447 entries.