Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
21/898/0 Komitet Miejsko - Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Działoszycach 1975-1989 0 Unroll
Konferencje sprawozdawczo wyborcze posiedzenia plenum posiedzenia egzekutywy miejsko gminna komisja rewizyjna miejsko gminna komisja kontroli partyjnej reprezentatywne POP Number of units in the group: 73
21/899/0 Komitet Miejsko - Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Jędrzejowie 1975-1989 0 Unroll
Konferencje sprawozdawczo wyborcze posiedzenia plenum posiedzenia egzekutywy miejsko gminna komisja rewizyjna miejsko gminna komisja kontroli partyjnej reprezentatywne POP Number of units in the group: 62
21/900/0 Komitet Miejsko - Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Kazimierzy Wielkiej 1975-1989 0 Unroll
Konferencje sprawozdawczo wyborcze posiedzenia plenum posiedzenia egzekutywy miejsko gminna komisja rewizyjna miejsko gminna komisja kontroli partyjnej reprezentatywne POP Number of units in the group: 125
21/901/0 Komitet Miejsko - Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Końskich 1971-1989 0 Unroll
Konferencje sprawozdawczo wyborcze posiedzenia plenum posiedzenia egzekutywy miejsko gminna komisja rewizyjna miejsko gminna komisja kontroli partyjnej reprezentatywne POP Number of units in the group: 116
21/902/0 Komitet Miejsko - Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Miechowie 1975-1989 0 Unroll
Konferencje sprawozdawczo wyborcze posiedzenia plenum posiedzenia egzekutywy miejsko gminna komisja rewizyjna miejsko gminna komisja kontroli partyjnej reprezentatywne POP Number of units in the group: 83
21/903/0 Komitet Miejsko - Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Pińczowie [1972] 1974-1989 0 Unroll
Konferencje sprawozdawczo wyborcze posiedzenia plenum posiedzenia egzekutywy miejsko gminna komisja rewizyjna miejsko gminna komisja kontroli partyjnej reprezentatywne POP Number of units in the group: 91
21/904/0 Komitet Miejsko - Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Skalbmierzu 1975-1989 0 Unroll
Konferencje sprawozdawczo wyborcze posiedzenia plenum posiedzenia egzekutywy miejsko gminna komisja rewizyjna miejsko gminna komisja kontroli partyjnej reprezentatywne POP Number of units in the group: 81
21/905/0 Komitet Miejsko - Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Stąporkowie 1975-1989 0 Unroll
Konferencje sprawozdawczo wyborcze posiedzenia plenum posiedzenia egzekutywy miejsko gminna komisja rewizyjna miejsko gminna komisja kontroli partyjnej reprezentatywne POP Number of units in the group: 157
21/906/0 Komitet Miejsko - Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Suchedniowie 1975-1989 0 Unroll
Konferencje sprawozdawczo wyborcze posiedzenia plenum posiedzenia egzekutywy miejsko gminna komisja rewizyjna miejsko gminna komisja kontroli partyjnej reprezentatywne POP Number of units in the group: 72
21/907/0 Komitet Miejsko - Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej we Włoszczowie 1975-1988 0 Unroll
Konferencje sprawozdawczo wyborcze posiedzenia plenum posiedzenia egzekutywy miejsko gminna komisja rewizyjna miejsko gminna komisja kontroli partyjnej reprezentatywne POP Number of units in the group: 93
21/908/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Bałtowie 1975-1989 0 Unroll
Konferencje sprawozdawczo wyborcze posiedzenia plenum posiedzenia egzekutywy reprezentatywne POP Number of units in the group: 33
21/909/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Bejscach 1974-1989 0 Unroll
Konferencje sprawozdawczo wyborcze posiedzenia plenum posiedzenia egzekutywy reprezentatywne POP Number of units in the group: 50
21/910/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Bielinach [1972] 1973-1989 0 Unroll
Konferencje sprawozdawczo wyborcze posiedzenia plenum posiedzenia egzekutywy reprezentatywne POP Number of units in the group: 85
21/911/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Bliżynie [1956] 1975-1989 0 Unroll
Konferencje sprawozdawczo wyborcze posiedzenia plenum posiedzenia egzekutywy gminna komisja rewizyjna ankiety sprawozdawcze reprezentatywne POP Number of units in the group: 102
21/912/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Bodzechowie 1975-1989 0 Unroll
Konferencje sprawozdawczo wyborcze posiedzenia plenum posiedzenia egzekutywy reprezentatywne POP Number of units in the group: 65
21/913/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Bodzentynie [1972] 1973-1989 0 Unroll
Konferencje sprawozdawczo wyborcze posiedzenia plenum posiedzenia egzekutywy reprezentatywne POP Number of units in the group: 74
21/914/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Brodach Iłżeckich 1973-1989 0 Unroll
Konferencje sprawozdawczo wyborcze posiedzenia plenum posiedzenia egzekutywy reprezentatywne POP Number of units in the group: 45
21/915/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Charsznicy 1975-1989 0 Unroll
Konferencje sprawozdawczo wyborcze posiedzenia plenum posiedzenia egzekutywy reprezentatywne POP Number of units in the group: 60
21/916/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Czarnocinie 1974-1989 0 Unroll
Konferencje sprawozdawczo wyborcze posiedzenia plenum posiedzenia egzekutywy reprezentatywne POP Number of units in the group: 46
21/917/0 Akta Komisji Wyborczych z Wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z terenu województwa kieleckiego przeprowadzonych w dniu 27 października 1991 roku 1991 0 Unroll
akta Okręgowej Komisji Wyborczej w Kielcach; Miejskich Komisji Wyborczych w: Kielcach, Ostrowcu Świętokrzyskim, Skarżysku-Kamiennej, Starachowicach; Komisji Wyborczych Miast i Gmin w: Busku Zdroju, Chęcinach, Chmielniku, Działoszycach, Jędrzejowie, Kazimierzy wielkiej, Końskich, Kunowie, Miechowie, Pińczowie, Sędziszowie, Skalbmierzu, Stąporkowie, Suchedniowie, Wąchocku, Włoszczowie; Gminnej Komisje Wyborcze w: Bałtowie, Bejscach, Bielinach, Bliżynie, Bodzechowie, Bodzentynie, Brodach, Charsznicy, Czarnocinie, Daleszycach, Gnojnie, Górnie, Imielnie, Kijach, Koszycach, Kozłowie, Krasocinie, Książu Wielkim, Łagowie, Łopusznie, Małogoszczu, Masłowie, Michałowie, Miedzianej Górze, Mircu, Mniowie, Morawicy, Nagłowicach, Nowej Słupi, Nowym Korczynie, Oksie, Oleśnicy, Opatowcu, Pacanowie, Pałecznicy, Pawłowie, Piekoszowie, Pierzchnicy, Racławicach, Radoszycach, Rakowie, Rudzie Malenieckiej, Sitkówce-Nowinach, Słaboszowie, Słupi Jędrzejowskiej, Słupi Koneckiej, Smykowie, Sobkowie, Solcu Zdroju, Stopnicy, Strawczynie, Szydłowie, Tuczępach, Waśniowie, Wiślicy, Wodzisławiu, Zagnańsku, Złotej Number of units in the group: 162
21/918/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Daleszycach [1972] 1973-1989 0 Unroll
Konferencje sprawozdawczo wyborcze posiedzenia plenum posiedzenia egzekutywy posiedzenia gminnej komisji rewizyjnej reprezentatywne POP Number of units in the group: 51
21/919/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Gnojnie [1972] 1973 1989 0 Unroll
1. Konferencje 1972, 1977, 1986 1 – 3 Materiały, uchwały 2. Posiedzenia Komitetu Gminnego 1975 – 1989 -4 Protokóły 3. Narady I sekretarzy POP i aktywu partyjnego 1985, 1988 – 1989 -5 Protokóły 4. Programy i harmonogramy działania 1975 – 1986 -6 5. Plany pracy 1975, 1980, 1984 – 1989 -7 6. Gminny Ośrodek Propagandy Partyjnej 1973 – 1976 -8 Plany pracy 7. Informacje dotyczące działalności KG 1980 – 1987-9 8. Działalność POP 1973 – 1988 10 – 37 Protokóły z zebrań, plany pracy, wybory władz i delegatów 9. Sprawozdania statystyczne o członkach 1974 – 1982 38 – 41 10. Akta dotyczące rozbudowy szeregów partyjnych w gminie 1976 – 1986 42 11. Inspekcja Robotniczo – Chłopska 1985 – 1988 43 Protokóły z zebrań, plany pracy, wybory władz i delegatów 12. Szkolenia partyjne 1978 – 1981 44 13. Sprawy osobowe aktywu partyjnego 1974 – 1989 45 – 48 Wykazy imienne, rejestry, karty partyjne 14. Materiały KW PZPR i program działania KP PZPR w Busku Zdroju 1971 – 1985 49 – 50 Number of units in the group: 102
21/920/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Górnie 1975-1989 0 Unroll
Konferencje sprawozdawczo wyborcze posiedzenia plenum posiedzenia egzekutywy reprezentatywne POP Number of units in the group: 88
21/921/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Imielnie 1974-1989 0 Unroll
Konferencje sprawozdawczo wyborcze posiedzenia plenum posiedzenia egzekutywy reprezentatywne POP Number of units in the group: 39
21/922/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Kijach [1972] 1973-1989 0 Unroll
Konferencje sprawozdawczo wyborcze posiedzenia plenum posiedzenia egzekutywy reprezentatywne POP Number of units in the group: 50
21/923/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Koszycach [1972] 1973-1989 0 Unroll
Konferencje sprawozdawczo wyborcze posiedzenia plenum posiedzenia egzekutywy reprezentatywne POP Number of units in the group: 74
21/924/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Kozłowie 1975-1989 0 Unroll
Konferencje sprawozdawczo wyborcze posiedzenia plenum posiedzenia egzekutywy reprezentatywne POP Number of units in the group: 45
21/925/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Krasocinie [1972] 1973-1989 0 Unroll
Konferencje sprawozdawczo wyborcze posiedzenia plenum posiedzenia egzekutywy reprezentatywne POP Number of units in the group: 80
21/926/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Książu Wielkim 1975-1989 0 Unroll
Konferencje sprawozdawczo wyborcze posiedzenia plenum posiedzenia egzekutywy reprezentatywne POP Number of units in the group: 56
21/927/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Kunowie 1973-1989 0 Unroll
Konferencje sprawozdawczo wyborcze posiedzenia plenum posiedzenia egzekutywy reprezentatywne POP Number of units in the group: 47
21/928/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Łagowie 1975-1989 0 Unroll
Konferencje sprawozdawczo wyborcze posiedzenia plenum posiedzenia egzekutywy reprezentatywne POP Number of units in the group: 47
21/929/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Łopusznie [1972] 1973-1989 0 Unroll
Konferencje sprawozdawczo wyborcze posiedzenia plenum posiedzenia egzekutywy reprezentatywne POP Number of units in the group: 41
21/930/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Małogoszczy 1974-1989 0 Unroll
Konferencje sprawozdawczo wyborcze posiedzenia plenum posiedzenia egzekutywy reprezentatywne POP Number of units in the group: 78
21/931/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Masłowie [1972] 1973-1989 0 Unroll
Konferencje sprawozdawczo wyborcze, posiedzenia plenum, posiedzenia egzekutywy, posiedzenia gminnej komisji rewizyjnej, reprezentatywne POP Number of units in the group: 54
21/932/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Michałowie [1972] 1973-1989 0 Unroll
Konferencje sprawozdawczo wyborcze posiedzenia plenum posiedzenia egzekutywy reprezentatywne POP Number of units in the group: 60
21/933/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Miedzianej Górze [1972] 1973-1989 0 Unroll
Konferencje sprawozdawczo wyborcze posiedzenia plenum posiedzenia egzekutywy reprezentatywne POP Number of units in the group: 39
21/934/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Mircu 1975-1989 0 Unroll
Konferencje sprawozdawczo wyborcze posiedzenia plenum posiedzenia egzekutywy reprezentatywne POP Number of units in the group: 51
21/935/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Mniowie [1972] 1973-1989 0 Unroll
Konferencje sprawozdawczo wyborcze posiedzenia plenum posiedzenia egzekutywy reprezentatywne POP Number of units in the group: 65
21/936/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Morawicy [1972] 1973-1989 0 Unroll
Konferencje sprawozdawczo wyborcze, posiedzenia plenum, posiedzenia egzekutywy, posiedzenia gminnej komisji rewizyjnej, reprezentatywne POP, Kampania sprawozdawczo wyborcza, konferencje, posiedzenia, egzekutywy, narady i szkolenia, uchwały, postanowienia, wytyczne, programy i plany pracy, Gminny Ośrodek Pracy Ideologicznej, POP, czyn partyjny, odznaczenia, sprawy gospodarcze, składki i deklaracje członkowskie Number of units in the group: 111
21/937/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Nagłowicach-Oksie 1974-1989 0 Unroll
Konferencje sprawozdawczo wyborcze posiedzenia plenum posiedzenia egzekutywy gminna komisja rewizyjna reprezentatywne POP Number of units in the group: 49
21/938/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Nowej Słupi [1972] 1973-1989 0 Unroll
Konferencje sprawozdawczo wyborcze posiedzenia plenum posiedzenia egzekutywy gminna komisja rewizyjna reprezentatywne POP Number of units in the group: 34
21/939/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Nowym Korczynie 1974-1989 0 Unroll
Konferencje sprawozdawczo wyborcze posiedzenia plenum posiedzenia egzekutywy gminna komisja rewizyjna reprezentatywne POP Number of units in the group: 241
21/940/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Oleśnicy 1975-1989 0 Unroll
Konferencje sprawozdawczo wyborcze posiedzenia plenum posiedzenia egzekutywy gminna komisja rewizyjna reprezentatywne POP Number of units in the group: 57
21/941/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Opatowcu 1974-1989 0 Unroll
Konferencje sprawozdawczo wyborcze posiedzenia plenum posiedzenia egzekutywy gminna komisja rewizyjna reprezentatywne POP Number of units in the group: 47
21/942/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Pacanowie 1975-1989 0 Unroll
Konferencje sprawozdawczo wyborcze posiedzenia plenum posiedzenia egzekutywy gminna komisja rewizyjna reprezentatywne POP Number of units in the group: 50
Showing 991 to 1,035 of 3,509 entries.